Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 11.04.2011 Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri Erişkinler Nasıl Öğrenir? Zekeriya Aktürk,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 11.04.2011 Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri Erişkinler Nasıl Öğrenir? Zekeriya Aktürk,"— Sunum transkripti:

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 11.04.2011 Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri Erişkinler Nasıl Öğrenir? Zekeriya Aktürk, http://aile.atauni.edu.tr 1/ 25

2 Bu oturuma başlamadan önce kendinize şu soruyu sorunuz: –Ben insanların öğrenme yöntemleri konusunda neler düşünüyorum? Sizce insanlar nasıl öğrenir? 2/ 25

3 Bu ders sonunda katılımcıların öğrenme teorileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Bu sunumun sonunda katılımcılar; –Üç adet öğrenme teorisi modelini açıklayabilmeli –Knowles’in erişkin öğrenme varsayımlarını açıklayabilmeli Hedefler 3/ 25

4 Bilişsel, duyuşsal, çevresel ve tecrübeye dayalı etkilerle kişinin bilgi, beceri, değer ve dünya görüşlerinde değişikliklerin olması. Öğrenme Nedir? (Illeris, 2000; Ormorod, 1995) 4/ 25

5 Öğrenme Teorisi nedir? Öğrenme teorileri öğrenme gerçekleşirken ne olduğu ile ilgilenir? Öğrenme teorileri insanlar öğrenirken neler olduğunu tarif etmeye çalışır Öğrenme teorilerinin iki yönü var: –1. Gözlemlediğimiz öğrenme sürecini anlamamız için bize kavram çerçevesi ve terminoloji sunar. –2. pratik çözümler için nereye bakacağımız hakkında fikir verir. / 255 Hill (2002)

6 Üç Ana Öğrenme Teorisi Davranışçı öğrenme teorisi Bilişsel öğrenme teorisi Yapılandırmacı öğrenme teorisi / 256

7 B. F. Skinner tarafından tanımlanmıştır Üç temel varsayımı var: –1. Öğrenme kendini davranış değişikliği ile gösterir –2. Çevre davranışı şekillendirir. –3. süreklilik ve pekiştirme öğrenme sürecinde önemlidir Davranışçı Teori 7/ 25

8 Koşullanma Davranışçı teoriye göre öğrenme, şartlanma sonucunda yeni davranışların kazanılmasıdır –Klasik şartlanma: davranış, uyarana refleks bir cevap şeklindedir. (Pavlov’un köpekleri) –Operant şartlanma: davranışın bir ödül veya ceza ile kuvvetlendirilmesidir. (B.F. Skinner) / 258

9 Bilişsel öğrenme teorisi 1929’da bir Gestalt psikoloğu olan Bode tarafından ortaya atıldı İzole olaylara ek olarak paternlere (şemalara) bakmayı önerir İki ana kabulü var: –1. Hafıza sistemi bilginin aktif ve organize bir işlemcisidir –2. Eski öğrenilenler önemlidir. / 259

10 Öğrenme için insan beyninin nasıl çalıştığını bilmeli ve dikkate almalıyız –(Örn. kısa ve uzun süreli hafıza) Davranışçı teoride çevre daha önemli iken burada kişinin kendisi ön plandadır Şema örneği: anatomide öğrenilen bilgiler bilek mekaniğini anlamayı ve böylece bir düşme durumunda kırık mı incinme mi olacağını tahmin etmeyi kolaylaştırır. / 2510

11 Bilişsel öğrenmede yeterlik aşamaları 1.Bilinçsiz yetersizlik 2.Bilinçli yetersizlik 3.Bilinçli yeterlilik 4.Bilinçsiz yeterlilik 5.Bilinçli yeterliliğe geri dönme / 2511

12 Yapılandırmacı model Kişi, bilgi ve tecrübelerini kullanarak aktif olarak yeni fikirler veya kavramlar oluşturur Yani: öğrenme kişinin kendi tecrübelerinden yeni bilgi yapılandırmayı içerir Yapılandırmacı öğrenme çok kişisel bir çabadır / 2512

13 Yapılandırmacı eğitim öğrenenin serbestçe araştırma yapmasını teşvik eder Eğitici, kolaylaştırıcı rolündedir; öğrencinin gerçekçi problemleri çözerek bilgiyi yapılandırmak üzere prensipleri kendisinin keşfetmesini teşvik eder. / 2513

14 Örnek Öğrenme yeterliği: kırmızı trafik ışığında durma –Davranışçı öğrenme: kırmızı ışıkta geçince ceza –Bilişsel öğrenme: “kırmızı ışıkta geçersem kaza olabilir, yaralanabilirim” düşüncesini harekete geçirme –Yapılandırmacı öğrenme: daha önce kırmızıda geçip kaza yapan bireye konuyla ilgili yansıtma yaptırılması / 2514

15 Androgojik öğrenme teorisi (Malcolm Knowles) David Merrill’in yaklaşımı Reflektif öğrenme (Donald Schön) Tecrübeyle öğrenme (experiential learning) Zone of Proximal Development Diğer eğitim teorileri 15/ 25

16 Dört varsayımı var –Erişkinlerin kendi öğrenme yönelimleri vardır Önemine inanmadıkları şeyleri öğrenmezler –Erişkin öğrenmesinde tecrübe önemlidir Erişkinin geçmiş tecrübeleri dikkate alınmalıdır –Erişkinlerin iç ve dış motivasyonları vardır Kendini ispat etme, başarılı olma – karne alma –Erişkinler beceri ve uygulamaya yönelik eğitim ister Erişkinler öğrendiklerini yaşam ortamlarında hemen uygulamak ister –Erişkinler hazır olduğu anda öğrenir Erişkinler ihtiyaç duydukları anda öğrenme anları oluşur Androgojik öğrenme teorisi (Malcolm Knowles) 16/ 25

17 İhtiyaçlar hiyerarşisi / 2517 http://chiron.valdosta.edu/whuitt/COL/motivation/motivate.html

18 David Merrill Problem : Öğrenenler gerçek yaşamla ilgili problemlerle karşılaşınca öğrenme kolaylaşıyor. Aktivasyon: Yeni bilgiyi kullanarak var olan bilgiyi aktif hale getirebildiğimizde öğrenme kolaylaşıyor. Demonstrasyon: Yeni bilgi öğrenene demonstre edilirse öğrenme kolaylaşıyor. Uygulama: Yeni bilgi öğrenen tarafından uygulandığında öğrenme kolaylaşıyor. Entegrasyon: Yeni bilgi öğrenenin dünyasına entegre edildiğinde öğrenme kolaylaşıyor. 18/ 25

19 Reflektif Öğrenme Kişi kendi uygulamaları üzerine düşünür ve öğrenmeye çalışır –Çalışırken yansıtma (reflection-in-action): işi yaparken üzerinde düşünme –İşe yansıtma (reflection-on-action): işten sonra –İşle ilgili (reflection-for-action): eğiticinin iş hakkında öğrenene yansıtma yapması / 2519

20  David Kolb  Tecrübeyle öğrenme modelinin dört aşaması var Tecrübeyle öğrenme (experiential learning) 20/ 25 Konfüçyüs: “tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand”. “duyarsam unuturum, görürsem hatırlayabilirim ama yaparsam öğrenirim”

21 David Kolb’a göre Experiential öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenen; –aktif olarak öğrenmeye katılmayı kabul etmeli –tecrübesiyle ilgili yansıtma yapabilmeli –tecrübeyi kavramlaştırmak için analitik becerilerini kullanabilmeli –tecrübeden elde ettiği yeni fikirleri kullanabilmesi için karar verme ve problem çözme becerilerini kullanabilmeli / 2521

22 / 2522

23 / 2523

24 Anlamı Daha tecrübeli uygulayıcılarla etkileşim Gözlemledikleri uygulamalar hakkında yansıtma Geribildirim ve ileri yansıtma suretiyle uygulama Öğrenme Uygulama yapılan toplum ortamında sosyal ve görev etkileşimi Gerçek rol modeller ve Gerçek görevlerle oluşur Zone of Proximal Development 24/ 25 Serge Vygotsky

25 Hangi öğrenme teorisi modelleri vardır? Knowles’in erişkin öğrenme varsayımları nelerdir? Özet 25/ 25


"Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 11.04.2011 Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri Erişkinler Nasıl Öğrenir? Zekeriya Aktürk," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları