Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk ilke ve İnkılapları Ünite Tanıtım Sunusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk ilke ve İnkılapları Ünite Tanıtım Sunusu"— Sunum transkripti:

1 Atatürk ilke ve İnkılapları Ünite Tanıtım Sunusu
Grup “ O’NUN İZİNDEYİZ ” Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu

2 ÜNİTE ÖZETİ Atatürk İlkeleri’nin amaçları,ortak özellikleri,dayandığı esaslar,Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın önemi ve bu ilkelerin devamlılığını sağlamak,Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yeri ve önemi ,Türk İnkılaplarının neler olduğu, amacı ve ortaya çıkış sebepleri ve Atatürk’ün çağdaşlaşma konusundaki fikirleri gibi konularda öğrencileri derinlemesine düşündürmek amacı ile araştırma ve proje görevleri verilir ve tartışma ortamı yaratılarak konular hakkında yorumlar yapılır.

3 Öğretim Programı Tasarım Soruları
Temel Soru Atatürk İlke ve İnkılaplarından biri olmanız istense,hangisi olmak isterdiniz? Ünite Soruları -Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak neden önemlidir ? - Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yeri ve önemi nedir ? -Atatürkçü düşünce sisteminin temelleri ve nitelikleri nelerdir? İçerik Soruları -Atatürk İlkeleri nelerdir ? -Atatürk ilkelerinin amacı ve ortak özellikleri nelerdir ? -Atatürk ilkelerinin dayandığı temel esaslar nelerdir ? -İnkılaplar ve kazandırdıkları nelerdir? -Atatürkçü düşünce sistemi neden dinamiktir? -Çağdaş Uygarlık kavramını açıklayınız.

4 Öğrencilerce Yapılacak Çalışmalar
Grup çalışması şeklinde ünitenin içerik sorularına yönelik araştırma,inceleme,projelendirme çalışmaları yapılacak. 21. yy becerilerinin mümkün olan en üst seviyede kullanılmasıyla hazırlanan projeler sınıfla paylaşıldıktan sonra ölçme ve değerlendirme ölçekleri ışığında öğrenciler birbirlerinin çalışmasını değerlendirecek.

5 ÜNİTENİN VİZYONU Atatürk İlke ve İnkılaplarının neler olduğunu araştırdıktan sonra,bu ilke ve inkılapların öncesi ile sonrasını karşılaştırır.Bu karşılaştırmanın ardından da,Atatürk ilke ve İnkılaplarının bizler için ne büyük bir öneme sahip olduğunu kavrar.Bu kazanımları çok iyi benimseyip ,özümseyip gelecek nesillere aktarma ödev ve sorumluluğunu kendinde hisseder.

6 PROJE YAKLAŞIMI Öğretimden Önce: Daha önceki sınıflarda ünite ile ilgili öğrendikleri bilgileri belirler,ön öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerini belirleriz. Ünitemiz ile ilgili temel,ünite ve içerik sorularımızı hazırlarız. Proje tabanlı eğitimi velilerimize tanıtmak için broşürler hazırlar ve bu materyalleri Çeşitli kaynaklardan ünite ile ilgili materyal araştırması yaparız. Ünite İşlenirken:Akran incelemesi grupları oluşturur,öğrenci örneklerinin hazırlanması ve destek materyallarinin sunumunu yapar,öğrencilerin internet aracılığı ile birbirlerine yolladıkları çalışmalara geri bildirim yapmalarını ister,proje sunumlarını yaptırır ve öğrencilerin de dahil olduğu ara değerlendirmeler yaparız. Ünite Sonrasında:Projelerin sunumunun ardından öğrencilerle birlikte değerlendirme ölçütleri kullanılarak değerlendirmeler yapılır.

7 21. YÜZYIL BECERİLERİ Öğrencilerim;
Yeni ve farklı bakış açılarına uyumlu olmayı, Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmeyi, Kendi bireysel okuma, yazma, araştırma ve düşünme stratejilerini değerlendirmeyi ve gerektiğinde bunları uyarlayarak değiştirme yi, Bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmayı, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmeyi, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmayı, Kendi çalışmalarını değerlendirmek için proje değerlendirmelerini kullanma ve akranlarına geribildirim vermeyi, gerçekleştirerek, 21. yüzyılın üst düzey düşünme becerilerini edineceklerdir.

8 ÖĞRENCİ GEREKSİNİMLERİNİ ÖLÇME
Öğrencilerin gereksinimleri: Öğrencilerin ön bilgilerini ölçme soruları ABC ; beyin fırtınası BMÖ şeması Öz değerlendirme formu kullanılarak belirlenebilir. Ölçme sonucu elde edilen bilgiler; Öğrencilerin yanlış ya da eksik bilgilere sahip oldukları konulara odaklanmada Yanlış bilgilerini düzeltebilecekleri, eksikliklerini ise tamamlayabilecekleri etkinlikler düzelmede kullanabilir.

9

10


"Atatürk ilke ve İnkılapları Ünite Tanıtım Sunusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları