Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 12 Mart 2014 Perşembe Ar. Gör. Dr. Didem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 12 Mart 2014 Perşembe Ar. Gör. Dr. Didem."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 12 Mart 2014 Perşembe Ar. Gör. Dr. Didem Durak

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 12 Mart 2014

3 2 ay 2 günlük kız hasta

4  G1P1Y1 30 yaşındaki oligohidroamniosu olan anneden 31+1 GH’da 1400 gr CS ile APGAR 9/10 olarak Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde do ğ muş.  Takibinde inlemeli solunumu ve sPO 2 düşüklü ğ ü olması üzerine YDYBÜ’e alınmış.  nCPAP izleme alınmış.  RDS nedeniyle 3 kez sürfaktan verilmiş.

5  Soygeçmiş  Anne 30 yaş, PCOS+  Baba 35 yaş, bilinen hastalık yok  Akrabalık yok  Annenin annesinde hipertansiyon mevcut

6  Do ğ um sonrası ilk günde bakılan tetkiklerinde  Üre:9,4 mg/dl  Cre:0,51 mg/dl  AST:52 IU/l  ALT:6,3 U/l  CRP:0,3 mg/dl  Albumin:3,5 g/dl  Beyaz küre:13,800 u/l  Hemoglobin:17,3 g/dl  Trombosit:310,000 u/l

7  Postanal 7. gün bakılan tetkikleri:  Üre:130mg/dl  Cre: 2,68 mg/dl  AST:14,7 IU/l  ALT:5,1 U/l  CRP:0,22 mg/dl  Albumin:3,2g/dl  Ürik asid: 7,7 mg/dl  Ca: 9,5 mg/dl  P:4,3 mg/dl  K: 6,5 meq/l (preterm 5,5-7 meq/l )  Na:140 meq/l  Kan gazında  Ph:7,15  Pco2:55,6  Hco3:16,8

8

9  Böyle bir hastada do ğ ar do ğ maz ilk ne yapardınız?  Şimdi hangi tetkikleri isteyelim?

10 Üriner USG (Postnatal 7. gün)  Sa ğ böbrek lojunda 3x2 cm ebatlı atrofik böbrek ile uyumlu olabilecek görünüm  Sol böbrek boyutu 30 mm ölçülmüş olup parenkim ekojenitesi grade 1 artmıştır.  Bilateral böbrek pelvikaliksiyel sistemleri do ğ al  Sol böbrekte büyü ğ ü üst polde 7mm çapında iki adet kistik görünüm izlendi.

11

12  Ön tanılar ?

13 Yenidoğanda ABY nedenleri  Maternal antepartum kanama  İ kizden ikize transfüzyon  Septik şok  Travma  Neonatal hipoksi  Konjestif kalp yetmezli ğ i  Bilateral renal displazi  Renal agenezi  Polikistik böbrek hastalı ğ ı  Bilateral renal arter trombozu/venöz tromboz  Nefrotoksik ilaçlar Aminoglikozidler ?/indometazin/ACE inhibitörleri/kontrast maddeler  Üretral obstruksiyon (bilateral / tek böbrek ile birlikte)

14  Hasta 53 gün YDYBÜ’de prematürite ve böbrek yetmezli ğ i tanılarıyla izlenmiş.  Taburculuk öncesi tetkiklerinde cre:1,48 mg/dl

15  Hasta polikinli ğ imize başvurdu. 2 ay 2 gün (DGH:39+3)  Fizik Muayenesinde  Tartı:2450 gr (10p)  Boy:45 cm ( 10p)  Baş çevresi:33 cm ( 25p)

16  ÖF 2X2 cm normal bombelikte kafa yapısı simetrik  Cilt turgor tonus do ğ al  Solunum sesleri do ğ al ral yok ronkus yok  S1 + S2 + üfürüm yok  Batın rahat ele gelen kitle yok HSM yok  Yenido ğ an refleksleri canlı

17  Cre: 0,98 mg/dl  Üre:60 mg/dl  K:4,2 meq/L  GFR:15,6 ml/1,73m2/dk  Kan gazında  Ph:7,41  Pco2:34,6  Hco3:22,6

18 Üriner USG (2 ay 2 günlük)  Bilateral böbrekler atrofik izlendi. (sol 2,8 cm sa ğ 1,8 cm)  Solda grade 1 hidronefroz  Solda 1 cm çaplı kist izlendi.

19

20 Amnion mayi  Fetal idrar yapımı 9. GH başlar.  20. GH sonra amnion mayinin %90’ını fetal idrar oluşturur.  **20. haftadan sonra amnion sıvının azalması fetal böbrek fonksiyonları ve renal anomaliler açısından çok önemlidir.

21

22 Oligohidroamnios Nedenleri  Renal agenezi  Renal hipoplazi  Renal displazi  Üreter obstruksiyonu  Mesane çıkım obstruksiyonu

23 Renal Agenezi  Tek taraflı renal agenezi görülme sıklı ğ ı %0,3  Genelde tesadüfen başka bir nedenle yapılan görüntüleme ile tanı alır  Renal fonksiyonlar normaldir.  Bilateral renal agenezi – Potter sendromu

24  Pulmonary hypoplasia  Oligohydrominios  Twisted skin (wrinkly skin)  Twisted face (Potter facies)  Extremities defects  Renal agenesis (bilateral)

25 Renal Hipoplazi  Böbrekler normal şeklinde ve yapısındadır, sadece normalden küçüktür.  Nefron sayısı azalmıştır.  Kıkırdak, primitif renal tubul, fibröz doku veya kist gibi displastik dokular görülmez.  Genelde her iki böbrek de etkilenir.  Kardiyovasküler ve gastrointestinal anomaliler eşlik edebilir.

26 Renal displazi  Hipoplazik böbrekler + primitif tubul / mezenşimal doku / immatur glomerul / kıkırdak doku / kortikal kist  Unilateral ise bulgu vermeyebilir veya multikistik hastalıkta batında kitle ele gelebilir.  Bilateral ise son dönem böbrek yetmezli ğ i riski yüksektir. Hipertansiyon ve böbrek yetmezli ğ ine ba ğ lı komplikasyonlar görülebilir.

27

28 İzlem  Hastamız 2 aylık, kreatinin yüksekli ğ i devam ediyor. Hastamızı kronik böbrek hastası kabul ettik.  Anemi  Hiperfosfatemi ve sekonder hiperparatiroidi  Büyüme gelişme gerili ğ i  Sıvı elektolit düzensizlikleri açısından takibe aldık.

29  Teşekkürler


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 12 Mart 2014 Perşembe Ar. Gör. Dr. Didem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları