Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL TEPKİMELER.  Kimyasal olayların sembol ve formüllerle gösterilmesine kimyasal tepkime denir.  Maddenin içyapısının değişerek yeni madde oluşmasını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL TEPKİMELER.  Kimyasal olayların sembol ve formüllerle gösterilmesine kimyasal tepkime denir.  Maddenin içyapısının değişerek yeni madde oluşmasını."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL TEPKİMELER

2  Kimyasal olayların sembol ve formüllerle gösterilmesine kimyasal tepkime denir.  Maddenin içyapısının değişerek yeni madde oluşmasını sağlayan değişmelere kimyasal olay (değişme) denir.

3 Kimyasal denklemlerde giren ve çıkan maddeler formüllerle gösterilir. Örneğin; kömür yanarken içindeki karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit gazı açığa çıkar. Bu olaya ilişkin tepkime denklemi şu şekilde yazılır: C + O 2 CO 2 Kömür Oksijen Karbon dioksit Girenler Çıkanlar (Ürün)

4 KİMYASAL TEPKİMEDE DEĞİŞEN NEDİR?

5 Oksijen Hidrojen Su molekülü molekülü molekülü I. Durum II. Durum

6 Kimyasal tepkimelerde kütle korunur mu?

7 Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden sonra yeni madde oluştuğunda kütlede bir değişiklik olmaz. KÜTLE KORUNUR!!!!

8 Kimyasal tepkimelere giren maddelerle çıkan maddeleri oluşturan atomların cinsleri ve sayıları AYNIDIR!!!!

9 TEPKİME DENKLEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

10 Tepkime denkleminin sol ve sağ tarafında aynı cins ve aynı sayıda atom bulunmalıdır. Böyle tepkime denklemlerine denkleştirilmiş tepkime denklemi denir. C + O 2 CO 2 Kömür Oksijen Karbon dioksit

11 ÖRNEK: 2 H 2 + O 2 2 H 2 O 2 X 2 = 4 hidrojen atomu 2 x 2 = 4 hidrojen atomu 2 oksijen atomu 2 x 1 = 2 oksijen atomu

12 CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O 1 karbon atomu 1 karbon atomu 4 hidrojen atomu 2 x 2 = 4 hidrojen atomu 2x2= 4 oksijen atomu 2 + 2 = 4 oksijen atomu ÖRNEK:

13 2 NO 2 O 2 + 2 NO 2 x 1= 2 azot 2 x 1 = 2 azot 2 x2 = 4 oksijen 2 + 2 = 4 oksijen

14 N 2 + H 2 → NH 3 BU DENKLEM DENK Mİ?

15 Tepkimeye giren ve oluşan ürünlerde her element atomundan kaç tane olduğunu sayalım. N 2 + H 2 → NH 3 2 tane azot 1 tane azot 2 tane hidrojen 3 tane hidrojen

16 KİMYASAL TEPKİME DENKLEMİ DENKLEŞMEMİŞSE NE YAPMALIYIM?

17 1.Tepkimeye girenlerin ve ürünlerin sadece önlerine uygun rakamlar (katsayılar) yazılır.

18 2. Yazılan katsayı hangi formülün önüne yazılmışsa o formüldeki bütün elementlere aittir. 2H2O2H2O 2 x 2 = 4 hidrojen 2 x 1 = 2 oksijen

19 3. Denkleştirme yapılırken genelde H ve O nin denkleştirilmesi en sona bırakılır.

20 Tepkime denklemi denkleştirilirken O ve H nin denkleştirilmesi en sona bırakılır. 1.ADIM N 2 + H 2 → 2NH 3 N 2 + H 2 → NH 3 2 tane azot 2 x 1= 2 tane azot 2 tane hidrojen 2 x 3 = 6 tane hidrojen 2. ADIM N 2 + 3H 2 → 2NH 3 2 tane azot 2 x 1= 2 tane azot 3 X 2= 6 tane hidrojen 6 tane hidrojen

21 Tepkimeye girenlerin ve ürünlerin sadece önlerin uygun rakamlar (katsayılar) yazılır. Yazılan katsayı hangi formülün önüne yazılmışsa o formüldeki bütün elementlere aittir. Denkleştirme yapılırken atom sayısı en fazla olan formülün katsayısı önce 1 kabul edilir. Denkleştirme yapılırken genelde H ve O nin denkleştirilmesi en sona bırakılır.


"KİMYASAL TEPKİMELER.  Kimyasal olayların sembol ve formüllerle gösterilmesine kimyasal tepkime denir.  Maddenin içyapısının değişerek yeni madde oluşmasını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları