Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA DEMOKRASİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA DEMOKRASİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 OKULDA DEMOKRASİ EĞİTİMİ

2 Günümüz dünyasının hızlı bir şekilde ve her alanda küreselleşmesi sonucu daha etkili, bilgili, sorumlu bir yurttaş gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Eğitimin dolayısıyla okulun evrensel bir rolü vardır. Hem iyi yurttaş olma hem de haklarını savunabilmenin en iyi yolu eğitimdir.

3 Birey için yurttaşlık; yasalara boyun eğme, vergi Bu yüzden Oy verme, oy kullanma vb. beklentiden öteye geçememiştir. Yurttaşlık sadece öğrenmeyle kalmayıp aynı zamanda topluma faydalı olmayı gerektirir. Bunların olması için okulların müfredatları demokratik yurttaşlık anlayışına göre dizayn edilmeli.

4 SİZCE DEMOKRASİ BİR YAŞAM BİÇİMİ MİDİR

5 Okullar çevreye açık sistemlerdir çevreden etkilenir ve çevreyi etkilerler.
Okul yöneticileri sosyal, kültürel, politik, ekonomik, teknolojik vb. bir çok faktörü göz önünde bulundurmalıdır. Okul yöneticisinin bu tür faktörlerle tek başına uğraş vermesi imkansızdır. Bu aynı zamanda demokratik yurttaş yetiştirme anlayışına da terstir.

6 Yani öğrencilerin, okul çalışanlarının hakları, değerleri, katılımları göz ardı edilmemelidir.
Demokratik bir okul modeli uygulanmalıdır. Demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi için gerekli kazanımlar açık ve net bir şekilde belirlenmelidir. Eğer okulda pratik uygulamalarla demokrasi aşılanırsa bireylerin demokrasiye olan inancı güçlenir.

7 Örneğin Demokrasinin uygulanmasında sınıf başkan seçimi, sınıf temsilcisi seçimi vb demokrasi hareketleri bireyleri hayata hazırlar.

8 Demokratik değerlerin bireylere kazandırılmasında başta aile olmak üzere örgün eğitim kurumlarına ve kitle iletişim araçlarına büyük görevler düşmektedir. Özellikle demokrasiyle alakalı edinilen bilgi, beceri ve tutumların davranışlara dönüştürülmesinde örgün eğitim kurumları yadsınamayacak derecede önemlidir.

9 Kısacası, demokrasinin genç kuşaklara öğretilmesi, benimsetilmesi ve geliştirilmesi eğitim kurumlarının görevleri arasındadır. Bu sebeple okullardaki demokrasi uygulamaları öğrencilerin demokratik davranış geliştirmelerini sağlamalıdır

10 Dünün yeni düşüncesi bu günün benimsenen gerçeğidir, yarın herkesin malı olacaktır. Bu nedenledir ki demokratik öğretmen öğrencisine ne düşüneceğini söylemez; ama nasıl düşüneceğinin öğrenmesine yardım eder.

11 Son yıllarda bazı gelişmeler olmakla birlikte, okulda demokrasi uygulaması olarak sınıf başkanı seçimi, yatılı okullarda yemek listesinin yapılması gibi hususlar vardır.

12 SİZCE OKULLARDAKİ DEMOKRASİNİN UYGULANMASINA ENGEL DURUMLAR NELERDİR

13 Ders programları öğrencilerin tercihine göre düzenlenmiyor
Ders programları öğrencilerin tercihine göre düzenlenmiyor. Eğitim, öğretim saatleri öğrenciler tarafından belirlenmiyor. Öğrenci ders almak istediği öğretmeni seçemiyor, Bunun sonucunda derse olan ilgi alakaları azalıyor. Burada demokrasinin gerekliliğini anlıyoruz.

14

15 Yönetenlerin verdiği her kararda etkilenen öğrenciler, okul hayatının pasif unsuru olarak görülmektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin okullarda karar mekanizmalarına katılamamaları demokrasi açısından negatif etkiler meydana getirmektedir.

16

17 Sizce okullarda görev yapan öğretmenlerimizin tutumları ne kadar demokratiktir ?


"OKULDA DEMOKRASİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları