Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GEL İŞ T İ RMEN İ N PLANLANMASI 15.12.20141 / ŞİFRE : rize2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GEL İŞ T İ RMEN İ N PLANLANMASI 15.12.20141 / ŞİFRE : rize2011."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GEL İŞ T İ RMEN İ N PLANLANMASI 15.12.20141 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

2 Program Geliştirmenin Planlanması Süreci Üç adımdan oluşur ; Program geliştirme gruplarının oluşturulması Hedeflere kaynaklık edecek ihtiyaçların belirlenmesi ve Diğer planlama çalışmaları adımlarından oluşur 15.12.20142 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

3 Bir program geliştirme çalışmasında genel olarak şu yol izlenir 1.Grupların oluşturulması 2.Çalışma planının yapılması 3.İhtiyaç analizi ve değerlendirme 4.Kesinleşmiş hedeflere ulaşılması ile birlikte program tasarısı hazırlama, içerik seçme ve düzenleme 5.Programın denenmesi ve düzeltilmesi 6.Ülke geneline yaygınlaştırılması 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize20113

4 Program Geliştirme Grupları 3 Tanedir 1.Program karar ve koordinasyon grubu 2.Program çalışma grubu 3.Program danışma grubu 15.12.20144 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

5 Program Karar ve Koordinasyon Grubu  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü temsilcileri  Program Geliştirme Alan Uzmanı ( Üniversiteden )  Öğretmen örgütlerinin temsilcisi  Konu alanı uzman ve temsilcisi ( Bakanlık ve Üniv.)  Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri  İşçi ve işveren temsilcileri  Meslek odası ve birliğinin temsilcileri  Veli temsilcileri  Öğrenci temsilcileri 15.12.20145 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

6 Program Karar ve Koordinasyon Grubunun Görevi 1.Ülkede hangi alanlarda program geliştirme çalışmaları yapılacağına karar vermek, 2.Ülkede başat olan eğitim felsefesinin programlara yansıtılmasını sağlamak, 3.Hazırlanan programları kabul etmek ya da değiştirilmesine karar vermek, 4.Tüm program geliştirme çalışmalarını koordine etmektir. 15.12.20146 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

7 Program Çalışma Grubu  Program geliştirme uzmanı  Ölçme değerlendirme uzmanı  Konu alanı uzmanı ( Üniversiteden)  Branj ( Alan ) öğretmeni / uygulayıcı Program Çalışma Grubu Görevi: Eğitim programının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında sürekli ve tam zamanlı olarak görev yapmaktır. 15.12.20147 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

8 Program Danışma Grubu Eğitim psikoloğu Eğitim felsefecisi Eğitim sosyoloğu Eğitim ekonomisti Eğitim denetçisi (müfettiş) Eğitim teknoloğu Okul yöneticisi İletişim uzmanı Konu alanı uzmanları 15.12.20148 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

9 Program Danışma Grubu Görevi Eğitim programlarının hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinin belirlenmesinde çalışma grubuna danışmanlık hizmeti vermektir. Program geliştirme çalışmalarında sürekli olarak bulunmazlar. ihtiyaç duyulduğu durumlarda fikirleri alınır. 15.12.20149 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

10 15.12.201410 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

11 PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI Program geliştirme çalışmalarına başlamadan önce bu çalışmaların planlanması gereklidir. Bu planın ise bir kart üzerinde gösterilmesinde yarar vardır. Bu çalışmaları; İşlem – zaman, PERT- işlem ağı ya da Akış şeması şeklinde göstermek mümkün olabilir 15.12.201411 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

12 AYLARMARTNİSANMAYIS HAFTALAR 123412341234 İşlem-Basamakları Planlama İhtiyaç Analizi Hedef Yazımı Davranış Yazımı İçerik Analizi Belirtke Tablosu Eğitim Durumu Düzey Belirleme Testi İzleme Testleri Uygulama Kılavuzu Raporlaştırma 15.12.201412 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011 PROGRAM GELİŞTİRME İŞLEM – ZAMAN ÇİZELGESİ

13 PERT İŞLEM AĞI ŞEMASI 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201113

14 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201114 PROGRAM GELİŞTİRMEDE AKIŞ ŞEMASI ÖRNEĞİ

15 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE İHTİYAÇ BELİRLEME ( SAPTAMA ) VE DEĞERLENDİRME 15.12.201415 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

16 15.12.201416 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

17 İHTİYAÇ SAPTAMADA TEMEL SORUNLAR 1.Genel durum nedir? 2.Öğrenciler ile ilgili veriler nelerdir? 3.Ders kitaplarının içeriği nasıldır? Sorularına yanıt aranmalıdır 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201117

18 15.12.201418 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

19 İ HT İ YAÇ BEL İ RLEME YAKLA Ş IMLARI 15.12.201419 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

20 1. Farklar Yaklaşımı: Var olan başarı durumu ile beklenen başarı durumu arasındaki farkı ortaya çıkarır. Olması gereken - olan = ihtiyaç 15.12.201420 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

21 2. Demokratik Yaklaşım: İhtiyaç, toplumdaki baskı gruplarının isteklerinden hareketle ortaya çıkar. Toplumdaki çoğunluk ne isterse o alanda çalışma yapılır. 15.12.201421 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

22 3. Analitik Yaklaşım: Gelecekte ortaya çıkması muhtemel durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesidir. Eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranılır. 15.12.201422 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

23 15.12.201423 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

24 4. Betimsel Yaklaşım: Bir nesnenin yokluğu ile ortaya çıkacak zararlar ve o nesnenin varlığının ortaya koyacağı yararlardan hareketle ihtiyaç belirlenir. Eğitimde kullanılan bazı materyallerin olmaması durumunda nelerin olabileceği üzerinde durur ve ihtiyacı buna göre belirler. 15.12.201424 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

25 İHTİYAÇ BELİRLEME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201125

26 İhtiyaç değerlendirmesinde kullanılan başlıca teknikler şunlardır: 1. Delphi ( Anket ) Tekniği 2. Progel / Dacum Tekniği 3. Gözlem Tekniği 4. Meslek İş Analizi 5. Ölçme Araçları-Testler 6. Görüşme-Grup Toplantıları 7. Kaynak Tarama 15.12.201426 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

27 1. Delphi Tekniği ( Anket Tekniği ) : Konu ile ilgili seçilmiş uzmanların ( en az 100 ) görüşlerinin alınması ve ortak görüş sağlanmasıdır. Konu ile ilgili uzman kişilere mektup veya e-mail gönderilir ve görüşleri alınır. Alınan cevaplarda bir gruplama yapılır. Daha çok geleceğe yönelik tahminlerde bulunma için yapılır 15.12.201427 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

28 Bir işin yapılabilmesi için bireylerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ortaya çıkaran bir tekniktir. Uzmanları tarafından işin gerekleri çıkarılır. Daha kısa zamanda sonuçları alınır. 2. Progel - Dacum Tekniği: 15.12.201428 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

29 15.12.201429 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

30 3. Gözlem: Kişileri gözleyerek bilgi toplama yoludur. Okul merkezlidir. Gözlem yaparken doğal gözlem tercih edilmelidir. Özellikle psikomotor becerilerin belirlenmesinde kullanılır. Gözlemler gözlem formuna işlenir. 15.12.201430 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

31 4. Meslek ( İş ) Analizi: Söz konusu mesleğe ait iş ve işlem basamaklarını belirlemek için yapılır. İş alt basamaklara ayrılır. Alt basamaklar bilişsel, duyuşsal ve devinişsel basamaklardan oluşur. 15.12.201431 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

32 5. Testler / Ölçme Araçları Eğitimde test, bireyde aranan özelliklerin ne miktarda var olduğunu belirlemek üzere yapılan işlemlerdir. Programın girişinde ya da sonunda öğrenciye uygulanan (Başarı Testi) veya program sürecinde uygulanan (İzleme Testleri) sayesinde öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek mümkündür. 15.12.201432

33 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011 6. Görüşme / Grup Toplantıları Görüşme yoluyla öğrenenlerin ve programla ilgili olabilecek tüm katılımcıların program hakkındaki görüş ve tepkileri belirlenir. Görüşme, yüz yüze olabileceği gibi anket formları, tele konferans ya da internet aracılığı ile de olabilir. 15.12.201433

34 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011 7. Kaynak / Literatür Tarama Son yıllarda yurt içi ve yurt dışındaki eğilimler, bilimsel çalışmalar, mevcut programa ilişkin verilen raporlar değerlendirilerek mevcut program incelenmektedir. 15.12.201434

35 Raporların değerlendirilmesi İhtiyaç değerlendirme çalışmalarında en etkin yollardan biriside denetçilerin hazırladıkları raporların değerlendirilmesidir. Sağlıklı bir değerlendirme gerçek ihtiyaçların ortaya çıkmasını sağlayabilir. 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201135

36 15.12.201436 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011

37 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201137

38 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201138

39 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201139

40 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201140

41 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201141

42 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201142

43 15.12.2014 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize201143 TEŞEKKÜRLER


"PROGRAM GEL İŞ T İ RMEN İ N PLANLANMASI 15.12.20141 / ŞİFRE : rize2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları