Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 28 Şubat 2008, İzmir. 2 Denizli Avrupa Bilgi Merkezi (ABM-EIC) Denizli Ticaret Odası bünyesinde Aralık 2003 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 28 Şubat 2008, İzmir. 2 Denizli Avrupa Bilgi Merkezi (ABM-EIC) Denizli Ticaret Odası bünyesinde Aralık 2003 yılından beri faaliyet göstermektedir."— Sunum transkripti:

1 1 28 Şubat 2008, İzmir

2 2 Denizli Avrupa Bilgi Merkezi (ABM-EIC) Denizli Ticaret Odası bünyesinde Aralık 2003 yılından beri faaliyet göstermektedir.

3 3 Denizli Avrupa Bilgi Merkezi (ABM-EIC), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından KOBİ’lerin AB ve Tek Pazar'a uyumunu hızlandırmak için 1987’de başlatılan ve 270 merkezin 51 ülkede buluştuğu KOBİ iletişim Ağının bir parçasıydı. Bu Network’ün amacı; sınırlar ötesi ticareti hızlandırmak ve teknik engellerin azaltılmasını sağlamaktı.

4 4 Türkiye’ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye’nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına onay verilmiştir.

5 5 Avrupa Birliği'nin “AB İşletme, Girişimcilik ve özellikle Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için Çok yıllı Program” çerçevesinde ülkemizde açılmasına karar verilen Avrupa Bilgi Merkezlerinden biri, 4 yıl süreyle Denizli Ticaret Odası bünyesinde faaliyet göstermiştir. Bu Merkez, uluslararası alanda iş ortaklıkları kurmak isteyen KOBİ'ler için bir danışma merkezi olarak çalışmıştır.

6 6 AB Komisyonu, 2007 yılına gelindiğinde, Rekabetçilik ve Yenilik Programı (CIP) çerçevesinde, 270 Avrupa Bilgi Merkezi ile 70 Yenilik Aktarım Merkezinin (IRC) birleştirilmesiyle; 2008-2013 dönemini kapsayan Enterprise Europe Network” “Enterprise Europe Network” adında “İş ve Yenilik Destek Ağı” oluşturacağını açıklamıştır. Genişletilen İş ve Yenilik Destek Ağı ile KOBİ’lere daha etkin destek, sağlanması hedeflenmiştir.

7 7 Bu kapsamdaki teklif çağrısına ; Denizli Ticaret Odası (DTO), Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi (EBİLTEM) Ege İhracatçı Birlikleri konsorsiyumu ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİFED) ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) da desteğini alarak hazırladığı ve IRC Ege’nin koordinatör olduğu proje ile katılmıştır.

8 8 Oluşturulan konsorsiyumun AB Komisyonu tarafından başarılı bulunması ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günther Verheugen ve Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Volkan Bozkır’ın 12 Şubat 2008 Salı günü Brüksel’de Türkiye’nin Rekabetçilik ve İnovasyon programına katılımına dair mutabakat zaptını imzalaması ile “Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi” faaliyete geçmiştir. Merkez “Kapınızdaki İş Desteğiniz” sloganıyla 7 yıl boyunca bu çerçevede faaliyet göstermesi öngörülmektedir.

9 9 Yeni oluşturulan bilgi ve yenilik merkezleri arasındaki iletişimi sağlayacak olan “Enterprise Europe Network” (Avrupa İşletme Ağı) “Enterprise Europe Network” (Avrupa İşletme Ağı) tanıtımı 6-7 Şubat 2008 tarihlerinde Verhaugen ve Barosso ile büyük bir medya katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

10 10 Network ün hizmetleri özellikle KOBİ’ler, iş çevreleri, Üniversiteler ve Araştırma Merkezlerine yönelik araştırma, yenilik, ar-ge ve ticari işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yeni oluşumun temel hedefleri ise şu şekilde sıralanmaktadır: Şirketlerin uluslararası ticaret ve yatırım konularında desteklenmesi ve bu bağlamda teknolojik ortaklıkların ve karşılıklı bilgi paylaşımının güçlendirilmesi,

11 11 Özellikle KOBİ’lerin, fikri mülkiyet hakları, standartlar ve AB düzenlemeleri gibi teknik alanlarda bilgilendirilmesi ve üretim modellerinin yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmesi, AB fonları konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesi ve şirketlerin araştırma programlarına katılımlarının sağlanması, Komisyon tarafından getirilecek yeni düzenlemelerin KOBİ’lere ek maliyetler getirmeyecek şekilde hazırlanmasına destek olunması ve KOBİ’lerin rekabetçilik ve yenilikçilik gücüne katkı sağlanması.

12 12 Türkiye, Avrupa Birliği tam üyelik yolunda önemli aşmalar sağlamıştır. 1996 yılında Gümrük Birliğine katılmıştır. Gümrük Birliği ile birlikte AB’nin gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerinin sanayi malları ile rekabet etmektedir. Ayrıca üçüncü ülkelere karşı da ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadır. KOBİ’lerimiz hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda başarıyla rekabet etmektedir.

13 13 KOBİ’ler; Esnek üretim yapıları, Tüketiciye yakın olmaları, Girişimcilik yetenekleri ve Ekonomik potansiyelleri nedeniyle yenilikçi özelliğe sahiptir. - AB’deki 25 milyon KOBİ, 100 milyon kişiye istihdam yaratmakta ve AB’nin GSYİH’nin üçte ikisini oluşturmaktadır. -Proje ile bölgemizdeki KOBİ’lerin bu büyük firma grubu ile iletişimi sağlanmaya çalışılacaktır.

14 14 KOBİ’lerin rekabet gücünü ve esnekliğini sağlayan faktörlerden biri araştırma ve geliştirmedir. -Kullanılan teknoloji arttıkça katma değer artmaktadır. -Bilgiye dayalı ekonomiler yenilikçilik özellikleri öne çıkmaktadır. Bilgi de yenilikçiliği beslemektedir. Bölgemizdeki KOBİ’lere bilgi aktarımı konusunda merkezlerimizin önemli rolü olacağını bekliyoruz.

15 15 Piyasa ekonomisinin iyi işlemesi doğru bilgi akışına bağlıdır. AB ile bütünleşme hedefi taşıyan piyasalarımızda bilgi akımı ve bilgilenme olmadan başarılı olmak oldukça güçtür. Her türlü piyasa bilgisi serbestçe ve süratle erişilebilir olmalıdır. Merkezimizin bu konuda bilinçlendirme, bilgi sağlama görevi yapacağını beklemekteyiz. TEŞEKKÜR EDERİM


"1 28 Şubat 2008, İzmir. 2 Denizli Avrupa Bilgi Merkezi (ABM-EIC) Denizli Ticaret Odası bünyesinde Aralık 2003 yılından beri faaliyet göstermektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları