Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mutlu olmayı yarına bırakmak, kar ş ıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer... Nehir asla durmaz... Kopan bir ipe sımsıkı bir dü ğ üm atarsanız,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mutlu olmayı yarına bırakmak, kar ş ıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer... Nehir asla durmaz... Kopan bir ipe sımsıkı bir dü ğ üm atarsanız,"— Sunum transkripti:

1

2

3 Mutlu olmayı yarına bırakmak, kar ş ıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer... Nehir asla durmaz... Kopan bir ipe sımsıkı bir dü ğ üm atarsanız, ipin en sa ğ lam yeri artık bu dü ğ ümdür. Ama ipe her dokunu ş unuzda canınızı acıtan tek nokta yine o dü ğ ümdür... Uzun bir tartı ş ma her iki tarafında haksız oldu ğ unun delilidir.

4 İ nsanın özgürlü ğ ü, kendisine yapılanlara kar ş ı takındı ğ ı tavırda gizlidir. Nankör insan, her ş eyin fiyatını bilen fakat hiçbir ş eyin de ğ erini bilmeyen kimsedir. Hayatta en anlamlı kelime "B İ Z", en anlamsız kelime ise "BEN" dir... Azla mutluluk çokla didi ş mekten iyidir.

5 İ nsan dü ş ünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya gelmi ş tir. Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Do ğ ru yürümez... Çok kere en kuvvetli tenkit ses çıkartmamaktır.

6 İ nsan, güldü ğ ü kadar insandır... Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güne ş te bile leke var. Anı yazmak, ölümün elinden bir ş ey kurtarmaktır. İ nsan dünyada ancak dünyaya bo ş verdi ğ i zaman mutlu olur.

7 Rastgele bir do ğ ruya ula ş maktansa, yöntemli bir çabayla yanlı ş a ula ş mayı ye ğ lerim. Ormanda iki ayrı patika vardı ve ben en az ayak izi olanını seçtim. İş te farklılık budur. Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder.

8 Ona sevdi ğ inizi söylemek ya da hissettirmek için yarını beklemeyin. Yarın oldu ğ unda o ya da siz artık olmayabilirsiniz... Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farklı olursa olsun gözya ş larının rengi aynıdır. Önemli olan, söylenenin ne oldu ğ u ya da nasıl söylendi ğ i de ğ il, nasıl anla ş ıldı ğ ıdır.

9 Hiçbir ş ey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz. Konu ş ma, bir bayanın etekli ğ i gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalıdır. Mutluluk ikiz olarak do ğ ar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da payla ş mak.

10


"Mutlu olmayı yarına bırakmak, kar ş ıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer... Nehir asla durmaz... Kopan bir ipe sımsıkı bir dü ğ üm atarsanız," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları