Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİLİK ANALİZLERİ (Önce kişileri analiz etmeyi öğrenelim. İleriki makalelerde hangi kişilik tipine işi nasıl anlatacağımızı öğreneceğiz) Lider Yapılı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİLİK ANALİZLERİ (Önce kişileri analiz etmeyi öğrenelim. İleriki makalelerde hangi kişilik tipine işi nasıl anlatacağımızı öğreneceğiz) Lider Yapılı,"— Sunum transkripti:

1 KİŞİLİK ANALİZLERİ (Önce kişileri analiz etmeyi öğrenelim. İleriki makalelerde hangi kişilik tipine işi nasıl anlatacağımızı öğreneceğiz) Lider Yapılı, Güçlü Kolerik Kişilik Tipi: İstekleri: Kontrol altına almaktır. Duygusal İhtiyaçları : İtaat duygusu, başarısı için takdir görme ve yeteneklerine güven. En Güçlü Yönleri: Her şeyin sorumluluğunu alabilir, çabuk ve doğru yargıda bulunma yeteneğine sahiptirler. En Zayıf Özellikleri: Çok zorba ve tahakkümcü davranışları vardır. Duyarsız ve sabırsızdırlar.Görevleri devretmeye ve başkalarına güvenmeye isteksizdirler. Bunalıma Girdiği Zaman: Yaşamı kontrolü altında tutamaz ve insanlar işleri onun gibi yapamazlar.

2 Korktuğu Şeyler: Herhangi bir şeyin kontrolünü kaybetmek, örneğin bir
işi kaybetmek, terfi edilmemek, ciddi bir biçimde hasta olmak, asi bir çocuğa ya da kendisini desteklemeyen bir eşe sahip olmak. Hoşlandığı İnsan Tipi: Destekleyici ve boyun eğen.Olayları kendi bakış açısıyla gören, hemen işbirliği yapan ve puanı başkalarının almasına izin veren. Hoşlanmadığı İnsan Tipi: Tembel ve sürekli çalışmakla ilgilenmeyen, otoritesine karşı gelen, bağımsız davranan ya da sadık olmayan. İşteki Değerli Yanları: Herkesten daha kısa zamanda daha çok şey başarabilir. Genellikle haklıdır, ama soruna yol açabilir. Gelişme Ortamı: Başkalarının karar vermesine imkan tanır, otoriteyi dağıtır, daha sabırlı olur; ancak bütün bunlar herkesin kendisi gibi üretmesini beklemezse olur.

3 Lider Olarak: Sorumluluk alma duygusu vardır. Neyin iyi sonuç
vereceğini hemen sezebilir. Başaracağına içtenlikle inanır, ama daha pasif insanları da bunaltabilir. Strese Tepkileri: Kontrolü sıkılaştırır, daha çok çalışır, uygulamaya yönelir ve suçluyu başından savar. Bilinen Özellikleri: Tez canlı tutum, kontrolü çabuk yakalama, özgüven, hiç durmama ve gücünü kullanma. Lider Yapılı , güçlü kolerik erkek ve kadınlar, zayıf yönlerini (Benim söylediğim olacak. Benim görüşüm doğrudur, siz bilmez ve beceremezsiniz. Görüşünüz kısa, hemen ve doğru yapmıyorsunuz vb.) ve zayıf özelliklerini törpülerlerse başarılı olurlar. Başkasının da görüşü, duyuşu olduğunu, herkesin kendisine ,görüş ve düşüncelerine değer verilmesini istediğini, önemli olanın ben anlayışı değil biz anlayışı olduğunu, insanlar istemediği müddetçe baskı ve zorlamanın işe yaramayacağını, ilişkilerde içten ve arkadaşça olunmadığı müddetçe başarılı olunamayacağını anlar ve bunları düzeltilerse, zayıf yanlarını güçlendirmiş olurlar. Herkes tarafından sevilen sayılan, kabul edilen bir lider kişiliğe sahip olurlar.

4 Barışçıl Soğukkanlı Tipler:
Bazı kadın ve erkekler de devamlı herkesle uyumlu olan Barışçıl Soğukkanlıdırlar. Bu yapıdaki kadın ve erkeklerin özellikleri ise: İstekleri: Hiç çatışma yaşamamak, huzuru korumak için her fedakarlığa katlanmak. Duygusal İhtiyaçları: Saygı duyusu, değer verildiğini hissetme, anlayış duygusal destek. En Güçlü Yönleri: Dengeli, hatta düzenlidir. İnce bir espri duygusu vardır ve kişiliğinden genelde hoşlanır. En Zayıf Yönleri: Kararsızdır, coşkusu ve enerjisi yetersizdir. Açıkça görünene kusurları yoktur. Gizli bir demirden iradeye sahiptir. Bunalıma Girdiği Zaman: Hayat çelişkilerle dolu olur. Kişisel olarak göğüs germek zorunda kalıp kimseye yardım etmek istemez .

5 Korktuğu Şeyler : Büyük bir kişisel sorunla uğraşmak, sorumluluk
taşımak, büyük değişiklikler yapmak zorunda kalmak. Hoşlandığı İnsan Tipi: Onun için karar verecek, güçlü yönlerini kabul edecek, ihmal etmeyecek ve saygı gösterecek insanlar. Hoşlanmadığı İnsan Tipi: Fazla hırslı, çok gürültücü ve ondan çok şey bekleyen insanlar. İşteki Değerli Yanları: İş birliği yapar, sakinleştirici bir etkisi vardır. Huzuru sağlar, çekişen kişiler arasında arabuluculuk yapar ve sorunları objektif olarak çözer. Gelişme Ortamı : Hedef belirleyip kendisini motive eder. Daha fazlasını yapmayı ve beklenenden çabuk davranmayı arzular. Başkalarının sorunlarını hallettiği gibi kendi sorunlarıyla da yüzleşebilir. Lider Olarak: Sakin ve kendisine hakimdir. Ani karar vermez. Herkes tarafından sevilir ve zararsızdır. Sorun çıkarmaz fakat sık sık yeni parlak fikirlerle de ortaya çıkmaz. Strese Tepkileri: Kaçar, televizyon seyreder, yemek yer, yaşama uyum sağlayamaz.

6 Mükemmeliyetçi Melankolik Tipler :
Bazı kadın ve erkekler ise, her şeyi düzgün ve eksiksiz yapan, yapamadığı zaman bunalıma giren Mükemmeliyetçi Melankoliktirler. Bu yapıdaki kadın ve erkeklerin özellikleri ise: İstekleri : Düzgün, eksiksiz, hemen başlayayım. Arzusu : Düzgün yapmak. Duygusal İhtiyaçları : Denge duyusu, mekan, sessizlik, duyarlılık ve destek. En Güçlü Yönleri: Planlama yeteneği vardır. Uzun vadeli hedefler belirler. Yüksek standart ve ideallere sahiptir. İyi analiz yapar. En Zayıf Yönleri: Kolaylıkla bunalıma girer, hazırlık için çok zaman harcar, ayrıntılara odaklanır. Olumsuzlukları hatırlar ve başkalarına şüpheyle yaklaşır. Bunalıma Girdiği Zaman : Yaşam düzensizdir, standartlarını tutturamaz. Hiç kimse ona aldırış etmiyor olarak görür.

7 Korktuğu Şeyler : Gerçek duygularını kimsenin anlamamasından
yakınmak, hatalar yapmak ve standartlarından ödün vermek zorunda kalmak. Hoşlandığı İnsan Tipi : Ciddi, entelektüel, derin ve akıllıca sohbet edebilen. Hoşlanmadığı İnsan Tipi: Zekası düşük, unutkan, geciken, düzensiz, yapay, kaçamak yanıt veren ve ne yapacağı sezilemeyen. İşteki Değerli Yanları : Ayrıntı duygusu, analiz tutkusu, sabırlı olma, yüksek standartta performans, acı çekenlere karşı şefkat gösterme. Gelişme Ortamı: Başkalarının mükemmeliyetçi olmasında ısrar etmezse hayatı çok ciddiye almaz. Lider Olarak : İyi organizasyon yapar. İnsanların duygularına karşı duyarlıdır. Yaratıcılığı vardır. Kaliteli performans ister. Strese Tepkileri : Kabuğuna çekilir, bir kitaba dalar , bunalıma girer, vazgeçer ve sorunlarını herkese anlatır. Bilinen Özellikleri : Ciddi, duyarlı, terbiyeli tutum, kendisini küçümseyen yorumlar, titiz ve bakımlı görünüş. ( Hippi tipi entelektüeller, müzisyenler, şairler hariç olmak üzere tabii; bunlar elbiselere ve görünüşe dikkat etmenin dünyevi bir tavır olduğunu ve insanı içsel güçlerinden uzaklaştırdığını düşünürler.)

8 Popüler Optimist Tipler :
Bazı kadın ve erkekler ise çok hareketli, şakacı ve devamlı tebessüm etmeyi başarabilen Popüler Optimist Tiplerdir. Bunların kişilik özellikleri : Arzusu : Eğlenmek, gününü gün edip, zor işleri başkalarına yaptırmaktır. Duygusal İhtiyaçları : İlgi, şefkat, onay ve kabul görmek. En Güçlü Yönleri : Bilgisi olsun olmasın, her yerde her zaman her şey hakkında konuşabilir. Coşkulu bir kişiliğe , iyimserliğe, espri duygusuna, öykü anlatma yeteneğine sahiptir. İnsanlardan hoşlanır. En Zayıf Yönleri: Düzensizdir, ayrıntıları ya da isimleri hatırlayamaz, abartır, hiç bir şey hakkında ciddi değildir. İşlerin yapılmasında başkalarına güvenir; kolay aldanır ve saftır. Bunalıma Girdiği Zaman : Yaşam eğlenceli değildir ve hiç kimse onu sevmiyordur.

9 Korktuğu Şeyler : Sevilmemek, sıkılmak, saate bağlı olarak yaşamak
ya da harcadığı paranın kaydını tutmak. Hoşlandığı İnsan Tipi : Dinleyen, gülen, öven ve onaylayan. Hoşlanmadığı İnsan Tipi : Eleştiren, esprilerine yanıt vermeyen, kendisinin şirin olduğunu düşünmeyen. İşteki Değerli Yanları : Renkli yaratıcılığı, iyimserliği, rahatlatıcı olması, başkalarını neşelendirip eğlendirmesi. Gelişme Ortamı : Düzenli olur, çok konuşmaz. Saate bakmayı öğrenirse gelişir. Lider Olarak : Başkalarını heyecanlandırır, ikna eder. Esin kaynağı olur, cezbeder ve eğlendirir fakat unutkandır ve sabırlı olamaz. Strese Tepkileri : Sahneyi terk etme, alışverişe çıkma, eğlenceli bir grup bulma, bahaneler yaratma ve başkalarını suçlama. Bilinen Özellikleri : Sürekli konuşma, yüksek ses, parlak gözler, hareketli eller, renkli ifadeler, coşku ve kolay kaynaşma yeteneği. Tabi insanlar bu kişilik yapılarından sadece birisini taşımayabilirler. Birden fazla kişilik yapısını üzerlerinde bulundurabilirler. Bir tanesi diğerlerine biraz baskındır. Bir kadın ya da erkek Güçlü Kolerik- Barışçıl Soğukkanlı veya Güçlü Kolerik- Melankolik ya da Güçlü Kolerik- Optimist olabilir.

10 SAKIN BU HATAYI YAPMAYIN!
Sakın hiçkimseyi elemeyin. Kimsenin iç dünyasını, ne istediğini bilemezsiniz. Herkes kendi açısından bakarak işin kendine göre olduğunu anlayabilir. Sizin yapacağınız sadece doğru sorular sormak ve doğru pencereden bakmalarını sağlamak olacaktır. Doğru soruları ise ilerleyen makalelerde öğreneceksiniz.


"KİŞİLİK ANALİZLERİ (Önce kişileri analiz etmeyi öğrenelim. İleriki makalelerde hangi kişilik tipine işi nasıl anlatacağımızı öğreneceğiz) Lider Yapılı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları