Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Verileri görsel olarak ifade edip yorumlamak amacıyla grafikler kullanılır. Grafik verilere uygun noktaların düzlem üzerinde ele alınmasıyla ifade edilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Verileri görsel olarak ifade edip yorumlamak amacıyla grafikler kullanılır. Grafik verilere uygun noktaların düzlem üzerinde ele alınmasıyla ifade edilir."— Sunum transkripti:

1

2 Verileri görsel olarak ifade edip yorumlamak amacıyla grafikler kullanılır. Grafik verilere uygun noktaların düzlem üzerinde ele alınmasıyla ifade edilir. Çizgi, sütun, daire gibi grafikler en sık kullanılanlarıdır. ÇİZGİ GRAFİĞİ SÜTUN GRAFİĞİ DAİRE GRAFİĞİ Bir verinin değişimini yorumlamada çizgi grafiği, Verileri karşılaştırmada sütun grafiği, Bir bütüne ait payları ifade etmede daire grafiği kullanılması daha uygun olur.

3 Örnek: YılÜrün(TON) Yağış(m 3 ) Yandaki tabloda bir köyde 2000 yılından 2004 yılına kadar elde edilen ürün miktarı ve yine aynı yıllarda köyün aldığı yağış miktarı verilmiştir. Bu köyün yıllara göre ürün miktarını karşılaştırmak ve yıllara göre yağıştaki değişimi yorumlamak için gerekli grafikleri çizelim. Örnek: Ders adıKişi sayısı Fen ve Teknoloji 6 Matematik9 Sosyal Bilgiler3 Yabancı Dil12 Bu verilere göre proje gruplarının sınıf geneline göre dağılımını veren yüzdeleri hesaplayalım ve ilgili daire grafiğini çizelim.

4 MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILIM ÖLÇÜLERİ MEDYAN: Bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada bulunan veri medyan (ortanca değer) olarak isimlendirilir. Medyan bir merkezi eğilim ölçüsüdür.(LÜTFEN TIKLAYINIZ) Örnek: şeklindeki bir veri grubunda medyan 15 tir. Örnek: şeklindeki bir veri grubunda ise terim sayısı çift olduğundan ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması alınır. Yani burada medyan: olur. MOD: Bir veri grubu en çok tekrar eden sayı mod (tepe değer) olarak isimlendirilir. Örnek: şeklindeki bir veri grubunda mod 12 dir. Bir veri grubunda birden çok mod bulunabilir. Hiç bulunmayabilir de. Mod bir merkezi eğilim ölçüsüdür.

5 Son 1 yıldır kemik hastalıkları için hastanemize başvuran kişinin 4500’ü 27 yaşında, 2000’i 30 yaşında 700’ü 38 yaşında, 5000’i 42 yaşında, 1100’ü 53 yaşında, 9000’i 60 yaşındadır. Kemik hastalıklarına eğilim hangi yaştadır?

6 AÇIKLIK Hatırlatma için tıklayınız…tıklayınız ÇEYREKLER AÇIKLIĞI: Bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında medyanın alt yarısının ortanca değerine alt çeyrek, üst yarısının ortanca değerine üst çeyrek denir. Üst çeyrek ile alt çeyrek arasındaki farka da çeyrekler açıklığı adı verilir. Çeyrekler açıklığı, uçlarda bulunan verilerden daha az etkilendiğinden verilerin yayılması hakkında açıklıktan daha iyi bilgi verir. Örnek: Şeklindeki bir veri grubunda çeyrekler açıklığını hesaplayalım Alt Çeyrek: 8Üst Çeyrek: 13 Çeyrekler Açıklığı: 13-8=5 olur


"Verileri görsel olarak ifade edip yorumlamak amacıyla grafikler kullanılır. Grafik verilere uygun noktaların düzlem üzerinde ele alınmasıyla ifade edilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları