Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Net Dr. Nihal Dizdar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bilişimi Derneği VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Net Dr. Nihal Dizdar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bilişimi Derneği VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya 2009."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Net Dr. Nihal Dizdar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bilişimi Derneği VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya 2009

2 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Sağlık Net  Gereksinim ve Amaçlananlar  Dönüşüm Salgını  Planlanan ve Hedeflenen  Zaman Planı  Yapılanlar ve Sorunlar  Gelecek…

3 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Dönüşüm Salgını* 1980-1990, Dünya Bankası, WHO, OECD, Avrupa Birliği (Sosyal Politika Entegrasyonu) “Epistemolojik Cemaatler”  Sağlık Krizi  Makroekonomik unsurlar  Sermaye piyasaları bütünleşti  Sermaye hareketliliği ve üretim piyasalarında rekabet arttı  Genel olarak liberalleşme arttı  İdeolojik dönüşümler  Kamu hizmetleri verimsiz ve kalitesiz  Hekimlerin gözden düşmesi  Hasta / Müşteri hakları  Sağlık sistemine özgü faktörler  Sağlık ve sosyal güvenlik sistemi sorunları  Demografik dönüşümler  Enfeksiyon-kronik birlikte  Kırsal yoksulluk ve kente göç  Teknolojik ilerlemeler *Reform salgını : Klein 1993

4 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Politika Değişiklikleri  Harcamaların azaltılması  Verimliliğin arttırılması  Devletin sağlık sorumluluğunun yeniden tanımlanması Avrupada ve Dünyada Sağlık Politikaları, Reformlar,Sorunlar, Tartışmalar; Çağşar Keyder, ark.

5 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Küresel Reform Paketi  Sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılması  Hizmet sunumu ile finansmanın birbirinden ayrılması  Kamu dışı kurum ve aktörlerin teşviki  Yerinden yönetim (desentralizasyon) (Hastane Birlikleri)  Katkı payı alma stratejisi  Sevk mekanizmaları  1. basamak hizmetlerin yeniden yapılandırılması  Hizmet sunucu – finansor arası ilişkinin yeniden düzenlenmesi (Performans)  Klinik özerkliğin denetlenmesi ve kısıtlanması  Devlet hizmet sunumundan geri çekilmesi  Özel sektör ya da sözleşmeli kesimler  Düzenleme ve denetleme görevi

6 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09

7 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Sağlık Net  Gereksinim ve Amaçlananlar  Dönüşüm Salgını  Planlanan ve Hedeflenen  Zaman Planı  Yapılanlar  Sorunlar  Gelecek…

8 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Nihat Akpınar, Sağlıkta e-Dönüşüm, e-sağlık ‘08

9 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Metin Gürel Sağlık Bakanlığı Danışmanı 2008 e-sağlık Kongresi

10 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Sağlık Net  Gereksinim ve Amaçlananlar  Dönüşüm Salgını  Planlanan ve Hedeflenen  Zaman Planı  Yapılanlar ve Sorunlar  Gelecek…

11 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Zaman Planına Göre Neredeyiz?  2009  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi  Elle girmek ve tekrar tekrar girmek gerekiyor  Sağlık Veri Setleri Revizyonu  Kullanıcı (Dr.) ve hasta ihtiyaçları, tedavi ve bakım ihtiyaçları ile örtüşmüyor  Mali ve İdari Veri Setlerin revizyonu  Saha tarafından anlaşılmış sahiplenilmiş bilgi edinmesi desteklenmiş değil  2010  Merkezi Hastane Randevu Sistemi  Mantık ve kurumsal sorunları var bu haliyle işlerliği zor görünüyor  Sonrası  Online Sağlık-NET  Erişim  Kıyaslama  Bilimsel Yayın  Performans esası  Kullanıcı dostu  Kamu Hastane Birlikleri  Akıllı Kart, ?????????  e-Reçete, Kaynak tasarrufu sağlayacağı öngörülmektedir…  Mobil İmza == > zorunluluk, e-reçete ile eşzamanlı veya öncesinde hallolmalı

12 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Öyle oldu mu? Önce Sonra

13 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 SKRS Tanı Sınıflama Sistemi (ICD–10) Tanı Sınıflama Sistemi (ICPC2) İlaç ve İlaç Sınıfları Kodlama Sistemi (ATC) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Kodları Klinik Kodları Branş Kodları Sağlık Kurumu Kodları Adres Kodları Aşı Listesi Aşı Takvimi Değerleri Listesi Meslek Grupları Listesi Parametreler Listesi Bebek İzlem Listesi Gebe İzlem Listesi Çocuk İzlem Listesi Persentil Değerleri Listesi Olası Tanı Kriterleri Enfeksiyon Etkenleri Tanı Kriterleri Tümör Yerleri Kesin Tanı Kriterleri Histoloji Kodları Doktor Bilgi Bankası Sözlük Veri Kapsamı Alan Kodları

14 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Yapılanlar  USVS  SKRS  MSVS  HL7  Bize uygunluğu,  Paylaşılmışlığı  Anlaşılmışlığı  Sahiplenilmişliği Tartışmalı Revizyon planı ?

15 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 23 paket

16 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Veri Gönderen Merkezler İstanbul 49 / 56 Ağız diş sağlığı 4 / 4 Devlet 17 / 21 Egitim ve Araştırma 22 / 25 Dal hastanesi 6 / 6 İzmir29 Ankara33

17 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Entegrasyon Raporları 1.Muayene Gönderim Sayısı : 262452 2.Kanser Gönderim Sayısı: 1978 3.Yatan Hasta Gönderim Sayısı : 7269 4.Diyabet Gönderim Sayısı : 752 5.Doğum Bildirim Gönderim Sayısı : 1068 6.Gebe İzlem Gönderim Sayısı : 3806 7.Bebek Çocuk İzlem Gönderim: 3 8.Hasta Özlük Bilgisi Gönderim: 82363 9.Hasta Kayıt Bilgisi Gönderim :160349 http://www.sagliknet.saglik.gov.tr/portal_pages/notlogin/bilisimciler/entegrapor.htm 1.Ağız Diş Gönderim Sayısı : 2.Bulaşıcı Hastalık Olası Vaka : 3.Bulaşıcı Hastalık Kesin Vaka : 4.Ası Gönderim Sayısı : 5.Gebelik Sonucu Gönderim Sayısı : 6.Bebek Çocuk Beslenme : 7.Lohusa İzlem Gönderim Sayısı : 8.Ölüm Bildirim Gönderim Sayısı : 9.Bebek Çocuk Psik. İzlem : 10.15-49 Yas Kadın İzlem Gönderim : 11.Gebe Psik. İzlem Gönderim Sayısı : 12.Tetkik Sonucu Gönderim Sayısı : 13.Diyaliz Bildirim Gönderim Sayısı : 14.Diyaliz İzlem Gönderim Sayısı :

18 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Sorunlar  Kurumlar-arası ortak çalışabilirlik  Veri tekrarları  Sistem tekrarları  Kullanıcı dostu sistem ve ara-yüz tasarımları  Kullanıcı uyumu sağlama, bilgilendirme ve yüreklendirme  Verilere erişim  Geribildirim ve bilgilendirme

19 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Sorunlar…  Veriyi üretmesi beklenen kurumlar birlikte çalışılması gereken kurumlar listesinde öngörülmemiş…

20 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Sonuç  Kullanıcılar / Doktorlar / Veri üreticileri  Katılımları,  Eğitimleri  Yüreklendirmeleri yeterince sağlanamadı.  Anlaşılması, sahiplenmesi, hasta tedavi ve bakım gereklerine uygun revizyonların yapılması, saha çalışanlarının katılımları ile gerçekleştirilmedi.  Sağlık Müdürlükleri çevrim dışı bırakılmış durumda.  Kendi verilerini ayrıca toplamaya çalışıyorlar

21 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Sonuç  Diyabet Polikliniğinde konulan Diyabet tanısı yok  H1N1 Bildirimi için ayrı bir web sayfası ve düzenleme yapılmış durumda  Bizdeki ölüm oranı 1/20 H1N1’den ölen / H1N1 tanılı hasta  Herhangi bir kurum kendi gönderdiği verileri dahi göremiyor değiştiremiyor.

22 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Neden?  Birim bazında toplamadığımız bilgileri ulusal planda üretmeye çalışıyoruz…  Klinik doküman üretmeden öngörü yönetimi ve kaynak planlama yapmak istiyoruz...  Lokal tanımlar ve sözlüklerimiz olmadan uluslararası terminolojiye geçmeye çalışıyoruz…  Terminolojimizi kullananlar ile paylaşmadan, danışmadan belirliyor ve birlikte çalışabilir modeller yaratmayı bekliyoruz.. Metin Gürel Sağlık Bakanlığı Danışmanı 2008 e-sağlık Kongresi

23 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Veri Kalitesinin Nedenleri  Veri değil bilgi istenmesi, dolayısı ile hesaplama hatalarının oluşması  Verinin içerik ve format açısından tanımlı olmaması  Verinin çok kısa süre içinde istenmesi (hazırlanması)  Aynı verinin kısa sürelerde tekraren istenmesi  Bilgi sisteminde gönderilen bir verinin kağıt ortamında tekrar istenmesi  Verinin birden fazla bilgi sistemince ve/veya birden fazla birim tarafından istenmesi  Gönderilen verinin, veriyi gönderen kişinin işine yaramaması  Tekrar kullanılmayacak veri istenmesi OLMAYAN VERİNİN İSTENMESİ ! 23 NİHAT YURT, MAHİR ÜLGÜ SONER KIRICI M. MURAT GÜREL YAKUP ARSLAN HAKAN ÖZER ERDİNÇ SABUR Sağlık Net Paneli NİHAT YURT, MAHİR ÜLGÜ SONER KIRICI M. MURAT GÜREL YAKUP ARSLAN HAKAN ÖZER ERDİNÇ SABUR 2008 e-sağlık Kongresi

24 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 Devam etmekte olan projeler  Elektronik Reçete  Bulaşıcı Hastalıklar için Erken Uyarı Sistemi  E-Kimlik, e-İmza, m-İmza ve Portal Entegrasyonu.

25 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09

26 Nihal Dizdar nihaldizdar@gmail.com Tıp Bilişimi ’09 GÜLHAN YOKAT 092002009 TIB.DÖK.SEK. BÖL Hangi yolda koşarsan o yolda düşersin…. Atasözü Teşekkürler… nihaldizdar@gmail.com


"Sağlık Net Dr. Nihal Dizdar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bilişimi Derneği VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları