Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Soru Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Soru Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?"— Sunum transkripti:

1 1.Soru Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? A) Çok yazmak, hiçbir zaman övünülecek bir durum değildir. B) Yazdıkları binlerle ifade edilen kişiler, tarih oldukları halde, tek bir eserle güneş gibi parlayan ve adını tarihe altın harflerle yazdıran abideleşmiş isimler vardır. C) Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmadığı gibi, çok eser de hatasız olmaz. D) Çok yazmak yerine, çok uğraşıp kendimize ait bir üslûp geliştirmeliyiz. E) Oysa taklit ürünü eserler hiçbir zaman orijinali gibi mükemmel olamaz.

2 1.SORUNUN CEVABI ÇÖZÜM: A, B, C ve D seçeneklerinde verilen cümleler, geliştirilmeye elverişli birer açıklama cümlesidir. Herhangi bir cümleyle ilgili bağlantı öğeleri ya da zamirler içermemektedir; bu nedenle giriş cümlesi niteliği taşımaktadır. E‘ de verilen cümle ise "oysa" bağlacından ötürü, ancak gelişme ya da sonuç cümlesi olabilir. Doğru cevap (E) seçeneğidir.

3 2.SORU Bir zamanlar bir bahçıvanın yanında çalışıyordum. Bahçıvan, bir defne ağacını budamamı istedi. Ağacın küre biçiminde olması gerekliydi. Ben hemen fazla uzamış filizleri kesmeye başladım. Ama bir defa bir yanını, bir defa öbür yanını fazla kesiyordum. Sonunda ortaya bir küre çıktı, ama çok küçüktü. Bahçıvan düş kırıklığıyla, "Çok güzel! Bu bir küre, ama defne ağacı nerede?" dedi. Bu durum şiirde de böyledir. Bu hikâyeden sanatla ilgili çıkarılabilecek yargı, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sanatta güzellik kadar boyut da gözetilmelidir. B) Biçimle uğraşırken içerik de korunmalı. C) Sanatçılar, piyasa kurallarını yakından izlemeli. D) Sanat eserlerinde toplumsal yarar da aranmalı. E) Yeni sanatçılar, ustaların eleştirisinden yararlanmalı.

4 2.SORUNUN CEVABI ÇÖZÜM: Parçada bir öyküden yola çıkılarak, sanat eserinde biçim ve içerik sorunu ele alınmıştır. Yazarın asıl anlatmak istediği "Bu bir küre; ama defne ağacı nerede?" sözüyle özetlenmiştir. Yani sonuçta istenen bir biçim ortaya çıkmıştır; ama defne ağacının niteliği bundan zarar görmüştür. "Bu durum şiirde de böyledir." sözüyle biçimle uğraşırken içeriğin de korunması gerektiği düşüncesi vurgulanmıştır. Doğru cevap (B) seçeneğidir.

5 3.SORU Babalarla çocukların birbirini anlayamadığı kimi dönemler vardır. Böyle bir dönemden ben de geçtim. Bugün artık hayatta olmayan babamla ilişkilerim, hiç de iyi değildi. Çünkü o zamanlar, dünya görüşüyle benim karşımda yer almıştı; ama hiçbir zaman beni reddetmedi; tersine anlamaya çalıştı. Bense onun bu görüşte olmasını kabul edemedim. Aslında farklı düşünse de hoşgörülü olabilirmiş insan. Bu parçada dile getirilmek istenen duygu ya da davranış özellikle aşağıdakilerden hangisidir? A) Özlem        B) Yakınma   C) Pişmanlık D) Suçlama     E) Özenme

6 Doğru cevap (C) seçeneğidir
3.SORUNUN CEVABI ÇÖZÜM: Verilen parçada yazar, babasının bir zamanlar kendisine karşı gösterdiği anlayış ve hoşgörüye karşılık verememiş olmaktan duyduğu pişmanlığı dile getiriyor. Bunu da özellikle paragrafın son cümlesinde açıkça belirtiyor. Doğru cevap (C) seçeneğidir

7 B) İmrenme C) Yalnızlık D) Özlem E) Yakınma
4.SORU ÖRNEK-14: Bakma sana bir ad verdiklerine "Ahlat ağacı" dediklerine Yerle gök arasında bir karaltısın Ve bütün dünya seni unutmuş Sanki kim bilecek yaşadığını Gelmese dallarına birkaç fakir kuş Bu parçada en belirgin duygu, aşağıdakilerden hangisidir? A) Vefasızlık B) İmrenme C) Yalnızlık D) Özlem E) Yakınma

8 4.SORUNUN CEVABI ÇÖZÜM: Verilen dizelerde, yalnızlığa terk edilmiş, varlığı sadece birkaç kuş tarafından bilinen bir ağaçtan söz ediliyor. Parçada işlenip geliştirilen ana duygu "yalnızlıktır. Doğru cevap (C) seçeneğidir

9 A) I. ve III. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.
5.SORU I) Bir sanatçı önce kullanacağı malzemeyi seçer.(II) Sonra da bu malzemedeki estetik dışı öğeleri ayıklar. (III) O da tasarladıklarını dil aracılığıyla kısa ve öz olarak anlatır. (IV) Şairin malzemesi de dildir. (V) Örneğin, bir yontucu, mermeri fazlalıklarından arındırarak yapıtını orrtaya çıkartır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturabilmek için, cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? A) I. ve III. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

10 Doğru cevap (D) seçeneğidir.
5.SORUNUN CEVABI ÇÖZÜM: Parçanın I. ve II. cümlelerinde paragrafın ana düşüncesi belirlenmiştir. V. cümlede ise bu ana düşünce örneklenmiştir. Anlamlı bir bütün oluşturabilmek için V. cümle II.'den sonra gelmelidir. Bu durumda III. ve V. cümleler yer değiştirmelidir. Doğru cevap (D) seçeneğidir.

11 6.Soru Herkes mesleğinde ve hayatında birçok karanlık yoldan geçmeye mecburdur. Ancak bu yolları elinde bir ışık olmadan geçmeye çalışmaktansa, başkalarının tecrübe meşalelerinden faydalanarak yürümek daha kolay ve karlı değil midir? Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir? A)  Gelecekte başarılı olmak için genç yaşta bir mesleğe atılmak gerekir. B)  Hayat, uzun ve zor bir yoldur. C)  Hayatı daha kolay bir hale getirmek için başkalarının tecrübelerinden yararlanmak gerekir D) Herkes, mesleğinde ve hayatında birçok karanlık yoldan geçer.

12 6.SORUNUN CEVABI Çözüm: Paragrafın bütününü dikkatlice okuduktan sonra “paragrafta neden söz ediliyor?” sorusunu paragrafa yönelttiğimizde “hayatı kolay  bir hale getirmek için başkalarının tecrübelerinden yararlanmak gerekir .” cevabını alırız. Cevap: C

13 7.SORU Para, gerçek zenginlik değildir. O, sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. Bir çölün ortasında, hararetten yanan bir insan için birkaç damla soğuk su, bir torba altından çok daha değerlidir. Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)  Gerçek Zenginlik B)  Çöl ve Su C)  Soğuk Su D)  İhtiyaçların Giderilmesi

14 7.SORUNUN CEVABI Çözüm: Paragrafın ana düşüncesi “Para gerçek zenginlik değildir.” Bu ana düşünceyi kapsayan başlık  “Gerçek Zenginlik” olmalıdır. Cevap: A

15 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
8.SORU Hislerimizi etkileyen yüz ifadeleri üzerinde yapılan çalışmalar, iyi durumdayken bile pek fazla gülmediğimizi ortaya çıkarmıştır. Oysa gülümseme ve gülme, biyolojik süreci etkileyerek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Onlar, beynimize giden kan ve oksijen miktarını, sinir taşıyıcılarının uyarı düzeyini artırır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yapılan araştırmalar, pek fazla gülmediğimiz ortaya çıkarmıştır. B)  Gülümseme kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. C)  Gülümseme insan biyolojisini etkiler. D)  Sağlıklı insanlarda beyne giden kan ve oksijen miktarı daha fazladır.

16 8.SORUNUN CEVABI Çözüm: Parçada A, B, C seçeneklerinde verilenlere ulaşılabilir. Parçada, beyne giden kan ve oksijen miktarının artması sağlıklı olmaya değil, gülümsemeye bağlanmıştır; bu yüzden D seçeneğinde verilen yargıya ulaşılamaz. Cevap: D

17 9.SORU Bence edebiyat,bütün türleriyle masalla başlar,masalla biter.Masal,türler içinde en çok şiire yakındır.Ritmiyle,tekrarıyla,hayaliyle,…Eşine rastlamadığımız ama umutlarımızı,korkularımızı,sevinçlerimizi taşıyan yeni eşyalar,yeni insanlar,yeni hayvanlar yaratır masal.Bu nedenle en çok şiire yakındır. Bu parçada masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A)Yinelemelere yer verildiğine, B)Düş öğesinden yararlanıldığına, C)Çok aranan ve okunan bir tür olduğuna, D)Değişik türlerin kaynağı olduğuna, E)Duygusal yönünün bulunduğuna.

18 9.SORUNUN CEVABI Çözüm: Görüldüğü gibi bu soru,paragrafın yan düşüncelerini araştıran bir sorudur.Paragrafta yan düşünceler paragrafın gelişme bölümünde bulunur. A,B,D ve E seçeneklerinde bulunan düşünceler bu paragrafın gelişme bölümünde yer almıştır.C seçeneğindeki “çok aranan ve okunan bir tür olduğuna” değinilmemiştir. CEVAP=C

19 10.SORU ÖRNEK: (1)  Bu kitap, yaşamının değişik dönemlerinden seçilmiş ürünlerden oluşuyor.(11) Ağırlık  197O lerden önce yazdığım şiirlerde(111) Son beş yılda dergilerde birçok şiir yayımladım, ancak bu şiirleri kitaba almadım.(1V)Anılarımda da belirttiğim gibi bunlar kendimle uzun bir hesaplaşmadan sonra oluşan şiirler.(V) Dolayısıyla beni bütün yöntemlerimle okurlarımla tanıtacaktır. Yukarıdaki  numaralanmış gibi cümlelerden düşüncenin hangisi akışını bozmaktadır? A)1.          B)2        C)3          D)4        E)5

20 10.SORUNUN CEVABI ÇÖZÜM: Bu parçanın üçüncü  cümlesi düşüncenin akışını bozuyor. Çünkü 1. ve 2. cümlede kitaptaki şiirlerden  söz  edilmiş 3. cümlede ise kitapta olmayan şiirlere değinilmiş 4.cümlede ise yine kitapta olanlara geçilmiş 4. cümledeki “bunlar” sözü bir önceki cümleye bağlı olduğunu açıkça ortaya koymuştur.3.cümle çıkarılırsa anlam düzelir.


"1.Soru Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları