Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Esra Aydın Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Esra Aydın Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı"— Sunum transkripti:

1 Esra Aydın 02502080387 Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı
GÜVEN YARATMAK Esra Aydın Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı

2 Yazarlar Fernando Flores,
- 29 yaşında Şili’de maliye bakanı olarak görev yapmış, darbe sonrası ailesiyle sürgüne gönderilmiş, defalarca idamın eşiğinden dönmüştür. - Felsefe ve bilgisayar bilimi alanında doktora derecesine sahiptir. - Amerika’da büyük şirketlerde yeniden yapılanma çalışmalarında bulunmaktadır. Bob Solomon, - Amerika ve Avustralya’nın büyük ve başarılı küresel şirketlerinin program tasarımcısı ve uygulayıcısıdır. - Teksas Üniversitesinde felsefe ve işletme dersleri vermektedir.

3 Kitabın Amacı; Şirketleri krize sürükleyen piyasa kuvvetleri, kötü ürünler ve yönetim hataları bir yana bırakıldığında güven eksikliğidir. İşgörenlerin birbirlerine ve yöneticilerine, yöneticilerin de astlarına güvenmeleri başarı için şarttır. Kitapta amaç; güven tesis etmek, hiç olmadığı yerde güveni oluşturmak, tehlike altına girdiğinde onu korumak ve hiç kalmadığı sanılan durumlarda bile güveni yeniden yaratmakta insanlara yardımcı olmaktır.

4 Güven Güven; vaatlerimizle taahhütlerimizle duygularımızla ve kendi iç tutarlılığımızla imal ettiğimiz yarattığımız inşa ettiğimiz koruduğumuz sürdürdüğümüz, güvensizlik ve ihanet olasılılarını da kapsayan, her türlü işbirliğini ve riskli olabilecek faaliyeti olanaklı kılan bir takas evidir.

5 Güvenin Özelikleri; güven dünyayı daraltan değil, genişleten bir şeydir. çoğu kez görünmez şeffaf bir şeyse de özen ve çabanın ürünüdür, ihlal edildiğinde görünür hale gelir. İlişkileri, toplumları bir arada tutan bir mecra veya tutkal değildir. Dinamiktir, ne değil nasıldır, süreçtir, devamlılığı vardır. Güven ihlali güvenin sonunu getirmez, bu bir olasılıktır, güvenme sürecinin bir parçasıdır. Mesele güvenilirlik değil güvenmektir. Kime güvenileceği değil asıl soru nasıl güvenileceğidir. Güven sadece kazanılmaz aynı zamanda verilir. Güven bağlanma risk ya da öngörü meselesi değil, karşılıklı ilişkiler meselesidir. Güvenin düşmanı; kişinin vermeye razı olduğundan daha fazlasının beklenmesi demek olan sinisizm bencillik ve nahif yaşam anlayışıdır. Özgüveni güvenin en temel biçimi ve en çok ihmal edilenidir.güvenmeme özgüven eksikliğinin bir uzantısıdır.

6 Güven Eksikliğinde; - Düşük iş doyumu,
- Bağımsız çalışma isteği, küçük gelişmeyen girişimler, - İşbirliğinin, proje ve takım çalışmalarının azalması, - Büyük girişimlerin, ortaklıkların azalması ile sonuçlanır.

7 Güven ve Kontrol Güvenin artması kontrolü azaltır. Kontrolün azalması;
verimliliği, etkinliği, işbirliğini, takım ruhunu çalışanların moralini ve başarıyı artırır.

8 Güvensizliğin Nedenleri
İnsanın değişmez bir karaktere sahip olduğu ve bunun da özünü bencilliğin oluşturduğudur. O nedenle, sağduyulu bir strateji genelleştirilmiş bir güvensizliği zorunlu kılar. Böyle bir dünyada güven aptallıktır. İlerleyebilmek ancak güçle mümkündür.

9 Güven ve Güç Güvenin getirdiği riskler ve belirsizlikler; İnsanlara güvenmek demek, insanların kendilerine duyulan güvene ihanet etme olasılıklarını da hesaba katmakla birlikte, bu güvene layık olacak biçimde davranmayı tercih edeceklerine inanarak onların sorumluluk duygularına ya da belki de dürüstlük duygularına bel bağlamak demektir. Birisine güvenmek demek, o kişinin kendisinden beklediklerimizi anlayarak engelleri aşmanın bir yolunu bulacağını ondan beklemek demektir. Gücün sağladığı emniyet; Gücü elinde tutanlar çoğu kez güven gösterme yoluyla değil de, o gücü kullanma yoluyla komuta etmeyi tercih ederler. Ama karısını eve hapseden bir erkeğin eşine güvendiğini söylemek nasıl mümkün değilse çalışanların da ceza tehdidi altında yönetilerek beklenildiği gibi davranmalarını beklemek de onlara güvenmek demek değildir.

10 Güç İlişkileri ve Güven
Güvenmenin getirdiği risk ve belirsizliklerden kaçarak, yöneticilerin güç ilişkilerine dayalı olarak yönetimi gerçekleştirmelerinin getirdiği dezavantajlar; Çıkar ilişkileri, sadakat güçlüden yana, Otokratların yaratıcılık kaygısı, İşgörenin işe yabancılaşması, Yöneticilerin işgörenlerin bakış açılarına ve şartlarına yabancılaşması.

11 TEŞEKKÜRLER…


"Esra Aydın Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları