Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları E.Emrah HATUNOĞLU Kubilay KAVAK DPT-Planlama Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları E.Emrah HATUNOĞLU Kubilay KAVAK DPT-Planlama Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları E.Emrah HATUNOĞLU Kubilay KAVAK DPT-Planlama Uzmanı eehatunoglu@dpt.gov.treehatunoglu@dpt.gov.tr kkavak@dpt.gov.trkkavak@dpt.gov.tr 13 Mayıs 2010 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 12-13-14 Mayıs 2010 - İSTANBUL

2 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 2 Sunum İçeriği 1.Giriş  Tanımlar  Genel Bilgiler 2.Biyoyakıt Üretim Politikaları 3.Biyoyakıt Tüketim Politikaları 4.Biyoyakıt Destekleme Politikaları  Üretime Yönelik Destekler  Altyapı-Yatırım Destekleri  Dağıtım-Ulaştırma Destekleri  Tüketime Yönelik Destekler  Ar-Ge Destekleri 5.Sonuç

3 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 3 Tanımlar Enerji Kaynakları İçerisindeki Yeri GİRİŞ ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI DESTEKLEME POLİTİKALARI SONUÇ ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI Fosil YakıtlarRadyoaktif Atomlar YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SuBiyokütle Katı Biyokütle Sıvı Biyokütle (Biyoyakıtlar) BİYOETANOLBİYODİZEL Gaz Biyokütle (Biyogaz) RüzgârGüneşJeotermalGel-Git Dalga

4 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 4 Tanımlar 1.Biyokütle: Karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan artıkları, besin endüstrisi, orman ürünleri ve kentsel atıklar 2.Biyoyakıt: Sıvı Biyokütle + Ulaştırma sektörü 3.Biyoetanol: Buğday, mısır, şeker pancarı, şeker kamışı, odunsular Benzin 4.Biyodizel: Kanola, ayçiçeği, soya, aspir, pamuk Motorin GİRİŞ ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI DESTEKLEME POLİTİKALARI SONUÇ

5 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 5 Genel Bilgiler Dünya Biyoyakıt Üretimi: 89 milyar litre (51 mtpe) Biyoetanol: 77 milyar litre (42 mtpe) Biyodizel : 12 milyar litre (9 mtpe) Biyoyakıt Üretimi Ülke Sıralaması ve Payları (2008) GİRİŞ ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI DESTEKLEME POLİTİKALARI SONUÇ BİYOETANOLBİYODİZEL Sıra Ü lkeler Milyar Litre Y ü zde Pay Sıra Ü lkeler Milyar Litre Y ü zde Pay 1ABD38,39449,81AB6,58053,6 2Brezilya22,11028,72ABD2,01716,4 3 Ç in 6,6868,73Avustralya0,9117,4 4AB4,4025,74Brezilya0,7606,2 5Hindistan1,9092,55Endonezya0,7536,1 6Kanada1,3831,86Malezya0,4433,6 Diğer Ü lkeler 2,1702,8 Diğer Ü lkeler 0,8106,6 Toplam 77,054 100,0Toplam 12.274 100,0

6 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 6 ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI 1.Yerli Tarımsal Hammadde 2.Spesifik Bir Tarım Ürünü 3.Belli Bir Biyoyakıt Türü  Biyoetanol  Biyodizel 4.Plan-Program Çerçevesinde  ProAlcool – Brezilya  Gasohol – ABD  Ulusal Biyodizel Programı – Hindistan  Ulusal Biyoyakıt Politikası – Malezya

7 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 7 ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI 1.Fosil Yakıtlarla Harmanlama Oranı  Zorunlu Harmanlama Oranı  İsteğe Bağlı Harmanlama Oranı 2.Tüketim Miktarı Hedefi 3.Tüketim Oranı Hedefi

8 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 8 ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI Ülkelerin Biyoyakıt Tüketim Politika Uygulamaları Ü lkeler Biyoyakıt Ç eşidi Harmanlama Uygulaması / Hedefleri Ulaştırma Sekt ö r ü T ü ketim Miktarı Hedefi / T ü ketim Oranı Hedefi OranYıl Zorunlu (Z) İsteğe Bağlı (İ) Miktar/OranYıl ABDBiyoyakıt136 Milyar litre2022 JaponyaBiyoyakıt50 Milyon litre2011 Brezilya Biyoetanol% 20-25MevcutZ Biyodizel% 52013Z Kanada Biyoetanol% 52010Z Biyodizel% 22012Z Hindistan Biyoetanol% 20 2017Z Biyodizel% 20 ABBiyoyakıtZ % 5,752010 % 102020 AlmanyaBiyoyakıtZ % 6,752010 % 82015 FransaBiyoyakıtİ % 72010 % 102015 Ç inBiyoyakıt % 152020 Endonezya Biyoetanol% 12009Z % 152025 Biyodizel% 12009Z % 202025 MalezyaBiyodizel% 52008 Z-Henüz gerçekleşmedi

9 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 9 Üretime Yönelik Destekler 1.Tarımsal Ürün Sübvansiyonları 2.Destekleme Taban Fiyatı 3.Tarımsal Girdi Destekleri 4.Biyoyakıt Üretim Sübvansiyonları 5.Gelir Vergisi ve KDV Muafiyeti ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI

10 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 10 Altyapı-Yatırım Destekleri 1.Hibe ve Sermaye Yardımı 2.Yatırım Vergisi İndirimi ve Muafiyeti ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI

11 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 11 Dağıtım-Ulaştırma Destekleri 1.Satış ve Gelir Vergisi İndirimi (Biyoyakıt İstasyonlarına) 2.Sübvansiyonlar (Dağıtıcılara) 3.Biyoyakıt Satma Zorunluluğu (Akaryakıt İstasyonlarına) ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI

12 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 12 Tüketime Yönelik Destekler 1.Akaryakıt Tüketim Vergisi Muafiyeti 2.Akaryakıt Tüketim Vergisi İndirimi 3.FFV Otomobillerine Vergi İndirimi 4.Gelir Vergisi İndirimi (FFV Satın Alan Tüketicilere) ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI

13 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 13 Ar-Ge Destekleri 1.Ar-Ge Programları 1.Hammadde Üretimine Yönelik 2.Dönüşüm Teknolojilerine Yönelik 2.İkinci Nesil Biyoyakıtlar ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI

14 Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 14 Biyoyakıt Politika Belgesi  Ulusal Biyoyakıt Programı  Ulusal Biyoyakıt Eylem Planı ÜRETİM POLİTİKALARI TÜKETİM POLİTİKALARI SONUÇ GİRİŞ DESTEKLEME POLİTİKALARI

15 15 Teşekkürler … 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2010) 12-13-14 Mayıs 2010 - İSTANBUL


"1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Dünyada Biyoyakıtlara İlişkin Kamu Politikaları E.Emrah HATUNOĞLU Kubilay KAVAK DPT-Planlama Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları