Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir, Nasıl Yararlanılır? Marmara Teknogirişim Derneği 19 Ekim 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir, Nasıl Yararlanılır? Marmara Teknogirişim Derneği 19 Ekim 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 http://biltek.sanayi.gov.tr

2 Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir, Nasıl Yararlanılır? Marmara Teknogirişim Derneği 19 Ekim 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi

3 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamındaki destek programlarından biri olup, 2009 yılında ilk kez Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca uygulanmaya başlanmıştır. Bilim ve Teknoloji G.M. (5. dönem) TÜBİTAK TEYDEB (1. dönem) Bu Destek; genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesini teşvik etmek için uygulanan teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır. Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

4 Bu program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır. Programın Hedefi

5 Örgün öğretim üniversitelerinin;  Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,  Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Ya da;  Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler. Hedef Kitle

6  Programın Süresi: 2023  Programın Bütçesi: 2009-2010 10 milyon TL 2011-2023 50 milyon TL Süre ve Bütçe

7 Gerekli koşulları taşıyanlara;  Bir defaya mahsus,  Teminat alınmaksızın,  En fazla 100.000 TL,  Geri ödemesiz, hibe olarak,  12 aylık proje süresinde verilmektedir. Destek Miktarı

8  Yeni Süreç,  Yeni Sistem,  Yeni Uygulama,  Bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak,  Bilimsel ve teknik içerik taşıyan,  Çıktıları özgün,  Çevreye uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olan fikirlerdir. Yenilikçi İş Fikirleri

9 Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Maden arama ve sondaj faaliyetleri, Web sitesi veya tasarımları, Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen tekrarlanan faaliyetler, Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar, Çıktısı reklama yönelik olan fikirler, Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, Yatırım, ticari üretim veya seri üretim. Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri

10 Başvuru Şekli

11 Başvuru Süreci ÖN BAŞVURU SÜRECİ İŞ PLANI Bakanlık İncelemesi  Elendi (Gizli Arşive) Ö n Başvuru Dosyası TAMAM (Bakanlık) Uygulama Usul ve Esasları Ö n Başvuru Dosyası ile İş Planı Dosyası Hazırlama Kılavuzu Ö n Başvuru Dosyası www.sanayi.gov.tr GİRİŞİMCİ (Bu Sizsiniz)

12 Başvuru Süreci İŞ PLANI VE SÖZLEŞME SÜRECİ ARTIK İŞ ADAMISINIZ (Hayata Merhaba) S ö zleşme İşletmeni Kur GEL KAZANDINIZ Mülakat (Değerlendirme Komisyonu)  Elendi (Gizli Arşive) Bakanlık İncelemesi  Elendi (Gizli Arşive) İŞ PLANI

13  Başvuru Dilekçesi,  Girişimciye Ait Bilgiler,  İş Fikri İle İlgili Bilgiler,  İş Fikrinin Tanımı,  İş Planı İle İlgili Ön Bilgiler.  İş Fikri Bütçe Ön Başvuru Dosyası Bütçe Kalemleri Miktarı /Sayısı Talep Edilen (KDV Dahil) Makine-Donanım- Yazılım-Yayın Sarf Malzemesi Hizmet Alımı ve Danışmanlık Personel Giderleri Genel İşletme Giderleri TOPLAM

14 Makine-Donanım-Yazılım-Yayın -- Seri üretime yönelik makine/donanım alımı yapılamaz. Sarf Malzemesi -- Kırtasiye giderleri karşılanmaz. Hizmet Alımı ve Danışmanlık -- Hizmet alımı ve danışmanlık harcamaları toplam bütçenin % 20’sini geçemez. -- Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları karşılanmaz Personel Giderleri -- En fazla 3 personel çalışabilir. Genel İşletme Giderleri -- Elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon/internet, firma/şirket kuruluş giderleri, demirbaş giderleri -- Kira giderleri karşılanmaz. Ön Başvuru Dosyası

15 İyi Olmayan Örnekler

16

17 2009-2012 Dönemi Analizi Teknolojik Alanlar 2009201020112012Toplam% Enformasyon 344212210330141 Elektromekanik-Elektrik 1218547415821 Makine 1217423911015 Biyoagroteknoloji 8830378311 Malzeme 129 15486 Kimya -71016335 Diğer -12471 GENEL TOPLAM 78102272288740100 YılBaşvuru Sayısı Desteklenen İşletme Sayısı 200915978 2010724102 2011859272 20121,597288 TOPLAM3,339740

18 2009-2012 Dönemi Analizi İşletmelerin Kurulduğu İlleri Ankara (355) İstanbul (165) Konya (35) İzmir (31) Trabzon (23) Kocaeli (20) 24 Diğer İl (111) Girişimcilerin Üniversitesi ODTÜ (127) Bilkent (65) İTÜ (49) Hacettepe (33) Gazi (31) Selçuk (30) Ankara (27) İstanbul (27) KTÜ (25) Başkent (20) Yurtdışı (31) 54 Diğer Ü. (275) Eğitim DurumlarıGenelMezunÖğrenci YılToplamLisansMasterDoktoraLisansMasterDoktora 20097819175101413 201010221411241725 2011272563421376955 2012288542732377167 Toplam7401508269108171160 GENEL TOPLAM 740301439 % 1004159

19 2009-2012 Dönemi Analizi Üniversite Adı2009201020112012Şehir İTÜ751522 İstanbul (150) İstanbul Üniversitesi-11115 Yıldız Teknik Üniversitesi3349 Boğaziçi Üniversitesi-673 Marmara Üniversitesi-335 Fatih Üniversitesi2-24 Yeditepe Üniversitesi-14- Sabancı Üniversitesi--31 Bahçeşehir Üniversitesi--21 Özyeğin Üniversitesi---2 Koç Üniversitesi-11- Kadir Has Üniversitesi---1 Maltepe Üniversitesi---1 Beykent Üniversitesi--1- İstanbul Kültür Üniversitesi--1- Kocaeli Üniversitesi-127 Kocaeli (20) Gebze Yüksek Teknoloji Enst. 1-18 Anadolu Üniversitesi-3-1 Eskişehir (6) Osmangazi Üniversitesi--2- Sakarya Üniversitesi--22 Sakarya (4) Cumhuriyet Üniversitesi-11- Sivas (2) Karaelmas Üniversitesi--1- Zonguldak (1) Trakya Üniversitesi--1- Edirne (1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi --1- Bolu (1) Uludağ Üniversitesi---1 Bursa (1) Yalova Üniversitesi---1 Yalova (1)

20 http://biltek.sanayi.gov.tr


"Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir, Nasıl Yararlanılır? Marmara Teknogirişim Derneği 19 Ekim 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları