Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAK SINAVLAR 1. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Milli Eğitim Bakanlığının Genel Görüşü Doğrultusunda 8. Sınıflara Uygulanan Ortak Yazılı Sınavları İçin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAK SINAVLAR 1. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Milli Eğitim Bakanlığının Genel Görüşü Doğrultusunda 8. Sınıflara Uygulanan Ortak Yazılı Sınavları İçin."— Sunum transkripti:

1 ORTAK SINAVLAR 1

2 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Milli Eğitim Bakanlığının Genel Görüşü Doğrultusunda 8. Sınıflara Uygulanan Ortak Yazılı Sınavları İçin Kamuoyunda Kullanılan TEOG Gibi Kısaltmaların Öğrencilere Eski Sınav Sistemlerini Çağrıştıracağı Düşünülmekte Ve Bu Sistemin Normal Olarak Algınlanmasını Sağlamak İçin “Ortak Sınavlar” Adının Kullanılması İstenmektedir.

3 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Ortak Sınavlar 8. Sınıfta Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Her İki Dönem Yapılacak Yazılı Sınavlarından Birinin Merkezi Olarak Gerçekleştirildiği bir Sistemdir.

4 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Bu uygulamanın temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

5 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

6

7  Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek,  Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak,  Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak  Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak,  Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek,  Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

8 BAŞVURULAR  8. Sınıf öğrencilerinin ortak sınavlara girmek için başvuru yapması gerekmemektedir.  Ortak sınavlara tüm öğrenciler sistem üzerinden dahil edilecektir.  Ortak sınavlara giren öğrenciler herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmayacaktır.

9 Sınavın Uygulanması 9

10 Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, her dönem yapılacaktır.

11

12 ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Türkçe 09.002040 DAKİKA Matematik 10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAKİKA

13 ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ Fen ve Teknoloji 09.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil 11.202040 DAKİKA

14 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 14 ORTAK SINAVIN UYGULANMASI  Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli (4 seçenekli) 20 soru sorulacak.  Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek.  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek.

15 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 15  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

16 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 16  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Ortak sınavlar uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir.

17 Kaynaştırma öğrencileri de bu sınava girecektir ancak Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere ortak sınavlara dahil edilmeyecek. Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullar öğrenci isimlerini RAMlara bildirecek ve bu öğrenciler için sınav tedbirinin alınmasını sağlayacaklardır.

18 Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş ise sınava girecekler, ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacak.

19 Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir.

20 Sınavın içeriği

21 Ortak sınavlarda sorular Eylül ayında Talim Terbiye Kurumu tarafından yayınlanmış olan ders kazanımları baz alınarak hazırlanacaktır. Kitap içerikleri değil Kazanımlar esas alınarak sorular hazırlanacaktır. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

22 Sınavın Değerlendirilmesi 22

23 Ortak Sınavlar Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır. Ders NuDers AdıKatsayı 1Türkçe4 2Matematik4 3Fen ve Teknoloji4 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 5 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 6Yabancı Dil2 TOPLAM18 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

24 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması  Ortak Sınavlar kapsamında sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar, kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır.  Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

25 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması  Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan (YEP) elde edilecektir.  Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

26 Ortak Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 26

27  Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,  Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,  Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,  Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

28  Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,  Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,  Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

29  Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.  Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

30 Ortak Sınavlara İtiraz 30

31 a)Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.http://www.meb.gov.tr ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

32 b) Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

33 c)Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. d)Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

34 Teşekkür Ederiz… 34


"ORTAK SINAVLAR 1. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Milli Eğitim Bakanlığının Genel Görüşü Doğrultusunda 8. Sınıflara Uygulanan Ortak Yazılı Sınavları İçin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları