Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 27 Ocak 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Neşe Ergül

2 Dr.Neşe Ergül

3 Şikayet: Kusma Öykü: G1P1Y1 , 24 yaşındaki sağlıklı anneden 40. gebelik haftasında, NSVY ile 2900 gr olarak doğan erkek bebek PN 3 günlükken kusma nedeniyle dış merkezden tarafımıza yönlendirildi.

4 24yaşında sağlıklı anne Preeklampsi-eklamsi, gestasyonel DM, enfeksiyon öyküsü yok. EMR:yok Uzamış membran rüptürü: Yok Annenin ilaç kullanım öyküsü yok

5 Natal : 40.GH lık olarak NSVY ile 2900 gr olarak Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde doğmuş. APGAR 1. ve 5. dakika: 8-9 Postnatal : Bebek doğumdan hemen sonra anne yanına verilmiş ve anneyi emmiş. Postnatal 8. saatinde sarılık (D bil:8 ) nedeniyle Gölcük DH sevk edilmiş ve fototerapi başlanmış. PN 24. saatinden itibaren kusmaya başlamış . Kusmaların artması üzerine YDYBÜ olan;Özel Konak Gölcük H sevk edilmiş,2 gün YDYBÜ izlenen hastaya Antibiyotik başlanmış

6 Anne: 24 yaşında, ev hanımı, sağ sağlıklı
Baba: 24 yaşında,işçi, sağ- sağlıklı Anne ve baba arasında akrabalık yok 1. çocuk: Hastamız Anne kan grubu : O Rh + Bebek kan grubu : AB Rh +

7 Kusmaları ilk önce emdiği sütü içeriyormuş.
Daha sonra sarı renkli olmuş PN 3. günde hasta tarafımıza kusmalarının artması nedeniyle ileri tedavi için sevk edildi.

8

9 Ateş: 36.4 °C Nabız: 140/dk SS: 64/dk TA: TA: 53/30 mm/Hg SPO2 : % 95-98 BÇ: 35 cm ( 75 p ) Boy: 50 cm ( p ) DA:2900( p) Aktüel Kilo:2800 gr

10 Genel durum:orta Sarılık Karında şişlik Orogastrik drenajdan safralı içerik geliyor.

11 Anüs açıklığı yok Orta hatta fistül ağzında mekonyum

12 PN 3. günde hastaya kusma nedeniyle lavman uygulanırken anal atrezisinin farkedilmesi üzerine , tarafımıza sevki planlanıyor. Mekonyum çıkışı: bezde hafif bulaşık şeklinde

13 WBC: 8230/mm³ ANS:4130 /mm³ HGB: 12,7g/dl PLT: 268000/mm³ MCV: 103 fl
Glukoz:117 mg/dl Üre :17 mg/dl Kreatinin: 0,51mg/dl TB:14 DB:0,3 AST:48 U/L ALT: 15U/L K: mEq/L Na: 128mEq/L Ca:7 mg/dl D.Ca:7,8 mg/dl Mg: 1,55mg/dl Ürik asit :3,9 mg/dl Albümin: 3,0 g/dl WBC: 8230/mm³ ANS:4130 /mm³ HGB: 12,7g/dl PLT: /mm³ MCV: fl CRP: 0,11 mg/dl D.Coombs: Negatif

14 Hava sıvı seviyeleri (+)
Dilate barsak ansları (+) Vertebralar normal

15

16

17 Hasta OG ile açık drenaja lındı.
TPN başlandı Ampisilin+Gentamisin başlandı EKO: Normal PN 5. günde hastaya çocuk cerrahisi tarafından “Anal transposizyon ameliyatı yapıldı. Kolostomi gerekmedi. PN 7. günde kliniği stabil olan ve ağızdan beslenmesi başlanan hasta tedavinin devamı için çocuk cerrahisi servisine devir edildi. PN 14.günde sağlıklı olarak taburcu edildi.

18

19 Miktarı,özelliği(safralı,kanlı,sindirilmiş veya sindirilmemiş besin) Yaşamsal bulgular Anüs açıklığı var mı? Batın yumuşak mı,barsak sesleri iyi mi,ya da batın gergin mi?Ele gelen kitle var mı?(olive) Mekonyumunu ilk ne zaman yaptı En son dışkı çıkışı Bebek ilaç kullanıyor mu?(teofilin,sisaprid)

20 Ampulla Vateri sonrası tıkaç düşündürür
(ilk 72 saat) NEK(Genellikle preterm ;%10 term) Mekonyum tıkacı Hirschsprung hastalığı Bağırsak malrotasyonu Volvulus İleus

21 Beslenme şekline bağlı sorunlar (sık beslenme, ek besin desteği)
NEK veya NEK sonrası striktür Pilor stenozu,İnkarsere herni Enfeksiyonlar Metabollik hastalıklar Adrenal hipoplazi

22 Yutulmuş anne kanı Kanama bozuklukları Stres ülseri Ağır fetal asfiksi NEK Gastrik volvulus ya da duplikasyon

23 Vital bulgular Baş Çevresi,boy,tartı ve gestasyon yaşı Genel görünüm(aktivite,deri rengi,anomali) Deri Baş Boyun Yüz Kulaklar Gözler Ağız Göğüs Kalp Karın Göbek Genital bölge Anüs ve rektum Extremiteler Gövde ve omurga Kalça eklemi Sinir Sistemi

24 Anal açıklığın uygun yerleşimli olmamasıdır
İzole Sendromlara eşlik edebilir ( VACTRL) Sıklığı: 1/2000 yenidoğan bebekte görülmekte.

25 Yüksek Tip; Rektum; fekal kontinansı sağlamaktan sorumlu ana kas olan Puborektal kasının üzerinde sonlanır. Perineyle ilişkili bir fistül asla olmaz Erkeklerde daha sıktır Anüs açıklığı olabilir Alçak Tip; Rektum puborektal kası aşmıştır ve normal lokalizasyondadır. Anal stenoz, perineal fistül,fistüllü imperfore anüs gibi varyantları vardir

26 İnspeksiyon Mekonyum çıkışı olan her perineal açıklığın genişliği değerlendirilmeli Fistülden mekonyum çıkışı olup yanıltabilir Lumbo sakral MS ve Üriner sistem radyolojik olarak değerlendirilmeli (dismorfizm sık)

27 Yüksek yerleşimli anomaliler için Kolostomi
Alçak yerleşimli anomaliler; Perineal anoplasti, Fistül dilatasyonu Distal bölümün kontrastlı radyografik görüntülemesi tedavide yol gösterici

28 Amaç Acil girişim veya özel bakım gerektiren bir durum olup olmadığının belirlenmesi Majör veya minör bir doğumsal anomali varlığının saptanması Daha sonraki muayeneye esas oluşturacak bulguların kaydedilmesidir.

29 İnspeksiyonda anüsün lokalizasyonu ve açıklığı değerlendirilmelidir.
Ancak anüs normal görünse bile genellikle ilk 48 saatde mekonyum çıkışı olmadan pasaj tam olarak açık denemez. Yenidoğan bebekler mekonyum çıkışı olmadan taburcu edilmemeli. İlk mekonyum çıkışı dosyaya not edilmelidir.

30 Yenidoğan tüm bebekler
Doğum salonunda doğumsal anomaliler açısından dikkatli muayene edilmelidir İlk dışkı ve idrar çıkışları takip edilmelidir.

31 TEŞEKKÜRLER…


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları