Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cümlede anlam soruları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cümlede anlam soruları"— Sunum transkripti:

1 Cümlede anlam soruları
Muhammed Ali çetin

2 Soru 1  1. Yağmur dininceye kadar evde bekledi. 2.  Aniden duyduğu bu sesin nereden geldiğini anlayamadı. 3.  Yola çıkmak için gereken hazırlıklar akşamdan yapıldı. 4.  Bakışlarından,  kendine olan güveni hissediliyordu. Numaralanmış cümlelerin hangisinde "yorum" yapılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3 Soru 1 cevabı Cevap =D

4 Soru 2 Hayatta kusursuz yapılabilecek bir iş yoktur; öyleyse kendimize karşı acımasız yargılarda bulunmayalım. Bu sözlerin sahibi olan bir kişiden, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? A) Bir işi eksik yapmaktansa hiç yapmamak yeğdir. B) Hiçbir iş mükemmel değildir. C) Kusurlarım, kazandığım başarılara gölge düşünmez. D) Yanlışlarım da yaptığım güzel işlerin bir parçasıdır.

5 Soru 2 cavebı Cevap =A

6 Soru 3   "Bir dilin zenginliği, barındırdığı sözcük sayısıyla orantılıdır." cümlesine anlamca en yakın olanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözcük sayısı çok olan bir dil, zengin sayılır. B) Dilin zenginliği, sözcüklerin ne zamandan beri kullanıldığına bağlıdır. C) Deyimler ve atasözleri, bir dilin zenginlik göstergesidir. D) Başka dilden alınan sözcükler o dilin bozulmasına neden olur.

7 Soru 3 cevabı Cevap =A

8 Soru 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "abartma" vardır? A) Son projesiyle müdürünün gözüne girmiştir. B) Derginin kapak resmi bir hayli ilginçti. C) İmzalanacak belgeler dağ gibi yığılmıştı. D) O, bu konuda söz sahibi değildir.

9 Soru 4 cevabı Cevap =C

10 Soru 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlendirme" söz konusudur? A) O elbise seni kilolu gösterebilir B) Romanında karakter tahlilleri çok başarılıydı. C) Sporcularımız, maça hazırlanıyorlar. D) Bu, o adresi sormak için girdiğin dördüncü dükkân.

11 Soru 5 cevabı Cevap =B

12 Soru 6  Hâlâ bu büyük şairin bize bir oyun yapmak için bir tarafa gizlendiğini ve ansızın bir kapı arkasından sesinin gürleyeceğini zannediyorum. Bu cümlede, aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır? A) Değerini sonradan anlama B) Yaptıklarından pişmanlık duyma C) Gerçeği kabullenememe D) Kıymetini bilememe

13 Soru 6 cevabı Cevap =C

14 Soru 7 ı. Sanatçı, eserlerinde konusunu işlerken bilim adamı gibi davranmalıdır. ıı. Sanatçı içinde bulunduğu dönemin koşulları- na göre eserini oluşturabilmelidir. ııı. Sanatçı geçmişle olan bağlarını koparmadan bugünü anlatabilmelidir. ıv. Sanatçı konu seçiminde titiz, anlatımda öz- gün olabilmelidir. v. Sanatçı geçmişle yaşadığı dönem arasında köprü kurabilen kişidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gileri anlamca birbirine en yakındır? A)I. ve IV. B)III. ve V. C)II. ve III. D)IV. ve V.

15 Soru 7 cevap Cevap = B

16 Soru 8 Aynı yanlışı yetmiş kez tekrarlamak, deneyim değildir. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? A) Yanlışlar, doğrulara ulaşmamızda bize yol gösterir. B) Hayatında bir kez olsun hata yapmamış kimse yoktur. C) Deneyim, hatalardan ders çıkarabilmektir. D) Tecrübe, yılların getirdiği bir birikimdir.

17 Soru 8 cevabı Cevap =C

18 Soru 9 "Yeni ayakkabılarımı ... ona gösterdim." cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa cümle farklı bir anlam kazanır? A) bir de B) yalnız C) sadece D) bir tek

19 Soru 9 cevabı Cevap =A

20 Soru 10 (1) Küçük kız evlerinin arka bahçesinde oynuyordu. (2) Kızın güzel, uzun saçları, büyük koyu kestane gözleri vardı. (3) Yüzündeki gülümseme sudaki ışık oyunları gibi güzel ve tatlıydı. (4) Ve son derece huzurluydu. Numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

21 Soru 10 cevabı Cevap =A

22 Soru 11 1. Ümidini kaybeden insan her şeyini yitirmiş sayılır. 2. Ümit etmek,çalışmayla birleşirse kişiyi başarıya ulaştırır. 3.  Büyük başarılar ümit etmekle başlar. 4.  Mücadele ve ümit başarının anahtarlarıdır. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi birbiriyle yakın anlamlıdır? A) 1-3 B) 2-3 C) 1-4 D) 2-4

23 Soru 11 cevabı Cevap =D

24 Soru 12 1. Yanlış 2.  başlangıçta 3.  büyük 4.  anlaşılır 5.  hamleler Numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istenirse, sıralama nasıl olmalıdır? A)                         B) C)                         D)

25 Soru 12 cevabı Cevap =D

26 Soru 13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "uyarı" anlamı vardır? A) Yine eşyalarını toplamadan gitmiş. B) Kedinin mamasını vermeyi unutma. C) Ticaretten pek anladığı söylenemez. D) Evin anahtarını yanıma almamışım.

27 Soru 13 cevabı Cevap =B

28 Soru 14 "Kendisine iyilik yapılan bir adam, bunu daima hatırlamalı,iyiliği yapan da unutulmamalıdır." cümlesindeki düşünceyi aşağıdakilerden hangisi desteklemez? A) Bize yapılan iyilikleri aklımızdan çıkarmamalıyız. B) Önemli olan, yapılan iyiliktir, kimin yaptığı değil. C) İyiliksever insanları unutmamak gerekir. D) İyilik gören bir insana, bu iyilikleri unutmak yakışmaz.

29 Soru 14 cevabı Cevap =B

30 Soru 15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır? A) Arkadaşına hediye etmek için, işlemeli bir mendil aldı. B) Yabancılarla anlaşabilmek için onların dillerini öğrenmelisiniz. C) Son kitabının satışları öncekilere göre çok kötüydü. D) Notlarına bakılırsa, bu yıl sınıfını zor geçecek.

31 Soru 15 cevabı Cevap =C

32 Soru 16  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? A) Bu saç modeli sana çok yakışmış. B) Dün sınıfça Yıldız Sarayı'nı dolaştık. C) Bu yıl, havalar geçen yıla göre daha erken soğudu. D) Ayça, sınavda yine birinci oldu.

33 Soru 16 cevabı Cevap =A

34 Soru 17  Daha iyi bir gelecek için geçmişe sünger çekmeliydi. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultuda değildir? A) Geçmişe bağlı kalmak geleceği olumsuz yönde etkiler. B) Gelecek, geçmişte edindiğimiz değerler üzerinde şekillenir. C) Gelecek günler için geçmişi unutmak gerekir. D) Geçmiş, geleceğin üzerindeki gölge olmamalıdır.

35 Soru 17 cevabı Cevap =B

36 Soru 18 Büyük ozanımız Yunus Emre, yetmiş iki milleti bir göz ile görür. Bu parçadaki altı çizili ifade ile Yunus Emre'nin hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Usta bir şair olduğu B) Birçok toplumu tanıdığı C) İnsanlar arasında ayrım yapmadığı D) Geleneklerine bağlı olduğu

37 Soru 18 cevabı Cevap =C

38 Soru 19 Unutulmamalıdır ki, Van Gölü'nde veya Kâğıthane Deresi'nde ölüme mahkûm edilenler yalnızca balıklar değil, gerçekte insanoğlunun geleceğidir. Bu cümleyle anlatılmak istenen, aşağıdakiler den hangisidir? A) Balık türlerinin gitgide azalması B) Bozulan doğal dengenin insan yaşamına olumsuz etkisi C) Deniz ve göllerdeki canlı sayısının yok olması D) Temiz su kaynaklarının giderek azalması

39 Soru 19 cevabı Cevap =B

40 Soru 20 İnsanda çok keramet vardır; ama düşünce gücü kısıtlanmış, düşüncelerini etrafına iletme fırsatı bulamamış, bu fırsatı elinden alınmış insanda değil. Bu cümleye anlamca en yakın cümle, aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan fikrine saygı, bilimselliğin en önemli ilkelerindendir. B) İnsan, cihanın en kusursuz ve en yüce canlısıdır. C) İnsanın yetenek ve yaratıcılığı düşünce özgürlüğü ile ortaya çıkar. D) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği düşünme yeteneğidir.

41 Soru 20 cevabı Cevap = C

42 Soru 21 "Eğitim, meyvenin kendisi değil, meyve toplamaya yarayan merdivendir." cümlesine, anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim, ezberletmek değil, öğrenilenleri özümsetmek demektir. B) Bilgi, aklın süzgecinden geçtiği an kişiye ait olur. C) Eğitimin amacı, öğrenmeyi sürekli hâle getirmek ve kolaylaştırmaktır. D) Eğitim kişiye insanî özellikler aşılar.

43 Soru 21 cevabı Cevap = C

44 Soru 22 Aşağıdakilerden hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur? A) Sokağa böyle çıkarsan hastalanırsın. B) Bütün bu zorluklara seni sevdiğinden katlan­mış. C) Bu konu zordur, kolay anlaşılmaz. D) O, pireye kızıp yorgan yakar.

45 Soru 22 cevabı Cevap =A

46 Soru 23 Çağımızın hızlı yaşayan insanının günlerce, sayfalar dolusu okumaya ne sabrı, ne vakti var. Bu yüzden …. Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A) sinema, günümüzün en çok ilgi gören sanatı durumundadır. B) tarihi olayları konu edinen eserlere karşı ilgi giderek artıyor. C) beş on sayfadan oluşan kısa öyküler, yoğun ilgi görmektedir. D) yayınevleri birkaç ciltten oluşan romanların yayımına pek sıcak bakmıyor.

47 Soru 23 cevabı Cevap =B

48 Soru 24 Anlamsız bir çocukluk ve tatsız bir gençlik, insanı olgunluk çağına erken hazırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılanı bütünüyle kapsar? A) Olgunluk çağı, çocukluk ve gençlik yıllarının bitimiyle başlar. B) Tecrübeler, insanı iyi bir biçimde olgunlaştırır. C) Çocukluk ve gençlik yılları gerektiği gibi yaşanmazsa kişi yaşıtlarından önce olgunlaşır. D) İnsan hayatında çocukluk ve gençlik çağı kadar olgunluk çağının da önemi vardır.

49 Soru 24 cevabı Cevap =C

50 Soru 25 Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir yargıdır? A) Öykülerinde insanı, süssüz bir anlatımla, sevgi ve umutla besleyerek verdi. B) Pek az sanatçı, Bazarov gibi, gerçekçi bir karakter yaratabilir. C) Romancı, kahramanı eksen alarak kuşaklar arasındaki çatışmayı işlemiştir. D) Toplumsal değişimlerin bireydeki yansımala­rı yapıtlarının ana temasını oluşturuyor.

51 Soru 25 cevabı Cevap =A

52 Soru 26 (I) Oldukça yağışlı ve soğuk bir Ankara gününden sonra, sıcak bir hava, baharın bitimi ve yazın müjdecisi rengârenk çiçeklerin, yeşilliklerin dolu olduğu Antalya otogarındayım. (II) Buradan yürünerek müze ve antik tiyatronun yer aldığı kentin merkezine ulaşılabilinir. (III) Side yazılı sarı tabeladan sağa saptığımızda bir bölümü ayakta kalan su kemerlerini, antik kentin ilk tanıklarını gördük. (IV) Ayrıca tek tük kalan eski taş evler, antik yapılar da var. (V) Bunlar Side kasabasının kuruluşuna ait izler niteliğinde. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıt durumlar bir arada verilmiştir? A) I. B) II. C) III. D) IV.

53 Soru 26 cevabı Cevap =A

54 Soru 27 (I) Hüseyin Atabaş, şiirlerini "Gelecek" adlı bir kitapta toplamış. (II) Toplum ve sanat sorunları üzerinde epey kafa yormuş bu yapıtında. (III)Güzel şiir söylüyor, Türkçeyi iyi kullanıyor. (IV)Ne var ki üstündeki etkilerden tam olarak sıyrılamıyor. (V) Ortalama şiirin yörüngesine sık sık düşüyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde Hüseyin Atabaş'ın henüz özgün bir şair sayılamayacağı vurgulanmıştır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) IV. ve V.

55 Soru 27 cevabı Cevap =D

56 Soru 28 Eleştirmenlerin, yapıt yerine sanatçı üzerinde yoğunlaşmaları eleştiriye olan güveni azaltıyor. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? A) Eleştirmenler, bir yapıtı her zaman olumsuz yönleriyle değerlendirdiklerinden yadırganıyorlar. B) Eleştirmenin tarafsız olması, yapıtın gerçek değerinin ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. C) Eleştirmenlerin eserlerden çok eserin yaratıcısı hakkında yorum yapmaları, okurun eleştiriye olan inancını zedeliyor. D) Eleştirilerinde tarafsızlıktan ödün veren eleştirmenler başarılı olamaz.

57 Soru 28 cevabı Cevap =C

58 Soru 29 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır? A) Biraz sakin olursan ne demek istediğimi anlarsın. B) Ev darmadağın olmasaydı konukları ağlayabilirdik. C) Yıllarca çalışsam da ben bu parayı biriktiremem. D) Sınavı kazanırsam babam istediğim arabayı alacak.

59 Soru 29 Cevap=C

60 Soru 30 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır? A) Sınav, öğrencinin bilgi ve becerilerini belirlemek için yapılır. B) Masal, insanı hayal alemine sürükler, hayali kahramanlarla buluşturur. C) Bağışıklık sisteminin türlü nedenlerle iflas etmesidir, AİDS. D) Üslup orijinal olursa yapıt başarıya ulaşır.

61 Soru 30 Cevap=C


"Cümlede anlam soruları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları