Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 23 Temmuz 2014 Çarşamba

2 PEDİATRİ OLGU SUNUMU 23/07/2014
Dr. Samet YILMAZ

3 13 yaş 6 aylık kız hasta ŞİKAYETi Çene altında şişlik

4

5

6 HİKAYESİ 2 hafta önce çene altında şişlik olduğu fark edilmiş Sert , ağrılı ve mobil, olan kitlede, kızarıklık yok, ısı artışı varmış. Bunun üzerine dış merkeze başvurmuşlar burada Amoksisilin klavulanik asit 1000 mg başlanmış fakat ilacı kullandığı ilk gün tüm yüzünde şişlik meydana gelmiş ve ilacı kullanmayı bırakmışlar. Şikayetleri devam eden hasta, ileri tetkik ve tedavi için merkezimize sevk edilmiş.

7 ÖZGEÇMİŞ Prenatal :Annenin 3. gebeliği.Gebeliği boyunca doktor kontrolü var.Enfeksiyon öyküsü yok.Sigara,alkol yok. Natal: Dış merkezde,8 aylık,1450 gr.,NSVY ile Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış.15 gün küvezde kalmış (solunum sıkıntısı nedeniyle). İkter,siyanoz yok. Beslenme: Toplam 1 yıl anne sütü almış Geçirdiği hastalıklar:Özellik yok. Aşılar tam, allerjisi yok, büyüme gelişmesi yaşıtlarıyla denk.

8 SOYGEÇMİŞ Anne 40 yaşında,ev hanımı,sağ-sağlıklı
Baba 43 yaşında,çiftçi,sağ-sağlıklı Anne-baba arasında akrabalık yok. 1.çocuk:18 yaş, kız, sağ-sağlıklı 2.çocuk:16 yaş,kız,sağ-sağlıklı 3.çocuk:hastamız 4.çocuk:7 yaş,erkek ,sağ-sağlıklı

9 FİZİK MUAYENE Ateş:36,7 Nabız:128/dk TA:100/60 mm/Hg SS:28/dk
Boy:155 cm (25-50p) Kilo:37 kg (3p>)

10 FİZİK MUAYENE Genel durum:iyi,
Cilt:Turgor tonus doğal.Peteşi, purpura ,ekimoz,pigmentasyon bozukluğu yok. Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. SUBMENTAL 4x4 CM SERT MOBİL ÜZERİ KIZARIK ŞİŞLİK. Orofarenks hiperemik.Tonsiller doğal.Burun akıntısı yok. Gözler:Bilateral ışık refleksi +/+. Strabismusu mevcut .Konjunktiva ve skleralar doğal. SS:Solunum sesleri bilateral doğal. Ral,ronküs yok. KVS:S1+,S2+.Ek ses yok. GİS:Batın normal bombelikte.Rebound,defans yok.HSM yok.Traube açık. GÜS:Haricen kız.Anomali yok. NMS:Bilinç açık.Oryante,koopere.Patolojik refleks yok.Ense sertliği,kernig,brudzinski negatif. Ekstremitler:Kas tonusu ve kitlesi doğal.Kas gücü tam.Eklem muayenesi doğal.

11 LABORATUVAR CRP:10,5 ESR:28 Glukoz:92mg/dl Üre:30 Kreatinin:0,61
Na:138 K:4,19 Ca:9,6 Cl:104 Ürik asit:5,4 AST:14 ALT:5 T.prt:7,7 Hgb:14,5 mg/dl WBC:9360/mm3 Neu:6250/mm3 PLT:211000/mm3 Periferik yayma %64 nötrofil %16 lenfosit %8 eozinofil, %12 monosit Atipik hücre izlenmedi

12 ÖN TANILARINIZ NELERDİR???

13 Hasta, Çocuk Onkoloji ABD na danışıldı
Hasta, Çocuk Onkoloji ABD na danışıldı. Ön planda Akut lenfadenit düşünüldü. Hasta, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ABD na danışıldı.Hastaya ampisilin-sulbaktam+klindamisin başlanarak servisimize yatırıldı.

14 ULTRASONOGRAFİ Yüzeyel Usg incelemesinde,submental enfekte-nekrotik-sıvımsı kompenenti olan yaklaşık 2,5x2 cm LAP izlendi. Yakın klinik takibi ya da eksizyonu önerildi. Lezyon çevresinde inflamasyon-infeksiyon düşündüren ekojenite artışı ve LAPlar mevcuttur.

15 Tedavinin 8. gününde takiplerinde lezyonu yumuşamış, fluktuasyon veriyordu, drenaj gerekip gerekmediği yönünden değerlendirilmesi planlandı Tedavinin 12.gününde genel durumu iyi submental şişliği devam ediyor.

16 PEDİATRİK BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM
ÖYKÜ VE FİZİK MUAYENE Başlangıç yaşı Semptomların süresi Travma Enfeksiyon öyküsü Tüberkülozlu ile temas Kedi ile temas Yerleşim yeri, büyüklüğü ve küçülmemesi Ateş, hepatosplenomegali

17 ENFLAMATUAR BOYUN KİTLESİ ŞÜPHESİ
Son günlerde geçirilmiş bir travma veya enfeksiyon, kedi veya tüberkülozlu hasta ile temas öyküsü, birlikte eşlik eden ateş, hepatosplenomegali, PPD, HIV veya EBV testlerinin pozitif olması boyundaki kitlenin enflamatuvar kökenli olduğunu düşündürür.

18 Öykü ve fizik muayenede ateş, ağrı, kızarıklık ve şişlik olması bakteriyel enfeksiyonu düşündürür. Ağızdan salya akması veya stridor olması retrofaringeal veya parafaringeal bölge enfeksiyonunu gösterebilir.

19 Fluktuasyon veren enflame kitle genellikle apsedir
Fluktuasyon veren enflame kitle genellikle apsedir. Kedi tırmığı hastalığı ve atipik mikobakterilerde ateş ve ağrı olmadan kızarıklık şişlik ve apse ile karşımıza çıkabilirler.

20 NEOPLAZİ ŞÜPHESİ Uygun antibiyoterapiye rağmen 4 haftada kaybolmayan servikal lenfadenopati varlığı,kitlenin sert ve hassas olmaması, birlikte kilo kaybı, anoreksi gibi neoplazinin sistemik bulgularının eşlik ettiği durumlarda malignite akla gelmelidir.

21 TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ
Boyun orta hattındaki konjenital kitleler içinde en sık görülenidir. Bu kistler en sık 2-10 yaş arasında, hiyoid kemik seviyesinde veya aşağısında görülürler ve dilin dışarı çıkarılması veya yutkunma ile yukarı doğru hareket ederler. Nadiren de olsa TDK hastanın fonksiyone olan tek tiroid dokusunu içerebilir ve bu nedenle normal tiroid dokusunun varlığını göstermek için preoperatif USG veya sintigrafi istenmelidir. Tedavisi eksizyondur.

22 DERMOİD KİST Dermoid kistler genellikle hiyoid üzerinde orta hatta veya burun kökünde hatta lateraldede görülebilirler. Orta hat dermoid kistlerinin tiroglossal duktus kistlerinden ayırdetmek zor olabilir. Dermoid kistler daha yüzeyeldir, yutkunma ve dil hareketleri ile yukarı hareket etmezler, ayrıca içi sebase materyal ile doludur. Tedavisi yine cerrahi eksizyondur.

23 HEMANJİOMLAR Hemanjiomalar yeni doğanlarda baş ve boyun bölgesinde en sık görülen benign neoplazmalardır. Yaklaşık % 30’u doğumdan sonraki ilk haftada görülürler, ancak büyük kısmı 1 aydan sonra ortaya çıkarlar. Mavi kırmızı renkli yumuşak lezyonların üzerine bastırmakla rengi solar ve ağlamakla lezyon büyür. Üfürüm alınabilir ve vücudun diğer bölgelerinde başka kutanöz hemanjiyomalar da olabilir.

24 PROGNOZ Komplike olmayan benign servikal lenfadenopati,kendiliğinden geriler.Süpüratif olmayan servikal lenfadeniti olan hastaların çoğu antibiyotik tedavisi gerektirmeksizin geriler.Cerrahi drenaj gerektiren servikal apselerde,kültüre uygun antibiyotik tedavisi en az 2 hafta verilmelidir. Tiroglossal kanal kistleri ve brankial anomalilerin cerrahi sonrası tekrar etmesi vakaların %2 sinden daha azında görülür. Lenfoma ve hodgkin hastalığı ve solid tümörler için hastalıksız yaşam süresi tümörün histolojisine ve yaygınlığına bağlıdır.

25 TEŞEKKÜRLER


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları