Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti'nin, Balkanlar'daki hakimiyeti yakla ş ık 500 yıl sürmü ş tür. Bu uzun dönem boyunca Müslüman-Türk kültürüne ait önemli eserler in ş a.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti'nin, Balkanlar'daki hakimiyeti yakla ş ık 500 yıl sürmü ş tür. Bu uzun dönem boyunca Müslüman-Türk kültürüne ait önemli eserler in ş a."— Sunum transkripti:

1

2 Osmanlı Devleti'nin, Balkanlar'daki hakimiyeti yakla ş ık 500 yıl sürmü ş tür. Bu uzun dönem boyunca Müslüman-Türk kültürüne ait önemli eserler in ş a edilmi ş, bölgenin gayrimüslim halkları da bu zengin kültürden faydalanmı ş tır. Osmanlı Devleti imar çalı ş malarına büyük önem vermi ş ; yollar, köprüler, camiler, medreseler in ş a etmi ş, ardında sayısız eser bırakmı ş tır.

3 Gazi Kasım Pa ş a Camii-Macaristan

4 E ğ ri Kalesi-III.Mehmet

5 Osmanlı'nın sadece Balkanlar'da 15787 adet mimari yapı in ş a etti ğ ini ortaya koymu ş tur.Sadece Bulgaristan'daki mimari eserlerin sayısı 3399 adettir; bu sayı, 2356 adet cami-mescit, 142 medrese, 273 mektep, 174 tekke-zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-ılıca-kaplıca, 27 türbe, 24 köprü, 16 kervansaray, 74 çe ş me, saat kuleleri, hastaneler, bedestenler, kütüphaneler ve çe ş itli sanat eserlerinden meydana gelmi ş tir Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı yok olmu ş tur; orijinal halini koruyan eser sayısı ise çok azdır.

6 Ta ş Köprü (Fatih Köprüsü)-Fatih Sultan Mehmet

7 Samokov’da bir Türk çe ş mesi

8 Gazi Mehmet Pa ş a Hamamı

9 Ni ş Kalesi- Sırbistan

10 Sultan Murad Türbesi-Kosova

11 Sinan Pa ş a Camii-Sinan Pa ş a

12 Haseki Hürrem Sultan Hamamı- Mimar Sinan

13  Camiler ve mescitler 4620-2536-1660 adet  Madereseler 142- 4 adet  Mektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma Bulgar okulu3200 adet  Tekkr ve zaviyeler 365 – 174 -72 adet  İmaretler aşevleri 42 – şimdi425 adet  Hamamlar113- 575 adet  Kaplıça Sıçak sular 30-600 adet  Türbeler 27- 17 adet  Vakıflar Osmanlı-1125 adetmiş kalan 401 adet  köy İslam cemiyetleri-2560- şimdi 1275 adet  SAAT Kuleleri 20- 45 adet  Kale ve Surlar 20- 15 adet  Köprülerimiz-44- kalan 28 adet

14  Kule ve oçaklar10- 6 adet  Türk Çeşmeleri 175- 375 adet  Su kuyuları/pınarlar/1660- 886 adet  Göl ve göletler 1950- 975 adet  Datlı su kaynakları 186- 385 adet  Bedestenler 12- adetten kalan 6 adet  Darulkura 10 imiş şimdi hiç yok  Degirmenler, yel, su, ateş olmak üzere1600-375 adet  Türk Çarşıları 185 şimdi 320 adet  Dükkanlar 4500 ŞİMDİ 1550 ADET  Kuyumcular- 18- 25 adet  Bakırcılar dukanı 12- 2 adet kalmış  Kervan saraylar 16adet imiş şimdi hiç yok  Kalaycılardükkanı 20 adetmiş şimdi 5 adet kalmış  Müslüman müftülüğü- 25 adetten 17 adet kalmış  Hastaneler 12- 560 adet olmuş  Dersaneler 12- 275 adet

15  Hünkar bahçeleri 75 -185 adet  Tüek idari mimari yapıları1865 - 662 adet  Türk evleri 1550 adet  Türk konakları tarihi 410 adet  Türk köşkleri muhtelif 456 adet  Türk sarayları375 adet  Türk askeri istihamları 10 adet şimdi yok  Türk kütüphaneleri 175- şimdi karma 4200adet  Askeri kışlalar12 adet  Askeri tabyalar 170 adet  Şehitliklerimiz -18 şehirde ve yeni jivkof şehitleri 45 adet  Mezarlıklarımız-11785- 7725 kalan  Mesire parkları 120-460 adet  Demiryolu istasyonu-125 adet

16  Telegrafhane - 1250 adet  Hanbarlar 2850 adet Köy ve şehirlerde kulanilan tarım muhafaza yerleri  Hangarlar 875 adet  Tersaneler 6 adet  Atölyeler 680 adet  Demircilik işlikleri-1250 adet  Mahkeme sarayları 30 adet  Askeri cephanelikler 12 adet  Muhtelif Ticari magzalar1780 DET  Bulgar kilisesi ve manastırı Türk yapısı-1275 adet  Bulgar meyhaneleri 2350 adet  Türk kahvehaneleri3250 adet  Türk tatlıcıları ve baklavacıları 1150 adet  Türk lokantası ve çobacıları 1100 adet  Türk köftecileri 650 adet  Tük nalburcuları 1250 adet

17 HAZIRLAYANLAR Derya KABA Cansu KANDİL Esra SİMSAR Betül Beyza CEBECİ


"Osmanlı Devleti'nin, Balkanlar'daki hakimiyeti yakla ş ık 500 yıl sürmü ş tür. Bu uzun dönem boyunca Müslüman-Türk kültürüne ait önemli eserler in ş a." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları