Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENAN ERTOPÇU.  Norplant® – tek çubuk 36 mg LNG içerir. 2006 da piyasadan çekildi (6 rod)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENAN ERTOPÇU.  Norplant® – tek çubuk 36 mg LNG içerir. 2006 da piyasadan çekildi (6 rod)"— Sunum transkripti:

1 KENAN ERTOPÇU

2

3  Norplant® – tek çubuk 36 mg LNG içerir. 2006 da piyasadan çekildi (6 rod)

4 Sino-implant (II)JadelleImplanon ManufacturerShanghai Dahua Pharmaceutical Bayer HealthCareSchering Plough / Organon Formulation 150 mg levonorgestrel In 2 rods 150 mg levonorgestrel In 2 rods 68 mg etonogestrel In 1 rod Mean Insertion & Removal time Insertion: 2 min Removal: 4.9 min Insertion: 2 min Removal: 4.9 min Insertion: 1.1 min Removal: 2.6 min Labeled duration of product use 4 years5 years3 years TrocarsDisposableAutoclavable / Disposable Pre-loaded disposable Cost of implant (US$) $8.00 $21-23$20 Cost per Year (if used for duration) $2.00$4.80$6.70 6 million distributed (September 2008)

5  Nestorone içeren 2 yıllık implant çalışması devam ediyor (ST 1435)  Uniplant Nomegestrol acetate günlük 1,000 µgr 1 yıllık. Henüz onaylanmadı.  Yenilikler:Kendiliğinden degrede olan rodlar

6 Testosteron türevleri Progesteron türevleri ESTRANES GONANES FİRST GENERATİON SECOND GENERATİON Norethindrone dl norgestrel Norethynodrel Levonorgestrel Norethindrone Acetate THİRD GENERATİON Ethynodiol Diacetate Gestodene Norethindrone enanthate Norgestimate Lynestrenol Desogestrel FOURTH GENERATİON Dienogest 17-OH PROGESTERONE 19-NORPROGESTERONE (PREGNANS) Medroxyprogesteroneacetate Nomegestrol 17  -Hydroxyprogesterone acetate Megestrol acetate Nestoronee Siproteron acetate Klormadinon acetate Trimegestone Spironolakton türevi Drospirenone MİCROGYNON MİRENA GİNERA REGİNON DESOLETT MYRALON IMPLANON NUVARİNG DMPA DEPOPROVERA DİANE 35 GYNELLE BELARA YASMİN YAZZ MESİGYNA

7  Implanon,NorplantveJadelle etkinliği yüksek yöntemler.  Etkinlik ve yöntem devamlılığında fark yok.  Tüm implantlarda vajınal kanama düzensizliği sorun.  Implanon ve Jadelle nin çıkarılması daha kolay. ÜLKEMİZDE YOK ÜLKEMİZDE ARTIK YOK

8

9

10

11  Subdermal, Uzun-etkili hormonal kontraseptif, 3 yıl etkili  Salt-progestinli implant disposabl aplikatöre yüklenmiş  1998 de piyasaya verildi  İmplanon ® ile klinik çalışmalar 17 ülkede, ABD dahil

12

13 Hız-kontrol membranı: (0.06 mm) %100 EVA 4 cm Çekirdek:%40 etilen vinil asetat (EVA) %60 etonogestrel (68 mg) Implanon is not radio-opaque 2 mm

14 OH C CH Desogestrel H2CH2C

15  Kontraseptif etkisi ovulasyon inhibisyonu iledir.  Endojen FSH ve E 2 düzeyleri normal kalır.  Servikal mukus viskozitesinin artması ile ek kontraseptif etkinlik oluşur.  Çıkarıldığında fertilite hızla geri döner.

16 Son Ölçüm 1250 1000 750 500 250 0 İlk Ölçüm12. Ay24. Ay 1500 Ortalama östradiol (pmol/L) İmplanon ® n = 44 Bakır RİA n = 29 Ovulasyon inhibisyonuna rağmen östradiol konsantrasyonları erken ile mid-foliküler fazdaki seviyelerin üzerinde seyreder Beerthuizen et al. Hum Reprod. 2000

17

18

19

20

21

22

23

24 Önceki metotYerleştirme Zamanı Yok veya non-hormonal kontraseptiflerSiklüsün 1-5. Günleri Kombine metot (COC - Kombine oral kontraseptif, bant, halka) Serbest günlerde POP – Salt progestajenli Hap – Örnek: Micronor Tedavinin herhangi bir zamanında İmplanon ® /RİAÇıkarıldığı gün Enjektabl salt progestajen Bir sonraki enjeksiyon zamanı Birinci trimester gebelik sonlandırılmasıAynı gün İkinci trimester gebelik sonlandırılması/doğum21-28. günler Implanon ® Product Information

25  İmplanon ® aseptik koşullarda ve sadece prosedürü iyi bilenler tarafından yerleştirilmelidir  Antiseptik veya anestezik maddelere alerji olmadığından emin olun Hastanın sırtüstü, dominant olmayan kolu dışa dönük ve dirsekten kırık şekilde yatmasını sağlayın

26  Nöral ve vasküler hasarı asgariye indirmek için, implant, non-dominant kolun iç yüzünün humerus medial epikondilin 8-10 cm üzerine subdermal olarak yerleştirilmelidir  2 işaret koyun: Biri yerleştirme noktasına, diğeri yerleştirme sırasında kılavuzluk yapması için yerleştirme noktasının 8-10 cm üzerine  Yerleşim bölgesini bir dezenfektanla temizleyin  Anestezik bir sprey veya “yerleşim kanalının” hemen altındaki deriye, 4 cm boyunca yaklaşık 2 ml lidokain ile (%1) lokal anestezi uygulayın  İmplantı taşıyan steril disposabl aplikatörü ambalajından çıkarın  İğne ve implantı steril tutunuz (eğer kontaminasyon olursa, yeni steril aplikatörlü, yeni bir ambalaj açılmalıdır)

27  İmplanon ® subdermal yerleştirilmelidir  İmplant çok derine yerleştirilirse (intramusküler veya fasya içine) nöral veya vasküler hasara neden olabilir. Ayrıca, implant çok derine yerleştirildiğinde, palpe edilemeyebilir ve daha sonra lokalizasyonu ve/veya çıkarılması zorlaşır.

28

29  İmplanon ®’ u taşıyan steril disposabl aplikatörü blisterinden çıkarın  Steril kılıfı henüz üzerindeyken görsel olarak iğnenin ucunda implantın varlığını teyit edin.  Eğer implant görülemiyorsa, iğne kılıfının üst kısmını sert bir yüzeye hafifçe vurun  Görsel konfirmasyonu takiben, implant tekrar iğnenin içerisine, hafif vuruşlarla iğnenin ucuna yerleştirilmelidir  NOT: İmplant yerleştirilmeden önce iğnenin içerisinden düşebilir. İmplantın düşmesini önlemek için aplikatörün ucunu yerleştirme anına kadar daima yukarıya doğru tutunuz (iğne yukarı bakar tarzda)

30  Yerleştirme noktası etrafındaki cildi baş ve işaret parmağıyla gerdirin  İlk önce, sadece iğnenin ucunu, hafif bir açıyla (~20º) sokun  Cildi bırakın

31  Aplikatörü horizontal bir pozisyona indirin  cildi iğnenin ucuyla kaldırın ama iğneyi subdermal konnektif dokunun içerisinde tutun  Cildi kaldırırken iğneyi yüzeysel yerleşimi sağlamak üzere kuvvet kullanmaksızın, tüm uzunluğunca sokun  aplikatörü cilt yüzeyine paralel bir şekilde tutun

32 Obturatorun emniyetini kırın Obturatoru 90º döndürün

33  Obturatoru kola paralel bir el ile sabit tutun;  Diğer elle kanülü (iğneyi) yavaşça kolun içerisinden geri çekin  Asla obturatora karşı itmeyin

34  İmplantın iğnenin içerisinde olmadığını kontrol edin. Kanül geri çekildikten sonra, obturatorun yivli ucu görünür olmalıdır

35  Steril bir gaz ve basınçlı bandaj uygulayın  Palpasyon ve yerleşimden emin olduktan sonra, Kullanıcı Kartı’nı doldurun hastaya verin  Aplikatörü biyolojik atık olarak değerlendirip yok edin

36 İİMPLANTIN VARLIĞINI PALPASYONLA DAİMA TEYİT EDİN ÇÇUBUĞU HASTAYA DA PALPE ETTİRİN

37 İmplanon ® ’un Görüntülenmesi İmplanon ® İmplant Ultrasonda görülürevet MRI’da görülürevet Röntgende görülürhayır BT’de görülürhayır Eğer görüntüleme sonuçları belirsizse, İmplanon ®’ un varlığı ENG ölçümü ile saptanabilir. Varlığının teyidi için kullanılan yöntem ne olursa olsun, derin implantların ultrason eşliğinde çıkarılması tavsiye edilir

38  Ultrason ▪Lineer dizilim transdüser ▪7-15 (ideali 12-15) MHz  İMPLANON ® ’UN ULTRASON KARAKTERİSTİKLERİ Transvers pozisyonda implantın altında keskin akustik gölge Transvers pozisyonda bakıldığında implant küçük bir ekojenik noktadır (2 mm)

39 İmplanon ® Düzgün Yerleştirilmiş akustik gölge implant

40 İmplanon ® –Fasya Muskularis Altına Yerleştirilmiş implant akustik gölge

41 İmplanon ® Biseps’te Derin Yerleşim akustik gölge implant

42 İmplant hipodens alan olarak görülür Kan damarlarından ayırmak önemlidir Görüntü 40 mm boyunca takip edilir

43 MRI Biseps Kasının İçerisine Derin yerleşim

44  SERUM ETONOGESTREL SEVİYELERİ, VARLIĞINI KANITLAR AMA KONUMUNU KONFİRME EDEMEZ  Hasta MPA, LNG, DSG veya ENG benzeri kontraseptif hormonları kullanmıyor olmalıdır (çapraz reaksiyon)  Tahlil sadece üretici laboratuvarlarda yapılabilir–Serum örneği üreticiye yollanmalıdır

45  Hasta isteği  Medikal endikasyon  3 yıl kullanım sonunda  SADECE PROSEDÜRÜ İYİ BİLEN DOKTORLAR TARAFINDAN YAPILMALIDIR  Eğer hasta hamile kalmak istemiyorsa, hemen başka bir kontraseptif metot başlanmalıdır (fertiliteye dönüş çok hızlı olabilir)

46  Fibrozis oluşumu  İmplant palpe edilemez veya zor lokalizasyon  İmplant yok  Hafif migrasyon  Derin yerleşim nedeniyle zor çıkarma  Kırık veya hasarlı implant

47  İmplantı palpasyonla lokalize edin ve distal ucunu işaretleyin  Bölgeyi yıkayıp dezenfektan uygulayın  Kolu insizyon yerinden, yani implantın distal ucunun hemen altından 0.5-1 ml lidokain (%1) ile uyuşturun  ANESTEZİK MADDEYİ İMPLANTIN ALTINA UYGULAYIN. İMPLANTIN ÜZERİNDEN UYGULANDIĞINDA, CİLDİN ŞİŞMESİNE NEDEN OLUR VE İMPLANTIN BULUNMASINI ZORLAŞTIRABİLİR

48  İmplantı sabitlemek için proksimal ucunu aşağıya bastırın. İmplantın distal ucuna ait bir çıkıntı oluşabilir  İmplantın distal ucundan başlayarak, dirseğe doğru 2 mm’lik longitudinal bir insizyon yapın

49  Ucu görünene kadar, implantı yavaşça insizyona doğru itin  İmplantı bir forseps ile yakalayın ve çıkarın  Eğer implantın ucu görünmüyorsa, etrafında fibrotik doku gelişmiş olabilir  Fibrotik doku, ucu görünene dek distal uca doğru kesilmeye devam edildiğinde ayrılabilir. İmplantı bir forsepsle ile çıkarın

50  Eğer implantın ucu hala görünmüyorsa,  insizyon yerine nazikçe bir forseps sokun ve diğer elinizle forsepsi yavaşça döndürün  İkinci bir forsepsle implant etrafındaki dokuyu dikkatli bir şekilde disseke edin ve implantı tutun  İmplant daha sonra çıkarılabilir İmplantı tümüyle çıkardığınızdan emin olun. 4 cm uzunluktaki çubuğu ölçerek, tüm çubuğun çıkarıldığını konfirme edin

51  Mevcut implant çıkarıldıktan hemen sonra yenisi uygulanabilir  Eğer implant hemen yenileniyorsa, ek bir kontraseptif metoda gerek yoktur ÇIKARMA PROSEDÜRÜ SIRASINDA YAPILAN KÜÇÜK İNSİZYON YENİ APLİKATÖRÜN İĞNESİ İÇİN GİRİŞ OLARAK KULLANILABİLİR

52  Tahmini mutlak maternal dozun ~ % 0.2’si anne sütüne geçer  Kıyaslamalı çalışma: Cu-RİA (n=38) ile İmplanon ® (n=42), bebeklere 36 ay takip:  Süt kalite ve kantititesinde bir etki gözlenmedi 1  İmplanon ® ile RİA arasında bebek büyüme ve gelişiminde bir fark saptanmadı 2  WHO Kontraseptif uygunluk kriterlerine göre emzirende postpartum 6 hafta sonra uygulanabilir 1. Reinprayoon D. Contraception, 2000 2. Taneepanichskul S. Contraception 2006.

53 *Serum concentrations in increased within 8 hours to levels associated with ovulation inhibiton The Implanon US Study Group. Contraception 2005; 71: 319-326. Mean Peak Serum Concentration of Etonorgestrel Etonorgestrel Hormone release rate Within 8 hours after insertion* 266 pg/ml60 mg/day At 12 months196-261 pg/ml40 mg/day At 36 months156-177 pg/ml30 mg/day Within 1 week after removal Below sensitivity of assay İNSERSİYONDAN 8 SAAT SONRA KORUYUCULUK BAŞLAR ÇIKARDIKTAN 7 GÜN SONRA HORMON DÜZEYİ YOK DENECEK KADAR AZ

54 Hatcher R. Contraceptive Technology 2004.

55 Glasier A. Contraception 2002; 65: 29-37 Yöntem kullanmayanlar Tüm yaşlar3.0-4.5 Copper T-380 IUD0.20 Implant (Norplant)0.28

56  İmplanon ® ’un dünya çapında piyasaya çıkışı sonrasındaki (1998) gözlemlerinde fetus üzerinde yan etki saptanmamıştır 1  Kontraseptif hormon maruziyeti konusunda yayınlanmış çok sayıda çalışmada zararlı etki gözlenmemiştir 2,3,4  Gebelik durumunda implant çıkarılmalıdır 1.Data on file 2.Hardy et al, 2006 3.Cochrane 2003 4.J Fam Plann Reprod Health Care 2006

57  Tüm yalnız progesteron metotları gibi, İmplanon ® kullanımı sırasında kanama paternleri değişecektir  KANAMA PATERNLERİ ÖNGÖRÜLEMEZ  İLK 3 AYDA GÖRÜLEN KANAMA PATERNLERİ, BİRÇOK KADIN İÇİN SONRAKİ KANAMA PATERNLERİNİN AŞAĞI YUKARI BİR GÖSTERGESİ OLABİLİR  Amenore 5 kadından 1’inde bildirilirken, diğer 5 kadından 1’inde sık ve/veya uzamış kanama bildirilmiştir Mansour et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008

58 Medyan K/L’lı günler Arası değişmekte 13-16 Ortalama K/L’lı günler18 (17-21) Ortalama K/L’lı Epizodları 2.4 (2.2-2.6) Referans periyotlar 2-12 Kadınlardan Veriler = 783 Mansour et al., European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2008 90-günlük referans periyot için Kanama eğilimlerinin anlaşılması danışmanlık konusunda yardımcı olabilir

59 0 10 20 30 40 50 60 12345678 Three-monthly assessments Percentage AmenorrhoeaInfrequent bleeding Frequent bleedingProlonged bleeding

60 İMPLANON ® ile K/L’lı gün sayısı oldukça sabittir LNG-RİA ile ilk başta yüksek K/L’lı gün sayısı, zaman içerisinde azalır DMPA K/L’da 3 ay içerisinde en bariz supresyon, 1 yıl sonunda neredeyse %50 amenore  Kanama nedeniyle yöntemi bırakma tüm uzun- etkili metotlar için benzer Mansour et al., European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2008

61 SADECE PROGESTİN İÇEREN YÖNTEMLERDE KANAMA DÜZENSİZLİKLERİ TEDAVİSİNDE KANITA DAYALI YETERLİ ÇALIŞMA YOK

62 YAN ETKİ % (n) Baş ağrısı15.3 (144) Kilo artışı11.8 (111) Akne11.4 (107) Meme ağrısı10.2 (96) Duygudurumda değişiklik5.7 (54) Abdominal ağrı5.2 (49) Blumenthal et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008

63 Kg. cinsinden kilo artışı n=942 Blumenthal et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008

64 BİYOKİMYASAL VE HORMONAL PARAMETRELER 3 YILLIK TAKİPTE DEĞİŞMEDİ

65  Serum östradiol seviyeleri normal kemik kütlesini korumak üzere eşik değerin üzerinde kalır 1  İmplanon ® (n=44) ile non-hormonal RİA kullanıcılarını (n=29) kıyaslayan bir çalışmada, kemik dansitesi 2 yıl boyunca aynı kaldı; 2 grup arasında bir fark saptanmadı 1  İmplanon ® (n=56) ile levonorgestrel-salgılayan implantı (n=55)kıyaslayan yeni bir çalışmada, her iki grupta ulna BMD’sinde bir azalma saptanmış, ancak radiusta bir fark bulunmamıştır 2  Bu azalma 1 SD limitlerinde kalmıştır ve klinik olarak bir anlamı olmayabilir 2 1. Beerthuizen R, et al. Human Reproduction, 2000 2. Bahamondes L, et al. Human Reproduction, 2006

66  Tüm hormonal kontraseptiflerde olduğu gibi, İmplanon ®’ un etkinliği, birlikte CYP 450 enzim indükleyici ilaçların kullanımından etkilenir.  Antikonvulsanlar ▪KARBAMAZEPİN ▪hidantoinler (fenitoinler) ▪barbitüratlar ▪okskarbazepin  Antitüberkuloz, antifungal ve antiviral ilaçlar ▪rifampisin ▪rifabutin ▪griseofulvin ▪HIV için ARVler  Diğer karaciğer enzim indükleyiciler ▪St. John’s wort (hiperikum) Implanon ® Product Information

67  Devam etmemenin kümülatif net olasılığı:  1 yılın sonu: %18  2 yılın sunu: %30  3 yılın sonu: %36 Blumenthal et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008 n=308

68  Objective Evaluation of contentment from and continuity of the subdermal contraceptive implant (Implanon) after 3 years of usage  Methods Implanon applied cases who had admitted to our Family Planning Department for contraception throughout 2002 were enrolled into the study. Age, educational status, pregnancy and children number, contraceptive methods used before Implanon and reproductive targets of all cases were evaluated. Cases who discontinue the method, causes of discontinuation, time of discontinuation and new chosen methods were recorded. Demographic characteristics of all cases from each group was compared.  Results Implanon applied 68 cases were enrolled into the study. Thirtyseven of the cases (54.4%) used Implanon for 3 years (until the end of expiry date). Thirtyone of the cases discontinued the method (45.6%). Discontinuation time periods were as follows; 6.5% of the cases in the first 6 months, 13% of the cases in between 6-12 months, 48% of the cases in between 13-24 months, and 32% of the cases in between 25-36 months. Causes of the method discontinuation were menometrorhagia with a rate of 42% and amennorhea with a rate of 13%.  Most frequently chosen method after discontinuation of Implanon was oral contraceptives with a rate of 35.5%. Percentage of the cases who had completed the 3 years with Implanon reported their contentment was 86.5%. But 37.5% of this group declared that they couldnot continue the method because of financial problems. 25% of the cases discontinued the method because of baby desire. 18.75% of the cases were undecided for the continuation the method. And Implanon was again applied to the rest 18.75% of the cases.  Sixty-eight percent of the cases who discontinued the method was in between 20-30 years of age group, whereas 65% of this age group used Implanon for contraception for three years. Method discontinuation rate over 41 years of age group was 3.2%, and rate of cases who completed the three years period from this age group was 13.5%. Rate of university graduated cases was 5.8% in discontinued group, whereas 2.9% in completed group. 42% of the cases who discontinued the method were using coitus interruptus as a contraceptive method before Implanon experience, but this rate was 19% of the cases who completed the three years with the method. 48% of the cases who discontinued the method had 1 child, but 35% of the cases who completed the three years with the method had one child.  Conclusion Demographic characteristics are not the primary factor affecting the discontinuation rate of the subdermal contraceptive implant (Implanon). Besides detailed and descriptive counselority given before the method application will affect the continuity of the method positively. Olgularımızın %54.4 3 yıl devamlılık mevcut %6.5 6ay içinde, %13 6-12 ay içinde, %48 13-24 ay içinde, %32 25-36 ay içinde yöntemi terk etti

69  GEREÇLER VE YÖNTEM : 2001 / 2006 tarihleri arasında SAĞLIK BAKANLIĞI EGE DOĞUM EVİ KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE PLANLAMASI KLİNİĞİNDE implanon uygulanan kadınlar retrospektif olarak değerlendirmeye alındılar. Olguların yaş, eğitim durumu, yaşayan çocuk sayısı, istemli ve istemsiz düşük sayısı gibi demografik özellikleri belirlendi. Anamnezde yöntemi tercih etme nedeni ve laktasyon durumu sorgulandı. Olguların yöntemi kullandıkları süre yöntemle ilgili karşılaştıkları yan etkiler ( ne zaman başladı ve ne kadar sürdü) ve bunlarla baş etme yöntemleri, implanonu çıkarma nedenleri ve sonrasında tercih ettiği AP yöntemleri belirlendi. Yöntemle ilgili kendilerinin ve eşlerinin memnuniyetleri, memnuniyet nedenleri, tavsiyeleri belirlendi.  BULGULAR: Kliniğimizde implanon uygulanan 58 olgu çalışma grubuna alındı. Olguların %48.3 ‘ü 31-36 yaş aralığında idi.Olguların %6.9’u okur yazar değil % 32.8 ilkokul % 56.9 orta-lise % 3.4 üniversite mezunuydu. Yaşayan çocık sayısı 2 olan % 67.2 oranını %25.9 ile yaşayan 1 çocuk sayısı takip etti. İstemli düşük % 20.7 istemsiz düşük % 19,% 80 hiç düşük yapmamış, % 20.7 si ise laktasyonda idi. Olguların %25.9 u bu yöntemi koruyucu özelliğinden dolayı % 19 kullanım rahatlığı %17.2 si yeni bir yöntem olması nedeni ile implan0nu tercih etmiştir. ve % 58.6 sı 3 yıllk kullanım süresini tamamlamıştır. İlk 12 ayda yöntemi terk eden olguların oranı ise % 12.1. Bu dönemde yöntemi terk etme nedenleri % 43 uzamış kanama %43 amenoreydi. 58 vakanın %82.8 i ilk yılda yan etkilerle karşılaşmış olmasına rağmen% 58.3 ü kullanım sürelerini doldurmuştur. Implanon kullanırken en çok karşılaştıkları yan etki % 32.7 amenore idi.Amenore yan etkisi ile karşılaşan%32.7 lik dilimin % 73.6 sı nın şikayeti ilk 12 ayda başlamış ve 3 sene devam etmiş. Bunların % 64.2 si kendilerine tarafımızca verilen izlem danışmanlıkğı eğitimi sonrası yöntemi terk etmemiştir. İMPLANON KULLANAN OLGULARIN MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Olguların % 43.1 i yöntemden memnun kaldıklarını memnuniyetlerinin başta gelen nedeninin % 24.1 kullanım rahatlığı olduğunu ifade etmişlerdir. Yine olguların % 39.7 si yöntemi bir başkasına tavsiye edebileceklerini belirtmiştir. Bu kadınların eş memnuniyetlerinin oranı ise % 75.9 olarak değerlendirilmiştir.

70 İMPLANON KULLANAN OLGULARIN YÖNTEMİ SEÇME NEDENLERİ

71 İMPLANON KULLANAN OLGULARIN YÖNTEMLE İLGİLİ YAKINMALARI DEVAMSIZLIK NEDENİ %42 KANAMA DÜZENSİZLİĞİ %13 AMENORE

72 İmplanon ® Özet  Subdermal uzun-etkili hormonal kontraseptif  Belirtilen etki süresi 3 yıl  Hızlı etki başlangıcı (8 saat)  Hızlı geri dönüşüm  Yerleştirilen 100 implant başına 0.05 gebelik oranı Devam etmemeyle ilgili en sık yan etki düzensiz veya öngörülemeyen kanama  DANIŞMANLIK ÖNEMLİ

73

74


"KENAN ERTOPÇU.  Norplant® – tek çubuk 36 mg LNG içerir. 2006 da piyasadan çekildi (6 rod)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları