Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELIŞTIRME KURULU Bir program geliştirme kurulunda en azından şu üyeler bulunur: -Eğitim felsefecisi, -Eğitim sosyoloğu, Eğitim psikoloğu -Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELIŞTIRME KURULU Bir program geliştirme kurulunda en azından şu üyeler bulunur: -Eğitim felsefecisi, -Eğitim sosyoloğu, Eğitim psikoloğu -Eğitim."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELIŞTIRME KURULU Bir program geliştirme kurulunda en azından şu üyeler bulunur: -Eğitim felsefecisi, -Eğitim sosyoloğu, Eğitim psikoloğu -Eğitim teknoloğu ve eğitim ekonomisti; -Konu alanı uzmanı, -Konu alanı öğretim elemanı-konu alanı öğretmeni; -Program geliştirmeci ve ölçme değerlendirmeci; -Konu alanı müfettişi.

2 Hedeflerin Belirlenmesi ve Öğretim Programının Öğeleri

3 UZAK HEDEFLER GENEL HEDEFLER ÖZEL HEDEFLER HEDEFLER

4 Genel Hedef Örnekleri Okul Öncesi Eğitim Türkçe’yi doğru anlayabilme. Kendisinin ve yakınındaki insanların duygularını anlayabilme Türkçe’yi düzgün konuşabilme Kendi davranışlarını yönetebilme Türk olmaktan kıvanç duyma Atatürk’ü sevme İlköğretim Türkçe’yi etkili bir şekilde kullanabilme Doğru yargı ve karar verebilme Yurttaşlık görev ve sorumluluklarının farkında oluş. Beden ve ruh sağlığını koruyucu tedbirlere uyma. Demokrasi anlayışını özümsemiş olma Yeteneklerini deneyerek öğrenmiş olma

5 BilişselDuyuşsalPsikomotor  Bilgi  Alma  Uyarılma  Kavrama  Karşılıkta bulunma  Kılavuz denetiminde yapma  Uygulama  Değer verme  Beceri haline getirme  Analiz  Örgütleme  Örüntü  Sentez  Nitelenme  Yaratma  Değerlendirme ÖZEL HEDEFLER

6 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Değişik alanlarda öğrenilmiş davranışlar, birbirlerinden kopuk değildir. Tersine aralarında yatay ve dikey anlamlı ve sıkı bir ilişki vardır. Bu, biri olmadan diğeri olamaz anlamına gelebilir.

7 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Hedef-Davranışlar Sonunda; Davranışsal amaçlar sonunda; Öğrenciden ne istenildiği açık olarak belirtilmiş olur, Öğretimin planlı yapılması sağlanmış olur (adım adım ilerleme), Ders sonucunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi açık olur, Derse veya konuya uygun bir öğretim metodu seçilmesini sağlar, Öğretmen ve öğrenci açısından dersin akışını kolaylaştırır.

8 Hedeflerin Öğrenci Davranışları Halinde Ifade Edilmesi Eğitim ve öğretimin genel ve özel hedeflerinin öğrencilerde görülecek davranışlar halinde ifade edilmesi uygun ölçme araçlarının geliştirilebilmesi, programın hedefinin anlaşılması ve bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi yönünden çok önemlidir. Öğrenciler ne gibi davranışlar gösterdiğinde programda saptanan hedeflerin, gerçekleşmiş olduğu varsayılacaktır. Eğitim ve öğretimin gerçek amacı öğretmenin öğrencileri bazı öğrenim faaliyetlerine sevketmesi değil, öğrencilerin davranışlarında istenilen davranış değişiklikleri meydana getirmektir.


"PROGRAM GELIŞTIRME KURULU Bir program geliştirme kurulunda en azından şu üyeler bulunur: -Eğitim felsefecisi, -Eğitim sosyoloğu, Eğitim psikoloğu -Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları