Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL TEPKİMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL TEPKİMELER."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL TEPKİMELER

2 Maddenin içyapısının değişerek yeni madde oluşmasını sağlayan değişmelere kimyasal olay (değişme) denir. Kimyasal olayların sembol ve formüllerle gösterilmesine kimyasal tepkime denir.

3 Kimyasal denklemlerde giren ve çıkan maddeler formüllerle gösterilir.
Örneğin; kömür yanarken içindeki karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit gazı açığa çıkar. Bu olaya ilişkin tepkime denklemi şu şekilde yazılır: C O CO2 Kömür Oksijen Karbon dioksit Girenler Çıkanlar (Ürün)

4 KİMYASAL TEPKİMEDE DEĞİŞEN NEDİR?

5 molekülü molekülü molekülü
Oksijen Hidrojen Su molekülü molekülü molekülü I. Durum II. Durum

6 Kimyasal tepkimelerde kütle korunur mu?

7 Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden sonra yeni madde oluştuğunda kütlede bir değişiklik olmaz. KÜTLE KORUNUR!!!!

8 Kimyasal tepkimelere giren maddelerle çıkan maddeleri oluşturan atomların cinsleri ve sayıları
AYNIDIR!!!!

9 TEPKİME DENKLEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

10 Tepkime denkleminin sol ve sağ tarafında
C O CO2 Kömür Oksijen Karbon dioksit Tepkime denkleminin sol ve sağ tarafında aynı cins ve aynı sayıda atom bulunmalıdır. Böyle tepkime denklemlerine denkleştirilmiş tepkime denklemi denir.

11 2 H2 + O2 2 H2O 2 oksijen atomu 2 x 1 = 2 oksijen atomu ÖRNEK:
2 X 2 = 4 hidrojen atomu x 2 = 4 hidrojen atomu 2 oksijen atomu x 1 = 2 oksijen atomu

12 CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 4 hidrojen atomu 2 x 2 = 4 hidrojen atomu
ÖRNEK: CH4 + 2O2   CO2 + 2H2O 1 karbon atomu karbon atomu 4 hidrojen atomu x 2 = 4 hidrojen atomu 2x2= 4 oksijen atomu = 4 oksijen atomu

13 2 NO2 O2 + 2 NO 2 x2 = 4 oksijen 2 + 2 = 4 oksijen
ÖRNEK: 2 NO O NO 2 x 1= 2 azot x 1 = 2 azot 2 x2 = 4 oksijen = 4 oksijen

14 BU DENKLEM DENK Mİ? N H2 → NH3

15 Tepkimeye giren ve oluşan ürünlerde her element atomundan kaç tane olduğunu sayalım.
N H2 → NH3 2 tane azot tane azot 2 tane hidrojen tane hidrojen

16 KİMYASAL TEPKİME DENKLEMİ DENKLEŞMEMİŞSE NE YAPMALIYIM?

17 Tepkimeye girenlerin ve ürünlerin sadece
önlerine uygun rakamlar (katsayılar) yazılır.

18 2H2O 2. Yazılan katsayı hangi formülün önüne yazılmışsa
o formüldeki bütün elementlere aittir. 2H2O 2 x 2 = 4 hidrojen 2 x 1 = 2 oksijen

19 3. Denkleştirme yapılırken genelde
H ve O nin denkleştirilmesi en sona bırakılır.

20 N2 + H2 → NH3 1.ADIM N2 + H2 → 2NH3 Tepkime denklemi denkleştirilirken
O ve H nin denkleştirilmesi en sona bırakılır. 1.ADIM N2 + H2 → 2NH3 2 tane azot x 1= 2 tane azot 2 tane hidrojen x 3 = 6 tane hidrojen 2. ADIM N2 + 3H2 → 2NH3 2 tane azot x 1= 2 tane azot 3 X 2= 6 tane hidrojen tane hidrojen

21 Tepkimeye girenlerin ve ürünlerin sadece önlerin uygun rakamlar (katsayılar) yazılır.
Yazılan katsayı hangi formülün önüne yazılmışsa o formüldeki bütün elementlere aittir. Denkleştirme yapılırken atom sayısı en fazla olan formülün katsayısı önce 1 kabul edilir. Denkleştirme yapılırken genelde H ve O nin denkleştirilmesi en sona bırakılır.


"KİMYASAL TEPKİMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları