Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Öğretim Yöntemleri [Tartışma (discussion) yöntemi] Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Tartışma, iki veya daha çok kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Öğretim Yöntemleri [Tartışma (discussion) yöntemi] Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Tartışma, iki veya daha çok kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak,"— Sunum transkripti:

1 Genel Öğretim Yöntemleri [Tartışma (discussion) yöntemi] Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Tartışma, iki veya daha çok kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak, birbirini dinleyerek, eleştirerek, gerektiğinde sorular sorarak incelemesine dayanan bir öğretim yöntemidir.

2 Sofistler tartışıyordu. Demokrasi tartışma rejimidir (“çoğulcu demokrasi). Tartışma mantığı (çok değerli mantık) gerekli

3 Televizyondaki tartışmaları değerlendiriniz. Sohbet, muhabbet, diyalog, kavga gibi kavramları tartışınız.

4 a) Tartışma metodunda ilk ön şartlardan birisi, oturma düzenidir. Herkesin birbirinin ensesini seyrettiği ortamlarda tartışma olmaz. Sağlıklı tartışma yapabilmek için herkesin birbirinin yüzünü görmesi şarttır. Tartışma metodunu ön şartları ve sınırlılıkları

5 b) Tartışma her sınıfta ve her derste veya konuda uygulanamaz. İlkokulun ilk sınıflarında veya çok kalabalık sınıflarda (25 kişiden fazla) bu metod kullanılmamalıdır. Aynı şekilde matematik, gramer gibi kuralları net olarak ortaya konmuş veya bilimsel olarak kesin geçerli konularda tartışma açmak da abes olur. Tartışma metodunun ön şartları ve sınırlılıkları

6 c) Tartışmada mutlaka bir yönetici bulunmalıdır. Yönetici olmadan yapılan tartışmalarda kontrol kısa sürede kaybolur; yapılan işin eğitsel değeri kalmaz. Yönetici arada sırada konuyu toparlamalı, konudan uzaklaşmaları ve gereksiz zaman kayıplarını önlemeli, tartışma sonunda ulaşılan sonuçları özetlemeli ve rapor haline getirmelidir. Tartışma metodunun ön şartları ve sınırlılıkları

7 d) Tartışma, karşılıklı güven içinde olmalıdır. Hem yönetici (öğretmen) ile tartışmaya katılan öğrenciler arasında hem de öğrencilerin kendi aralarında tam bir güven olmalı ve bu güven tartışma boyunca da sürdürülmelidir. Azar, alay, yargılama yok; otoriter değil demokratik tarzda yönetim. Tartışma metodunun ön şartları ve sınırlılıkları

8 e) Tartışma metodunu etkili olarak kullanmanın bir başka ön şartı, tartışmanın eşit düzeyde kişiler arasında yaptırılmasıdır. Tartışma metodunun ön şartları ve sınırlılıkları

9 a) Tartışma, insanların toplumsal hayatını geliştirir. b) Çocukları, demokratik toplumun tartışmalarına hazırlar. c) Çocukları karşıt düşünceleri tahammül ve hoşgörü ile karşılamaya alıştırır. d) Çocuklarda sorumluluk duygusu geliştirir; kendi haklarını nazik bir şekilde savunmayı öğretir. Tartışma metodunun faydaları

10 e) Tartışma, öğrencilerin dil gelişimlerini sağlayan en iyi metotlardan biridir. f) Bu metot, bir öğretmenin öğrencilerini tanımasının en doğru ve etkili yollarından biridir. g) Tartışma metodu, geleneksel derse bir canlılık getirir. h) Tartışma metodu, öğrenme ilkelerine uygudur. Tartışma metodunun faydaları

11 a) Tartışma başlamadan önce yönetici konuyu, tartışmada herkesin uyması gereken kuralları (söz alarak konuşma, konuşma süresine uyma, başkalarının sözlerini kesmeme, konudan uzaklaşmama, nezaket kurallarına uyma v.s.) açıklamalıdır. Tartışma metodu uygulamasında dikkat edilecek hususlar

12 b) Tartışmanın öğretmen merkezli mi, yoksa öğrenci merkezli mi (serbest) olacağı baştan belirlenmelidir. c) Tartışılacak konu büyükse, daha önceden alt gruplar oluşturarak mini tartışmalar yaptırmalıdır. d) Sınıf tartışmalarında bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları sağlanmalıdır. Tartışma metodu uygulamasında dikkat edilecek hususlar

13 e) Tartışmanın tıkandığı, konunun dağıtıldığı, nezaket kuralları dışına çıkıldığı durumlarda, öğretmen kontrolu tekrar eline almalıdır. f) Tartışma konuları önceden verilmeli ve öğrencilerin hazırlanmaları sağlanmalıdır. g) Tartışma bir plân izlemelidir. h) Tartışmadan çıkarılabilecek sonuçlar ğretmen tarafından ortaya konmalıdır. Tartışma metodu uygulamasında dikkat edilecek hususlar

14 Tartışma metodunu kullanan teknikler Münazara Sempozyum Panel Kollekyum (Zıt panel) Forum Kısa süreli tartışma grupları ("vızıltı grupları") Açık oturum Beyin (veya buluş) fırtınası Büyük grup (large, whole group) tartışması Fikir taraması Seminer


"Genel Öğretim Yöntemleri [Tartışma (discussion) yöntemi] Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Tartışma, iki veya daha çok kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları