Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Toplumsal Cinsiyet ve İlgili Kavramlar  Cinsiyet Eşitsizliği ve Sonuçları  Toplumsal Cinsiyet ve Ailede Kadına Yönelik Şiddet Arasındaki İlişki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Toplumsal Cinsiyet ve İlgili Kavramlar  Cinsiyet Eşitsizliği ve Sonuçları  Toplumsal Cinsiyet ve Ailede Kadına Yönelik Şiddet Arasındaki İlişki."— Sunum transkripti:

1  Toplumsal Cinsiyet ve İlgili Kavramlar  Cinsiyet Eşitsizliği ve Sonuçları  Toplumsal Cinsiyet ve Ailede Kadına Yönelik Şiddet Arasındaki İlişki

2 ŞİDDET AYRIMCILIK EŞİTSİZLİK TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİ

3 Kadınlar ve erkekler aynı dünyaya geliriz. Peki bu dünyada aynı biçimde mi yaşarız?

4 Kadın ve erkeklerin doğuştan gelen GENETİK, FİZYOLOJİK ve BİYOLOJİK özellikleridir.

5 Kadın ve erkeklerin doğuştan değil sosyal ortamlarında, kültürün içinde öğrendikleri kadın ve erkek olmaya dair özellikleridir.

6 CinsiyetToplumsal Cinsiyet Biyolojiktir Değişmez Evrenseldir Toplumsal olarak belirlenir Sosyo-kültürel yapı içinde öğrenilir Zaman ve mekan içinde değişiklik gösterir Değiştirilebilir

7 Dünyaya birbirinden çok da farklı olmayan bebekler olarak geliyoruz. Kadın ve erkek olmayı öğreniyoruz. Nasıl?

8

9 İsimlendirmeler, beklentiler, onaylama ya da cezalandırmalar, çocukların çok küçük yaştan itibaren birtakım kalıplara uygun biçimlenmelerini sağlar. Bunlara cinsiyet kalıpları denir. Cinsiyet kalıpları yaşanan yere, ailenin durumuna, zengin ya da yoksul olma vb. Durumlara göre değişir.

10 Kadınların ve erkeklerin ne yapması gerektiği veya neleri yapabilecekleri hakkında toplumda yaratılmış olan fikirlere ve değerlere dayanarak, kadınlara ve erkeklere farklı roller, sorumluluklar ve görevler yüklenmesidir.

11 Üretken İş: Tüketim ya da ticaret için mal ve hizmet üretilmesidir. Yeniden Üretim İşi: Hanehalkının bakımını ve varlığını sürdürmesini sağlayan işlerdir. Topluluk İşleri: Toplumsal olayların kolektif örgütlenmesini sağlayan işlerdir.

12  Kaynağa (para, kredi) eğitim, istihdam, boş zamana  Seçme şansına (denetim, özerklik, yaşam tarzı)  Karar alma yetkisine sahiptir. Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü Sonucunda Kadınlar Erkeklerden Daha Az

13 Kadınlık ve erkeklik kalıpları bizi basitçe birbirimizden farklılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal kaynaklara erişimimizi de büyük ölçüde etkiler.

14 Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayım Sonuçları, TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2006

15 ÜlkeKE Bulgaristan8789 Gürcistan81 Irak3144 İran7579 Suriye6064 Yunanistan9290 Türkiye5261 TÜSİAD, 2008

16 İlköğretimde okullaşma oranı (%) Ortaöğretimde okullaşma oranı (%) Yükseköğretimde okullaşma oranı (%) KEKEKE 8790,646,9532636 TÜSİAD, 2008

17 Gayrimenkul Mülkiyetinin Dağılımı Kazanılan Ücretin Dağılımı Kaynak: TÜİK’in 2006 yılı Kazanç Yapısı Anketi

18 (Ocak 2007)

19 Kadınların % 71,3’ü herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı değildir. Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve ilgili sosyal güvenlik kurumları web sayfaları.

20  Mecliste kadın oranı % 9,1

21 Belediye başkanlarının % 0,91’i kadın, % 99,01’i erkektir. (2 951 belediye başkanının sadece 27’si kadın)

22 ÜNVANIKADINTOPLAMTOPLAM İÇİNDEKİ PAY (%) Müsteşar1195,3 Müsteşar Yardımcısı2792,5 Vali01550 Vali Yardımcısı54081,2 Genel Müdür71773,9 Genel Müdür Yardımcısı 345146,6 Başkan91316,8 Başkan Yardımcısı5578,7 Kaynak: KSGM, Yetki ve Karar Alma Süreçlerinde Kadın, 2008.

23 Her 5 gebeden 1’i doğum öncesi bakım almamaktadır. Her 5 gebeden 1’i sağlık personeli olmadan doğum yapmaktadır.

24 AİLE ÜZERİNDE TOPLUM ÜZERİNDE KADINLAR ÜZERİNDE ÇOCUKLAR ÜZERİNDE ERKEKLER ÜZERİNDE

25 Toplumsal cinsiyet eşitliği fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireye cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapılmamasıdır.

26 AYRIMCILIK

27 Fırsatlara, kaynaklara ve hizmetlere erişimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması Yasalar önünde eşitlik yeterli mi?

28 Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (Ek: 7.5.2004-5170/1.md) Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.

29 Eşit olmayan gruplar arasında eşitlik sağlanıncaya kadar geçici özel önlemlerin alınmasıdır. Örnek: Şartlı Nakit Transferi Kota Uygulanması

30 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Şiddet

31 ŞİDDET AYRIMCILIK EŞİTSİZLİK TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİ

32 Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile kadına yönelik şiddet arasındaki ilişki İstihdamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile kadına yönelik şiddet arasındaki ilişki Karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile kadına yönelik şiddet arasındaki ilişki

33 “Kadın sorunları” toplumun sorunudur “Kadın sorunları” sadece kadınların sorunu değildir “Kadın sorunları”nın çözümünden de herkes sorumludur


" Toplumsal Cinsiyet ve İlgili Kavramlar  Cinsiyet Eşitsizliği ve Sonuçları  Toplumsal Cinsiyet ve Ailede Kadına Yönelik Şiddet Arasındaki İlişki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları