Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 Kamu Mali Yönetimi Eğitimi Ekonomi ve Maliye Müdürlükleri İle Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Konumu 1. Gün, 1. Bölüm Ankara, Şubat - Mart 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 Kamu Mali Yönetimi Eğitimi Ekonomi ve Maliye Müdürlükleri İle Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Konumu 1. Gün, 1. Bölüm Ankara, Şubat - Mart 2007."— Sunum transkripti:

1 11 Kamu Mali Yönetimi Eğitimi Ekonomi ve Maliye Müdürlükleri İle Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Konumu 1. Gün, 1. Bölüm Ankara, Şubat - Mart 2007 Hollanda Maliye Bakanlığı Türkiye Maliye Bakanlığı

2 22 Eğitimin amacı  5018 sayılı kanunun uygulanmasına katkı sağlamak  Türkiye’de yapılacak diğer eğitimlerin temelini oluşturmak  Sahip olduğumuz bilgi birikimini karşılıklı olarak paylaşmak

3 33 Bu sabahki eğitimin hedefleri  Tanışma  Bu haftaki eğitim programının başlıkları  Hollanda politika belirleme ve bütçe süreçlerinde yer alan aktörler ve rolleri  FEZ’in Hollanda’daki konumu

4 44 Eğitim programının geri kalan kısmı  Politika süreci ve bütçe sürecinde yer alan aktörler  Politika süreci ve bütçe süreci  Yönetim bilgi sistemi  Program ve Performans esaslı bütçeleme  Çok yıllı bütçe çerçevesi  İç kontrol ve risk yönetimi  Hollanda'daki idari sürecin simülasyonu  Türkiye’de Engelliler Kanunu’nun bütçelenmesi ve uygulanması ile ilgili simülasyon

5 55 Giriş  Konu: Kamu maliyesindeki amaçlar  Genel mali disiplin  Dağılımda etkinlik  Uygulamada etkinlik  Hollanda: 13 bakanlık  Hollanda : Her bakan meclise karşı kendi politikalarından ve bütçesinden sorumludur.

6 6 X Bakanlığı GM1 GM2 GM3 GM4 FEZ Diğer İDD Müdürlükler: Politikaların belirlenmesinden çok uygulanması sürecinde yer alır HARCAMACI BAKANLIK

7 77 Bakan Bakan Yardımcısı MD’s: FEZ, IDD Vergi İşlerinden Sorumlu 2 GM Politika Tahsilat hizmeti Hazine Mali ve Ekonomik Politika Mali Piyasalar Ajans(uygulayıcı kurum) Dış Mali İlişkiler. Bütçe Genel Müdürlüğü Bütçe İşleri Bütçe Uzmanları Denetim Politikası Müdürlüğü Maliye Bakanlığı

8 88 Bütçe sürecinde yer alan (diğer) taraflar  Bakanlıklar: harcamacı bakanlıklar ve danışma birimleri(FEZ, ID)  Maliye Bakanlığı  Bakanlar Kurulu (kararlar)  Meclis (1. ve 2. meclis, komisyonlar)  Sayıştay (SAI). Meclis adına dış denetim  Medya ve kamuoyu

9 99 Mali dayanak: aktörler Maliye Bakanı FEZ; ID Bütçe GM Md. 3Md. 2Md. 1 VS GM 2GM 1 Y Bakanlığı X Bakanlığ ı Bakanlar Kurulu Medya AB Çıkar grupları

10 10 Bakanlar Kurulu MB Y Bakanlığı FEZ Bütçe GM: Bütçe Uzmanları., Bütçe İşleri Dairesi, Denetim Politikası Dairesi X Bakanlığı GM 2 GM 1 FEZ Müdürlüğü Md. 1Md. 2Md. 3 Yerel Kontrolör VS Mali dayanak

11 11 FEZ Politika hazırlık sürecinde ilk aşamada yer alır ve onay beyan eder. Olası sorunlardan haberdar edilir. FEZ’in görev ve sorumlulukları FEZ teşkilat şeması FEZ’de kimler çalışıyor? Bu kişilerin yeterlilik ve becerileri nelerdir?

12 12 FEZ’in Görev ve Sorumlulukları  Bütçe tasarısının düzenlenmesi ve hazırlanması  Bütçenin uygulanmasının kontrol edilmesi: yasalara uygun ve etkin harcama  Merkezi bütçe idaresi ve hesapların düzenlenmesi ve sürdürülmesi; taşra idaresinin denetimi  Planlama ve kontrol ile politika değerlendirmesinin gelişimine imkan verecek araçların kullanımının sağlanması

13 13 Politika ve Yönetim Amaçları Politika Etkinliği (maliyet etkililik) Yönetim Etkinliği Ekonomi Politika etkinliği SonuçÇıktı GirdiAraçlar

14 14 Bilgi İhtiyacı  Bütçe sürecinin tüm aşamalarında mali olmayan bilgi (örn: performans göstergeleri) ile mali bilgi (örn: giderler) farklılık gösterir.  Her iki çeşit bilginin güvenilirliği de farklılık gösterir.  İç denetim, Değerlendirme programı

15 15 Politikaların gerçekleştirilmesini ve uygulamaya yönelik hedeflere ulaşılmasını engelleyen etmenler nelerdir?  Kontrol kapsamına giren ve bu kapsam dışında kalanlar nelerdir?  Risk yönetimi  Bilgi eksikliği  Şeffaflığın olmaması ve/veya şeffaflığı sağlayan etmenlerin yetersizliği

16 16 Özet 1: Mali Fonksiyon Kapsamındaki Görevler 1. İdare Muhasebe,harcama sonrası mali kontrol/mali denetim, kasa işlevi 2. Kontrol Planlama & Kontrol süreci, İç ve dış raporlar (gerçekleşmeler,raporlar), Bütçeler ve Çok yıllı Planlar. Politika değişikliklerinin bütçe üzerindeki sonuçlarının incelenmesi 3. Performansın geliştirilmesi Kurumsal gelişim. Yeni araçlar. Etkililik, etkinlik. Fayda maliyet analizi, kıyaslama, risk yönetimi, stratejik seçimlerin belirlenmesine katkı sağlama.

17 17 Özet 2: Mali fonksiyon kapsamında yer alan personel 1. İdari personel Muhasebeci, destek personeli. Politika sürecinde yer almazlar. 2. Kontrolör Mali kontrol üzerinde yoğunlaşır. Rakamları kontrol eden, politika değişikliklerini inceleyen danışman niteliğindedir. Politikaların bütçe üzerindeki etkilerini bir araya getirir. 3. MHBB(Mali Hizmetler Birim Başkanı) Yönetim kurulu üyesidir. Yaratıcı, değişime açık ve daha iyi performansı amaç edinmiş kişidir. Stratejik karar alma sürecinde doğrudan yer alır.

18 18 Özet 3: Mali Fonksiyon kapsamındaki sorumluluk düzeyleri İdari personel Kontrolör MHBB İdareTam KontrolSınırlıTam Performansın geliştirilmesi YokSınırlıTam

19 19 HOLLANDA: FEZ, İç Denetim Dairesi TÜRKİYE: SGB  Benzerlikler/ farklılıklar  Zayıf ve güçlü yönleri  SGB’nin karşılaştığı zorluklar

20 20 SGB’nin karşılaştığı (diğer) zorluklar  Strateji Geliştirme Birimleri. Strateji kavramı nedir?  Düzenleyici etki analizi  Etkililik, etkinlik ve ekonomiye ilişkin bilgi ihtiyacının karşılanması  Aktif destek

21 21 Bu sabahki dersin amaçlarının kontrol edilmesi  Tanışma  Hollanda politika ve bütçe sürecinde yer alan aktörler ve rolleri  FEZ’in Hollanda’daki mali konumu  Bu haftaki eğitim programının başlıkları

22 22 Sorular  Türkiye’de bakanlar kurulu ve mecliste gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde performansın rolü nedir?  Bütçe politikasının diğer amaçları, örneğin; bütçe disiplininin sürdürülmesi ile karşılaştırıldığında performansın önemi nedir? …

23 23 Sonuçlar  Bütçe disiplinine öncelik verilmeli!  Mevcut bütçe sürecine dair performans talimatlar ve araçlarla birleştirilmeli, fakat  Performansın düzenlemesi, yönlendirilmesi ve izlenmesi aynı detay düzeyinde yapılmamalı!  PEB bütçe sürecinin çok önemli bir unsurudur, fakat detaylı olarak performansın ayarlanması için değil sadece politikaların etkinliği ve etkililiği ile ilgili siyasi tartışmaları ve şeffaflığı geliştirmek için kullanılmalıdır

24 24 Bakanlar Kurulu MB Y Bakanlığı FEZ Bütçe GM: Bütçe Uzmanları., Bütçe İşleri Dairesi, Denetim Politikası Dairesi X Bakanlığı GM 2 GM 1 FEZ Müdürlüğü Md. 1Md. 2Md. 3 Yerel Kontrolör VS Mali dayanak ve denetim dayanağı IDD IDD Müdürlüğü


"11 Kamu Mali Yönetimi Eğitimi Ekonomi ve Maliye Müdürlükleri İle Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Konumu 1. Gün, 1. Bölüm Ankara, Şubat - Mart 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları