Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 MEB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ
EĞİTİMDE ETKİLİ İLETİŞİM Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DENİZ

2 İletişim - Kim - Kime - Neyi - Neyle söylüyor?

3 Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci Benzerliği
Kaynak (Öğretmen) Mesaj (İçerik) Kanal (Öğretim Araç ve Yöntemleri) Alıcı (Öğrenci) Dönüt (Öğrenci Tepkileri)

4 Öğretmen - İletişim Öğretmen öğrenci etkileşiminin temelinde öğretmenin, kendisinde bulunan bilgi ve becerileri; davranış değiştirme, geliştirme veya oluşturma amaçlarıyla öğrenciyle paylaşması yatmaktadır. Bu paylaşma iletişim yoluyla olmaktadır.

5 ETKİLİ İLETİŞİM Kişi veya grubun tutum, davranışlarını; dil becerileri ve çeşitli etkileme unsurları aracılığıyla zorlama olmaksızın bilinçli bir şekilde yönlendirmeyi hedefleyen iletişim süreci.

6 ETKİLİ İLETİŞİMİN FONKSİYONLARI
Var olan tutum ve davranışların değiştirilmesi, geliştirilmesi, yeni tutum ve davranışlar oluşturmaktır. Bu fonksiyonların, eğitimin amacıyla örtüştüğü görülür.

7 ÖĞRETMEN – ETKİLİ İLETİŞİM
Etkili iletişimle, dil becerileri ve diğer teknikler kullanılarak başkalarının düşünce, tutum ve davranışları değiştirilir. İşi, öğrencilere istendik yönde davranış kazandırma olan öğretmenler, etkili iletişimi en sık ve etkili kullanması gereken meslek gruplarındandır.

8 Etrafımızı Kuşatan Etkili İletişim Tuzakları
Reklam, politika, örgüt, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, günlük yaşam (aile, arkadaş ve öğrencileri ikna etme çabası) Radyo, televizyon, internet ve benzeri materyallerin de etkisiyle yüz yüze ikna basamakları önem kazanmıştır.

9 HAYAL EDİN! Cebinizde her yere götürebileceğiniz ufacık tefecik bir masör olsa… Ne zaman isterseniz bir emrinizle, mini masörünüz yorgun kaslarınızı dinlendirse, gerginliğinizi giderse. Bir de başından çıkan bir kalem olsa ve pille çalışabilse! Kalem kafalı minyatür bir masör bulmanız imkansız ama çok daha iyisi mümkün! İşte dünyanın en kullanışlı ilk MASAJ KALEMİ!

10 Ürünümüzün Özellikleri
Masaj özellikli benzersiz tükenmez kalem Sağlam metal konstrüksiyon Çekici tasarım Patentli masaj fonksiyonu Doldurulabilir mürekkep haznesi Pil içinde

11 Etkili İletişimin Dayandığı Temel Nokta
BİLGİ(IQ) Beyinden Beyne MESAJ Kalbe DUYGU(EQ) Kalpten Etkili İletişimin amacına ulaşmada kullandığı yöntem; amaca doğru zorlamak yerine amacı ilgi çekici kılmaktır.

12 Örnek Bu ödevin bir hafta içinde hazırlanması benim için çok önemli.
(durum-beyin) Eğer ödev hazırlanmazsa üzüleceğim. (duygu-kalp) Üzüldüğüm zaman çok kırıcı olurum. (istek-görüş/hem beyne hem kalbe)

13 Vereceğimiz bilgiler hangi bilimsel tabana oturmaktadır?
Davranış bilimleri ve davranış psikolojisi Nöroloji, bio-psikiyatri, nöro-radyoloji Bio-enerji Bio kimyasal enerji ve etkileri, yapılan araştırma örnekleri, beyin gücü Beden dili; davranışların etkisinde bio-kimyasal enerji Hayvanlar üzerine yapılan (etoloji) çalışmalar

14 Etkili İletişim Tekniklerinin Psikolojik Temelleri
Karşılıkta Bulunma Tutarlılık(Adanmışlık) Toplumsal Kanıt Sevgi Otorite Kıtlık (Azlık) Karşıtlık Uzlaşma

15 Karşılıkta Bulunma (Karşılıklılık)
İyiliğe karşı iyilikte bulunmaya dayanır. Önce iyilik yapan, karşısındakinin borçlanma hissine kapılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla ondan en azından eş değerde veya daha fazla bir karşılık beklemektedir. Örnek: Bir profesör, hiç tanışmadıkları bazı kişilere adreslerini tespit ederek yeni yıl kartları gönderiyor. Bu kartları alanların çoğu, profesörü hiç tanımasalar da karşılıkta bulunma psikolojisine uyup otomatik olarak karta yanıt veriyorlar. “Kendilerine çok verilenler kendilerinden çok istenenlerdir.” J.F.Kennedy

16 Örnek Öğrencisine ilgi ve sevgiyle yaklaşan, hitabında bunları yansıtan öğretmenin öğrencileri de kendilerini aynı yönde davranışlar sergileme yönünde borçlu hissedecektir. Büyük marketlerde ürünlerin tadımlık sunumu Türk – İslâm kültürü ve iyilik kavramı …

17 Tutarlılık (Adanmışlık)
Sözler, tutumlar ve davranışlar arasında uyum, tutarlılık ve bağlılık olarak adlandırılmaktadır. Tutarlılık üç kaynaktan beslenmektedir: - İyi yöndeki kişisel tutarlılık toplum tarafından hoş karşılanır, değer görür. - Tutarlı davranışlar günlük yaşama bir standart getirerek olumlu katkılar sağlar. - Günümüzün hızlı ve karmaşık yaşamında tutarlılık insanı rahatlatır, sıkıntılarını azaltır. Kendisine iletilen mesajların kişinin davranışlarıyla veya beklentileriyle ters düşmesi bir tutarsızlık ortaya çıkarır. İkna etme amacındaki kişiler, karşısındakilerin tutarlılıklarına uygun mesajlar düzenleyerek iknada başarı elde edebilirler.

18 - İnançları sözleri ve davranışları birbirini tutmayan birisi kafası karışık, ikiyüzlü ve hatta ruh hastası olarak görülür. - Yüksek düzeyde bir tutarlılık, kişisel ve zihinsel gücü çağrıştırır.

19 Örnek - Başkalarının önünde yapılan bağlanmalar daha uzun sürelidir. Yazılı olarak başkalarının önünde yapılan bağlanmalar daha da uzun sürelidir. - “Bir kişi ne zaman başkalarınca görülebilecek bir şey yapar, söyler ya da yazarsa, tutarlı bir kişi olarak görünebilmek için o konumu koruma gereksinimi duyar.” (Tedecshi, schlenker ve Bonoma, 1971) - Morton Deutsch ve Harold Gerard bir araştırma yaptılar. Üniversite öğrencilerine yazılı, sözlü ve açıkça söylemeden tahmin yaptırdılar. Sonra çizgi boyu konusunda yanıldıklarını söylediler hiç açıklama yapmayanlar hemen ikna oldu. Sözlü olarak söyleyenlerin bir kısmı ikna oldu. Ama yazılı olarak tahmin yapanlar tahminlerinde daha çok ısrarcı oldular.

20 Toplumsal Kanıt İnsanların toplum içinde yaşamaları topluma uyumlarıyla daha da kolaylaşır. Toplumda yaygın olan, genel kabul gören davranışlar, toplumun fertlerinde bunlara uyma etkisi oluşturur. İnsanlar çeşitli yönlerden kendisine benzeyen kişilerin diğer davranışlarını taklit etme, ona uyma yoluna gidebilir. Televizyonlardaki “kahkaha efekti” insanları gülmeye yönlendirmektedir.

21 Örnek Dişi hindilerin yavrularını tanımalarını ve onlara bakmalarını sağlayan şey yavruların çıkardığı “cik cik” sesleridir. Bir deneyde hindi yavruları arasına içinde “cik cik” sesleri çıkartabilecek bir düzenek konulan yapay kokarca bırakılmıştır. Hindi, sırf çıkardığı sesten dolayı bu yapay kokarcaya zarar vermemiş aksine ona diğer yavruları gibi şefkatle davranmıştır.

22 Sevgi (Hoşlanma) Karşısındakini bir davranış için ikna etme çabası içindeki kişiler, sevginin sağladığı ılımlı ortamdan faydalanırlar. Fiziksel çekicilik, giyim kuşam ve davranışlarda benzerlik, iltifat, iş birliği, çağrışım, tanışıklık gibi unsurları kullanarak karşısındaki tarafından sevilmeyi sağlayacak davranışlar sergilenebilir.

23 Otorite Alanında uzman (otorite) Güvenilirlik Otorite, kaynağa saygı duyulmasını ve mesajlarının irdelenmeden kabul edilmesini sağlar. Tanınmayan kaynaklardaki otoritenin simgeleri: Unvan, giysi, süs… “Ye Kürküm Ye”

24 Kıtlık (Azlık) Bir şeyin az, nadir olması onu değerli kılmaktadır.
Bir şeye ulaşılma fırsatı azaldıkça insanlar, ona ilgi göstermeye ve onu değerli görmeye başlarlar. Buna tepki olarak insanlar sahip olma eğilimi gösterirler.

25 Karşıtlık (Zıtlık) Sıtmayı gösterip nezleye razı etme.
İnsanlar en son gösterileni ya da daha önceden gösterilen şeylerden daha iyi olanı alırlar. İki şey arasındaki farkı görme biçimimizi etkileyen zıtlaştırma etkisi 20 sayfalık bir ödev yazmayı önerip 10 sayfayla sınırlamak Zor bir hedef gösterip daha az zor fakat asıl hedefe yönlendirmek Bunun tersi de olabilir. Parçayı gösterip bütünü isteme

26 Örnek Tezgâhtar gelen müşterisine önce bedeli pahalı türü satar. Sonra bedeli düşük olanı pazarlar. Örnek önce takım elbise sonra kazak gibi. Emlâkçılar müşterilerine önce kötü evleri gösterip sonra satmak istedikleri güzel eve götürdükleri zaman müşteri daha kolay ikna edilmektedir.

27 Örnek Öğretmen önce öğrencilere tembelliğin onlara sağladığı çeşitli zevkleri anlatabilir. Ancak daha sonra, zor da olsa çalışmanın gelecekte onlara kazandıracaklarını çekici bir şekilde anlatarak öğrencileri çalışmaya yönlendirebilir.

28 Uzlaşma İki tarafın çıkarları gözetilerek ortak noktada buluşma eğiliminde olmak gerekir.

29 Hangisini kullanayım? Amaca, duruma, mekâna, zamana, alıcıya, ikna basamaklarına ve mesaja göre bu ilkeler ışığında farklı etkili iletişim teknikleri kullanılır.

30 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİ VE TEKNİKLERİ

31 Haydar’ın İkna Mektubu
Menekşe moru gözlüm, al yanaklım, seni bir daha dövmeyeceğim. Lütfen artık eve dön. Bak Yaşar halıya kustu, kusmuk seni bekliyor. Ayaklarım bugün de hep seni aradı, yıkanmak için. Seni çok arıyorum, bir haftadır akşam rakılarının tadı tuzu yok. Ev sensiz çok ıssız. … Kezban, ben sana âşığım. Eve döndüğün gün bunu arkadaşlarla kutlayacağım. Sen, kanlar içerisinde evden kaçarken nasıl duygulandığımı bilemezsin. Elimdeki şişeyi, hırsımdan ananın fotoğrafına fırlattım. (Artık duvarları gelince silersin.) Kezban bir de gelirken iki paket kısa Maltepe getirebilir misin? Bu sabah seni kaçırışım aklıma geldi, efkarlanıp bir cıgara yaktım. Ondört yaşlarında taş gibi kızdın. Nasıl; Mehmet, Abidin, Ramazan, Yusuf gelip seni döve döve taksiye atmıştık? Peki, seni piknik tüpü ile dövüşümü hatırlıyor musun? Yeni evliydik, bir boğaz gezisi dönüşüydü. Mehmetgiller kapıda bekliyorlardı, sen daha roka bile hazırlamamıştın ve Ramazan içeriden "ROKA!" diye bağırmıştı. Mutfağın kapısını içeriden nasıl kilitlediğimi, ocağın oradan tüpü nasıl kaptığımı falan hiç hatırlamıyorum. O gece Ramazanlar gidince sen Yaşar’ı doğurdun. Huysuz mu huysuz, koca burunlu Yaşarım’ı... Artık yuvana dön, asabımı bozma! Kocan Haydar

32 Öğretmen - İkna “Öğrencilerime uslu ve düzenli olmaları gerektiğini anlattım durdum. Ama hiçbiri buna uymadı. Demek ki onlar nasihatten değil, sertlik ve cezadan anlıyorlar.” Bir öğretmen için önemli olan denemek değil, başarmaktır. Bunun için öğrenciyi yönlendirmede, onlara istendik davranışları kazandırmada değişik etkili iletişim teknikleri kullanmak gerekir. Örnek: “Sen sınıfta gürültü yapınca (davranış) anlattığım konuyu duyamayacağınızı düşünüyorum (somut etki) ve bu konuyu öğrenemeyeceğiniz için tedirgin oluyorum (duygu).”

33 İki Öğretmen İki Teknik
Konu: Ağaç sevgisi ve ağaçları koruma bilinci. Kazanım: Öğrencilerde ağaç sevgisi ve ağaçları koruma bilinci oluşturma. 1. Öğretmen: Çocuklar, ağaçları sevmeli ve onları korumalıyız. Ağaçları korumak bizim insanlık görevimizdir. Ağaçlar bizim başta oksijen olmak üzere birçok ihtiyacımızı karşılar. Bu sebeple onları seversek ve korursak kendimizi de korumuş oluruz.

34 Konu: Ağaç sevgisi ve ağaçları koruma bilinci
Konu: Ağaç sevgisi ve ağaçları koruma bilinci. Kazanım: Öğrencilerde ağaç sevgisi ve ağaçları koruma bilinci oluşturma. 2. Öğretmen: Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Kendinizi genç bir ağaç fidanı olarak düşünün. Daha büyüyüp serpilecek, kocaman bir ağaç olacaksınız. Ama bir gün iki yaramaz çocuk geliyor ve sizin dallarınızı kırıyor. Bu arada kocaman bir ağaç olup gölgenizde çocukların oynayacağı hayali gözünüzde canlanıyor. Ancak çocuklar şimdi de gövdenize taşla çentikler açıyor. Canınız yanıyor. Bir ağaç olarak bu durumda ne düşünürdünüz? İnsanların size nasıl davranmasını isterdiniz? İkinci öğretmen etkili iletişim yolunu seçti. Bu yolda hayallerinde resim oluşturmak, empati kurma, bağdaştırma, harekete geçirme tekniklerini kullandı.

35 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİ VE TEKNİKLERİ

36 Etkili İletişim ve Dil Etkili İletişimin başarısındaki temel etken dildir. Dili bilinçli kullanmak, doğru zamanda doğru olanı söylemek ve gerektiğinde de dinlemeyi bilmek anlamına gelir. Dili yerli yerinde kullanmak ise, hissedilenleri her zaman ve her yerde söylemek yerine; gerçekten düşünerek, hedefe ulaştırılacağına inanılan ve ona uygun bir biçimde ifade etmek demektir

37 Hostesin İknası Bir uçakta Pilot aniden hostesleri çağırış ve demiş ki: - Uçak düşmek üzere; tüm yolculara atlamalarını söyleyin. Şu anda deniz üzerindeyiz ve denize çok yakın uçuyorum, atlarlarsa kurtulma şansları var ama atlamazlarsa herkes ölecek! Tabii böyle bir şeyi insanlara yaptırmak çok zor. Hosteslerden en akıllısı düşünmüş taşınmış, herkese uygun bir dille anlatılırsa uçaktan Atlamaları sağlanır diye karar vermiş ve ilk olarak Amerikalı kafilenin yanına gitmiş: - Sayın yolcularımız; üzerinde bulunduğumuz alan Japonların araştırma laboratuarlarıyla kaplı. Eğer oraya ulaşırsanız tüm Japon teknolojisi sırlarını kaparsınız. Bütün Amerikalılar koşarak çıkışa gitmiş ve atlamış.

38 Sonra hostes İngilizlere yönelmiş:
- Sayın yolcularımız şu anda dünyanın en geniş ve verimli sömürgeleri üzerindeyiz; eğer hemen el koyarsanız sonsuza dek sizin olur. Bütün İngilizler hevesle atlamış. Sıra Fransızlara gelmiş; hostes: - Bayanlar, baylar, affedersiniz rahatsız ediyorum; fakat rica etsem uçaktan atlar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim, demiş. Fransızlar: - Tabi, mersi, diyerek sırayla atlamışlar. Hostes bu kez Almanlara yönelmiş: - Atlayın çabuk asağı! diye bağırmış. Alman kafile “Heil” demiş ve atlamış. Veee sıra gelmiş Türklereee. Hostes yandan yandan gülümseyerek ve koltuğa hafif dayanarak şöyle demiş: - Siz var ya... buradan hayatta atlayamazsınız !!!

39 Rahatça Anlaşılabilir Cümleler Kurma
Konuşmada dinleyicilerin takip etmekte zorlanacakları uzun cümleler kurmak, anlaşılmayı zorlaştırır. Bunun yerine kısa ve akıcı cümleler tercih edilmelidir. Sınıftaki her öğrencinin öğretmenin konuşmasından aynı anlamı çıkarması gerekir. Çünkü yanlış anlayan yanlış, eksik anlayan eksik davranır.

40 Anlamı Açıkça Verebilecek Kelimeler Kullanma
Kelimelerin seçiminde güvensizlik ögeleri taşıyan, ihtimal anlamı ağırlıklı ve net ifadeler içermeyen kelimelerden uzak durulmalıdır. Öğretmenin kullandığı kelimelere yabancı olan bir öğrenci derse ilgisini yitirir. İlgi ise iknanın basamaklarında ilk sıradadır.

41 Konuşmada Kişisel İfade ve Yorumlardan Kaçınıp Genel İfadeler Kullanma
Bu üslup, bütün dinleyenler tarafından aynı şekilde anlaşılmayı sağlar. Aynı zamanda kişisel ifade ve yargıların güven oluşumunu engelleyici olumsuz etkisini ortadan kaldırır.

42 Ses Tonunu Ayarlayabilme
Etkili iletişim kurmada ses tonunu karşısındakilerin duyabileceği tonda ayarlayabilmek önemlidir. Alçak veya yüksek sesle konuşmak karşıdaki kişi veya kişileri rahatsız ederek konuya ilgilerini dağıtır.

43 Güler Yüzle Selamlama Selamın güler yüzle, sıcak ve samimi bir şekilde verilmesi karşıdaki kişiye güven verir, kendisine saygı duyulduğunu gösterir.

44 İsimle Hitap Etme İletilmek istenen mesaj ne olursa olsun kişinin ismiyle birlikte kullanıldığında olumlu bir yaklaşım sağlar.

45 Konuşmaya Başlarken Eleştiri, Emir Türünden Bir İfade Kullanmama
“Otur yerine! Çabuk kitaplarınızı açın! Zil çalınca yerinize oturacağınızı bilmiyor musunuz?” gibi emir ve eleştiri mesajları öğrencilerde karşılık verme, direnme vb. istenmeyen davranışları veya duyguları geliştirebilir.

46 Konunun Önemli Bölümlerinden Sonra ve Sonda Mesajı Özetleme

47 Önemli Noktalara İlgi Çekmek İçin Vurgu ve Tonlamayı Kullanma
İkna edici iletişim kurmada vurgu ve tonlamayla oluşturulan anlam, iletilmek istenen mesajın % 35’ini oluşturmaktadır. Her ders saatinin ortalama % 67’si sözlü davranışlar için kullanılmaktadır. Bu sonuç dikkate alındığında öğretmenlerin sesle ilgili, şiddet, vurgu ve tonlama unsurlarını çok iyi kullanması gerekir.

48 Sorulara Yeterince Açıklayıcı Cevaplar Verme
Soru soran alıcı istek ve harekete geçme aşamasında karar vermeye çalışıyor demektir. Karşı tarafın sorularına verilecek cevap onun düşünce biçimini yönlendirecektir. Verilen tatmin edici cevaplar güvenilirliği sağlayacaktır.

49 Karşımızdakilere Yönelik Olumlu-Övücü Sözler Söyleme
Övülme, beğenilme, takdir edilme, örnek gösterilme gibi sözlü mesajlar alıcının istenilen davranışa doğru ilerlemesini teşvik eder. Bu sözler ayrıca, alıcının kaynakla iletişiminde sevgi ve saygıya dayanan bir iletişim ortamı oluşmasını sağlar.

50 Karşımızdakilerden Beklenen Davranışlar Konusunda Açıklama ve Tarif Verme

51 Tekrar Etme

52 Hazırlık Yapma

53 Konuşmanın Planını Belirtme

54 Farklı ve Zengin Materyaller Kullanma

55 Geri Bildirim (Dönüt) Alma

56 El, Kol, Yüz İşaretleri (Jest ve Mimik) Gibi Sözsüz İletişim Unsurlarını Konuşmayı Desteklemek İçin Kullanma

57 Kılık Kıyafet ve Genel Görünüşe Dikkat Etme
(Arka Sıradakiler dizisi)

58 Vücut İfadeleri ve Ses Tonuyla Bezgin ve Bitkin Bir Duruşu Olmama

59 Konuşma Sırasında Hareketli Olma

60 Göz Teması Kurma

61 Yansıtmada Bulunma

62 Dinlediğini Gösteren Olumlu Beden Dili İşaretleri Kullanma

63 Karşımızdakinin Soru Sormasına Fırsat Verme

64 Karşımızdakinin Sözünü Kesmeme

65 Konunun Karşımızdakilere Ne Kazandıracağını Belirterek Onların Olumlu Hayal Kurmalarını Sağlama

66 Anlatılanı Güncel Bir Konuyla İlişkilendirme

67 Konuyu Daha Önceki Konularla İlişkilendirme

68 Mesajla Aktarılan Bilginin Günlük Yaşamda Nasıl ve Nerede Kullanılacağını Belirtme

69 Dinleyicilere, Aktarılan Mesajın Onlara Yakın, Orta ve Uzak Gelecekte Sağlayacağı Yararları Anlatma

70 Korku Çekiciliği Unsurundan Yararlanma (Dinleyicilere, Aktarılan Mesajın Kavranılmaması Durumunda Karşılaşacakları Zor Durumları Belirtme)

71 Duygusal Davranış ve Kanıtları (kişisel davranma, neşe, üzüntü vb
Duygusal Davranış ve Kanıtları (kişisel davranma, neşe, üzüntü vb.) Karşımızdakileri Etkilemek İçin Kullanma

72 Bilimsel Verileri (rapor, sayısal bilgi, alıntı vb
Bilimsel Verileri (rapor, sayısal bilgi, alıntı vb.) Karşımızdakileri Etkilemek İçin Kullanma

73 Cevap İstenmeyen Ancak Cevabının Karşımızdakinin Yararına Olduğu Belli Olan Sözde Sorular Sorma

74 Karşımızdakileri Küçük Düşürücü Davranışlarda Bulunmama ve Sözler Söylememe

75 Konuşmacının Dinleyicilerden İstedikleriyle Kendi Yaptıklarının Uyuşması

76 Ortak Noktalardan (olay, durum, sorun, deneyim, kişi vb.) Yararlanma

77 Empati Kurma

78 Karşıdakileri Etkilemek İçin Kendi Hayatından (başarılarından, güvenilirliğinden vb.) Örnekler Vererek Ahlâki Kanıtlardan Yararlanma

79 Dinleyicilerin Konuyla İlgili Tutum, Bilgi ve Becerilerini Bilme

80 Anlatılan Konuyla İlgili, Dinleyicilerin Aklında O Konuyu Merak Etmelerini Sağlayacak Noktalar Bırakma

81 Anlatılan Konuyla İlgili, Dinleyicilerin Harekete Geçmeye İstekli Olmasını Sağlama

82 Reklâm Farkında mısınız?
Aslında hepimiz hayata kusursuz bir yalıtım ile hazırlanıyoruz. Bir anne adayı ister çok sıcak isterse çok soğuk bir ortama girsin, bebeği hep aynı sıcaklıkta; 36,5 santigrad derecede kalır. Bu, doğanın ne kadar kusursuz bir yalıtım uzmanı olduğunun kanıtıdır. ''Biz sadece doğayı taklit ediyoruz. Tam 43 yıldır.''

83 Karşınızdaki insanlarla uyum sağlayın.
Uyum sağlamada konuşmanın içeriğinden ve ortak unsurlardan yararlanmak, karşıdaki kişinin duruş ve hareketleriyle uyuşmak, aynı tonda ve hızda konuşmak gibi bağdaştırıcılardan yararlanılabilir.

84 Uyumun ardından karşıdaki kişinin davranış (beden, jest) ve seslerini sizinkini taklit etmeye yöneltecek girişimlerde bulunun.

85 Bir hediye vererek ortaklık kurun.

86 Kusurlarınızı, hatalarınızı itiraf etmekten çekinmeyin; önerdiğiniz şeyin kusurlarını belirtin.

87 Yardımcı ve paylaşımcı olun.

88 Ortak düşman, ortak sorun bulun veya oluşturun.

89 İnsanlara, onlara benzeyen (içinde bulunduğu durum yönüyle) insanların başarı hikâyelerini anlatın. Nasıl kazançlı çıktıklarını belirtin.

90 Karşınızdakileri iddia ve bilgilerle şaşırtın.

91 Az söz vererek çok şey yapın
Az söz vererek çok şey yapın. Beklenilenden fazlasını yapmaya özen gösterin.

92 Alçak gönüllü davranın.

93 Net ve kesin ifadeler kullanın.

94 Hızlı, kolay ve iyi çözümler üreterek uygulayın.

95 Bir iş, hareket konusunda karşınızdakilerin onayını almanızı sağlayacak sorular, sözde sorular kullanın.

96 Az bulunurluk hissi yaratın.

97 Bilinmeyenleri, bilinenlerle bağlantısını belirterek anlatın.

98 Karşınızdakilere bir grubun parçası olduklarını hissettirin.

99 Mesajlarınızda zıtlıklardan yararlanın.

100 Mekânı, ortamı etkili bir biçimde kullanın.

101 Tutarlı olun.

102 Etkileyici dil kullanın (“Sana ödevlerini yap, demeyeceğim
Etkileyici dil kullanın (“Sana ödevlerini yap, demeyeceğim.” “Önce bu derste nasıl başarılı olacağını konuşalım mı?”).

103 Sonuca odaklanarak bunu kafanızda canlandırın.

104 Karşınızdaki kişinin öğrenme kanalını tespit etmeye çalışın
Karşınızdaki kişinin öğrenme kanalını tespit etmeye çalışın. Bilgi alma yollarından hangisini kullandığını belirlemeye çalışarak o kişinin öğrenme şekline uygun konuşun.

105 Karşınızdakilerin hissettiklerini başkalarının da hissettiğini söyleyerek sosyal kanıt oluşturun.

106 Karşınızdakilerin not almalarını sağlayın
Karşınızdakilerin not almalarını sağlayın. Bu, onları sürece katmaya yardımcı olur.

107 Çeşitli engeller karşısında hedefinizi değiştirmeden farklı yollar kullanın.

108 Görünürde anlamlı olan ancak net bir anlam ifade etmeyen sözlerden yararlanın
(Bu ülkenin eğitim sisteminin reforma ihtiyacı var.).

109 Konuşmalarınızda üçlü yapılar kullanın. Mesela, üç öneri sunun
Konuşmalarınızda üçlü yapılar kullanın. Mesela, üç öneri sunun. Bunlardan özellikle birincisi kabul ettirmek istediğiniz öneri olsun. Sunduklarınızı üç maddede toparlamaya çalışın.

110 Karşınızdakilere olumlu bir iş yaptırarak onları ikna sürecine aktif bir şekilde katınız.

111 Yapmayı planladıklarınız için olumlu beklenti içinde olun.
Bu, tavırlarınıza da yansıyacak ve karşınızdakileri etkileyecektir. “Secret” “Budizm”

112 Güçlü bir etkileme aracı olan müziği bulunduğunuz ortamlara uygun olarak kullanın.

113 Karşınızdakilere sunacağınız seçenekleri sınırlayın.

114 Karşınızdakilere bir şey yapmalarını doğrudan söylemeyin
Karşınızdakilere bir şey yapmalarını doğrudan söylemeyin. Sorular yoluyla onları sürece katın. Bu soruların cevaplarıyla hareket cümlelerini kendilerinin kurmalarını sağlayın.

115 Kendinizin ulaşılabilir, gerçek birisi olduğunu hissettirin
Kendinizin ulaşılabilir, gerçek birisi olduğunu hissettirin. Zayıf ve insani yönlerinizi ortaya koyun.

116 Sebep gösterici etkisinden dolayı “çünkü” kelimesini cevap verirken ve soru sorarken sık kullanın.

117 İnsanlara; onları, varmak istediğiniz hedeflere yönlendiren sorular sorun.

118 Etki gücü yüksek kelimeler (sen, para, kurtarmak, sonuç, sağlık, kolay, aşk, keşif, kanıtlanmış, yeni, güvenlik, garanti, seçmek, keşfetmek vb.) kullanın. Bu kelimelerin özellikle soru kalıpları içinde kullanılması daha etkili olur.

119 Olumlu sözcükler kullanın. Bu, duygularınızı da etkileyecektir.

120 İster duygusal ister mantıklı olsun; kanıtlarınız, argümanlarınız kimseyi yanıldığını kabul etmek zorunda bırakmayacak şekilde olmalıdır. Çünkü hiç kimse yanılmış olduğunu kabullenmekten hoşlanmaz.

121 Kanıtlarınız kesinliğe dayansın
Kanıtlarınız kesinliğe dayansın. İfadelerinizdeki sürpriz, ihtimalli sonuçlar pek inandırıcı kabul edilmez. Bunun yerine ne tür sonuçlar çıkacağını kesin bir dille anlatmak, karşınızdakinin inanma olasılığını artırır.

122 Sorular yardımıyla karşınızdaki kişilerin bakış açılarını, değerlerini ve inançlarını ortaya çıkarmaya çalışın.

123 İsim, rica, teşekkür ve sebep kelimelerini konuşmalarınızda sık kullanın.

124 İnsanlara harekete geçmek, bir şey yapmak için az zamanlarının kaldığını vurgulayın.

125 Bir şeyleri doğrudan istemek yerine olasılık, tahmin, tonlama yoluyla rica etme gibi ifadeleri kullanın.

126 İnsanlar eğer bir konuyu bilmiyorsa da cümlelerinizi “Sizin de bildiğiniz gibi…” gibi ifadelerle zenginleştirin. Bu, karşınızdaki kişinin size uymasını sağlayacaktır.

127 İnsanların “evet” demesini ya da bu şekilde düşünmesini sağlayacak biçimde gerçekleri ifade eden cümleler kurun. Bu gerçekler karşınızdaki kişiyi anladığınızı, ona katıldığınızı gösterecektir (Çalışmak istiyorsun ama çalışma ortamı bulamıyorsun.)

128 Yaptığınız işte amaçlarınıza ulaşmada hırslı olursanız karşınızdaki kişileri daha çok etkilersiniz.

129 Yaptığınız iyiliklerle karşınızdaki insanların size borçlu olduklarını hissetmelerini sağlayın.

130 Karşıdaki kişiye kendi fikir, düşünce ve değerlerinizin onunkilerle aynı yönde olduğunu göstererek ortak zeminde buluşun.

131 Öne sürdüğünüz fikirlerin olumlu yanlarının yanında olumsuz yanlarını da belirtin. Böylece karşı taraftan gelecek itirazlar baştan önlenmiş olur.

132 Konuyla ilgili kişisel düşüncelerinizi, ilginizi, tecrübelerinizi anlatın.

133 Konuyla ilgili olarak alanınızda bilgili, yeterli olduğunuzu göstererek otorite kurun.

134 Zamanı dikkatli kullanın 
İnsanların sabırlarını zorlamayın. Bu konuda dinleyicilerin geri bildirimlerinden yararlanın.


"MEB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları