Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAYOLUNUN KULLANILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAYOLUNUN KULLANILMASI"— Sunum transkripti:

1 KARAYOLUNUN KULLANILMASI
İÇERİK: Karayolunda trafiğin akışı Karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol bölümüne girme yasağı, Uyuşturucu ve keyif verici maddeler almış olarak araç sürme yasağı Alkollü içkilerin etkisinde araç sürme yasağı Araçların cinsine göre hız limitleri

2 Takip mesafesi ve önemi
Öndeki araçları geçme kuraları Otoyol kurallarda araçların cinsine göre hız sınırları Otoyolda trafik akışı Karayolunda arızalanan araçların işaretlenmesi ve çekilmesi Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanması

3 GEÇİŞ HAKKI VE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
Kontrollü ve kontrolsüz kavşaklarda geçiş hakkı Geçiş kolaylığı sağlama kuralları Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara yol verme

4 TRAFİK KAZALARI Trafik kazalarının sebepleri
Trafik kazalarında asli kusurlu sayılan haller Trafik kazalarında sorumluluk Uykusuz yorgun araç kullanımının trafik kazalarına etkisi Trafik kazalarını arttırıcı riskler Cezaların uygulanması

5 TRAFİK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ
AMAÇ: Trafik eğitimi kazanımlarına sahip olabileceklerdir. Trafik psikolojisine ve trafik kurallarına uyan biçimde araç kullanılabilecektir. Trafik güvenliğine kazanımlarına sahip olabileceklerdir

6 İÇERİK: TRAFİK EĞİTİMİ
Trafik eğitiminin önemi Eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ve ele alınacak konular Temel eğitim yöntem ve teknikleri Eğitim materyalleri Eğitim yerlerinin özellikleri Kurumlar arası işbirliği Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi

7 TRAFİK PSİKOLOJİSİ Psikolojide temel kavramlar
Davranış ve öğrenme kavramı Yeni davranış öğretimi Denetim-ceza ilişkisi Psikolojik eğitimin trafikte önemi Sürücülük kapasitesi Yol öfkesi Trafikte risk alma ve kural ihlallerinin kişilik tipleri

8 TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik güvenliği nedir? Trafik güvenliğini etkileyen unsurlar Trafik güvenliği nasıl sağlanır?

9 KARAYOLUNUN KULLANILMASI KARAYOLUNDA TRAFİĞİN AKIŞI
KARAYOLLARI, toplumun her kesiminin yararlandığı, kamuya açık, dolayısıyla, konulan kurallara, kısıtlamalara, yasaklara uyulması gereken yerlerdir.Karayollarımızda trafiğin akışı sağdandır. Aksine bir işaret veya hüküm bulunmadıkça araç sürücüleri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

10 Sürücüler: 1- Araçlarını, durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek. 2- Yol çok şeritli ise, trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten gitmek. 3- Şerit değiştirmeden önce, gideceği şeritte araçların güvenle geçişlerinin tamamlamalarını beklemek. 4- Trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek. 5- Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli olarak işgal etmemek. 6- İki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek zorundadırlar.

11 ; Ayrıca sürücülerin Geçme, durma, duraklama, dönme ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri. 2- İki şeridi birden kullanmaları. 3- Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri. 4- Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri içinde 30 metre, dışında 150 metre mesafe içinde şerit değiştirmeleri. 5- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri yasaktır.

12 KARŞI YÖNDEN GELEN TRAFİK İÇİN AYRILAN YOL BÖLÜMÜNE GİRME YASAĞI,
Sürücülerin, a-Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoluna “bölünmüş karayolu” denir.

13

14 İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri

15 İki yönlü ve dört veya daha fazla şeritli yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri yasaktır.

16 UYUŞTURUCU VE KEYİF VERİCİ MADDELER ALMIŞ OLARAK ARAÇ SÜRME YASAĞI
Uyuşturucu, uyutucu veya keyif verici gibi doğal veya sentetik psikotrop madde almış olarak araç kullandığı tespit edilenler, almış oldukları maddelerin cins, miktar ve etki derecelerine bakılmaksızın araç kullanmaktan men edilirler. Sürücüsünün uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığından şüphe edilmesi halinde , tutanak tanzim edilerek mıntıka polis merkezi amirliğine teslim edilecek, polis merkez amirliği tarafından Cumhuriyet savcısının talimatına göre tespit işlemi yapılacaktır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/8 maddesi gereği TL. idari para cezası karar tutanağı tanzim edilerek, sürücü belgesi geri alma tutanağı düzenlenerek sürücü belgesi 5 yıl (BEŞ) yıl geri alınır.

17 ALKOLLÜ İÇKİLERİN ETKİSİNDE ARAÇ SÜRME YASAĞI.
A) Hususi otomobil sürücülerinin 0.50 promilin üzerinde ( hususi otomobil: araç tescil belgesinde cinsi bölümünde otomobil, kullanım amacı bölümünde hususi yazan araçları ifade eder.) diğer bütün araç sürücüleri (motosiklet, kamyonet vs.) için 0.20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanılması halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

18 B) Araç cinsi fark etmeksizin 1
B) Araç cinsi fark etmeksizin 1.00 promilin üstünde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesindeki işlem ile birlikte TCK’ 179/3 hükümleri gereği de adli işlem yapılacaktır.

19 C) Sürücü alkolölçere üflememesinin kanuni müeyyidesi konusunda bilgilendirilecek. Bu sürücüler hakkında 2818 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/9 maddesine istinaden 2000 TL. trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek sürücüye imzalattırılacaktır. İmzalamaması halinde halinde imzadan imtina yazılacak, düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağının not bölümüne alkol ölçtürmeme yazılacaktır. Bu kişilere sürücü belgesi geri alma tutanağı tanzim edilerek sürücü belgesi 2 yıl süre ile geri alınır.

20 D) 48/9 maddesi hükümlerince trafik idari para cezası karar tutanağı ve sürücü belge geri alma tutanağı düzenlendikten sonra sürücünün alkolölçer cihazına üflemek istemesi halinde kesinlikle cihaza üfleme yapılmayacağı gibi, sürücünün alkolölçer cihazına üflemeyip kan tahlili istemesi halinde kesinlikle sağlık kuruluşuna götürülmeyecektir. Sürücü araç kullanmaktan men edilecek, araç sahibinin veya işletenin uygun gördüğü yeterli sürücü belgesi olan yasal limite göre alkolsüz başka bir sürücüye teslim edilebilecektir.

21 Kanununun 48/5 maddesini 1. Kez ihlal ettiği tespit edilen sürücülere;
E) Yapılan alkolölçer ölçüm sonucunda 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen hususi otomobil sürücüleri ile 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen diğer araç sürücülerine 700 TL. idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücü belgesi geri alma tutanağı tanzim edilecek, sürücü belgesine 6 (ALTI) ay süre ile geçici olarak geri alınacaktır.

22 Kanununun 48/5 maddesini 2. Kez ihlal ettiği tespit edilen sürücülere;
F) Yapılan alkolölçer ölçüm sonucunda 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen hususi otomobil sürücüleri ile 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen diğer araç sürücülerinin son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 (BEŞ) yıl içinde 48. Maddeyi 2. Kez ihlal eden araç sürücülerine 877 TL. idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücü belgesi geri alma tutanağı tanzim edilecek, sürücü belgesine 2 (İKİ) yıl süre ile geçici olarak geri alınacak, Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar eğitimi başarı ile tamamlayanların belgeleri süre sonunda belgeleri iade edilir.

23 Kanununun 48/5 maddesini 3. veya 3 den daha fazla ihlal ettiği tespit edilen sürücülere;
G) Yapılan alkolölçer ölçüm sonucunda 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen hususi otomobil sürücüleri ile 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen diğer araç sürücülerinin son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 (BEŞ) yıl içinde 48. Maddeyi 3. Veya 3 den fazla ihlal eden araç sürücülerine TL. idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücü belgesi geri alma tutanağı tanzim edilecek, sürücü belgesine 5 (BEŞ) yıl süre ile geçici olarak geri alınacak, Sağlık Bakanlığınca psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanlara süresi süre sonunda belgeleri iade edilir.

24 1 Promil sarhoşluk belirtileri, muhtemel mahcup edici davranışlar, bir an neşeli bir an üzgün olmak gibi ruh halinde gidip gelmeler 1.5 Promil ayakta durma, yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk hali 2 Promil ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklar 3 Promil reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek çok kişide bilinç kaybı

25 1 Promil sarhoşluk belirtileri, muhtemel mahcup edici davranışlar, bir an neşeli bir an üzgün olmak gibi ruh halinde gidip gelmeler 1.5 Promil ayakta durma, yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk hali 2 Promil ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklar 3 Promil reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek çok kişide bilinç kaybı

26 ARAÇLARIN CİNSİNE GÖRE HIZ SINIRLARI.
HIZ KURALLARI

27 1- Kullandıkları aracın cinsine, teknik özelliklerine,
Sürücüler Hızlarını ; Trafik Kuralları 1- Kullandıkları aracın cinsine, teknik özelliklerine, 2- Kullandıkları aracın yük durumuna, 3- Yol durumuna, 4- Hava durumuna ve görüş mesafesine , 5- Trafik durumuna, göre ayarlamak zorundadırlar. Şehirlerarası karayollarında 90km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere, araçların hız sınırları aşağıya çıkarılmıştır.

28 Azami Hız Sınırları Araç Cinsleri Şehir içi Şehir Dışı Bölünmüş Yollarda Otoyol Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Motorlubisiklet Giremez Tehlikeli Mad.Taş Traktör Giremez Arızalı araç çek İş Makinaları Giremez

29 Sürücüler: 1- Kavşaklarla yaklaşırken, 2- Dönemeçlere girerken, 3- Tepe üstlerine yaklaşırken, 4- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, 5- Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken, 6- Demiryolu geçitlerine yaklaşırken, 7- Tünellere yaklaşırken, 8- Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, 9- Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken,Hızlarını azaltmak zorundadırlar.Aksine bir karar veya işaret yok ise, azami hız sınırı %10' a kadar aşılabilir. Öndeki aracı geçme sırasında geçme şartlarının mecbur kılması nedeniyle hız sınırı aşılabilir, bir suç oluşturmaz.

30 Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Bu süre süre sonunda psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçilerek sürücü belgesi almasına mani olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya cihazları bulunduranlar hafif para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır, cihazlarına el konulur.


"KARAYOLUNUN KULLANILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları