Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Over Rezervi ve Rezerv Testleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Over Rezervi ve Rezerv Testleri"— Sunum transkripti:

1 Over Rezervi ve Rezerv Testleri
Erkut ATTAR,M.D.,PhD. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2

3 İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın…

4 Sunumun Amaçları Over yaşlanmasının klinik önemini saptamak
Over yaşlanması ve over rezervi ile ilgili laboratuar verilerini gözden geçirmek Bu alanda yapılan araştırmaları ve yenilikleri tartışmak

5 In Vitro Fertilization
Centers for Disease Control & Prevention Assisted Reproductive Technology Success Rates: National Summary and Fertility Clinic Reports. December 2004, p. 22.

6 Oositin yaşam süreleri
Speroff and Fritz. Clinical Gynecologic Endocrinol & Infertility. 7th Edition. Lippincott Williams and Wilkens, 2005.

7 Tanım “Over Rezervi veya Over Yaşlanması” üreme kapasitesi ile ilgili olarak oositlerin niteliğini ve niceliğini tanımlayan kavramlardır Over rezervinin azalması kadının gebe kalmasını güçleştirir

8 Over Rezervi Nasıl Saptanır?

9 Human Ovarian Reserve Tests
Sensitivity Specificity PPV2 NPV3 Reference Challenge Test CCCT 0,43 0,76 0,37 0,8 [1;2] EFORT N/C1 N/C [3;4] Baseline Test Day 3 FSH 0,44 0,93 0,73 [5-7] Day 3 Inhibin B 0,42 0,92 0,68 0,79 [8-10] Antral Follicles 0,61 0,88 0,69 0,84 [11-13] 1N/C=Not Calculated; 2PPV=Positive Predicitive Value; 3NPV=Negative Predictive Value

10 Over Yaşlanması Morfoloji Oksidatif stres Steroid hormonlar İnhibinler
MIS

11 Over Yaşlanması Morfolojik değişiklikler

12 Morphological Ovarian Changes in PMSG-injected Aging Rats
Young 24 hours post-PMSG Young 54 hours post-PMSG Aging 24 hours post-PMSG Aging 54 hours post-PMSG

13 Over Yaşlanması Oksidatif Stres bağımlı değişiklikler

14 Yaşlanmada Serbest Radikal Kuramı: Serbest radikaller hücresel yapıları zarara uğratır ve yaşam sürelerini azaltır Hücreler yaşlandıkça genetik değişiklikler sonucunda serbest radikallere karşı yanıtları azalır

15 Glutathione Peroxidase and Glutathione Reductase Activities in the Aging Ovary
Glutathione peroxidase catalyzes the reduction of various organic hydroperoxides, as well as hydrogen peroxide, to water Glutathione reductase catalyzes the reduction of oxidized glutathione to reduced glutathione

16 Over Yaşlanması Steroid Hormon üretimindeki değişiklikler

17

18 Over Yaşlanması İnhibin değişiklikleri

19 İnhibinler FSH inhibisyonunda rol alan steroid olmayan hormonlardır
Dimerik inhibin over tarafından üretilir: İnhibin A ve İnhibin B -altüniteleri -altünitelerine disülfid bağları ile bağlanır: A-altünitesi inhibin A, B-altünitesi de inhibin B’yi oluşturur

20 Inhibin Feedback Loop Ovary

21 Model of Alteration of Ovarian Response with Aging
Baseline Stimulated Baseline Stimulated Adult Aging Ovarian Challenge Inhibins Inhibins

22

23 Yaşlanma: Serum Inhibin A ve Inhibin B seviyeleri

24

25

26 Over Yaşlanması Mullerian Inhibiting Substance (MIS)

27 Mullerian Inhibiting Substance

28

29

30

31 Translasyonel Araştırmalar
Kanser olgularında uygulanan tedavilerin insan over fonksiyonları üzerine olan etkilerinin öngörülmesi <35 yaş infertilite olgularında yeni belirteçlerin geliştirilmesi

32 Translasyonal araştırmalarda belirteçlerin rolü
Hastalık riskini saptamak Tedaviye yanıtı saptamak

33 ** p<0.01 from saline; *** p<0.001 from saline;
MIS Cisplatin ** p<0.01 from saline; *** p<0.001 from saline; § p<0.05 from 4.5 mg/kg

34

35 Meme Kanseri Hastaların % 5’i üreme çağında
Kemoterapötik ajanlar hastaların %40’ında over işlevinin yitirilmesine neden olmakta Sorun: İşlev kaybını nasıl saptarız ve tedavi sonrasında üretkenliği nasıl artırabiliriz

36 Biomarkers of Ovarian Reserve in Breast Cancer Patients
Fasting 8 am serum sample collected . An ovarian ultrasound to determine the antral follicle count. Fasting 8 am serum sample collected Tamoxifen will be given at 8 am Begin Chemotherapy Day 1 Day 3 Day 8 Day 3-7 Diagnosed with Breast Cancer & Surgery Performed Menses Pre-Chemotherapy Baseline Study Tamoxifen challenge test performed to measure the baseline MIS and serum inhibin responses after pharmacologic stimulation

37 Bulguların Klinik Önemi
İnsanda over yaşlanması sadece oositlerin eksilmesi olarak anlaşılmamalıdır Over yaşlanmasını saptamak için çoklu parametreler kullanılmalıdır Tek bir faktörün düzletilmesi over oosit yitirilmesini engellemez veya işlevlerin yeniden kazanılmasını sağlamaz Tanı ve tedavide yeni genetik veya biyokimyasal belirteçlere gereksinim vardır


"Over Rezervi ve Rezerv Testleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları