Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Yöntemleri BAP Projesi 2009/303 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk, Doç. Dr. Hamit Acemoğlu Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Serdar Gürel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Yöntemleri BAP Projesi 2009/303 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk, Doç. Dr. Hamit Acemoğlu Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Serdar Gürel."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Yöntemleri BAP Projesi 2009/303 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk, Doç. Dr. Hamit Acemoğlu http://aile.atauni.edu.tr Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Serdar Gürel (Sağlık Bakanlığı), Mark Gelula (Chicago Illinois), Doç. Dr. Nezih Dağdeviren (Trakya Üniversitesi) 1/23 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 12.04.2011 Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri

2 Amaç Bu oturumun amacı katılımcıların hedef kitleye ve eğitimin içeriğine göre uygun eğitim yöntemi seçilmesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 2/23

3 Hedefler Bu oturumun sonunda katılımcıların; – Eğitim yöntemi tanımını yapabilmesi – Eğitim yöntemlerini sayabilmesi Toplu eğitim yöntemlerini açıklayabilmesi Bireysel eğitim yöntemlerini açıklayabilmesi – Küçük grup yöntemlerini açıklayabilmesi – Eğitim yöntemi ve hedef kitle ilişkisini açıklayabilmesi – Eğitim yöntemi ve öğrenim hedefi ilişkisini açıklayabilmesi hedeflenmiştir. 3/23

4 Eğitim Konusunda İki Tanım Eğitim tasarımı (Instructional design) – Bir ders, bir kurs ya da bir tıp fakültesinin müfredatının oluşturulması bir eğitimin tasarımı kapsamındadır. Eğitim yöntemi (Instructional method) – Öğrencilerin bir konuda önceden belirlenmiş bilgi veya yeterlik düzeyine getirilmeleri için seçilen yol bir eğitim yöntemidir. 4/23

5 Eğitim Yöntemleri Toplu eğitim Küçük grup eğitimi Bireysel eğitim Daha fazla Eğitici merkezli Daha fazla Eğitici merkezli Daha fazla Öğrenci merkezli Daha fazla Öğrenci merkezli 5/23

6 Eğitici Merkezli Konunun içeriğine ve eğitimin yöntemine eğiticinin karar verdiği eğitim şekilleri “eğitici merkezli” eğitimler olarak adlandırılır. Eğitim Yöntemleri 6/23

7 Öğrenci Merkezli Eğiticinin daha çok/sadece yönlendirici olduğu, öğrencilerin kendi zihinsel süreçlerini kendilerinin yapılandırdıkları eğitim şekilleri “öğrenci merkezli” eğitimler olarak adlandırılırlar. Eğitim Yöntemleri 7/23

8 Gagne Yaklaşımı 1.Dikkati Çek: – Konu ile ilgili bir sorunu, yeni durumu ortaya koy; bir film kullan veya bir soru sor – Bu ders için bir taban oluşturur ve motivasyon sağlar 2.Hedefi Açıkla: – Öğrencilere dersin sonunda hangi yeterlik düzeyine geleceklerini açıkla ve yapabilecekleri ile yaşamın içinden örnek ver. – Öğrencilerin yeni bilginin bir çerçevesini çizmelerini sağla. 3.Önceki bilginin hatırlanmasını sağla – Öğrencilere bu yeni bilgi ile ilgili önceden sahip oldukları bilgi ve becerileri hatırlat. – Yeni bilginin bunlarla nasıl ilişkili olduğunu açıkla. – Öğrencilere eski bilgi ile nasıl bir ilişki kurmaları gerektiğini açıkla. 4.Öğrenilecek bilgiyi sun – Yazı, grafik, simülasyon, şekil, resim, ses, film vs. – Bilişsel yükten kaçın. – Sunduğun bilgiyi farklı şekillerde çağırmalarını sağla. Eğitim Yöntemleri 8/23

9 Gagne Yaklaşımı Eğitim Yöntemleri 5.Öğrenme için destek ol – Farklı öğrenme şekilleri için farklı iletim yöntemleri kullan. 6.Kullanıma geçir “Uygulat" – Kazanılan yeni yeterlik ile öğrencinin bir şey yapmasını iste; bilgiyi yeni bir duruma uygulat, beceriyi uygulamasını sağla. 7.Geribildirim ver – Öğrencinin bilgi veya becerisinin bölümleri ile ilgili ona geribildirim vererek daha doğru yapma veya yapılandırmasını sağla. 8.Değerlendirme yap ve ilerlemeyi destekle – Yeterliği test et ve dersin öğrenilip öğrenilmediğini değerlendir. – Gerekirse dersten sonra ilerlemeyi destekle. 9.Hatırlamayı ve farklı durumlarda kullanımı destekle – Öğrenciyi öğrenilen bilginin/becerinin işe yarayacağı benzer durumlar hakkında bilgilendir ve ustalaşmayı destekle. – Öğrencinin dersi tekrarlaması gerekebilir. 9/23

10 Soru(n)-Temelli Yaklaşım (Inquiry-Based) STY olgu veya kavramların hatırlanması ile ilişkili değildir. STY olgu veya kavramın uygun bir durum veya sorunun çözülmesi ile ilişkilidir Sorun iyi tasarlanarak öğrencilerin sorunu kendi başlarına çözmenin keyfini yaşamaları ve deneyim kazanmaları beklenmektedir. Öğrenci sorunu çözmek için gerekli bilgiyi etrafındaki iyi tasarlanmış kaynaklardan, kendi öğrenme yöntemi ve bakış açısı (şema) ile sağlar. Eğitim Yöntemleri 10/23

11 Yöntemler ve Öğrenme Teorileri Davranışçı Bilişsel Yapılandırmacı Eğitim Yöntemleri 11/23

12 Andragoji-Pedagoji Eğitim Yöntemleri PedagojiAndragoji Katılımcının Rolü Pasif, Sorumluluğu az, İzleyici Deneyimlerini ve fikirlerini sunar, Aktif, Sorumlu Motivasyon Dıştan İçten İçerik Seçimi ÖğretmenKatılımcı Yöntem Öğretme/ÖğrenmeDeneyime dayalı 12/23

13 Toplu Eğitim Ders Demonstrasyon Sempozyum Seminer Uzaktan Eğitim Eğitim Yöntemleri 13/23

14 Grup Eğitimleri Tartışma Vızıltı Grup Ödev grubu Beyin fırtınası Uygulayarak öğrenme Proje temelli öğrenme Olgu tartışması Balint Grup Rol yapma Üçlü öğrenme Mikro eğitim Eğitim Yöntemleri 14/23

15 Grup Eğitimleri Çiftler halinde çalışma Tartışma grupları (3, 4, 5 kişi) Sendika formatı – Gruplar bir problemin farklı yönleri üzerinde çalışır Çapraz gruplar Kartopu – Herkes görüşlerini yazar. Sonra ikişerli gruplarda ortak görüş oluşturulur. Sonra dörderli, sekizerli… PDÖ 15/23

16 Grup Dinamikleri Kişi sayısıEtkileşim ihtimali 44 X3 X2 X1 5120 6720 75040 840,320 9362,880 103,628,800 202,432,902,008,176,640,000 /2316 1.Forming: grubun oluşma aşaması 2.Storming: statü, liderlik vs. belirleme 3.Norming: davranış standartları oturur 4.Performing: üretim ve verimlilik 5.Ending: dağılma ve vedalaşma Tuckman B. Developmental sequence in small groups Psychological Bulletin 1965;63:384–399.

17 Bireysel Eğitim Klinik Eğitim Bireysel Öğrenme Aktiviteleri Eğitim Yöntemleri 17/23

18 Eğitim Yöntemi Seçim Kriterleri Öğrenci sayısı Öğrenci grubunun yapısı (Homojen/heterojen) Öğrenim hedefinin alanı ve düzeyi Öğrencinin yeterliliği Öğrenmeye ayrılan zaman Öğrencinin motivasyonu 18/23

19 Hedef Kitleye Göre Eğitim Yöntemi Seçimi Asimilasyon – Eğer hedef kitlenin konu ile ilgili yeterliği düşükse Akkomodasyon – Eğer hedef kitlenin konu ile ilgili yeterliği yüksekse 19/23

20 20

21 Öğrenene uygun yöntem seçme (Kolb) Deneyim Yansıtma Genelleme Uygulama 21/23

22 22 Hedefe uygun yöntem seçme BilgiDavranışProblem ç.İletişim b.El becerisi Sınıf dersi73420 Tartışma89672 GİA dest. ders63414 Oyunlaştırma48883 Vaka57934 Koçluk56879 Demonstrasyon64749 /23

23 Özet Toplu eğitim yöntemleri hangileridir? Bireysel eğitim yöntemlerini açıklayabilmesi Küçük grup yöntemleri hangileridir? Hangi öğrenim hedefi için hangi eğitim yöntemi seçilmelidir? /2323


"Eğitim Yöntemleri BAP Projesi 2009/303 Prof. Dr. Zekeriya Aktürk, Doç. Dr. Hamit Acemoğlu Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Serdar Gürel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları