Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANELERİMİZDE AKILCI STOK YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANELERİMİZDE AKILCI STOK YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 HASTANELERİMİZDE AKILCI STOK YÖNETİMİ
Stok Yönetimi ve Analiz Şubesi Şube Md. Ecz. Berna AKDEMİR

2 HASTANELERİMİZDE AKILCI STOK YÖNETİMİ
Hastane hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için mali ve destek hizmetlerinin bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Bunlardan herhangi birinin aksaması halinde sistem çalışamaz hale gelir. Yeterli ilaç ve tıbbi malzemenin yokluğu veya eksikliği sağlık hizmetinde aksamaya yol açtığı gibi gereksiz ve iyi düşünülmeden ihtiyacın çok üstünde yapılan alımlar kurumun finansal açıdan sürdürülebilirliğine engel olmaktadır.

3 Malzeme Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Sebepleri;
Talebin iyi tahmin edilemeyişi Tedarik sürecinin uzun olabilmesi Gereğinden fazla yapılmış dağıtım (toplu çıkış) Uygun olmayan bakım ve muhafaza Uygun olmayan kullanım

4 Malzeme Yönetiminin 4 adımı ;
İhtiyaç Tespiti Tedarik (Satın Alma) Stoklama Akılcı Kullanım

5 İhtiyaç Tespiti Önceki yıl veya dönem gerçekleşmeleri ile personel istihdamı ve işlem hacmindeki olası artış veya azalış gibi hususlara dikkat edilerek; Hangi malzemeler elde mevcut bulunmalı Hangi miktarlarda bulunmalı (talep tahmini)

6

7

8 Tedarik (Satın Alma) Kaynak ve ödeme şekli dikkate alınarak planlama yapılması Uygun satın alma metodunun belirlenmesi Teknik şartname hazırlanması Yaklaşık maliyet tespiti

9

10 Stoklama Stok; herhangi bir ürünün veya malzemenin gelecekteki olası kullanımı için hastanede bulundurulmasıdır. İlaç ve malzemelerin satın alınması, depolanması ve stok hareketlerinin izlenmesi faaliyetlerinin yönetimi, stok yönetimi olarak adlandırılır. Stok yönetiminin hedefi hastane için gereken minimum miktarda malzemenin stoklarda bulundurulmasıdır.

11

12 İhtiyaç Fazlası Malzeme Örnekleri

13 Stok Kontrolünün Genel Kuralı
Maliyeti yüksek olan ilaç ve malzemelerin daha sık sipariş edilmesi (düşük stokla çalışılması) Düşük tüketim değerine/ maliyete sahip malzemelerin daha büyük miktarlarda tutulması,siparişlerinin daha az sıklıkta verilmesidir.

14 Olumsuz Sonuçlara Engel Olmak İçin Dikkat Edilecek Hususlar
Hangi malzemeden ne seviyede stok tutulacağının belirlenmesi Stoklarla ilgili yeniden sipariş politikalarının ve zamanlarının belirlenmesi Stok takibinin nasıl yapılacağının belirlenmesi Sipariş büyüklüklerinin belirlenmesi Malzeme giriş-çıkışlarının düzenli olarak yapılmasının sağlanmasıdır.

15 Akılcı (Rasyonel) İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasına olanak tanıyan planlama, yürütme ve izleme sürecidir. Bu konuda kaynak, kalite, maliyet, ödeme koşulları paketinin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.

16 Akılcı İlaç Kullanımında Temel İlkeler;
Doğru tanı Doğru ilaç Gerektiği yerde, gerektiği sürede, gerektiği miktarda ve dozda kullanmak ve hasta uyumunu izlemek Yan etkileri takip etmek Çoklu ilaç kullanımında ilaç etkileşimlerini değerlendirmek Maliyet ve tedavi etkinliği analizini yapmak

17

18 Temel İlaç Listesi İlaç çeşitlerinin azaltılmasına
Temel ilaç listeleri, toplumun çoğunluğunda görülen hastalıkların tedavisi için ihtiyaç duyulan birincil ilaçların listesidir. Bu sayede; İlaç çeşitlerinin azaltılmasına Akılcı reçete yazımına Sağlık bütçesinin kanıta dayalı olarak hazırlanmasına Bütçenin etkili şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

19 Antibiyotik Kullanımı
Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı sadece hastalar üzerinde değil, aynı zamanda hastanenin mikrobiyolojik ortamında da olumsuz etkileri olması nedeniyle, antimikrobiyal ajanlar diğer tüm ilaç gruplarından farklı bir özelliğe sahiptir

20 Antibiyotik Kullanımında Yapılan Hatalar;
Enfeksiyon yok iken antibiyotik kullanma Yanlış antibiyotik seçimi Dozun eksik veya fazla olması Yetersiz veya uzun süre kullanılması Proflaksi için geniş spektrumlu antibiyotik seçimi Tedavi değeri aynı olsa dahi pahalı olan ilacın tercihi

21 Antibiyotiklerin Uygun Kullanımı
Antibiyotikler kısıtlı kullanılmalıdır Dönüşümlü olarak antibiyotik kullanılmalıdır Antibiyogram yaparak antibiyotik verilmelidir Antibiyotik direnci belirlenerek ilaç listeleri oluşturulmalıdır

22

23 İlaç Tüketimi İlaç hastanın kendi tercihi ile seçemediği, hakkında en az bilgi sahibi olduğu, koruyucu ve tedavi etkilerinin yanı sıra, oluşturduğu yan etkiler dolayısıyla ileride önemli bir risk potansiyelinin (yaşam kalitesini düşürücü etki) bulunduğu bir üründür.

24 Teşekkürler Stok Yönetimi ve Analiz Şubesi


"HASTANELERİMİZDE AKILCI STOK YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları