Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIM Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 1 MAKROEKONOMİK ANALİZ 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIM Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 1 MAKROEKONOMİK ANALİZ 2."— Sunum transkripti:

1 YATIRIM Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 1 MAKROEKONOMİK ANALİZ 2

2 SABİT YATIRIM Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 2 Bugünkü değeri (PV) Sermayenin marjinal etkinliği (MEC): Keynes’in Genel Teori’de tanımladığı, yatırım projesinin bugünkü değerini “0” kılan ve dolayısıyla yatırım projesinin beklenen net getirilerinin bugünkü değerini bugünkü maliyetine eşit kılan iskonto haddidir.

3 SABİT YATIRIM Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 3 Yatırımın marjinal etkinliği (MEI): firmaların her dönem her alternatif faiz haddinde ne kadar net yatırım yapmak istediklerini gösterir. MEI, MEC’nin sermaye malı arz fiyatındaki artış üzerinden revize edilen değeri itibariyle yatırım talep eğrisi diye tanımlanabilir.

4 SABİT YATIRIM Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 4 MEC, net yatırım sıfır iken söz konusu olan sermaye malları arz fiyatı üzerinden sermaye talep eğrisidir. MEC=i iken yenileme yatırımı yapılır. MEC>i iken her dönem MEI = i kadar net yatırım yapılır.

5 SABİT YATIRIM Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 5 Yatırım talebini etkileyen unsurlar: 1. Faiz haddi 2. Beklenen satış hasılatı 3. İşletme masrafları Hayvansal güdüler: (animal spirits) firmaların subjektif olarak geleceğe daha güvenle bakmaları, iyimser olmaları

6 Basit hızlandıran modeli (accelerator model) Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 6 Bu modele göre firmalar sabit bir sermaye-hasıla oranı üzerinden üretim yaparlar. v= k * /Y k: arzulanan sermaye k * t = v. Y t I t = v. Δ Y t veya I t = v. Δ Y t e

7 Basit hızlandıran modeli (accelerator model) Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 7 Eleştiriler: 1. Faiz haddi ihmal edilmiştir. 2. Sabit sermaye-hasıla oranı 3. Firmalar sahip oldukları üretim kapasitesini daima tam olarak kullanırlar. Ancak durgunluk dönemlerinde firmalar aşırı kapasitelerini kullanabilirler ve yatırım yapmaya gerek duymayabilirler.

8 Basit hızlandıran modeli (accelerator model) Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 8 4. Rasyonel bekleyişler : (Y e t-1 = Y t-1 ) yatırım malları arzının talebi sürekli intibak edeceği, arz sınırlaması olmadığı anlamına gelir. Uyarlayıcı bekleyişler daha makul bir varsayım olarak uygulanabilir. 4. Modelin işleyişi simetrik değildir. (Y, I ; Y, I ? ) 5. I t = K t – K t-1 ; Gerçek hayatta bu kadar hızlı intibak olmaz, maliyetleri vardır.

9 Sermaye stoku intibak prensibi ve esnek hızlandıran Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 9 Arzulanan-optimal sermaye stokunu belirleyen unsurlar ? MEC Fiili sermaye stoku arzulanan sermaye stokuna nasıl intibak eder ? MEI Hızlandıran her iki soruyu da cevaplar. Ancak bu model fiili sermaye stokunun arzulanan sermaye stokuna mükemmel olarak intibak ettiğini varsayar.

10 Sermaye stoku intibak prensibi ve esnek hızlandıran Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 10 Sermaye stoku intibak prensibi: I t = λ(K t * – K t-1 ) = λ (v.Y t – K t-1 ) = esnek hızlandıran modeli λ : intibak terimi (bunu etkileyen unsurlardan biri faiz haddidir.)

11 Neo-klasik Yatırım Modeli Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 11 Jorgenson (1960) Kar maksimizasyonu amaçlayan firmalar belirli bir çıktıyı hangi girdi bileşiminde üretmek isterler ? Sermayenin getirisi = sermayenin kullanıcı maliyeti MPk * P > uc : sermaye malı alınır.

12 Neo-klasik Yatırım Modeli Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 12 Sermayenin kullanıcı maliyeti : uc = d*Pk +i*Pk + (-ΔPk) d= yıpranma haddi; Pk =sermaye malı fiyatı i = nominal faiz haddi uc = Pk(d+r) r = reel faiz haddi MPk= Pk/P(d+r)

13 Neo-klasik Yatırım Modeli ve Maliye ve Para Politikaları Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 13 1. Vergi politikası ve yatırım teşvikleri -kurumlar vergisi : MPk (1-t)= Pk/P(d+r) -yatırım vergi kredisi (z) : vergi indirim haddi: MPk (1-t)= (Pk (1-z)/P)(d+r) Pk= P= 1 ise MPk = ((1-z)/(1-t))(d+r) -t>z, sermaye stoku azalır. -t=z, sermaye stoku etkilenmez. -t>z, sermaye stoku artar.

14 Neo-klasik Yatırım Modeli ve Maliye ve Para Politikaları Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 14 2. Genişletici maliye politikasının engelleme etkisi, bu politikayı yatırımları teşvik eden bir maliye politikası ile desteklenebilir. 3. Para politikası, yatırımı reel faiz haddini etkilemek suretiyle etkiler ve dolayısıyla sadece nominal faiz haddini etkileyen bir para politikası yatırım üzerinde hiçbir etki yapmaz.

15 TOBIN’İN Q TEORİSİ Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 15 Tobin, 1969 Firmaların sahip oldukları hisse senetlerinin piyasa değeri ile ihraç ettikleri tahvillerin piyasa değerinin toplamına, firmanın (kurulu-mevcut sermayenin) piyasa değeri; firmanın piyasa değeri ile firmanın sahip olduğu sermaye stokunun (kurulu kapasite) yenileme maliyeti arasındaki orana Q denir.

16 TOBIN’İN Q TEORİSİ Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 16 Q= kurulu-mevcut sermayenin piyasa değeri/ kurulu-mevcut sermayenin yenileme maliyeti Q>1; net yatırım yapılır. I = I (q) Devlet kurumlar vergisini indirdiği zaman yatırım artar. Kurumlar vergisi düşerse piyasa değeri artar, q artar.

17 Finansman Biçimleri ve Sınırlamaları Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 17 İç fonların (dağıtılmamış kurum karları + amortisman) maliyeti, tahvilden elde edilecek faizdir. Borç alınırken maruz kalınacak faiz haddi ise daha yüksek olacaktır. Hisse senedinin ihraç maliyeti, tahvilin fon maliyetinden yüksektir.

18 Finansman Biçimleri ve Sınırlamaları Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 18 Tüketiciler gelecekte elde edecekleri gelir karşılığında borçlanma imkanına bazen sahip olmazlar, firmalar da aynı şekilde yatırımın içsel fonlarla finanse edilemeyen kısmını borçlanarak finanse etmek imkanına sahip olmayabilir---- Finansman sınırlaması Kredi çatırtısı: toplam talep azalırsa işsizlik artar (bankacılık krizi, kredi problemleri)

19 KONUT YATIRIMI Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 19 1. Konut fiyatının belirlenmesi 2. Yeni konut arzı Reel faiz haddi düşerse, konut talebi artar, konut arzı artar.

20 STOK YATIRIMI Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 20 Firmaların sahip oldukları hammadde- ara mal ve nihai mal stoklarında meydana gelen değişmedir. Stok yatırımın nedenleri: 1. Üretim düzleştirmesi (talep dalgalanmalarının etkilerini telafi etmek için) 2. Talebin beklenmedik düzeyde yüksek olduğu zamanlarda yok satmamak 3. Aşamalı üretim nedeniyle yarı mamul malları depoda tutma zorunluluğu


"YATIRIM Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli 1 MAKROEKONOMİK ANALİZ 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları