Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Ayfer YALÇIN. HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Ayfer YALÇIN. HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim)"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Ayfer YALÇIN

2 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme Diller Bilgi İletişim Teknolojileri Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi Avrupa Kurumları Avrupa Kuruluşları

3 Leonardo da Vinci=LdV (Mesleki Eğitim Programı) Rekabet ortamına uyum sağlamak Rekabet ortamına uyum sağlamak Yetenekli işgücü ihtiyacını karşılamak Yetenekli işgücü ihtiyacını karşılamak Çalışma hayatına katılımı kolaylaştırmak Çalışma hayatına katılımı kolaylaştırmak İşsizlik oranını azaltmak üzere İşsizlik oranını azaltmak üzere AB’ye üye ve aday 31 ülkede uygulanmakta olan Mesleki Eğitim Programlarının bütünüdür.

4 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) KAPSAMI: Hazırlık Eğitimi Hazırlık Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Hizmet İçi Eğitim Yaşam Boyu Mesleki Eğitim Yaşam Boyu Mesleki Eğitim

5 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) HEDEFLERİ: Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim sürecinde beceri ve yeterliliklerini arttırmak Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim sürecinde beceri ve yeterliliklerini arttırmak Teknolojik gelişim ve beraberinde gelen değişimi güçlendirmek, gelişmelere uyum sağlamak Teknolojik gelişim ve beraberinde gelen değişimi güçlendirmek, gelişmelere uyum sağlamak Sürekli mesleki eğitimde ve hayat boyu beceri ve yeterlilikler kazanma konusunda kaliteyi yükseltmek ve buna erişimi iyileştirmek Sürekli mesleki eğitimde ve hayat boyu beceri ve yeterlilikler kazanma konusunda kaliteyi yükseltmek ve buna erişimi iyileştirmek

6 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) HEDEFLERİ: Mesleki eğitimin yenileşme sürecini özendirmek Mesleki eğitimin yenileşme sürecini özendirmek Üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile işletmeler (özellikle KOBİ'ler) arasındaki işbirliğini arttırmak Üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile işletmeler (özellikle KOBİ'ler) arasındaki işbirliğini arttırmak

7 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) HEDEF KİTLE: Her düzeydeki (üniversiteler dahil) mesleki eğitim kuruluşları ve eğitim merkezleri Her düzeydeki (üniversiteler dahil) mesleki eğitim kuruluşları ve eğitim merkezleri Araştırma merkezleri ve enstitüler Araştırma merkezleri ve enstitüler Yerel yönetimler Yerel yönetimler İşletmeler ve KOBİ’ler İşletmeler ve KOBİ’ler

8 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) YARARLANICILAR: Temel mesleki eğitim almakta olan kişiler Temel mesleki eğitim almakta olan kişiler Yüksek Öğrenim Görenler Yüksek Öğrenim Görenler Yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, Yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar iş arayanlar

9 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) YARARLANICILAR: İş dünyasındaki insan kaynakları yöneticileri İş dünyasındaki insan kaynakları yöneticileri Eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanları Eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanları Mesleki eğitim programı planlayıcıları ve yöneticileri Mesleki eğitim programı planlayıcıları ve yöneticileri

10 1. Hareketlilik (Mobility) 2. Yenilik Transferi için Çok Taraflı Projeler (Multilateral Projects) 3. Ağlar (Networks) 4. Destekleyici Faaliyetler (Accompanying Measures) LLP ÇERÇEVESİNDE LdV AKTİVİTELERİ

11 1. Hareketlilik Mesleki eğitim almakta olanların veya mesleki eğitimden sorumlu kişilerin AB’den sağlanan hibeleri kullanarak belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir. Mesleki eğitim almakta olanların veya mesleki eğitimden sorumlu kişilerin AB’den sağlanan hibeleri kullanarak belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir.

12 Hareketlilik Proje Türleri Temel Mesleki Eğitim (IVT=initial vocational training) Yerleştirme Temel Mesleki Eğitim (IVT=initial vocational training) Yerleştirme İş Hayatındaki Kişiler (PLM=people in the labour market) Yerleştirme İş Hayatındaki Kişiler (PLM=people in the labour market) Yerleştirme Mesleki Eğitici ve Öğreticiler (VETPRO= vocational education in a professional level) Yerleştirme/Değişim Mesleki Eğitici ve Öğreticiler (VETPRO= vocational education in a professional level) Yerleştirme/Değişim

13 Temel Mesleki Eğitim (IVT) Temel mesleki eğitim görmekte olanların başka bir katılımcı ülkedeki ev sahibi kuruluş bünyesinde aldığı eğitim ya da katıldığı çalışma tecrübesidir. Temel mesleki eğitim görmekte olanların başka bir katılımcı ülkedeki ev sahibi kuruluş bünyesinde aldığı eğitim ya da katıldığı çalışma tecrübesidir. Proje süresi: 2 yıl Proje süresi: 2 yıl Hareketlilik süresi: 2-39 hafta Hareketlilik süresi: 2-39 hafta

14 İş Hayatındaki Kişiler (PLM) Yeni mezunlar, aktif olarak çalışanlar, işsizler Yeni mezunlar, aktif olarak çalışanlar, işsizler Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak AB’ye üye bir ülkede yeralan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı eğitim tecrübesidir. Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak AB’ye üye bir ülkede yeralan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı eğitim tecrübesidir.

15 PLM Proje süresi: 2 yıl Proje süresi: 2 yıl Hareketlilik süresi: 2-26 hafta Hareketlilik süresi: 2-26 hafta

16 VETPRO Mesleki Eğitimde Yeralan Profesyoneller: Mesleki Eğitimde Yeralan Profesyoneller: Eğitimci, öğretmen, rehber, eğitim plancısı, kariyer rehberleri, danışman kuruluşlar Proje Süresi: 2 yıl Hareketlilik süresi: 1-6 hafta

17 Hareketlilik Projeleri Hareketlilik için hazırlık ziyareti amacıyla 1 hafta Hareketlilik için hazırlık ziyareti amacıyla 1 hafta Tüm hareketlilik projelerinde AB’ye tam üye bir ülkenin proje ortağı olarak bulunması gereklidir Tüm hareketlilik projelerinde AB’ye tam üye bir ülkenin proje ortağı olarak bulunması gereklidir

18 Hareketlilik Projelerinin Taşıması Gereken Ortak Özellikler Dil ve kültürel hazırlık Dil ve kültürel hazırlık Amaç, içerik ve yurtdışında kalış süresi açısından önceliklere uyumluluk Amaç, içerik ve yurtdışında kalış süresi açısından önceliklere uyumluluk Pedagojik organizasyon ve hazırlık Pedagojik organizasyon ve hazırlık Kazanımların validasyonu Kazanımların validasyonu *Hareketlilik sürecinde yararlanıcılar için Europass Mobility !

19 LdV Hareketlilik (Türkiye 2006) Başvuru sayısı : 2572 Başvuru sayısı : 2572 Bütçe: 8.287.000 Euro Bütçe: 8.287.000 Euro Yararlanıcı sayısı: 4095 Yararlanıcı sayısı: 4095

20 LdV Bütçesi (2007) Toplam 15 milyon Euro IVT %30 IVT %30 PLM %20 PLM %20 VETPRO %15 VETPRO %15 Yenilik Transferi projeleri%35 Yenilik Transferi projeleri%35

21 2. Çok Taraflı Projeler (Multilateral Projects) Ülke Merkezli Projeler: Yenilik Transferi, Ortaklık Projeleri (2008’den itibaren) Ülke Merkezli Projeler: Yenilik Transferi, Ortaklık Projeleri (2008’den itibaren) AB Komisyonu Merkezli Projeler: Yenilik Geliştirme, Ağ Geliştirme AB Komisyonu Merkezli Projeler: Yenilik Geliştirme, Ağ Geliştirme

22 Çok Taraflı Projelerin Öncelikleri VET sistem ve uygulamalarının kalitesinin yükseltilmesi VET sistem ve uygulamalarının kalitesinin yükseltilmesi VET’de öğretici ve eğiticilerin bilgi, deneyim ve kalitelerinin yükseltilmesi VET’de öğretici ve eğiticilerin bilgi, deneyim ve kalitelerinin yükseltilmesi Yenilikçi “e-learning” içeriği Yenilikçi “e-learning” içeriği VET için kredi transferi (ECVET) VET için kredi transferi (ECVET) Non-formal ve informal öğrenimin validasyonu Non-formal ve informal öğrenimin validasyonu Proje süresi: 1-2 yıl

23 Çok Taraflı Projelerin Temel Özellikleri İhtiyaç analizi: Bir ürün, araç veya metodun tasarlanması ve geliştirilmesi, ilgili hedef grupların ihtiyaçlarının tanımlanması ve gerekçelerin açıklanmasına dayanmalıdır. İhtiyaç analizi: Bir ürün, araç veya metodun tasarlanması ve geliştirilmesi, ilgili hedef grupların ihtiyaçlarının tanımlanması ve gerekçelerin açıklanmasına dayanmalıdır. Ürün, araç ve metot geliştirme: Bir mesleki eğitim veya rehberlik ürün, araç veya metodun tasarlanması ve geliştirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren ortaklar arasında işbirliğinin ve potansiyel kullanıcıların aktif katılımını içermelidir. Ürün, araç ve metot geliştirme: Bir mesleki eğitim veya rehberlik ürün, araç veya metodun tasarlanması ve geliştirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren ortaklar arasında işbirliğinin ve potansiyel kullanıcıların aktif katılımını içermelidir. Deneme aşaması Bütün proje tekliflerinde, tasarlanan ürün, araç ya da metoda yönelik olarak tüm tarafların da içinde yer alacağı bir deneme aşaması için hazırlık bulunmalıdır. Bu aşamadan çıkarılacak sonuçlar, projenin sonraki aşamaları için yol gösterici olmalıdır. Deneme aşaması Bütün proje tekliflerinde, tasarlanan ürün, araç ya da metoda yönelik olarak tüm tarafların da içinde yer alacağı bir deneme aşaması için hazırlık bulunmalıdır. Bu aşamadan çıkarılacak sonuçlar, projenin sonraki aşamaları için yol gösterici olmalıdır. Sonuçların yaygınlaştırılması Bütün proje tekliflerinde sonuçların yaygınlaştırılması faaliyetlerin başlangıcından itibaren göz önünde bulundurulmalı, proje sürecinde muhtemel kullanıcılardan alınan geri bildirimler göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuçların yaygınlaştırılması Bütün proje tekliflerinde sonuçların yaygınlaştırılması faaliyetlerin başlangıcından itibaren göz önünde bulundurulmalı, proje sürecinde muhtemel kullanıcılardan alınan geri bildirimler göz önünde bulundurulmalıdır.

24 Yenilik Transferi Projeleri Yenilik transferi nedir? Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının yada ürünlerinin yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.

25 Yenilik Transferi Projeleri Biri AB üyesi olmak üzere en az iki farklı Avrupa ülkesinden ortaklık Biri AB üyesi olmak üzere en az iki farklı Avrupa ülkesinden ortaklık Azami LdV katkısı proje giderlerinin %75’i Azami LdV katkısı proje giderlerinin %75’i Proje başına en fazla 150.000 euro/yıl hibe Proje başına en fazla 150.000 euro/yıl hibe En az 1, en çok 2 yıllık proje En az 1, en çok 2 yıllık proje

26 3. Ağlar (Networks) Proje süresi: 3 yıl Proje süresi: 3 yıl Proje öncelikleri: Proje öncelikleri: Çok Taraflı Proje önceliklerinin aynısı

27 4. Destekleyici Faaliyetler (Accompanying Measures) Proje süresi: 1 yıl Proje süresi: 1 yıl LdV projelerindeki tematik izlem, iletişim ve sonuçların yaygınlaştırılmasına yönelik aktiviteler LdV projelerindeki tematik izlem, iletişim ve sonuçların yaygınlaştırılmasına yönelik aktiviteler

28 Tüm LdV Projelerinde Değerlendirme Kriterleri Çalışma programı ve uygulanacak yöntemlerin kalitesi Çalışma programı ve uygulanacak yöntemlerin kalitesi Yenilikçi karakter Yenilikçi karakter Konsorsiyumun kalitesi Konsorsiyumun kalitesi Avrupa niteliğinde katma değer sağlaması Avrupa niteliğinde katma değer sağlaması Maliyet/Yarar oranı Maliyet/Yarar oranı Sonuçların uygunluk ve etkinliği Sonuçların uygunluk ve etkinliği Sonuçların yaygılaştırılması ve uygulanmasına yönelik planın kalitesi Sonuçların yaygılaştırılması ve uygulanmasına yönelik planın kalitesi

29 LdV Programının Maddi Katkıları Proje yönetim-izleme harcamaları Proje yönetim-izleme harcamaları Seyahat Seyahat Beslenme ve barınma Beslenme ve barınma Hazırlık (pedagojik, dil ve kültürel) Hazırlık (pedagojik, dil ve kültürel)

30

31 Yönetim İzleme ve Hazırlık Harcamaları Yönetim İzleme Hazırlık (Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlık) IVT-PLM Hedef Grubu (1 kişi için) 9 haftaya kadar 9 hafta ve üzeri 9 haftaya kadar 9 hafta ve üzeri 250 (sigorta dahil) 300 (sigorta dahil) 250350 VETPRO Hedef Grubu (1 kişi için) 150 (Sigorta dahil)-

32 Seyahat harcamaları yerleştirme faaliyetinin 4 hafta ve üzerinde olduğu durumlarda beslenme ve barınma bedeline dahildir. Ayrıca yol için katkı talep edilmemelidir. Yerleştirme süresi 4 haftadan kısa olan projeler beslenme ve barınma hariç ve bir kişi için azami 600 €’a kadar talep edilebilir. Seyahat Harcamaları

33 HAREKETLİLİK

34 Hareketlilik

35

36 European Thematic Network for Phytopharmacy Training (1996)European Thematic Network for Phytopharmacy Training (1996) IPS_MBAB-MT- Improving Practical Skills in Molecular Biology and Analytical Biochemistry in Medical Training (2000) Curriculum IT-Validation - Development of the Curriculum for a Masters Degree in Validation of Information Technology Systems in the Medical, Pharmaceutical and Biotechnological Industry (2003)Curriculum IT-Validation - Development of the Curriculum for a Masters Degree in Validation of Information Technology Systems in the Medical, Pharmaceutical and Biotechnological Industry (2003) Multilateral Projeler (Örnek)

37 CHLASTS - Chemical Laboratory Safety Training System (2002)CHLASTS - Chemical Laboratory Safety Training System (2002) GENIAL - Gene technology in training and laboratory (2001)GENIAL - Gene technology in training and laboratory (2001) Biotechnology: from academic research to starting a company (2000)Biotechnology: from academic research to starting a company (2000) EURO-BIOCOMPETENCIES – Eurocompetencies transfer in Vocational Guidance for Young Specialists in the Bioscience Field (2000)EURO-BIOCOMPETENCIES – Eurocompetencies transfer in Vocational Guidance for Young Specialists in the Bioscience Field (2000)

38 Poland Year : 2006 Contract number : PL/06/B/F/PP-174049 Type of measure : Pilot Projects Procedure B Title : Standards of Continuing and Professional Development Education in Specific Fields of Pharmacy on European Level Description : The proposal aims at improving the quality and effectiveness of education and professional training of pharmacists by developing a set of standards of postgraduate education in Industrial and Clinical Pharmacy. To this effect, the project will develop an International postgraduate programme in Industrial and Clinical Pharmacy as well as an e-learning educational platform for continuous and professional education for pharmacists. The expected results will include two curricula for post graduate studies in the areas of clinical and industrial pharmacy and an internet-based educational platform designed for distance learning and e- learning. The target groups of the project are young graduates from pharmacy, chemical sciences, biological sciences and other life sciences. The final users are didactic committees responsible for postgraduate studies in the field of clinical and industrial pharmacy. Target groups : young graduates Themes : curricula development open and distance learning - ODL development of training programmes Sectors of economic activity : education health and social work

39 Proje Teklifleri Transfer edilecek proje ararken: Transfer edilecek proje ararken: -Tamamlanmış projeler -Başka AB fonlarını kullanan projeler Çalışma Konusuna Göre: Çalışma Konusuna Göre: -“Compendium” taraması -Ortak Arama Veritabanını kullanarak

40 1.Aşama: Ön tekliflerin verilmesi ve seçimi 2.Aşama: Tam tekliflerin verilmesi ve seçimi Proje sahipleri teklif çağrılarında belirtilen öncelikleri ve esasları göz önünde bulundurarak ön tekliflerini kendi ülkelerindeki Ulusal Ajans’a teslim eder. Ulusal Ajans, yetkili ulusal otorite ile işbirliği içinde ön teklifleri değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını proje sahiplerine bildirir. Ön tekliflerle ilgili öneride bulunur. Yalnızca başarılı ön teklifi olan proje sahiplerinden tam teklif vermesi istenir. Projelerin Teklif Süreci

41 Proje Başvuruları Hareketlilik, Yenilik Transferi ve Hazırlık ziyareti amaçlı projeler için Ulusal Ajans Hareketlilik, Yenilik Transferi ve Hazırlık ziyareti amaçlı projeler için Ulusal Ajans Yenilik Geliştirme ve Ağlar için AB EA’ya (Executive Agency) başvuru yapılmalıdır Yenilik Geliştirme ve Ağlar için AB EA’ya (Executive Agency) başvuru yapılmalıdır Son başvuru tarihi: 30 Mart 2007 Son başvuru tarihi: 30 Mart 2007

42 LdV ile İlgili Web Adresleri Genel Bilgi ve proje formları http://www.leonardo.gov.tr http://www.leonardo.gov.tr http://www.leonardo.gov.tr http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leo nardo_en.html http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leo nardo_en.html http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/infodays_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/infodays_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/infodays_en.htm

43 Ortak Bulma ve Proje Hazırlama Tamamlanmış Projeler Kataloğu (Compendium) Tamamlanmış Projeler Kataloğu (Compendium) http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo /new/compacc_en.html http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo /new/compacc_en.html İyi Proje Uygulamaları Veritabanı (Good Practices Database) İyi Proje Uygulamaları Veritabanı (Good Practices Database)http://leonardo.cec.eu.int/bp/

44 Ortak Arama Veritabanı http://leonardo.cec.eu.int/psd/

45

46

47

48 Hayatboyu Öğrenme Programına Geçiş 1995-1999 I.Dönem 1995-1999 I.Dönem 2000-2006II.Dönem (Socrates) 2000-2006II.Dönem (Socrates) 2007-2013III.Dönem (Longlife Learning Programme= LLP) 2007-2013III.Dönem (Longlife Learning Programme= LLP)


"Prof.Dr. Ayfer YALÇIN. HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları