Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRL ÜĞÜ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE İLETİLMESİNDE YARAR GÖRÜLEN KONULAR ANKARA ARALIK-2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRL ÜĞÜ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE İLETİLMESİNDE YARAR GÖRÜLEN KONULAR ANKARA ARALIK-2009."— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRL ÜĞÜ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE İLETİLMESİNDE YARAR GÖRÜLEN KONULAR ANKARA ARALIK-2009

2 2 2 A-MEVZUATA İLİŞKİN √ Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, √ Fen Liseleri, √ Anadolu Liseleri, √ Sosyal Bilimler Liseleri, √ Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, √ Yabancı Dil Eğitim Öğretim, √ Kurum Tanıtım, √ Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin, √ Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmelikleri ile

3 3 √ Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş, √ Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergeler irdelenmelidir. Söz konusu mevzuatın uygulamasında karşılaşılan sorunlar ile ihtiyaç duyulan değişiklik teklifleri, gerekçeleri ile birlikte Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmelidir. 3

4 4 B. PROGRAM VE DERS KİTAPLARI Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Anadolu liselerinden hazırlık sınıfları kaldırılmıştır. Anadolu liselerine hazırlık sınıfı açılması teklifi yapılmamalıdır. Veliler ve takipçiler ikna edilmelidir. Yeni programların anlaşılmasına ve uygulanmasına önem verilmeli ve takip edilmelidir. Özellikle Yabancı dil (İngilizce) programları izlenmelidir 4

5 Yeni hazırlanan öğretim programı ve ders kitaplarının tanıtımı konusunda, gerekli çalışmalar yapılmalı, ilde görev yapan tüm öğretmenler, formatörlerden yararlanmak suretiyle hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. Özellikle yenilenen öğretim programı ve ders kitaplarının tanıtımı konusunda hizmet içi eğitim almış branş öğretmenlerinden yararlanılmalı ve ildeki tüm öğretmenlerin bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmelidir. 5

6 Bilindiği gibi Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri ile açıklamaları Talim ve Terbiye Kurulunun 11/09/2009 tarih ve 151 sayılı Kararı ile uygulamaya konulmuştur. Ayrıca 15/10/2009 tarih ve 181 sayılı Ek Karar ile de ilaveler yapılmıştır. Söz konusu Kararlar doğrultusunda uygulamanın takip edilmesi gerekmektedir. Öğretim programı ve ders kitapları incelenmeli, eleştiri ve öneriler il bazında raporlaştırılarak, Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmalıdır. 6

7 7 C. VEB SAYFASI, İNTERNET, e-POSTA Tüm okullar, WEB sayfalarını oluşturmalı İnternet ve e-posta adreslerini ilgili genel müdürlüklere göndermelidir. Konu il ve ilçe millî eğitim müdürlerince de takibe alınmalıdır. 7

8 8 D. OKUL BAHÇELERİ VE DİĞER MEKANLAR Okul bahçelerinin ağaçlandırılması, okulların depoları, kantinleri, tüm mekan ve eklentilerinin temiz tutulması, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi izlenmelidir. 8

9 9 E- YATIRIM, ONARIM, DONATIM VE BÜTÇE a-Yatırım Okul açma teklifleri şartları uygun ise Ocak-Haziran ayları arasında yapılmalıdır. Açılma şartlarını taşımayan okulların, açılmaları teklif edilmemelidir. Yatırım teklifleri, önem derecesine göre e-yatırım projesi kapsamında, bilgisayar ortamında her yıl istenilen süre içerisinde teklif edilmelidir. 9

10 10 Binaların atıl kapasitelerinin ortak kullanımı mutlaka sağlanmalıdır. Binaların tahsis dışında kullanılması halinde ilgili daireye bilgi verilmelidir. 10

11 11 b) Onarım Onarım ödenekleri illere toplu gönderilmektedir. Okul onarımlarının, acil ihtiyaç durumuna göre planlı bir şekilde tatil süresi içerisinde başlanıp bitirilmesine önem verilmelidir. Onarılan okulların listesi ve özeti ilgili daireye gönderilmelidir. 11

12 12 c) Bütçe Fizikî mekân, derslik, öğrenci ve öğretmen sayısı bakımından benzer olan okulların yakıt, su, elektrik, temizlik ve kırtasiye harcamalarında önemli farklılıklar izlenmeli ve incelenmelidir. Ödeneklerin tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak ekonomik olarak kullanılmasına özen gösterilmeli, tüm paydaşlarda bu bilinç geliştirilmelidir. 12

13 13 Okulların doğalgaz dönüşümleri mutlaka yapılmalıdır. Özellikle kalorifer yakıtı (kal-yak) Fuel-oil kullanımı kesinlikle terk edilmeli ve konu izlenmelidir Mali yılın son ödeneklerinin tenkis olmamasına özen gösterilmeli ve izlenmelidir.

14 14 d) Donatım Donatımlar da bilgisayar ortamında alınmaktadır. e- donatım veya e-taşınır modülü üzerinden alınacak donatım ihtiyaçları zamanında girilmelidir. Okul isimleri sıfat ve unvan belirtilmeden verilmelidir. Prof. Dr. Orhan Okay Lisesi yerine Orhan Okay Lisesi, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi yerine Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi şeklinde isimlendirilmelidir. Liselerin, Anadolu lisesine dönüştürülmeleri hızlandırılmalıdır. Önümüzdeki yıl Anadolu Liselerinin, lise sayısından daha fazla olmasına yönelik planlamalar yapılmalı ve dönüştürme teklifleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir. 14

15 15 F- OKUL PANSİYONLARINA İLİŞKİN Pansiyonların tam kapasite ile hizmet vermesine özen gösterilmelidir. Pansiyonlarda imkanlar ölçüsünde yatakhanelerin oda, banyoların kabine dönüştürülmesi çalışmaları devam ettirilmelidir.

16 16 G- EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖSS ve ÖSYS sonuçları her yıl mukayeseli olarak okul türleri bazında değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirme tedbirleri alınmalı ve okullar arasında rekabet oluşturulmalıdır. Merkezi giriş sınavı dışındaki öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına elektronik ortamda (e-kayıt) öğrenci kaydı yapılmasına önem verilmelidir. Öğrencilerin mesleki ve teknik orta öğretime daha fazla yönlendirilmeleri özendirilmelidir.. 16

17 Öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmak ve sınav deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla okullarda soru bankası oluşturulmalı, her tür ve kademede ve sınıflar seviyesinde ortak sınav yapılması imkânlar ölçüsünde özendirilmelidir. 17

18 18 H. DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR Öğretmen ve öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları için kampanyalar düzenlenmeli, okul kütüphaneleri sürekli açık tutulmalı ve kütüphanesiz okul bırakılmamalıdır. Mevzuatta yapılan değişiklikler, eğitim öğretimin özüne dönük genelgeler Bakanlığımız web sayfalarında yayınlanmaktadır. Hızlı ve kolay erişim amacıyla belirtilen sayfaların günlük takibi mutlaka yapılmalıdır. (http://ogm.meb.gov.tr)


"T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRL ÜĞÜ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE İLETİLMESİNDE YARAR GÖRÜLEN KONULAR ANKARA ARALIK-2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları