Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)"— Sunum transkripti:

1 Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)
Dr. İbrahim Serdar Serin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

2 PID Serviks, uterus ve fallop tüplerini kapsayan bir enfeksiyondur
Genellikle salpenjitle sinonim kullanılır Seksüel aktif kadınlarda sıktır (% 1-2) 16-25 yaş grubunda sıktır 30 yaş grubu kadınların % 3-4 ü PID nedeniyle ektopik gebelik geçirir veya steril kalır

3 Etioloji N. Gonore (% 20-30) K. Trokamatis (% 25-50)
Endojen aerobik ve anaerobik bakteriler Mykoplasma hominis Ureoplasma uralytikum Genellikle POLİMİKROBİALDİR

4 Risk Faktörleri *Seksüel yaşam( ilk cinsel ilişki yaşı, cinsel ilişki sıklığı, seksüel partner sayısı, evlilik durumu). Seksüel yolla bulaşan hastalıklarla PID arasında direk ilişki vardır. *Artan yaşla birlikte PID sıklığı azalır *Kontrasepsiyon seçimi PID oluşumunda etkilidir -RIA kullananlarda kullanmayan kadınlara göre 3-5 kat artmış risk vardır. (Multiflaman RIA ipleri neden olabilir) -Bariyer yöntem kullananlarda PID % 60 azalır (Kondom, diyafram, spermisid preparasyonlar)

5 Risk Faktörleri -OKS kullananlarda azalmaktadır.Progesteronun servikal mukusu kalınlaştırması en önemli etki. Menstruasyonun daha az olması ve daha kısa sürmesi bakteri kolonizasyonunu azaltır * Genital trakta uygulanan cerrahi prosedürler (endometrial biyopsi, D&C, RIA uygulanımı, H/S, HSG) * Geçirilmiş PID % 25 olgu tekrar atak geçirir

6 TANI Klinik semptom ve bulgular Fizik muayene Lab Kuldosentez
Cinsel partnerin muayenesi Kültür L/S

7 Klinik semptomlar Alt karın bölgesinde ağrı Ateş-titreme
İntermenstrüel veya aşırı menstruel kanama Disüri- pollaküri Bulantı ve kusma

8 Klinik bulgular Alt abdomende hassasiyet
Bimanuel muayenede serviks, uterus ve her iki adneksiyal alanda hassasiyet PID li hastaların % 10 dan azında unilateral hassasiyet mevcuttur Alt abdominal ağrı, ateş ve lökositoz triad olarak belirtilse de ancak % 30 hastada üçü birden bulunur Hassasiyet, ateş yüksekliği, lökositoz ile akut tubal hasar arasında korelasyon yoktur

9 LAB Yanlış negatif sonuçlar sıktır
BK, Sed, C-RP değişken sonuçlar verebilir Servikal sekresyonda gram boyaması yapılır Alınan tüm materyallerin kültürü yapılır

10 Kuldosentez Purulan materyal tanıda değerlidir
Ancak ayırıcı tanıda apendisit akılda tutulmalıdır Defibrine kan, ektopik gebelik ve rüptüre overyan kist düşündürmelidir

11 USG Pelvik abse tanısında doğruluk oranı % 90
Kistik, solit alanlar görülebilir.

12 Ayırıcı Tanı Akut apendisit Endometriozis
Adneksial kitle rüptürü veya torsiyonu Ektopik gebelik Alt genital sistem enfeksiyonu

13 Fitz-Hugh-Curtis sendromu
Akut PID gelişen hastaların % 1-10 da görülen perihepatik inflamasyon ve adezyon Akut PID semptomları başlamadan önce sağ üst kadranda ağrı-hassasiyetle giden bir snd. Genellikle akut kolesistit veya pnomoni tanısı alırlar N gonore ve Klamidyanın vasküler veya transperitoneal yayılımı sonucu meydana gelir

14 PID SEKELLERİ Infertilite Ektopik gebelik Kronik pelvik ağrı

15 PID - INFERTİLİTE % 20 hastada infertilite görülür
PID infertilitenin majör nedenlerindendir PID sonrası peritubal, intratubal, perioveryan adezyonlar görülebilir Akut episod arttıkça infertilite oranı artar

16 PID - EKTOPİK GEBELİK Son 10 yılda ektopik gebelik oranı ikiye katlamıştır. Bu durum PID artışına bağlıdır Akut PID geçiren kadında geçirmeyene göre 6-10 kat artmış risk vardır Ektopik gebeliklerin % 50 si PID nedeniyle hasar gören tubada görülür

17 PID - KRONİK PELVİK AĞRI
Daha önce akut atak geçirenlerde 4 kat fazla görülür Hidrosalpinks kronik pelvik ağrı yapabilir Overi çevreleyen adezyonlarda ağrıya neden olabilir Tüm hastalarda L/S ile tanı konfirme edilmeli, tedavisi farklı olan diğer patolojiler ekarte edilmelidir

18 TEDAVİ Hospitalizasyon kriterleri
-Tanı kesin değil, apendisit, ektopik gebelik ekarte edilemiyorsa -Pelvik abse şüphesi -Hasta gebeyse -Adelosan hastalar -Şiddetli bulantı-kusma -Hasta ayaktan verilen tedaviye cevap vemiyorsa veya bu tedaviyi uygulayamıyorsa

19 Tedavi Polimikrobial olduğu göz önüne alınmalı
Geniş spektrumlu Antibiyotik verilmeli Tedavi başlangıcından saat sonra durum gözden geçirilip tedavi modifiye edilebilir

20 Tedavi Outpatient tedavi
Rejim A: Cefoxitin, 2gm IM+ probenesid 1 g oral VEYA Ceftriakson, 250 mg IM VEYA Üçüncü kuşak SSP + Doksisklin ,100 mg oral (günde 2) 14 gün Rejim B: Ofloxacin 400 mg oral (günde 2) 14 gün + Klindamisin 450 mg oral (günde 4) VEYA Metronidazol 500 mg oral (günde 2) 14 gün

21 Tedavi Hastane tedavisi:
Rejim A: Cefoxitin, 2 g IV(6 saatde bir) VEYA Cefotetan 2 g IV (12 saatde bir) + Doksisklin, 100 mg IV veya oral (12 saatde bir) Rejim B: Klindamisin, 900 mg IV 8 saatde bir + Gentamisin( 2 mg/kg yükleme sonra 1,5 mg/kg devam)


"Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları