Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endüstriyel Demokrasi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endüstriyel Demokrasi"— Sunum transkripti:

1 Endüstriyel Demokrasi
“KİBBUTZ” Endüstriyel Demokrasi

2 Kibbutz (İbranice: Topluluk ya da Birliktelik)
Sosyalizm ve siyonizmi pratik bir şekilde bir araya getiren kibbutizm İsrail’e özgün bir deneyimdir. Kibbutizm, yahudiliğin tarihi bunalımı, baskı ve zulüm ile bağımsızlık ve yabancılaşma kadar, Filistin’de hayatını idame ettirmesi gibi iktisadi zorunluluklardan kaynaklanmıştır.

3 Kibbutzların Kuruluşu ve Şekilleri:
İlk Kibuta 1909 yılında kurulmuştur. Bugün 1000 nüfuslu 250 kadar Kibbutz vardır.Bu da İsrail nüfusunun %3’ünü teşkil eder. Kibbutizm nüfusu 100 ile 2000 arası değişik iskan alanlarına sahiptir. Kibbutizm sadece tarım tabanlıydı.Bugün ise çoğunlukla sınai fabrikaları ve sınai üretimi tarım ile eşit önem taşıyor.

4 Kibbutz Esasları: Kibbutz esası, tüm üyelerin genel birleşmesinden oluşur. Haftada bir kez toplanılır ve Kibbutz hayatının esas konularında karar verirler.Sekreteri,diğer resmi görevlileri ve fabrika yöneticilerini seçerler. Ekonomik komite,mali,kültürel,iskan,sağlık gibi çeşitli komitelerin üyelerinin oylarıyla genel meclis karar verir.

5 Kibbutzlarda Endüstriyel Demokrasi:
Fabrikada bütün insanlar umumi yöneticilikten başka liderlik görevini tamamlamak için işçiler tarafından seçilirler. Fabrikanın bütün işçileri işçi meclisini teşkil ederler ve meclis yoluyla veya fabrika kararlarıyla seçilen komitelere katılırlar. Ayrıca bir yönetim kadrosu vardır.Bunlar fabrikanın en üst yöneticileri,işçi temsilcileri ve bir bütün olarak seçilen Kibbutz temsilcilerinden oluşur.

6 Kibbutzlarda Yaşam Şekli:
Üretimde Kibbutizm, “herkes kabiliyetine göre yardım etmelidir” ilkesine göre hareket eder.Tüketimde ise bu ilke “herkesin ihtiyacına göredir”. Üyeler ev,elbise,yiyecek,ihtiyarlık ve hastalık anında gereken bakımı eşit esasta paylaşırlar. Ailenin ekonomik sorumlulukları yoktur.Kibbutz ilke olarak çocukların yetiştirilmesini ve eğitilmesini ortaklaşa yapar.

7 Kibbutzlarda Yaşam Şekli:
Kibbutz çocuklarının çoğu eğitilmiş bakıcıların nezaretinde çocuk yuvalarında yaşarlar.Yaşları ilerledikçe gelişen gruplar içerisinde büyür ve demokratik ilkelere göre kendilerini teşkilatlandırırlar. Topluluk içinde yüksek dayanışma sosyal güvenliği tamamlamayı gerçekleştirir. Üyelik kişilerin kendi iradelerine dayanır ve istediklerinde topluluğu terk edebilirler. Üyelerin katılmasıyla sosyal ve ekonomik planlamayı birleştiren hiyerarşik yapılar olmaksızın karar vermeyi ve yönetmeyi denetlerler.

8 Zamanla Kibbutz İlkelerinde Yaşanan Değişimler:
O zaman Şimdi Sosyalist inanç Var Siyonizme bağlılık Siyasi birlik Yok Üyelerin serbestliği Beraber yemek yeme Kısmen ibadet hayatı Ortak duş alma yok Eşitlik var Özel olmayan tüketim ?

9 SONUÇ: Kibbutz, İsrail halklarının kendi aralarında ekonomik,siyasi ve sosyal yaşamlarını düzenledikleri ve bu işleyişin de demokratik esaslara dayanarak gerçekleştiği komün hayatını bizlere gösterir.Üretimde ve yönetimde tüm üyelerin sözlerinin dinlenmesi Endüstriyel Demokrasi anlamında Kibbutzların incelenmesini faydalı kılmıştır.

10 GRUP:By ÇEKO BİZLERİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Erdal Alhas Duygu Pamukcu


"Endüstriyel Demokrasi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları