Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALETLİ (ENSTRÜMENTAL) ANALİZ. Enstrumental Analiz: Enstrumental Analiz: Bir örnekteki herhangi bir bileşenin cinsi veya konsantrasyonunu orantılı sinyal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALETLİ (ENSTRÜMENTAL) ANALİZ. Enstrumental Analiz: Enstrumental Analiz: Bir örnekteki herhangi bir bileşenin cinsi veya konsantrasyonunu orantılı sinyal."— Sunum transkripti:

1 ALETLİ (ENSTRÜMENTAL) ANALİZ

2 Enstrumental Analiz: Enstrumental Analiz: Bir örnekteki herhangi bir bileşenin cinsi veya konsantrasyonunu orantılı sinyal üreten cihazlarla yapılan analize Enstrumental Analiz denir. Enstrumental Analiz 4 grupta sınıflandırılabilir. 1- Spektroskopik Metodlar 2- Elektrokimyasal Metodlar 3- Kromatografik metodlar 4- Termal analiz metodları

3 Spektroskopi: Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi şeklinde de sınıflandırılmaktadır.

4 En geniş tanımıyla spektroskopi, yüklü ve yüksüz taneciklerle maddenin etkileşmesi sonucu meydana gelen olayların incelenmesine denir. Bu tanımla, kütle spektrometresi de spektroskopiye girmektedir.

5

6 Uyarı: Işık Isı Akım Voltaj Örnek Girdi dönüştürücü (detektör) Sinyal İşlemcisi: Güçlendirici Dijitalleştirici Çıktı: Okuyucu Grafik çizici Bilgisayar Enstrümantal Analiz

7 Bazı Enstrümantal Analiz Yöntemleri Spektroskopik analiz Kütle spektrometresi Elektrokimyasal analiz Ayırma (kromatografi, v.b.)

8 Spektroskopik analiz UV-Görünür ışık spektroskopisi Atomik absorbsiyon spektroskopisi Atomik emisyon spektroskopisi Infrared (kızıl ötesi) spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) spektsopkopisi

9 Elektromanyetik Spektrum

10 Dünyanın atmosferinden geçebiliyor mu? Y= Evet, N= Hayır Radyasyon çeşidi: Dalga boyu (m) Dalga boyunun yaklaşık ölçüsü Frekans (Hz) Çeşitli sıcaklıktaki nesnelerden en yoğun yayılan radyasyonun dalga boyu

11 UV-Görünür ışık spektrometresi Örnek küveti Işık kaynağı detektör Işık girişi Dalga boyu seçici

12 UV-Görünür ışık spektrometresi

13 UV Görünür Absorbsiyon spektrumu (Antrasen molekülü için)

14 Beer - Lambert Yasası Transmitans, % Transmitans, %T = 100 T Absorbance, A=  bc  = molar absorbtivite (orantı sabiti) b= hüzre uzunluğu c= derişim (P ve P 0, I ve I 0 ile aynı)

15 Beer - Lambert Yasası

16

17 Atomik absorbsiyon spektrometresi Atomik absorbiyon spektroskopisi bir örnekteki belli bir metalin derişimini bulmak için kullanılır. Bu yolla bir çözeltideki 70’ten fazla metalin analizi yapılabilir. Bu yöntemde atom haline getirilen metallerin belli dalga boyundaki ışığı ne kadar absorbe ettiğine göre derişimi belirlenir. Bunun için Beer- Lambert yasası kullanılır. Metalleri atom haline getirmek için alev kullanılır.

18 Atomik emisyon spektrometresi Bir elementin veya bileşiğin içerdiği elektronların üst enerji seviyesinden normal seviyelerine dönerken yayınladıkları elektromanyetik ışığı algılamaya yönelik spektroskopik analiz cihazlarıdır. Her bir elementin yayınladığı spektrum kendine özgüdür. Bundan yola çıkılarak bir örnekteki elementler belirlenebilir. Hidrojenin spektrumu Demirin spektrumu

19 Kızıl ötesi spektrometresi Tatlandırıcı olan vanilinin kızıl ötesi absorbsiyon spektrumu Dalga boyu Frekans Maddenin elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi bölgesindeki ışığı absorbe etmesine dayanan bir cihazdır.

20 Nükleer manyetik rezonans (NMR) spektrometresi Örneğin konduğu tüpNMR cihazı Metil alkolün NMR spektrumu Bu spektrum molekül yapısı hakkında bilgiler verir. Tek sayıda proton veya nötron içeren atom çekirdeklerinin yüksek manyetik ortamda radyo dalgaları ile etkileşimine dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemle en çok 1 H (hidrojen) ve 13 C (karbon) izotopları kullanılır.

21 Kütle Spektrometresi örneği buharlaştıran ısıtıcı elektron ışını örneği iyonlaştırıyor örnek enjekte ediliyor elektron kaynağı iyonlar manyetik alana hızlandırılıyor mıknatıs yüklü iyon ışını manyetik alan iyonları kütle/yük oranına göre ayırıyor en hafif iyonlar en ağır iyonlar detektör

22 Kağıt kromatografisi Başlangıç On dakika sonra Hareketli ve sabit fazlara olan ilgilerinden yararlanarak karışım halinde bulunan maddelerin ayrılması yöntemine kromatografi denir. Kağıt kromatografisi en basit kromatografi yöntemidir. Enstrümantal analiz olarak kabul edilmez. Sabit faz (kağıt) Hareketli faz (çözücü) Karışım olarak damlatılan örnekler Çözücünün ulaştığı sınır Fazlara farklı ilgilerinden dolayı ayrılan maddeler

23 Kolon kromatografisi önce örnek karışım sonra sürekli olarak çözücü eklenir ayrılan madde akarken yeni bir beher kullanılır. Kolon kromatografisi basit bir yöntemidir. Enstrümantal analiz olarak kabul edilmez. sürekli eklenen çözücü zamanla beherde toplanır Sabit faz (örneğin silika jel)

24 Gaz Kromatografisi Gaz kromatografisi bir enstrümantal analiz yöntemidir. Burada hareketli faz bir gaz, sabit faz ise içerisi özel bir madde ile kaplı ince bir bakır borudur. örnek buradan enjekte ediliyor gaz girişi ince bakır boru


"ALETLİ (ENSTRÜMENTAL) ANALİZ. Enstrumental Analiz: Enstrumental Analiz: Bir örnekteki herhangi bir bileşenin cinsi veya konsantrasyonunu orantılı sinyal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları