Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Http://biltek.sanayi.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Http://biltek.sanayi.gov.tr."— Sunum transkripti:

1

2 Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir, Nasıl Yararlanılır?
Marmara Teknogirişim Derneği 19 Ekim 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi

3 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamındaki destek programlarından biri olup, 2009 yılında ilk kez Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca uygulanmaya başlanmıştır. Bilim ve Teknoloji G.M. (5. dönem) TÜBİTAK TEYDEB (1. dönem) Bu Destek; genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesini teşvik etmek için uygulanan teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır.

4 Programın Hedefi Bu program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır.

5 Hedef Kitle Örgün öğretim üniversitelerinin;
Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Ya da; Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler.

6 Süre ve Bütçe Programın Süresi: 2023 Programın Bütçesi:
milyon TL milyon TL

7 Destek Miktarı Gerekli koşulları taşıyanlara;  Bir defaya mahsus,
Teminat alınmaksızın, En fazla TL, Geri ödemesiz, hibe olarak, 12 aylık proje süresinde verilmektedir.

8 Yenilikçi İş Fikirleri
Yeni Süreç, Yeni Sistem, Yeni Uygulama, Bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak, Bilimsel ve teknik içerik taşıyan, Çıktıları özgün, Çevreye uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olan fikirlerdir.

9 Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri
Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Maden arama ve sondaj faaliyetleri, Web sitesi veya tasarımları, Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen tekrarlanan faaliyetler, Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar, Çıktısı reklama yönelik olan fikirler, Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, Yatırım, ticari üretim veya seri üretim.

10 Başvuru Şekli

11  Başvuru Süreci ÖN BAŞVURU SÜRECİ www.sanayi.gov.tr İŞ PLANI
Bakanlık İncelemesi Elendi (Gizli Arşive) Ön Başvuru Dosyası TAMAM (Bakanlık) Uygulama Usul ve Esasları Ön Başvuru Dosyası ile İş Planı Dosyası Hazırlama Kılavuzu GİRİŞİMCİ (Bu Sizsiniz)

12 Mülakat (Değerlendirme Komisyonu)
Başvuru Süreci İŞ PLANI VE SÖZLEŞME SÜRECİ ARTIK İŞ ADAMISINIZ (Hayata Merhaba) Sözleşme İşletmeni Kur GEL KAZANDINIZ Mülakat (Değerlendirme Komisyonu) Elendi (Gizli Arşive) Bakanlık İncelemesi İŞ PLANI

13 Ön Başvuru Dosyası Başvuru Dilekçesi, Girişimciye Ait Bilgiler,
İş Fikri İle İlgili Bilgiler, İş Fikrinin Tanımı, İş Planı İle İlgili Ön Bilgiler. İş Fikri Bütçe Bütçe Kalemleri Miktarı/Sayısı Talep Edilen (KDV Dahil) Makine-Donanım-Yazılım-Yayın Sarf Malzemesi Hizmet Alımı ve Danışmanlık Personel Giderleri Genel İşletme Giderleri TOPLAM

14 Ön Başvuru Dosyası Makine-Donanım-Yazılım-Yayın Sarf Malzemesi
-- Seri üretime yönelik makine/donanım alımı yapılamaz. Sarf Malzemesi -- Kırtasiye giderleri karşılanmaz. Hizmet Alımı ve Danışmanlık -- Hizmet alımı ve danışmanlık harcamaları toplam bütçenin % 20’sini geçemez. -- Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları karşılanmaz Personel Giderleri -- En fazla 3 personel çalışabilir. Genel İşletme Giderleri -- Elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon/internet, firma/şirket kuruluş giderleri, demirbaş giderleri -- Kira giderleri karşılanmaz.

15 İyi Olmayan Örnekler

16 İyi Olmayan Örnekler

17 Desteklenen İşletme Sayısı
Dönemi Analizi Yıl Başvuru Sayısı Desteklenen İşletme Sayısı 2009 159 78 2010 724 102 2011 859 272 2012 1,597 288 TOPLAM 3,339 740 Teknolojik Alanlar 2009 2010 2011 2012 Toplam % Enformasyon 34 42 122 103 301 41 Elektromekanik-Elektrik 12 18 54 74 158 21 Makine 17 39 110 15 Biyoagroteknoloji 8 30 37 83 11 Malzeme 9 48 6 Kimya - 7 10 16 33 5 Diğer 1 2 4 GENEL TOPLAM 78 102 272 288 740 100

18 2009-2012 Dönemi Analizi İşletmelerin Kurulduğu İlleri Ankara (355)
Eğitim Durumları Genel Mezun Öğrenci Yıl Toplam Lisans Master Doktora 2009 78 19 17 5 10 14 13 2010 102 21 4 11 24 25 2011 272 56 34 37 69 55 2012 288 54 27 32 71 67 740 150 82 108 171 160 GENEL TOPLAM 301 439 % 100 41 59 İşletmelerin Kurulduğu İlleri Ankara (355) İstanbul (165) Konya (35) İzmir (31) Trabzon (23) Kocaeli (20) 24 Diğer İl (111) Girişimcilerin Üniversitesi ODTÜ (127) Bilkent (65) İTÜ (49) Hacettepe (33) Gazi (31) Selçuk (30) Ankara (27) İstanbul (27) KTÜ (25) Başkent (20) Yurtdışı (31) 54 Diğer Ü. (275)

19 2009-2012 Dönemi Analizi Üniversite Adı 2009 2010 2011 2012 Şehir İTÜ
7 5 15 22 İstanbul (150) İstanbul Üniversitesi - 1 11 Yıldız Teknik Üniversitesi 3 4 9 Boğaziçi Üniversitesi 6 Marmara Üniversitesi Fatih Üniversitesi 2 Yeditepe Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Koç Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Beykent Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli (20) Gebze Yüksek Teknoloji Enst. 8 Anadolu Üniversitesi Eskişehir (6) Osmangazi Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Sakarya (4) Cumhuriyet Üniversitesi Sivas (2) Karaelmas Üniversitesi Zonguldak (1) Trakya Üniversitesi Edirne (1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu (1) Uludağ Üniversitesi Bursa (1) Yalova Üniversitesi Yalova (1)

20


"Http://biltek.sanayi.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları