Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı Aralık 2014 Ayşe TURNA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı Aralık 2014 Ayşe TURNA."— Sunum transkripti:

1 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı Aralık Ayşe TURNA

2 Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığının Görevleri
Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, Okullar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, Okul ve kurum kültürünü güçlendirmek, Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulanmasını teşvik etmek, Eğitim kurumlarının verimlilik standartlarını belirlemek, Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla ilgili uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Mesleki ve teknik eğitim kurumları akreditasyon faaliyetlerini yürütmek, Makine, techizat ve donatımların alan ve dallara göre standartlarını belirlemek, Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek Öğrenci velileri ve diğer sosyal taraflarla ilişkileri geliştirmek ve eğitimi desteklemelerini sağlayıcı tedbirleri almak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3 Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı, Personel Listesi
ADI SOYADI ÜNVANI Ayla ÜNLÜ Öğretmen Ayşe TURNA  Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı) Bektaş SALMAN  Şef Cemal COŞKUN  Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı) Ertuğrul BERK Öğretmen Fatih BAYRAK Milli Eğitim Uzm. Yr Fatih HAZAN Uzman Öğretmen Faruk YILMAZ Milli Eğitim Uzm. Yrd. Gülay YILMAZ  Eğitim Uzmanı Halil YILMAZ Uzman Öğretmen

4 Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı, Personel Listesi
ADI SOYADI ÜNVANI Hasan ER Öğretmen (D Blok) Mehmet Ali SALGIN Şef Muzaffer DÖLEK Öğretmen (D Blok) Mürvet GÜRSES  Şef N.Fatma TOPALOĞLU Öğretmen Öznur DORUK Öğretmen Selda ÖZSAN  Şef Semra DEMİR  Şef Süheyla SÖKMENER  Şef

5 Daire Başkanlığımızda;
2 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı 1 Eğitim Uzmanı 2 Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı) 6 Şef 2 Uzman Öğretmen 6 Öğretmen olmak üzere 20 personel çalışmaktadır.

6 Genel Müdürlüğümüze bağlı 3 okul türü bulunmaktadır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Çok Programlı Anadolu Liseleri Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri

7 2014-2015 öğretim yılı itibariyle;
Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak okul faaliyetini sürdürmektedir.

8 KURUM AÇMA VE KAPATMA İŞLEMLERİ
Ortaöğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve ad verilmesine ilişkin iş ve işlemler; 2/4/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” hükümleri ile Mart 2010 tarih ve 2630 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar”a göre yürütülmektedir.

9 Buna göre; Okul açılacak bina Devlet Yatırım Programından yapılmış ise; Geçici kabul tutanağı, Ad vermeye ilişkin millî eğitim komisyonu kararı, Açılacak alan ve dal.

10 Eğitime % 100 Destek Projesi kapsamında hayırseverlerce yapılmış ise;
Protokol örneği, Geçici kabul tutanağı, Ad vermeye ilişkin il millî eğitim komisyon kararı tutanağı, Açılacak alan ve dal.

11 Bakanlığımıza bağlı başka birimlere ait binalar için;
Tahsis belgesi, İnceleme raporu, Ad vermeye ilişkin millî eğitim komisyon kararı tutanağı, Açılacak alan ve dal.

12 Bakanlığımıza ait olmayan binalar için;
İnceleme raporu, Tahsis belgesi, Binanın eğitim-öğretime uygun olduğuna dair teknik rapor, Ad vermeye ilişkin il millî eğitim komisyon kararı tutanağı, Açılacak alan ve dal.

13 Pansiyon açma, kapatma ve kapasite değişiklikleri için:
İnceleme raporu, Geçici kabul tutanağı, Öğrenci kapasitesi(kız/erkek)

14 KURUM KAPATMA İŞLEMLERİ
Küçük yerleşim birimlerinde açılan liselerde fizikî alt yapı ve öğretmen eksiklikleri eğitimi olumsuz etkilemekte, maliyeti yükselterek kaliteyi düşürmektedir. Okul birincilerinin bile bir yüksek öğrenim programına yerleşemedikleri, öğrenci sayısının her yıl daha da azaldığı tespit edilmiştir.

15 Kurumun verdiği hizmette verimliliğinin azaldığı, Bakanlıkça veya valilikçe mahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenen okullarda öğrenci sayısının genel ve Anadolu liselerinde 80, diğer ortaöğretim kurumlarında 40’ın altına düşmesi durumunda valilik teklifi ile kademeli olarak kapatılmaktadır.

16 AD VERME Kurumlara ad verme işlemi Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Yeni açılan ve adları değiştirilecek olan kurumlara ad verme işlemi il millî eğitim müdürünün önerisi, il millî eğitim komisyonu kararı, valinin onayı ile yapılır. İlgili birimlere ve Bakanlığımıza bildirilir. Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir.

17 Ad Verme Değişikliklerinde ise:
Ad Verme Komisyonu Kararı ile Valilik Teklif ve görüşünün gönderilmesi gerekmektedir.

18 ALAN/DAL AÇMA -KAPATMA:
Okulun bulunduğu yerleşim birimindeki diğer okullardaki alanlar dikkate alınarak yeni alan için eğitim ihtiyacının belirlenmesi, Sektör araştırmasının yapılması, Okulun fiziki kapasitesinin dikkate alınması(Derslik/Atölye/Laboratuvar) Özelliği olan alanlar için (Tarım,Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı,Denizcilik ve Gemi Yapımı, Tasarım Teknolojileri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri vb.gibi) atölye /laboratuarların mutlaka olması, Bir okulun bünyesinde bulunan her hangi bir alanın , aynı aynı yerleşim birimindeki başka bir okulun bünyesinde de açılabilmesi için mevcut okuldaki alanın tam kapasite ile eğitim öğretim faaliyetini sürdürüyor olması, Alan/ Dalların açılması ile güncelliğini yitiren alan/dalların kapatılması için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kararının Aralık ayı sonuna kadar gönderilmesi,  

19 YATIRIM TEKLİFLERİ: Mesleki ve Teknik Eğitim alanında mevcut durum da değerlendirilerek İlin yatırım ihtiyaçlarının tespit edilmesi, Buna göre ihtiyaç duyulan yeni bina, ek bina(ek öğretim binası,atölye,pansiyon) kapasitelerinin belirlenmesi, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının belirlediği takvime göre hazırlanan yatırım tekliflerinin temmuz ayında e-yatırım üzerinden Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, Genel Müdürlüğümüzün onayı, Bakanlığımız İnşaat Emlak Daire Başkanlığının onayı, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının onayı, Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi, Kabul edilenlerin Resmi Gazete’de yayımlanması,

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Ayşe TURNA Teşekkürler. ayseturna@meb.gov.tr 0 312 413 1385


"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı Aralık 2014 Ayşe TURNA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları