Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların."— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

2 SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

3 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 3 Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınava Girme Şartları 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınava Girme Şartları Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

4 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 4 KKTC de Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınava Girme Şartları KKTC’deki öğrenciler için Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

5 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 5 ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ  8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.  E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

6 SINAV SÜRECİ

7

8 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 8 Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler

9 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 9  Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacaktır.

10 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 10 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU / 26 Kasım 2014 DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Türkçe09:002040 DAKİKA Matematik10:102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11:202040 DAKİKA ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU / 27 Kasım 2014 DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Fen ve Teknoloji09:002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10:102040 DAKİKA Yabancı Dil11:202040 DAKİKA

11 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 11 ORTAK SINAVIN UYGULANMASI  Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli (4 seçenekli) 20 soru sorulacak.  Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek.  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek.

12  Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.  Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.  Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

13 13  Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda; 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

14 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 14  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı için, öğrencilerin mazeretlerini 5 gün içinde okullarına bildirmeleri ve e-okula mazeretlerinin girilmesi gerekiyor.

15 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 15  Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan değerleri ile değerlendirilecektir.  Öğrenciler, ortak sınavlar e- kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. http://www.meb.gov.tr http://oges.meb.gov.tr

16 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 16  Ortak sınavlarda, okullarımızda yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır.  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden ortak sınavlarda muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır.

17 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 17 Ortak Sınavların Konu Kapsamı Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

18 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 18  Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere ortak sınavlara dahil edilmeyecek.  Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş ise sınava girecekler, ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacak.

19 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 19  Ortak sınavlarda sorulacak sorular belirlenirken, ders kitapları içerikleri değil, öğretim programları içerikleri göz önünde bulundurulacaktır.  Talim Terbiye Kurulunun yayımladığı kazanım listesine göre sorular hazırlanacaktır.

20 SINAV UYGULANMASI

21 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 21  Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Oturma düzeni belirlendikten sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

22 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 22  Önceki uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacak.  Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava girecek.

23 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 23  Sınava geç kalan öğrenciler ilk 15 dk içinde sınav salonuna kabul edilecek, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecek.  Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak.  İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

24 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 24  Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.  Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir.

25 Ortak Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 25

26  Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,  Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,  Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,  Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

27  Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,  Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,  Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

28  Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.  Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

29 Ortak Sınavlarda Karşılaşılan Yanlış Kodlama Örnekleri

30 Kodlama Hatası T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

31 Kodlama Hatası T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

32 T.C. Kimlik Kodlama Hatası Yanlış Kodlama Örnekleri

33 Kısmi Kodlama Hatası T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

34 Kodlama Hatası T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

35 Kodlama Hatası Yanlış Kodlama Örnekleri

36 Ad Soyad Bilgisi YOK! Yanlış Kodlama Örnekleri

37 Kodlama Hatası ! Yanlış Kodlama Örnekleri

38 Kitapçık Türü Girilmemiş! Yanlış Kodlama Örnekleri

39

40 Ortak Sınavlara İtiraz 40

41 a)Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.http://www.meb.gov.tr ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

42 b) Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

43 c)Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. d)Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI


"ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları