Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CÜMLEDE ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CÜMLEDE ANLAM."— Sunum transkripti:

1 CÜMLEDE ANLAM

2 1.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz bir sözcük kullanılmıştır?
A) Öğrenciler sessizce dağıldı. B) İnsanın huzuru yaşadığı ortama bağlıdır. C) Bazı sançtılar halka daha yakınır. D) Vakfa karşılıksız bağış yaptılar.

3 ÇÖZÜM: D seçeneğindeki cümlede “karşılıksız” sözcüğü gereksizdir
ÇÖZÜM: D seçeneğindeki cümlede “karşılıksız” sözcüğü gereksizdir. Çünkü, bağış zaten karşılıksız yapılan yardımdır. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4 2. SORU: “İnsan, başarısızlıklarından ders çıkarmalıdır
2.SORU: “İnsan, başarısızlıklarından ders çıkarmalıdır.” Cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayatın en iyi öğretmeni hatalardır. B) Küçük başarısızlıklar büyük başarılar doğurur. C) Büyük başarılarımı büyük hatalarımdan sonra elde ettim. D) Hata yapmak önemli değil, hatayı neden yaptığını anlamak önemli.

5 ÇÖZÜM: Cümlede anlatılmak istenen başarısızlıklardan sonra bu başarısızlıklardan gereken dersleri çıkarıp aynı hatayı tekrarlamamaktır. Bu da D seçeneğindeki cümlede verilmiştir. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6 3.SORU: I. Bir şairin geleceği, yazdığı ilk şiirden anlaşılır.
II. Geleceğini garantilemek isteyen şair geçmişle ilgilenmelidir. III. Şairlerin gerçek duyguları gençlik şiirinde saklıdır. VI. Şairlerin ilk şiirleri gelecekteki şiir yaşamlarının ip uçlarıdır. Yukarıdaki cümlelerin hangileri yakın anlamlıdır? A) I ve II B) I ve IV C) I ve III D) II ve III

7 Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
ÇÖZÜM: Numaralandırılmış cümlelerden I. ve IV. cümle birbiriyle yakın anlamlıdır. İlettikleri yargılara bakarsak ikisinde de bir şairin gelecekteki şiir yaşamını temellerini geçmişte yazdığı şiirlerin oluşturacağı anlamı çıkar. Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

8 4. SORU: (1) Şair bir millet kalbidir
4.SORU: (1) Şair bir millet kalbidir. (2) Nasıl kalp görmeden hissedilebilirse; şairde bir milletin geleceğini, şimdiki durumunu ve gelişimini hissedebilir. (3) Şiirde bu durumda bu hissedişin belgesi demektir. (4) Kalp insan için nasıl hayati bir organsa, şair de toplum için öylesine önemlidir. Numaralandırılmış cümlelerin hangileri yakın anlamlıdır? A) 1 – B) C) D) 2 – 3

9 ÇÖZÜM: Numaralandırılmış cümlelerden 1. ve 4
ÇÖZÜM: Numaralandırılmış cümlelerden 1. ve 4. cümleler birbiriyle yakın anlamlıdır. İki cümlede de anlatılmak istenen, bir insanın hayati organı nasıl ki kalp ise şair de bir toplumun, bir milletin merkezi; o toplumun gelişmesini takip eden kişidir. Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10 5.SORU: 1.Kötü bir şiir 2.okunamaz 3.ama 4.iyi bir şiir 5.okunabilir 6.kötü 7.iyi Yukarıdaki sözcük veya sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A) B) C) D)

11 ÇÖZÜM: Numaralandırılmış olarak verilen sözcük veya sözcük gruplarının anlamlı ve kurallı şekilli “iyi bir şiir kötü okunabilir; ama kötü bir şiir iyi okunamaz olmalıdır. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12 6.SORU: “Yalnızca …………….. Kültürleri öğrenmek isteyenler …………… Ülkelerine yabancı kalırlar.”
Cümlesini anlamca tamamlamak için aşağıdakilerden hangi sözcük çifti kullanılmalıdır? A) Kendi-Başka B) Yabancı –Başkasının C) Kendi-Tanıdık D) Yabancı-Kendi

13 ÇÖZÜM: Bu cümleyi anlamlı ve mantıklı bir şekilde tamamlayacağımız sözcük çifti D seçeneğindeki ”yabancı-kendi” sözcükleridir. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14 7.SORU: Olay samsun ` un Bafra ilçesinde gerçekleşir(1)yazarın ilk yıllarında yazdığı eserlerden biridir(2) ilk defa 1860 yılında yayımlanmıştır(3)”kuşlar” yazarın öbür romanlar gibi çocukların da yetişkinler kadar ilgiyle okuduğu eserlerdir(4) A) B) C) D)4

15 ÇÖZÜM: Numaralandırılmış cümlelerden 1,2. ve3
ÇÖZÜM: Numaralandırılmış cümlelerden 1,2. ve3.cümleler kanıtlanabilir, kişinin duygularına hitap etmeyen, kişiden kişiye değişmeyen yargılardır.4.cümlede ise “ilgiyle” sözcüğü cümlede öznel bir anlatım kullanıldığını göstermiştir. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

16 8.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A)Evin balkonundan boğaz muhteşem görünüyordu. B)Alt kattaki yaşlı kadın bize hayatını anlattı. C)İnsanların mutlu yaşamaları için huzur şarttı D)Arkadaşımın bana yalan söylemesi beni oldukça üzdü.

17 ÇÖZÜM: A ,C ve D seçenekleri kanıtlanamayan ,kişisel düşünceleri içeren cümlelerdir. Yani kanıtlanamayan yargılardır. Fakat B seçeneğinde kanıtlanabilen bir yargı verildiği için bu cümle nesnel bir özellik taşır. Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

18 9.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep-sonuç ilişkisi içindedir?
A) Güzellik aldatıcı bir büyüdür. B) Eski dost düşman olmaz. C) Kitapları seninle paylaşmak istiyorum. D) Güvensizlik başlayınca dostluk zedelenir.

19 ÇÖZÜM: D seçeneğinde verilen cümleye bakarsak dostluğun zedelenmesinin nedeni güvensizliğin başlamasıdır.Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

20 10.SORU: ”İçin” sözcüğün hangi cümlede sebep- sonuç ilişkisi içinden kullanılmıştır?
A) Bu gülleri senin için aldım. B) Ana okuluna başlaması için henüz erken. C) Çalışmak için kütüphaneye gittim. D) Havalar ısındığı için herkes dışarıda.

21 ÇÖZÜM: A,B ve C seçeneklerinde “için” sözcüğü cümlelerden neden- sonuç ilişkisi kurmamıştır. C seçeneğinde neden-sonuç ilişkisi varmış gibi gözükür ama bu cümleden “için” sözcüğünü çıkarıp yerine amaç, amacıyla getirebildiğimiz için bu cümlede amaç- sonuç ilişkisi vardır. D seçeneğinde ise herkesin dışarıda olmasının sebebi havanın ısınmasına bağlanmıştır. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

22 11.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir amaç söz konusudur?
A) Mideme dokunduğu için dolma yiyemiyorum. B) Öğrenciler gelmediğinden hepimiz rahat çalıştık. C) Üniversiteyi okumak için Avrupa`ya gideceğim. D) Roman ilginç olduğundan okuyucunun ilgisini çekiyor

23 ÇÖZÜM: A seçeneğinde dolma yiyememesinin nedeni dolmanın midesine dokunması, B seçeneğinde rahat çalışmanın nedeni öğrencinin gelmemesi, D seçeneğinde romanın okuyucunun ilgisini çekmesinin nedeni romanın ilginçliğinde bağlanmıştır. A, B ve D seçeneğinde neden-sonuç cümleleridir. C seçeneğinde ise Avrupa’ya gitmedeki amaç üniversiteyi okumaktadır. Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

24 12.SORU: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?
A) Uygun bulursanız sizinle görüşmek istiyorum. B) Telefonla konuşmak için yan odaya geçtim. C) Sinirlendiğinde işi yarıda bırakıp çıktım. D) Saçlarına kızıla boyadığı için kimse onu tanımamış.

25 ÇÖZÜM: B seçeneğinde yan odaya geçmek amacıyla telefonla konuşmaktır
ÇÖZÜM: B seçeneğinde yan odaya geçmek amacıyla telefonla konuşmaktır. C ve D seçeneğinde neden - sonuç anlam vardır. A seçeneğinde ise sizinle görüşmekteki şart, karşı tarafın bunu uygun bulmasıdır. Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

26 13.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
A) Abant gölü’ nün güzelliği beni büyüledi. B) Başarıyla herkesten övgü alıyor. C) Romanında kahramanları gerçek hayattan almış. D) Ondan daha başarılı romancı var mı?

27 ÇÖZÜM: Karşılaştırma iki olayın, durumun veya varlığın benzer ya da farklı yönlerinin belirtilmesiyle oluşan cümlelerdir. D seçeneğinde cümle onunla diğer romancılar başarılı olmak yönünden karşılaştırılmıştır. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

28 14. SORU: (1) Yunus Emre’nin şiirlerinde temel konu “sevgi”dir
14.SORU: (1) Yunus Emre’nin şiirlerinde temel konu “sevgi”dir.(2) onun şiirlerinde tanrı sevgisi ve insan sevgisi iç içedir.(3) yaratılanı, yaradan’ dan ötürü sevmek gerektiğini işler şiirlerinde. (4) O, Tanrı sevgisine karşılıksız olarak ulaşmayı hedefler. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yorum söz konusu değildir? A) B) C) D) 4

29 ÇÖZÜM: Numaralandırılmış cümlelerde bir parça oluşturursak yazarın burada Yunus Emre’nin şiirleri hakkında yorum yaptığının görüyoruz. Fakat ilk cümlede genel bir yargıda bahsetmiş, yorum yapmamıştır. Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

30 15.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesidir?
A)Bana söylediklerinden bir şey anlamıyorum. B) Dereyi görmeden paçaları sıvadı. C) İyiler her zaman insanın dostudur. D) Dünya ahretin tarlasıdır.

31 ÇÖZÜM: Tanım bir kavram ya da nesneyi değişmez nitelikleriyle anlatmaktadır. Bu özellik D seçeneğindeki cümlede vardır. Bu cümle “Dünya nedir?” sorusuna cevap verir. Zaten tanım cümlesini bulmak için de “Bu nedir?” sorusunu sorduğumuzda aldığımızda cevap sadece D seçeneğinde vardır? Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


"CÜMLEDE ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları