Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olgu Sunumu Dr. Kenan Doğan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olgu Sunumu Dr. Kenan Doğan."— Sunum transkripti:

1 Olgu Sunumu Dr. Kenan Doğan

2 Bebek Yılmaz G1P1Y1A0 26 yaşındaki sağlıklı anneden 34 GH’lık doğan bebek

3 Hikaye 26 yaşındaki anne gebeliğinin 33+2 GH’sında bebeğin anne karnındaki hareketlerinin azaldığını hisetmiş,kısa süren vajinal kanaması olmuş ve Ali Kahya DH’ne başvurmuş. Burada yapılan tetkiklerde hidrops fötalis olduğu söylenerek KOÜ Tıp fakültesine sevkedilmiş ve aynı tanı ile 5 gün sonra C/S ile 34 haftalık olarak doğum gerçekleşmiş.

4 Prenatal: Annenin 1.gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var.33+2 GH lık iken hidrops fötalis saptanmış.Oligo-polihidroamniyoz saptanmamış Preeklampsi-eklapmsi,gestasyonel DM,enfeksiyon öyküsü yok Annenin ilaç kullanım öyküsü yok

5 Natal : 34 gh lık olarak C/S ile 2700 gr olarak APGAR 7-8 ile doğmuş Postnatal : K vit: + Göz bakımı + Hepatit B aşısı : +

6 Soygeçmiş: Anne: 26 yaşında, ev hanımı, sağ sağlıklı Baba: 30 yaşında, işçi, sağ- sağlıklı Anne ve baba arasında akrabalık yok 1. çocuk: Hastamız Anne kan grubu : AB Rh + Baba kan grubu : B Rh +

7 Fizik muayene Ateş: 36.4 °C Nabız: 140/dk SS: 45/dk
TA: 54/22 (34) mm/Hg SPO2 : % 85- (hood altında O2 altında %100 ) Baş çevresi: 31cm ( 25-50p ) Boy: 40 cm (10p) Kilo:2700(75-90p)

8 Fizik Muayene Genel durum:orta
Cilt: Soluk. Turgor, tonus doğal, ödem siyanoz sarılık yok.Döküntü yok. Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle LAP yok.Ön fontanel 3*2 cm arka fontanel 0.5*0.5 cm KBB: Burun akıntısı yok.Orofarenks ve tonsiller doğal.Burun pasajları açık. Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik.Konjuktivalar doğal. SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. Ekspiryum uzunluğu yok.Retraksiyon mevcut.İnleme mevcut. KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok .üfürüm yok, AFN +/+ GİS: Batın gergin ,distandü yaygın şişlik. defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, GÜS: Haricen kız anomali yok, NMS:Yenidoğan refleksleri canlı. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonus doğal.Deformite yok. .

9 Laboratuvar (10.02.2014) WBC: 13400 /mm³ ANS: 9070/mm³ HGB: 15 g/dl
PLT: 309,000 /mm³ MCV: 100 fl CRP: 1.56 mg/dl Glukoz: 63 mg/dl Üre : 17 mg/dl Kreatinin: 0,2 mg/dl AST: 44 U/L ALT: 5 U/L Na: 133 mEq/L K: 4.25 mEq/L Ca: 9.4 mg/dl D.Ca: 10.6 mg/dl Mg: 2.07 mg/dl Ürik asit : 3.7 mg/dl Albümin: 2.5 g/dl

10

11

12 Direkt Grafi

13 ÖN TANILAR ????

14 USG ( ) Batın orta hatta yaklaşık 10*7*8 cm lik kitle ve pelvik alanda yaygın septasyonlar içeren sıvı koleksiyonları izlendi.

15 Klinik İzlem Hasta Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Onkoloji bölümüne konsülte edildi. MR görüntülemesi ve tümör belirteçleri tetkikleri yapılmasına karar verildi.

16 Labrotuvar Serbest B-HCG : 2.00 > ng/dl
Alfa feto protein : iu/ml

17 MR

18 MR Batın orta hatta sol over lojundan diafragmatik düzeye kadar uzanan iç yapıda solid kompanent ve kalsifik kompanentleride olan lezyon

19 Klinik İzlem Hasta çocuk cerrahisi tarafından opere edildi ve operasyon sonucunda hastadaki mevcut lezyona Omentum Kisti tanısı konuldu.

20 YENİDOĞANDA BATINDA KİTLE
AYIRICI TANILAR

21 Yenidoğanda batında kitle
Yenidoğanda batında kitlelerin yarısından fazlası genitoüriner sistemden kaynaklanır. Hidronefroz ve multikistik displastik böbrek en sık görülen sebeplerdir.

22 Yenidoğanda batında kitle
Hidronefroz Multikistik displastik böbrek Ovaryan kist Renal ven trombozu Nöroblastom Wilm’s tümörü Mesoblastik nefroma Polikistik böbrek hastalığı Omental veya mezenterik kist Rhabdoid tümör, Hidrokolpos Gastrointestinal duplikasyon

23

24 Tanıda yardımcı testler
Labrotuvar; rutin biokimya,Hormonal testler,Serum tümör belirteçleri Görüntüleme; Grafi,USG,BT,MR

25 Yenidoğanda batında kitle
Multikistik displastik böbrek bir çoğu sporodik ve tek taraflı görülen lezyonlardır. Abdominal kitle,huzursuzluk,hematüri,üriner enfeksiyon ile prezente olurlar Etkilenen böbrek nonfonkisyonel Mezoblastik nefroma ise yenidoğanda en sık görülen renal solid kitle (erken nefrojenik mezenşim proliferasyonu) Kitle,hematüri,hiperkalemi ve hipertansiyon ile prezente olurlar

26 Yenidoğanda batında kitle
Ovaryan kist yenidoğan sıkça görülen nedenlerden bir tanesidir.Tanısı prenatal usg ile konulabilir. Çoğunlukla fonksiyonel olan bu kistler maternal,plasental ve fetal hormanlar tarafından stimüle edilir 5 cm altında olan kistlerinbir çoğu birkaç ay içerisinde regrese olurlar

27 Yenidoğanda batında kitle
Nöroblastom yenidoğanda batında görülen en sık malign kitle Nöroblastom yenidoğanda farklı klinik bulgu olarak subkutan nodüller,tümör içi kanama,hidrops-eritroblastozis fetalis görülebilir Hastaların bir kısmında kitle palpe edilemez ve yaklaşık % 50 sinde idrar katekolamin artışı vardır.

28 Yenidoğanda batında kitle
Omental kist; Yenidoğanda az görülen batında kitle sebebidir. Kistler lenfatik dokudan köken alan küçük ve büyük omentum kaynaklıdır. Kistler büyüklüğüne göre solunum sistemi,gastrointestinal sistemde ve üriner sistemde bası semptomları yapabilir. Hastalar bazen akut tablo ile karşımıza çıkabilir; Volvulus,ani kist içi kanama,enfeksiyon durumlarında

29 Yenidoğanda batında kitle
Batın ön kısımda septasyonlar içeren sıvı koleksiyonu tipik bulgusudur. Lezyonların gevşek yapısı nedeniyle bulunduğu boşluğun şeklini alır Tedavi; Cerrahi rezeksiyonla genellikle tamamı kolayca çıkartılır Çoğunlukla barsak rezeksiyonu gerekmez.

30

31

32 TEŞEKKÜRLER…..


"Olgu Sunumu Dr. Kenan Doğan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları