Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri"— Sunum transkripti:

1 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri
BBY252 Araştırma Yöntemleri Bahar Dönemi 5 Nisan 2013

2 Ders İçeriği Aritmetik ortalama, tepe değeri, ortanca, aralarındaki İlişki Boxplot Yüzdelikler, çeyrek değerler, ondalıklar Ağırlıklı ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, karesel ortalama Değişim genişliği, çeyrek sapma, mutlak sapma Varyans ve standart sapma, standart hata, değişim katsayısı Çarpıklık, basıklık (simetrik, sağa çarpık, sola çarpık dağılımlar, sivri dağılım, basık dağılım, uniform dağılım, bimodal dağılım) Sapan değer Nicel verilerde sıklık dağılımının normal dağılım ile karşılaştırılması Nitel verilerde sıklık oranları ve varyans Standartlaştırma/dönüştürme (transformation) Tanımlayıcı İstatistikler, Excel ve PASW uygulamaları

3 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri
Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl? Yakın, uzak? Aritmetik ortalama Ortanca Tepe değeri Stephen and Hornby, 1997, s. 50

4 Değişim ölçüleri Dağılım ölçüleri Verilerin değişkenliği nasıl?
Dağılım genişliği Standart sapma Stephen and Hornby, 1997, s. 50

5 En önemlileri Aritmetik ortalama Standart sapma Çıkarsamalı istatistik
Stephen and Hornby, 1997, s. 50

6 Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri

7

8

9

10 Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri
Mean = aritmetik ortalama Median = ortanca Mode = tepe değeri

11 Tepe değeri Aileler üzerinde bir araştırma Anket
Soru: Çocuk sayısı: …… Örnekleme alınan ailelerin ortalama çocuk sayısı hesaplanması Aritmetik ortalama: 2,3 Tepe değeri: 2 0,3 çocuk ? Stephen and Hornby, 1997, s. 51

12 Tepe değeri Uç değerlerden etkilenmez
Kesikli veriler için en uygun merkezi eğilim ölçüsü Birden çok tepe değeri söz konusuysa merkezi eğilim ölçüsü olarak aritmetik ortalama ya da ortancayı kullanmak daha doğru Stephen and Hornby, 1997, s. 60

13 Tepe değeri Bir dağılımda en sık görülen değer
Aşağıdaki dağılıma ait tepe değeri nedir? 4, 5, 4, 6, 7, 6, 7, 9, 7, 7, 9, 9, 3, 3, 6, 2, 2, 1, 3 Her sayıdan kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 tane 2 tane 3 tane 4 tane Yok Stephen and Hornby, 1997, s. 51

14 Tepe değeri Her veri türü için hesaplanması mümkün
aralıklı, oranlı, sıralama, sınıflama Yaş Sıklık Birikimli sıklık - < 5-9 3 < 10-14 16 < 15-19 17 < 20-24 7 < 25-29 < 30-34 2 < Stephen and Hornby, 1997, s. 51

15 Tepe değeri 2 veya daha fazla tepe değeri olursa ?
3, 4, 5, 4, 6, 7, 6, 1, 7, 9, 7, 7, 9, 9, 3, 9, 3, 6, 2, 2, 1, 3 Böyle durumlarda merkezi eğilim/konum ölçüsü olarak ortanca kullanılmalı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 tane 4 tane 1 tane 3 tane Yok Stephen and Hornby, 1997, s

16 Tepe değeri Tekstil sektöründe kullanımı – en çok satılan bedenden en fazla üretmek Merkezi eğilim/konum ölçmede her zaman çok kesin bir değer olmadığı için ileri hesaplamalarda kullanımı az Stephen and Hornby, 1997, s. 52, 59

17 Ortanca Veri setinin alt ve üst limitlerinin net olarak bilinmediği durumlarda yararlı Ailedeki çocuk sayısı Aile sayısı <3 5 3 4 >5 1 Stephen and Hornby, 1997, s. 60

18 Ortanca Dağılımı 2 eşit parçaya bölen değer
Sıralanmış veri setleri için Ortancanın bulunması için Verileri küçükten büyüğe sırala Veri sayısı tek ise en ortadaki değer ortanca Veri sayısı çift ise en ortadaki iki değerin aritmetik ortalaması ortanca Veri setinin alt ve üst limitlerinin net olarak bilinmediği durumlarda yararlı Stephen and Hornby, 1997, s. 52

19 Ortanca Alanımız ile ilgili belli 7 kitabın Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından kütüphaneden ödünç alınma sayıları 5, 7, 10, 8, 6, 11, 13 Ortanca? Küçükten büyüğe sırala: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 7 tane veri: Tek sayı En ortadaki değer: 4. değer = 8 Stephen and Hornby, 1997, s. 52

20 Ortanca En ortadaki değer nasıl bulunur? (N+1) / 2 N, veri sayısı
Büyük veri setleri söz konusu olduğunda (N+1) / 2 N, veri sayısı 7 tane veri varsa (7+1)/2 = 4 En ortadaki değer 4. sıradaki değer Stephen and Hornby, 1997, s. 52

21 Ortanca Veri sayısı çift ise en ortadaki değer nasıl bulunur?
4, 5, 7, 10, 12, 14 Veri sayısı 6 (N+1) / 2 = (3+1)/2 = 3,5 ?? 4, 5, 7, 10, 12, 14 (N/2 + (N/2 + 1)) / 2 (3.değer + 4. değer) / 2 = (7 + 10) / 2 = 8,5 Stephen and Hornby, 1997, s. 53

22 Ortanca En önemli avantajı
Uç / aykırı değerlerden etkilenmez Uç /aykırı değer: Dağılımın geneline göre çok büyük ve çok küçük değerle Dağılımdaki tüm değerleri değil en ortadaki bir ya da iki değeri dikkate alması Verilerin dağılımı geniş ise uygun merkezi eğilim/konum ölçüsü olmayabilir Stephen and Hornby, 1997, s. 53

23 Ortanca Gruplandırılmış veriler için ortanca hesaplama Yaş Sıklık
- Veri sayısı = 48 - Çift - N/2 = 24 - N/2 +1 = 25 - (24. değer değer) / 2 - 24. ve 25. değerin yer aldığı yaş grubu: 15-19 - 24. ve 25. kişi bu gruptaki 5 ve 6. kişiler. Çünkü, yaş grubundaki son kişi 19. kişi ve 24-19=5 ve 25-19=6 - Ortanca yaş: 15 + ((5/17).5) - 16,47 Yaş Sıklık Birikimli sıklık - < 5-9 3 < 10-14 16 < 15-19 17 < 20-24 7 < 25-29 < 30-34 2 < Stephen and Hornby, 1997, s

24 Ortanca Ortanca yaş: 15 + ((5/17).5) = - 16,47 15: Grup alt sınırı
5: 17: Sıklık 5: 19-15 Yaş Sıklık Birikimli sıklık - < 5-9 3 < 10-14 16 < 15-19 17 < 20-24 7 < 25-29 < 30-34 2 < Stephen and Hornby, 1997, s. 54

25 Aritmetik ortalama Anlaşılması ve hesaplanması kolay
En çok kullanılan merkezi eğilim ölçüsü İstatistiksel hesaplamalar için temel oluşturması Dağılımdaki tüm değerler hesaplamaya dahil Çok büyük ve çok küçük değerlerden etkilenme Çok yüksek not alan bir kişinin sınıfın not ortalamasını yükseltmesi gibi Kesikli değişkenler için kullanımı pek uygun değil Ailedeki çocuk sayısı 2,3 Öğrencilerin derse gelmediği gün sayısı 4,4 Evrenden alınacak farklı örneklemler için en az değişecek merkezi eğilim ölçüsü Stephen and Hornby, 1997, s. 54, 59

26 Aritmetik ortalama Tüm değerlerin toplamı / Veri sayısı
( … ) / 48 = 16, 3 , 20, 16, 14, 23, 31, 15, 5, 10, 13, 11, 17, 26, 16, 14, 33, 17, 24, 17, 18, 21, 18, 15, 16, 22, 14, 15, 14, 10, 27, 10, 13, 12, 10, 7, 20, 10, 18, 21, 13, 19, 25, 6, 11, 15, 17, 12, 15 Stephen and Hornby, 1997, s

27 Aritmetik ortalama Gruplandırılmış veriler için nasıl hesaplanır?
Kesikli veri ise (Örn. Ailedeki çocuk sayısı) 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, etc. 9,5-14,5 ; 14,5-19,5 ; 19,5- 24,5 ; 24,5-29,5 etc. Orta noktalar: (9,5+14,5) / 2, (14,5+19,5) / 2, … Orta noktalar: 12, 17, … Sürekli veri ise (Örn. Ağırlık) 10-14,9 ; 15-19,9 ; 20-24,9 etc. Orta noktalar: (10+15) /2, (15+20) / 2, etc. Orta noktalar: 12,5 ; 17,5 etc. Stephen and Hornby, 1997, s

28 Aritmetik ortalama Orta noktalar bulundu. Aritmetik ortalama ? Yaş
Sıklık Orta noktalar Yaş (orta nokta x sıklık) 5-9 3 7,5 3 x 7,5 = 22,5 10-14 16 12,5 16 x 12,5 = 200 15-19 17 17,5 17 x 17,5 = 297,5 20-24 7 22,5 7 x 22,5 = 157,5 25-29 27,5 3 x 27,5 = 82,5 30-34 2 32,5 2 x 32,5 = 65 Toplam 825 Aritmetik ortalama 825 / 48 = 17,19 Stephen and Hornby, 1997, s. 58

29 Aritmetik ortalama Gruplandırılmış veriler için aritmetik ortalama hesaplanması (Özet) 1 Orta noktaların bulunması 2 Tablo oluşturulması 3 Orta noktalar ile sıklıkların çarpılması 4 3. adımda elde edilen değerlerin toplanması 5 Elde edilen toplamın toplam veri sayısına bölünmesi Stephen and Hornby, 1997, s. 58

30 Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri
Her zaman eşit değil Stephen and Hornby, 1997, s. 54

31 Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri
Her zaman eşit değil Sağa çarpık (pozitif yönlü, + yöne eğimli) Aritmetik ortalama>Ortanca>Tepe Değeri Sola çarpık (negatif yönlü, - yöne eğimli) Aritmetik ortalama<Ortanca<Tepe Değeri Kaynaklar: Stephen and Hornby, 1997, s. 54;

32 Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri
Hangi merkezi eğilim ölçüsü hangi değişken türü için uygun Tepe değeri Ortanca Aritmetik ortalama Sınıflama + - Sıralama Aralıklı/Oranlı Stephen and Hornby, 1997, s. 54

33 Ödev 1 Aşağıdaki verileri kullanarak dağılım için ortalama, ortanca ve tepe değerini hesaplayınız 16, 23, 21, 11, 18, 20, 17, 19, 18, 14, 23, 18, 13, 22, 19, 22, 5, 21, 24, 13, 22, 11, 20, 13, 14, 22, 12, 8, 21, 13, 24, 18, 20, 17, 22, 23, 25, 16, 22, 12, 28, 20, 13, 21, 16, 15, 22, 20, 22, 18, 19, 20, 29, 7, 21, 21, 26, 25, 18, 13, 5, 20, 17, 12, 20, 19, 23, 28, 16, 10, 10, 15, 13, 15, 19, 21, 20, 5, 11, 23, 19, 20, 19, 16, 14, 16, 20, 13, 14, 24, 20, 7, 12, 14, 12, 14, 17, 15, 16, 19

34 Ödev 2 Ödev 1’deki verileri aşağıdaki biçimde gruplandırarak (sıklık değerlerini bularak) ortalama, ortanca ve tepe değerini hesaplayınız. Grup Sıklık 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

35 Karesel ortalama Denek değerlerinin kareleri toplamı / Denek sayısı
Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 62

36 Ağırlıklı ortalama Bir işyerinde çalışan 20 işçinin günlük ücreti 25 TL, 30 işçinin 30 TL, 40 işçinin 32 TL ve 10 işçinin de 40 TL’dir. Bu işyerinde ortalama ücret kaç liradır? ( ) / 100 = 30,8 TL 100 - Toplam işçi sayısı Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 63

37 Geometrik ortalama Örneklemdeki denek değerleri çarpımının, denek sayısı kuvvetinden kökü Ölçümler arası değişme oranı olduğunda, gelişme ve büyüme hızı, indeks hesaplamalarında Aritmetik ortalamaya göre dağılım sınırlarından daha az etkilenir Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 64

38 Geometrik ortalama Bir bölgenin nüfusu 2010 yılında , 2012 yılında ise kişi ise, 2011 yılı nüfusunu tahmin ediniz. Nüfus oransal artış gösterdiğinden 2011 yılı nüfusu geometrik ortalamadan tahmin edilir x = Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 65

39 Harmonik ortalama Denek değerlerinin terslerinin, ortalamasının tersi
1 1 𝑛 ( 1 𝑥 𝑥 2 … 1 𝑥 𝑛 ) Ortalama hız, ortalama fiyat hesaplamalarında Aritmetik ortalama > Geometrik ortalama > Harmonik ortalama Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 68

40 Değişim/dağılım ölçüleri
Verilerin yayılışını/dağılımını ölçmek için kullanılan yöntemler Dağılım genişliği Çeyrek değerler Standart sapma Stephen and Hornby, 1997, s. 64

41 Değişim/dağılım ölçüleri
Konum ölçüleri: Sıklık dağılımlarının karşılaştırılması Çok yönlü karşılaştırmalar için konum ölçüleri yeterli değil Örneğin 2 farklı sınıfın matematik sınav ortalamaları aynı (60), notların dağılımı ve değişimi farklı olabilir İlk sınıfta en düşük puan 40, en yüksek puan 80 İkinci sınıfta en düşük puan 10, en yüksek puan 90 Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 69

42 Dağılım genişliği (Range)
Bir dağılımdaki en büyük değer – en küçük değer Bir fast-food zincirinde çalışan kişilerin yıllık maaşları: 3.000, 4.000, 7.000, , , , , , TL Dağılım genişliği: – = Aritmetik ortalama = / 10 = TL Ortalama yıllık maaş, TL’lik bir dağılım genişliği ile TL Dağılım genişliği merkezi eğilim ölçülerinden (aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri) biriyle Stephen and Hornby, 1997, s. 64

43 Dağılım genişliği (Range)
Hesaplanması oldukça kolay Dağılım genişliği merkezi eğilim ölçülerinden (aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri) biriyle birlikte verilirse dağılımın değişkenliği hakkında daha net resmi görmek mümkün Herhangi bir konum ölçüsünün alacağı değer daima dağılım sınırları içinde Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 42; Stephen and Hornby, 1997, s. 64

44

45

46 Çeyrek değerler Bir dağılımı dört eşit parçaya bölen değerler
Birinci çeyrek - İlk %25: Q1 İkinci çeyrek - İkinci %25 (%50- ortanca): Q2 Üçüncü çeyrek - Üçüncü %25 (%75): Q3 Çeyrek değerler genişliği Q3 - Q1 Çeyrek değer genişliği ile ölçülen dağılımın ortada kalan %50 lik kısmının dağılımı En alttaki %25’lik kısım ile en üstteki %25’lik kısmın ihmal edilmesi Uç değerlerin dağılıma etkisini azaltma Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s.59; Stephen and Hornby, 1997, s. 65

47 Yüzdelikler: Çeyrek değerler, Ondalıklar
Hesaplama yönünden ortancaya çok benzer Ortanca, tepe değeri, çeyrek değerler, ondalıklar ve yüzdeliklerin hesaplanmasında verilerin bazıları işlem dahilinde, hepsi değil Yüzdelik ≠ Yüzde %40: Deneklerin 40/100’ü 40. yüzdelik: Deneklerin 40/100’ü kendisinden küçük değerli, 60/100’ü kendisinden büyük değerli olan nokta Ondalıklar: 10 ve 10’un katları olan yüzdelikler Dağılımı 10 eşit parçaya ayırır Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 43, 59-60

48 Çeyrek değer genişliği nedir?

49 Çeyrek sapma 20 kişinin artış sırasıyla kütüphaneden ödünç aldıkları kitaplar Ödünç alan kişi no. Ödünç aldığı kitap sayısı Ödünç alan kişi no 1 40 11 93 2 41 12 94 3 43 13 95 4 46 14 108 5 50 15 110 6 16 7 60 17 140 8 65 18 160 9 75 19 185 10 80 20 220 Dağılımı eşit 4 parçaya bölen değerler Q1= (n+1) / 4 = 21/4 = 5,25 Q3 = 3(n+1) /4 = 15,75 Çift sayıda veri olduğu için bu yapılıyor (ortanca hesabını hatırlayın) 5. Kişi – 50 kitap 16. Kişi – 110 kitap Çeyrek sapma 60 Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 70; Stephen and Hornby, 1997, s. 67

50 Mutlak sapma Bir veri dizisindeki değerlerin ortalamadan farklılıklarının mutlak değerleri ortalaması 1. 𝐷𝑒𝑛𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 −𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 + … +(𝑛.𝑑𝑒𝑛𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 −𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎) 𝐷𝑒𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 71

51 Varyans Bir dağılımı tanımlayan iki değer: ortalama ve varyans
Dağılımdaki deneklerin ortalamadan ayrılışlarının ortalama ölçüsü Kitle varyansı: 𝜎 2 Örneklem varyansı: 𝑆 2 Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 72

52 Standart sapma En çok kullanılan değişim ölçüsü
Önemli bir tanımlayıcı istatistik Diğer değişim ölçüleri dağılımdaki tüm değerleri dikkate almaz Dağılım genişliği 2 değeri dikkate alır: en büyük ve en küçük değer Çeyrek değerler genişliği dağılımın en ortadaki %50 lik kısmını dikkate alır Standart sapma dağılımdaki değerlerin her birini dikkate alır Aritmetik ortalamada olduğu gibi Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 72; Stephen and Hornby, 1997, s

53 Standart sapma Anlamak önemli
Örnekleme kuramındaki kullanımı Simetrik ve tek tepeli dağılımlar için bir değişim ölçüsü Verilerin ortalama etrafındaki dağılışı Aritmetik ortalama Dağılım ne kadar genişse, standart sapma o kadar büyük Dağılımdaki deneklerin ortalamadan ayrılışlarının karesel ortalaması Varyansın pozitif karekökü Kitle standart sapması: 𝜎 Örneklem standart sapması: S Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 72; Stephen and Hornby, 1997, s. 69

54 Hangisinin standart sapması daha büyük
Hangisinin standart sapması daha büyük? Ortalamalar ile ilgili ne söylersiniz?

55 Standart sapma Hesaplanması
Örn: 5 hocanın ödünç aldıkları kitap sayıları 15, 25, 26, 20, 14 Aritmetik ortalama = ( ) / 5 = 20 Ortalamadan sapmalar: -5, 5, 6, 0, -6 Sapmaların kareleri: 25, 25, 36, 0, 36 Bunların toplamı: 122 122/5 = 22,4 22,4’ün karekökü 4,9 Standart sapma 4,9 (5 kitap) Stephen and Hornby, 1997, s. 69

56 -3 ss -2 ss -1 ss 1 ss 2 ss 3 ss

57 Standart normal dağılım
Deneklerin %68,26’sı (%68) Ortalama ± 1 standart sapma sınırları içinde Deneklerin %95,44’ü (%95) Ortalama ± 2 standart sapma sınırları içinde Deneklerin %99,74’ü (%99) Ortalama ± 3 standart sapma sınırları içinde Deneklerin %100’ü Ortalama ± 4 standart sapma sınırları içinde Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 78

58

59

60

61

62 Ödev 3 Öğrencilerin haftalık kütüphanede geçirdikleri zaman bilgileri aşağıda verilmiştir. Bu dağılımın aritmetik ortalamasını, standart sapmasını ve çeyrek değerler genişliğini bulunuz. 11, 5, 9, 17, 3, 4, 11, 7, 13, 15, 2, 7, 8, 13, 11, 8, 12, 4, 14, 10, 8, 6, 11, 12, 9, 6, 9, 10, 12, 8, 11, 1, 5, 14, 16, 15, 9, 8, 17, 12, 10, 16, 18, 7, 9, 9, 10, 13, 10, 9

63 Ödev 4 Verileri SPSS’e girerek verilen mod (tepe değeri), medyan (ortanca), açıklık (dağılım genişliği), çeyrekler açıklığı (çeyrek sapma) değerlerini SPSS ile elde etmeye çalışın.

64 Standart hata Normal dağılım gösteren bir kitleden çekilen örneklemlerin ortalamalarının gösterdiği dağılışın standart sapması Örneklem ortalamalarının standart hatası Standart hata = S / 𝑛 Örneklem ortalaması standart hatası ile birlikte verilir Örneklemden hesaplanan her istatistik değerin kendi standart hatası var Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 76

65 Standart hata 30 hastanın kandaki alyuvar sayıları ortalaması 5,398 ve standart sapması 0,3928’dir. Alyuvar sayılarının ortalamasının standart hatası nedir? Standart hata = 0,3928/ 30 = 0,0717 5,398 ± 0,0717 = (5,3263; 5,4697) Alınacak farklı örneklemlerden bulunacak örneklem ortalamalarının değişim aralığı Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 76

66

67

68 Ödev 5 a. Fen bilgisi ve Matematik notlarının aritmetik ortalamalarını ve standart sapmalarını SPSS ile hesaplayıp, önceki slaytta bulunan standart hata değerlerinin doğruluğunu test ediniz (Standart hata=Standart sapma/ 𝑛 ) b. Fen bilgisi ve matematik notları için Ortalama ± Standart hata değerlerini bulunuz.

69 Değişim katsayısı (Standart sapma / Ortalama).100
Standart sapmanın ortalamaya yüzdesi Denekler arasındaki değişimin azlığı ya da çokluğu hakkında bilgi % olarak gösterim Ortalama yerine ortanca kullanılıyorsa değişim katsayısı = (Çeyrek sapma / Ortanca).100 Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 80

70 Ödev 6 Verilen iki sıklık dağılımını, değişim katsayılarına göre karşılaştırınız, yorumlamaya çalışınız. Ortalama 30, standart sapma 3 Ortalama 105, standart sapma 3

71 Çarpıklık Katsayısı Çarpıklık: Ortanca, tepe değeri ve aritmetik ortalama arasındaki bağıntı Çarpıklık katsayısı 0 ise dağılım ortalamaya göre simetrik Çarpıklık katsayısı 0’dan küçük (negatif değerli) ise dağılım – yöne eğimli, sola çarpık Çarpıklık katsayısı 0’dan büyük (pozitif değerli) ise dağılım + yöne eğimli, sağa çarpık Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 81

72 Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri
Her zaman eşit değil Sağa çarpık (pozitif yönlü, + yöne eğimli) Aritmetik ortalama>Ortanca>Tepe Değeri Sola çarpık (negatif yönlü, - yöne eğimli) Aritmetik ortalama<Ortanca<Tepe Değeri Kaynaklar: Stephen and Hornby, 1997, s. 54;

73 Basıklık Katsayısı Verilerin gösterdiği dağılımın standart normal dağılıma göre yüksekliği Sivri dağılım / basık dağılım Basıklık katsayısı 0 ise dağılımın yüksekliği standart normal dağılıma uygun, aynı Basıklık katsayısı 0’dan küçük (negatif değerli) ise dağılım basık Basıklık katsayısı 0’dan büyük (pozitif değerli) ise dağılım sivri Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 82

74 Standart normal dağılım

75

76 Çarpıklık / Basıklık Katsayısı
Birlikte verilir İkisi de 0 değerini alıyor ise dağılım standart normal dağılıma uygun dağılmakta Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 82

77

78

79 Ödev 7 Bu sonuca göre okuma dersinden alınan notlara ilişkin dağılımın standart normal dağılıma göre basıklık ve çarpıklık durumunu yorumlayınız. Çarpıklık katsayısı = Skewness Basıklık katsayısı = Kurtosis

80 Sapan değer (uç değer) Diğer denek değerlerine farklı olan değer
2, 19, 25, 23, 18, 21, 24 veri dizisinin ortalamasını bulunuz 2 sapan değer 2 değerini alarak ve almadan ortalama hesabı 2 değeri alındığında ortalama 18,85 2 değeri alınmadığında ortalama 21,66 2 değeri aralığında değişen verilerin ortalamasını küçültmüştür Bu tür dağılımlarda ortalama yerine ortanca Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s

81 Nitel verilerde sıklık oranları ve varyans
Ortalama yerine yüzde ya da sıklık oranları Sınıflar birbirinden bağımsız olduğu için diğer konum ölçüleri kullanılmıyor Her sınıf için varyans ve standart sapma ayrı ayrı hesaplanır Standart hata = Standart sapma / 𝑛 Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s

82 Nitel verilerde sıklık oranları ve varyans
1975 yılı verilerine göre yurtdışından gelen yabancıların geliş amaçlarına göre dağılımı Sıklık oranları, varyans, standart sapma, standart hata ? Geliş amacı Sıklık Turizm Öğrenim 6.000 Çalışma 5.000 Göç 800 Diğer 16.000 Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s. 85

83 Nitel verilerde sıklık oranları ve varyans
Geliş amacı Sıklık Sıklık oranı Varyans Turizm / =0,9758 0,9758.(1-0,9758)=0,0236 Öğrenim 6.000 6.000/ =0,0052 0,0052.(1-0,0052)=0,00517 Çalışma 5.000 5.000/ =0,0043 0,0043.(1-0,0043)=0,00428 Göç 800 800/ =0,0007 0,0007.(1-0,0007)=0,00069 Diğer 16.000 16.000/ =0,0140 0,0140.(1-0,0140)=0,0138 Toplam Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s

84 Nitel verilerde sıklık oranları ve varyans
Standart sapma Standart hata 0,9758.(1-0,9758)=0,0236 0,0236 = 0,1536 0,1536/ =0,00014 0,0052.(1-0,0052)=0,00517 0, = 0,0719 0,0719/ =0,00006 0,0043.(1-0,0043)=0,00428 0, = 0,0654 0,0654/ =0,00006 0,0007.(1-0,0007)=0,00069 0, = 0,0262 0,0262/ =0,00002 0,0140.(1-0,0140)=0,0138 0,0138 = 0,01174 0,01174/ =0,0001 Saraçbaşı ve Kutsal, 1987, s

85 Boxplot

86 Boxplot

87 Boxplot Kitchens, 2003, s

88 En yüksek not Q3 Q2 Q1 En düşük not

89 Boxplot Medyan çizgisi kutucuğun merkezine yakınsa
Dağılımın ortadaki %50’lik kısmı simetrik Medyan çizgisi birinci çeyrek ya da üçüncü çeyreğe yakınsa Dağılım çarpık Kuyrukların uzunluğu Eşitse, simetrik dağılım Eşit değilse, çarpık dağılım Sapan değer varsa Kitchens, 2003, s. 52

90

91

92

93 Uniform dağılım

94 Uniform dağılım

95 Bimodal dağılım

96 Bimodal dağılım

97 Bimodal dağılım

98

99 Dönüştürme

100

101

102

103 Continue > Ok dendiğinde,

104

105

106

107

108

109


"Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları