Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

2 SINAVA GİRME ŞARTLARI Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

3 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMSI
ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

4 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
8’inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

5 UYGULAMA

6 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Mazeret Sınavı Tarihleri
Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 Ocak 2015 8.sınıf II. Dönem 29-Nisan 2015 16-17 Mayıs 2015 Haziran 2015

7 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

8 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan değerleri ile değerlendirilecektir. Öğrenciler, ortak sınavlar e- kılavuzuna ve internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

9 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler

10 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacaktır.

11 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecektir. ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU / 26 Kasım 2014 DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09:00 20 40 DAKİKA Matematik 10:10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11:20

12 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU / 27 Kasım 2014 DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09:00 20 40 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10:10 Yabancı Dil 11:20

13 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak Sınavların Konu Kapsamı Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

14 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlarda sorulacak sorular belirlenirken, ders kitapları içeriklerinin değil, öğretim programları içeriklerini göz önünde bulundurulacaktır. Öğretim programlarının yaklaşımıyla örtüşmeyen, öğrencinin bilgisinin ölçülmesine ağırlık veren tek yönlü ölçüm yapan, ilgili sınıf düzeyinin kazanımlarıyla ilişkisiz madde kökleriyle oluşturulan, geçerliliği güvenirliği düşük sorular sorulmayacaktır.

15 ORTAK SINAVIN UYGULANMASI
Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli (4 seçenekli) 20 soru sorulacak. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek. Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek.

16 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

17 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Ortak sınavlar uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir.

18 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilecek, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak. İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

19 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir.

20 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

21 Ortak Sınavlarda Karşılaşılan Yanlış Kodlama Örnekleri

22 Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Kodlama Hatası

23 Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Kodlama Hatası

24 Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik Kodlama Hatası

25 Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Kısmi Kodlama Hatası

26 Yanlış Kodlama Örnekleri
T.C. Kimlik Numarası Girilmemiş! Kodlama Hatası

27 Yanlış Kodlama Örnekleri
Kodlama Hatası Kodlama Hatası

28 Yanlış Kodlama Örnekleri
Ad Soyad Bilgisi YOK!

29 Yanlış Kodlama Örnekleri
Kodlama Hatası !

30 Yanlış Kodlama Örnekleri
Kitapçık Türü Girilmemiş!

31 Yanlış Kodlama Örnekleri

32 Mazeret Sınavlarının Uygulanması

33 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Merkezi sınava giremeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülen öğrencilerin mazeret sınavları sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları her gün 3 oturum olmak üzere 2 oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

34 Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 23’üncü Maddesi”nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

35 Sınavın Değerlendirilmesi

36 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

37 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

38 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır. Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

39 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yılsonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

40 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Yıl sonu başarı puanının hesaplanması Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir.

41 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8. sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

42 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak Sınavlar Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır. Ders Nu Ders Adı Katsayı 1 Türkçe 4 2 Matematik 3 Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 5 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 6 Yabancı Dil TOPLAM 18

43 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması Ortak Sınavlar kapsamında sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar, kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

44 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan (YEP) elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

45 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

46 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi
- Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. - Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

47 Ortak Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

48 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması, Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

49 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

50 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

51 Ortak Sınavlara İtiraz

52 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

53 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
b) Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir.

54 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

55 Ankara’dan notlar Sorular geçen seneye göre çok kolay olacak. Özellikle matematik ve İngilizcede çeldirici şıklar daha az olacak. Sorularda daha çok görsellik ön planda olacak. Kitapçık türü 4’de( A,B,C,D) çıkarıldı. Önümüzdeki yıllarda öğretmenler sınav sorularını hazırlayacaklar.

56 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları