Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK"— Sunum transkripti:

1 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
ÖĞRETİM YÖNTEM & TEKNİKLERİ -6- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

2 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
SUNU İÇERİĞİ BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ * BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM * PROGRAMLI ÖĞRETİM * BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM * TUTOR DESTEKLİ ÖĞRETİM SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ * GEZİ * GÖZLEM * GÖRÜŞME * SERGİ * EV ÖDEVİ Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

3 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

4 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM (Keller Planı ) # Öğrenciler arasındaki öğrenme ve bireysel farklılıklarının giderilerek her öğrenciye hızına uygun öğretim yapılması tekniğidir. # Kalabalık sınıflar ve bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencilerin tamamı aynı etkinliklerle öğrenemezler. Öğrenme düzeyi farklı öğrencilerin öğrenmesi ancak öğretimin bireyselleşmesi ile mümkün olabilmektedir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

5 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
* Öğretmen sınıftaki tüm öğrencilere değil de, 3-5 öğrenciden oluşan küçük (homojen) gruplara ders yapar. * Her öğrenci kendine özgü düzeylerde öğrenir, bireysel ödev ve çalışmalar yapar. * Öğretim, öğrenci merkezli olmaktadır, öğrencilerin öğretim etkinliğine aktif olarak katılma, nasıl öğreneceklerini kararlaştırma, sınav tarihini saptama vb. sorumlulukları yüklenmelerini gerektirmektedir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

6 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
* Bireysel gereksinimlere dönük grup çalışmalarında değişik etkinliklere yer verilerek öğrencilerin değişik çalışmalar yapmaları sağlanabilir. Öğretmen ünite sonlarında izleme testleri kullanır. Bunun için; # Dönüşümlü Günlük Çalışmalar # Beceri Geliştirme Çalışmaları # Planlı Grup Çalışmaları # Düzey Geliştirme Çalışmaları yapılır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

7 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
# Dönüşümlü Günlük Çalışmalar: Öğrenci, kendini yetersiz bulduğu konularda çalışmak için etkinliklere katılır. Sınıf gruplar halinde çalışır, grubun başında iyi bilen lider öğrenci bulunur, değişik etkinlikler üzerinde çalışma yapılır. # Beceri Geliştirme Çalışmaları: Sınıf içinde 5 küme oluşturulur. Beşinci küme öğrencileri yönlendirmek amaçlıdır (tanılayıcı testler kullanılabilir), diğer 4 kümede etkinlikler gerçekleştirilir, bir öğrenci farklı kümelerde bulunarak kendini geliştirebilir. # Planlı Grup Çalışmaları: Öğrenciler, bir akademik yılda ya da sömestride kazanmaları gereken becerileri belirli bir plan ve sıra içinde grup çalışmalarına katılarak gerçekleştirirler. (5-6 haftalık sürelerde) # Düzey Geliştirme Çalışmaları: Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun etkinlikler gerçekleştirilir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

8 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
PROGRAMLI ÖĞRETİM # Programlı öğretim, ünlü psikolog Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış bir öğretim tekniğidir. # Temelinde, öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi vardır. # Bilgi parçacıkları adım adım düzenlenerek öğrencinin kendi hızında ilerlemesi esastır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

9 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
İLKELERİ; Küçük Adımlar: Öğrenilecek konunun, ünitenin anlamlı küçük bilgi birimlerine ayrılıp, biri öğretildikten sonra diğerine geçilecek biçimde aşamalı olarak sırlanmasıdır. Etkin Katılım: Her aşamada bir alıştırma ya da bir soru bulunmaktadır. Soru, verilen bilginin kazanılıp kazanılmadığını yoklamaktan başka bilgi edinmede ve özümlemede de bir araç olmaktadır. Böylece öğrencinin etkin katılımı sağlanmaktadır. Başarı: Öğrenciler hep başarmak zorundadırlar. Sorular da öğrencilerin başarabileceği güçlük düzeyinde olmalıdır. Güçlüğü aşmak bir sonraki öğrenmeler için gerekli olan güdüyü oluşturmaktadır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

10 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
Anında Düzeltme: Öğrenci soruyu cevapladıktan sonra cevapla karşılaşmakta, böylece kendi kendini kontrol etmekte ve düzeltme de hemen yapılmış olmaktadır. Anında kontrol pekiştirmenin temel öğesidir. Bireysel Hız: Öğrenci, zamanı kendine uygun olarak ayarlamaktadır. Başarısızlık, ya da sınıfta kalma söz konusu değildir. Böylece sınıf ortamında öğrenciler arasında düzey farklılığının yarattığı olumsuzluklar da ortadan kaldırılmak istenmektedir. Sınıf geçmede belirli süre kuralı da geçersiz olmaktadır. Dereceli (Kademeli) İlerleme: İlerleme aşamalı (basitten karmaşığa, kolaydan zora gibi) ve mantıklı olmalı. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

11 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
Programlı Öğretim Araç ve Yöntemleri; * özel hazırlanmış kitaplar * öğretim makineleri * bilgisayar destekli araçlar Programlı Öğretim Materyallerini Hazırlama Modelleri: 1. Skinner’in Doğrusal Programlaması: Bilgi, öğrenciye maddeler halinde sunulmaktadır. Her maddede bulunan yönerge, öğrenciye cevabını yazdıktan sonra ne yapması gerektiğini gösterir. Öğrenci doğru cevap verirse bir diğer maddeye geçer. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

12 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2. Crowder’in Dallara Ayırma Yöntemi: Doğrusala göre daha esnektir. Süreç yerine araçlar ve önlemler tercih edilmiştir. Söz konusu araçlar çoktan seçmeli sorular, önlemler ise programın dallarıdır. Bu programlamada, öğrencinin çoktan seçmeli bir sorudan tercih ettiği veya seçtiği cevabın, onu yeni bir öğrenme gerecine yöneltmede otomatik olarak kullanılabileceği varsayımı esas alınır. 3. Leiris Karma (Atlamalı) Modeli: Doğrusal program modeli ile dallara ayrılan program modelinin bir arada kullanılabileceği belirtilir. Bu model, her madde için oldukça esnek bir uygulama olanağı sağlar. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

13 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM # Öğrencilerin bilgisayarla etkileşerek ya da bilgisayar programları aracılığıyla öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrenmelerini izleyip kendilerini değerlendirdiği öğretim biçimidir. # Birey, bilgisayarla etkileşerek öğrenir öğretmen rehberdir. # Bu öğretim tekniği, bir nevi programlı öğretimin günümüze uyarlanmış halidir. # Öğretim sürecinde bilgisayarın seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı, sistemi güçlendirici bir öğe olarak kullanılması esastır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

14 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
Üstünlükleri; * Hıza ve düzeye uygun bireysel öğretim sağlaması * Öğrenmeyi zevkli ve ilgi çekici hale getirmesi, * Çeşitli zihinsel becerileri geliştirmesi, * Anında dönüt ve öğrenme sürecinin devamlılığını sağlaması, * Eksik öğrenmeleri belirlemesi ve gidermesi, * Sık tekrar etme olanağını vermesi, * Zaman ve ortamdan bağımsızlık sağlaması Sınırlılıkları; - Sosyalleşmeyi engeller - Teknoloji okur-yazarlığı gerektirir - Ekonomik değildir - Duyuşsal ve devinimsel davranış öğretiminde yetersizdir * Bilgisayar, öğretmenlerin yerini alamayacağı gibi, onların görev ve sorumluluklarını da azaltmayacaktır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

15 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
TUTOR DESTEKLİ ÖĞRETİM # Öğrencinin öğrendiği konularda, anlamakta güçlük çektiği kısımlarla ilgili olarak bireysel öğretim desteği görmesi mantığına dayanır. # Öğrenciye bireysel olarak eksiklerini gösterecek kişi, yani; tutor, genelde öğretmen dışında o konuyu iyi bilen bir üst sınıf öğrencisi veya konuyu yeterli düzeyde bilen (üniversitelerdeki araştırma görevlisi gibi) kişiler olur. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

16 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
* Öğrenci tarafından cevaplanamayan soruların cevaplanmasına olanak sağlar. * Tutor destekli öğretimde belli bir konuyla ilgili direkt olarak öğrenciye bilgi verilmez. * Tutor destekli öğretimde öncelikle öğrenci dinlenir. * Maliyeti tutora ücret ödenmesinin gerekmesi * Tutor olarak, öğretmen dışındaki kişilerin bulunması zorluğudur." Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

17 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ # Bu etkinlikler, öğrencinin sosyalleşmesini, gerçek dünyayı öğrenmesini ve deneyimler kazanmasını sağlar. # Öğrenciler, bireysel olabileceği gibi küçük gruplar halinde de çalışabilirler ya da ilgililer sınıf ortamına da getirilebilir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

18 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
GEZİ # Sınıfta işlenen konuları öğrenciler için daha anlamlı ve keyifli hale getirmek için yapılan planlı ziyaretlerdir. # Öğrencileri gerçek durumlarla yüz yüze getirmede, bilgileri gerçek kaynağından elde etmede kullanılan, öğrenci merkezli bir tekniktir. - Öğrencilerle birlikte gezinin amacı belirlenir, - Gezi yapılacak yer belirlenir, - Amaç ve yere göre izin alınır, - Gezi planı öğrencilerle hazırlanır, - Gezi, plana göre gerçekleştirilir, - Sınıfta tartışılarak gezi değerlendirilir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

19 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
* Eğitsel gezi, tarihi yerler, fabrika, baraj, atölye, müze, sergi, otel, göl, dere, yayla vb. yerlere yapılabilir. * İlk elden somut yaşantılar sağlar. Sınırlılıkları; - İzin gerektirdiği için yasal sorumluluk gerektirir. - Maliyetli ve masraflıdır. Plana uymak zordur. - İyi planlanmamış eğitsel geziler, öğrencilerde istenmeyen davranışlar oluşmasına neden olabilir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

20 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
GÖZLEM # Gerçek yaşamdaki olayların,nesnelerin, insanların bir plan dahilinde izlenmesi ile gerçekleşen, bireysel ya da grupla uygulanabilen bir tekniktir. # Öğrencilere inceleme ve ilgili konuyu kavramayı da sağlar. Dikkat edilecek noktalar: * Gözleme başlamadan önce hedefler önceden belirlenmelidir. * Sistematik ve bir formatı (gözlem formu veya fişi) olmalıdır. * Öğrencilere gözlenecek durum ya da olay ile ilgili önceden bilgi verilmelidir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

21 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
* Gözlemci, gözlemi yaparken doğal ortamı bozmamalı, * Gözlem sonuçları vakit kaybetmeden kaydedilmelidir. * Farklı öğrencilerin gözlem sonuçlar karşılaştırılmalıdır. Sınırlılıkları - İyi bir hazırlık gerektirir. - İlk uygulamalarda etkili bir sonuç alınamayabilir. - Öğrencilere çok sık uygulama olanağı tanımak güçtür. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

22 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
GÖRÜŞME # Sınıfta işlenen konularla ilgili kişilerden sözel iletişim yoluyla doğrudan bilgi edinmek amacıyla kullanılır. # Bu teknik öğrencinin uzmanlarla dışarıda görüşmesiyle gerçekleşeceği gibi, sınıfa uzman getirerek (kaynak kişiden yararlanma) de gerçekleşebilir. # Görüşme tekniğinde amaçlar (hedefler) doğrultusunda sorulacak sorular ve bir zaman sınırı belirlenmelidir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

23 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
* Uzman kişinin açıklamaları ve bilgileri konuyu yaşayan birisi olması sebebiyle daha gerçekçi ve etkileyici olabilir. * Bilişsel ve duyuşsal özellikler kazandırır. * Farklı meslekleri tanıma olanağı da sağlar. * İletişim, ilişki kurma, kendine güven becerilerini geliştirir. Sınırlılıkları - İletişim becerileri yüksek öğrencilerin dışındaki öğrencilerin katılımını sağlamak zordur. - Etki altında kalarak, sağlıklı bilgiler toplanamayabilir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

24 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
SERGİ # Öğrencilerin, öğrenme sürecinde ürettikleri ürünlerin (resim, şiir, kompozisyon, heykel vb.) değerlendirildiği ve paylaşmayı sağlayan bir tekniktir. Sergiler; * Yaratıcılığı, üretkenliği, becerileri geliştirir, * Planlı iş yapma alışkanlığı kazandırır, * Sosyalleşmeyi sağlar, * Motivasyonu arttırır, * Ürün ve süreç değerlendirmeye olanak tanır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

25 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
ÖDEV # Öğrencileri, yeni öğrenilecek ünite veya konuya hazırlanmak, konuyu birlikte işlemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, sınıfta işlenen ve konuların tekrarını (pekiştirilmesini) sağlamak için yaptırılan çalışmalara ödev denir. # Ödevler kullanımına göre bağımsız ve grupla çalışma alışkanlığı kazandırmak için kullanılabilir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

26 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
Öğretmen açısından derse iyi bir öğrenci hazırlığı sağladığı gibi, aynı zamanda iyi bir öğrenme kontrol aracı olur ( ödev yoluyla değerlendirme de yapılabilir). Ödev; - eğitsel değer taşımalıdır, - net ve anlaşılır olmalıdır, - öğrencinin gelişim düzeyine uygun ve normal süre için verilmelidir - dönüt anında verilmelidir, Öğretmen ödevini yapmayan öğrenciye ceza vermemeli, yapabileceği türden yeni bir ödev vermelidir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

27 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

28 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2001 Öğrencilere ödev verirken öğretmenin dikkat edeceği en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel olarak yapılabilmesi B) Eğitsel değer taşıması C) Uzun zaman almaması D) Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olması E) Bilgi toplamayı gerektirmesi Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

29 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2001 Öğrencilere ödev verirken öğretmenin dikkat edeceği en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel olarak yapılabilmesi B) Eğitsel değer taşıması C) Uzun zaman almaması D) Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olması E) Bilgi toplamayı gerektirmesi Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

30 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2002 Öğrencilere verilen proje ve ev ödevlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını yükseltmek B) Konuların tekrarını sağlamak C) Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırmak D) Öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak E) Konuların günlük yaşamla bütünleşmesini sağlamak Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

31 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2002 Öğrencilere verilen proje ve ev ödevlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını yükseltmek B) Konuların tekrarını sağlamak C) Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırmak D) Öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak E) Konuların günlük yaşamla bütünleşmesini sağlamak Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

32 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2005 Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılmak üzere hazırlanan bilgisayar yazılımlarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Görsel ve işitsel açıdan zengin olma B) Öğrenci düzeyine uygun olma C) Anında dönüt sağlama D) Öğretim programına içerikten daha çok ağırlık verme E) Açık ve anlaşılır olma Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

33 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2005 Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılmak üzere hazırlanan bilgisayar yazılımlarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Görsel ve işitsel açıdan zengin olma B) Öğrenci düzeyine uygun olma C) Anında dönüt sağlama D) Öğretim programına içerikten daha çok ağırlık verme E) Açık ve anlaşılır olma Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

34 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2006 Okuma güçlüğü olan öğrencisiyle sınıf içinde özel olarak ilgilendiğinde, işlemesi gereken konuları zamanında bitiremeyeceğini düşünen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Oyun B) Bireyselleştirilmiş öğretim C) Soru-cevap D) Drama E) Mikro öğretim Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

35 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2006 Okuma güçlüğü olan öğrencisiyle sınıf içinde özel olarak ilgilendiğinde, işlemesi gereken konuları zamanında bitiremeyeceğini düşünen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Oyun B) Bireyselleştirilmiş öğretim C) Soru-cevap D) Drama E) Mikro öğretim Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

36 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2006 Davranışçı eğilime sahip öğretmenlerin daha çok tercih ettiği ve pekiştirme ilkelerini temel alan, bilgi parçacıklarını adım adım düzenleyerek öğrenciyi ilerlemeye yönelten öğretme-öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Programlı öğretim B) Buluş yoluyla öğrenme C) Tam öğrenme D) Anlamlı öğrenme E) Sunuş yoluyla öğrenme Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

37 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2006 Davranışçı eğilime sahip öğretmenlerin daha çok tercih ettiği ve pekiştirme ilkelerini temel alan, bilgi parçacıklarını adım adım düzenleyerek öğrenciyi ilerlemeye yönelten öğretme-öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Programlı öğretim B) Buluş yoluyla öğrenme C) Tam öğrenme D) Anlamlı öğrenme E) Sunuş yoluyla öğrenme Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

38 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2007 Sanal eğitim ortamlarında, öğrencinin ihtiyaçlarına, eğitim tasarımına, teknolojik imkânlara göre farklı etkileşim yöntemleri kullanılmaktadır. Sanal eğitim ortamında öğrenci ve öğrenme ortamı arasındaki etkileşimi sağlayan öğelerin (içerik sunumu, navigasyon, arayüz tasarımı, sorular, vb.), programı kullanan öğrenciye aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenmez? A) Öğrencinin diğer öğrencilerle iş birliği yapabilmesine olanak sağlaması B) Öğrencinin keşfetmesine olanak sağlaması C) Öğrencinin istenilen bilgiyi bulmasında kolaylık sağlaması D) Öğrenciye ortam üzerinden diğer öğrencilerle iletişim kurma imkânı sağlaması E) Öğrencinin bilgiyi sunulduğu şekilde kabullenmesine ve öğrenmesine olanak sağlaması Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

39 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2007 Sanal eğitim ortamlarında, öğrencinin ihtiyaçlarına, eğitim tasarımına, teknolojik imkânlara göre farklı etkileşim yöntemleri kullanılmaktadır. Sanal eğitim ortamında öğrenci ve öğrenme ortamı arasındaki etkileşimi sağlayan öğelerin (içerik sunumu, navigasyon, arayüz tasarımı, sorular, vb.), programı kullanan öğrenciye aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenmez? A) Öğrencinin diğer öğrencilerle iş birliği yapabilmesine olanak sağlaması B) Öğrencinin keşfetmesine olanak sağlaması C) Öğrencinin istenilen bilgiyi bulmasında kolaylık sağlaması D) Öğrenciye ortam üzerinden diğer öğrencilerle iletişim kurma imkânı sağlaması E) Öğrencinin bilgiyi sunulduğu şekilde kabullenmesine ve öğrenmesine olanak sağlaması Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

40 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2008 Bir öğretmen, uyguladığı ilk sınavın sonuçlarını, öğrencilere yaptıkları hataları da göstererek açıkladığında, öğrencilerin ikinci sınavdaki başarılarının arttığını gözlemlemiştir. Öğretmenin öğrencilerine sınav sonuçlarını yaptıkları hatalarla birlikte açıklaması aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasına örnek olabilir? A) Kavramsal basamaklar dizini B) Aralıklı ya da toplu öğrenme C) Programlanmış öğrenme D) Olumlu aktarma E) Olumlu pekiştirme Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

41 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2008 Bir öğretmen, uyguladığı ilk sınavın sonuçlarını, öğrencilere yaptıkları hataları da göstererek açıkladığında, öğrencilerin ikinci sınavdaki başarılarının arttığını gözlemlemiştir. Öğretmenin öğrencilerine sınav sonuçlarını yaptıkları hatalarla birlikte açıklaması aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasına örnek olabilir? A) Kavramsal basamaklar dizini B) Aralıklı ya da toplu öğrenme C) Programlanmış öğrenme D) Olumlu aktarma E) Olumlu pekiştirme Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

42 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2009 İlköğretim öğrencilerine, kapasitelerinin üzerinde beceri gerektiren ödevlerin verilmesinin yol açtığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişimini zayıflatması B) Velilerin, çocuklarının ödevlerini yapmak zorunda bırakılması C) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerinin engellenmesi D) Öğrencilerin sınav kaygısını artırması E) Öğrencilerin derse ilgisini ve başarı algısını zayıflatması Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

43 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2009 İlköğretim öğrencilerine, kapasitelerinin üzerinde beceri gerektiren ödevlerin verilmesinin yol açtığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişimini zayıflatması B) Velilerin, çocuklarının ödevlerini yapmak zorunda bırakılması C) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerinin engellenmesi D) Öğrencilerin sınav kaygısını artırması E) Öğrencilerin derse ilgisini ve başarı algısını zayıflatması Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

44 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2009 Öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesinin amaçlandığı durumlarda, Skinner’in pekiştirme ilkelerini temel alan “programlı öğretim” yaklaşımının kullanılması önerilir. Bu öğretim yaklaşımının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri öğrenmeye güdülemesi B) Öğrenmeyi bütünden parçalara doğru gerçekleştirmesi C) Sınıfta kalma kuralını kaldırması D) Dönüt ve düzeltmeyi hemen yapması E) Öğrenmeyi parçalardan bütüne doğru gerçekleştirmesi Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

45 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK
2009 Öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesinin amaçlandığı durumlarda, Skinner’in pekiştirme ilkelerini temel alan “programlı öğretim” yaklaşımının kullanılması önerilir. Bu öğretim yaklaşımının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri öğrenmeye güdülemesi B) Öğrenmeyi bütünden parçalara doğru gerçekleştirmesi C) Sınıfta kalma kuralını kaldırması D) Dönüt ve düzeltmeyi hemen yapması E) Öğrenmeyi parçalardan bütüne doğru gerçekleştirmesi Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010


"Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları