Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi"— Sunum transkripti:

1 Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi

2 MEVZUAT 03 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6318 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’ nun14’üncü maddesindeki değişiklik gereğince; a) Askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi b) yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda ya da asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılır. Aile hekimince veya sivil sağlık kuruluşunca hakkında karar verilemeyenler en yakın asker hastanesine sevk edilir.

3 Son Yoklamanın Amaçları
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre Yasal sorumluluğu bulunan yükümlülerin askerliğe elverişli olup olmadıkları...

4 Son Yoklamanın Amaçları
Sınıflandırmaya esas olmak üzere askerliğe elverişli olanların Sanat ve meslekleri, öğrenim durumları, adresleri, nitelikleri ve diğer özellikleri...

5 Son Yoklamanın Amaçları
Sağlık durumu geçici olarak askerliğe elverişli olmayanların Ertesi Yıla Terk (EYT) işlemleri.

6 + Sağlık Durum Tespiti ASKERLİK ŞUBESİ TABİP
Aile Hekimlerinin kimlik ve adresleri, vatandaşın beyanı ile, bilinmemesi durumunda internet aracılığı ile öğrenilecektir. Buna göre; Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden yükümlülerin kayıtlı bulundukları Aile Hekimliğine, Kayseri il sınır dışında ikamet edenler (bünye ilçe yükümlüleri dahil) bildirilecek en yakın sağlık bildirimine, Haklarında ileri tetkik ve karar verilemeyen tüm yükümlüler ise; Asker Hastane Baştabipliğine sevk edilecektir.

7 Son Yoklama Formu Aile Hekimi yoksa Tek Tabip En Yakın Sağlık Birimi
Askeri Hastane Son Yoklama işlemlerine yönelik bilgilendirme broşürü hazırlanmıştır. Broşürler, Aile Hekimlerine verilmek üzere toplantı sonucu takdim edilecektir. İtiraz yoksa imza

8 Yoklaması yapılacak yükümlülerin hastalık ve arızalarının silah altına alınmadan önce doğru ve tam olarak tespit edilmesi, bu hususta görevlendirilen tabiplerin önemli önceliklerindendir.

9 Böylece; Askerliğe elverişli olmayan yükümlülerin silah altına alınmaları önlenecek Vatandaşların mağdur olmaları önlenecek İşgücü ve zaman kaybının önüne geçilecek Askerliğe elverişli olanların sınıflandırma işlemleri de doğru ve zamanında yapılacaktır.

10 TANIMLAR Askerliğe Elverişlidir: TSK Sağlı Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden, askerlik hizmetini ifa etmesine mani bir hastalık veya arızası bulunmayan yükümlüler Askerliğe Elverişli Değildir: TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden askerlik hizmetini ifa edemeyecek derecede hastalık ya da arızası bulunan yükümlülerdir.

11 Yoklama İşlemi 1) Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu
A) Yükümlülerin Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler: 1) Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu 2) Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu

12 3) Fotoğraflı (üzeri soğuk damgalı ve geniş bant yapıştırılmış) Yoklama Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı 5) Yükümlünün beyan ettiği hastalık ya da arızasına ilişkin elinde mevcut bulunan sağlık raporu, epikriz, özürlülük/ağır özürlülük raporu, vb. tıbbi belgeler (varsa)

13 B) Yoklamalarda Hekimlerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1) Yükümlülerin müracaatlarında önce nüfus cüzdanına bakılarak kimlik bilgileri karşılaştırılır 2) Yükümlülerin boy ve kiloları tespit edilerek, yoklama belgesinin ilgili haznesine elle yazılır (Önceden yazılmışsa kontrol edilir)

14 3) Yoklaması yapılacakların tam bir fiziki muayenelerinin yapılması gerekmektedir (FM tüm sistemleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır). Hekimlerce yükümlülerin; Genel fiziki durumları kontrol edilir kilo fazlalığı-azlığı uzuv eksikliği ortopedik özrü görme ve duyma bozuklukları ameliyat izi, jilet izi, kesik düz tabanlık konuşma, kavrama ve mental durumu tespit edilir

15 5) Yükümlülerle mülakatta bulunulur. Varsa
4) Yoklaması yapılacak yükümlülerin renk körü olup olmadıkları kontrol edilir 5) Yükümlülerle mülakatta bulunulur. Varsa geçirilmiş ya da kronik rahatsızlıkları sürekli kullandıkları ilaçları psikolojik rahatsızlıkları Tespit edilmeye çalışılır. İhtiyaç duyulanlar ayrıntılı muayene için asker hastanesine sevk edilir.

16 6) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)’nden yükümlülerin önceden geçirilmiş rahatsızlıkları ile kullandığı ilaçları, psikolojik veya kronik rahatsızlıkları almış oldukları özürlü raporları vb. kayıtları kontrol edilir 7) Nabız sayılır, kan basıncı ölçülür 8) Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri tespit edilir.

17 9) Yükümlünün bildiği herhangi bir hastalık veya arızası olup olmadığına ilişkin beyanı ile muayene sırasında herhangi bir sağlık yakınmasının bulunup bulunmadığına ilişkin tanzim edilmiş “Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu” incelenir. 10) Varsa beyan edilen hastalık veya arızasına ilişkin mevcut bulunan tıbbi belgeler incelenir.

18 Yapılan Muayenesi Sonucunda Yükümlülerin Aşağıdaki Sağlık Durumlarından Hangisine Uyduğu Tespit Edilir (1) Askerliğe Elverişlidir. (a) SAĞLAM/Askerliğe Elverişlidir. (b) A Grubu/Askerliğe Elverişlidir. (2) Askerliğe Elverişli Değildir (3) Hastalık veya arızası belli bir süre devam edecek olanlara “Ertesi yıla bırakma veya Sevki Geciktirme”

19 Askerliğe Elverişli Yükümlüler
“Herhangi bir hastalık ve arızası olmayan yada hastalık ve arızası olmakla beraber bu hastalık ve arızası TSK SYY’ nin Hastalık ve Arızalar Listesinin “A” dilimine giren yükümlülerdir.” Askerliğe Elverişli Yükümlüler

20 Askerliğe Elverişli Yükümlüler
Herhangi bir hastalık ya da arıza tespit edilmemişse yoklama belgesinin kırmızı mürekkepli kalemle “Askerliğe Elverişlidir” yazılır. İlgili tabip tarafından kaşelenir, imzalanır. Herhangi bir hastalık ya da arıza tespit edilmişse ve TSK SYY’ nin A dilimine giriyorsa, arıza ya da hastalığa ilişkin kod yoklama belgesinin kırmızı mürekkepli kalemle elle yazılır. sağlık satırına sağlık satırına

21 Askerliğe Elverişli Yükümlüler
Örneğin, görme bozuklu 7’nci maddenin A diliminin 1’inci fıkrasında yer alan rahatsızlık olduğundan, sağlık satırına kırmızı mürekkepli kalemle yazılacaktır. Durumu A/7 F-1’e uyar Askerliğe Elverişlidir.

22 Askerliğe Elverişli Olmayan Yükümlüler
Muayene yapan hekim tek başına “ ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir” kararı veremez. Yükümlüler hakkındaki raporlar asker hastanelerince veya geçici sağlık kurulunca verilebilecektir.

23 Askerliğe Elverişli Olmayan Yükümlüler
Yatalak veya gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar ile boy kısalığı, kilo fazlalığı olanlar hakkında geçici sağlık kurulunca rapor tanzim edileceğinden bu yükümlülerin yoklama belgesindeki “Geçici Sağlık Kuruluna/Asker Hastanesine Sevk” ibaresi yazılarak hastalık ve arızalarına dair kod ve açıklama yazılarak yükümlü askerlik şubesine gönderilecektir.

24 Askerliğe Elverişli Olmayan Yükümlüler
Örnek; kararı elle yazılacak ve yükümlü askerlik şubesine gönderilecektir. “Kol ve bacaklardan birinin veya bir bölümünün anadan doğma yokluğu D/57 F-3 Askerliğe Elverişli Değildir.’’

25 Askerliğe Elverişli Olmayan Yükümlüler
Hastalık ve arızaları gözle görülemeyen yükümlülerin kırmızı mürekkepli kalemle elle “ Asker hastanesi dahiliye/psikiyatri Sevki uygundur vb.” yazılarak ilgili askerlik şubesine gönderilecektir. sağlık satırına

26 TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Kullanılması
Yönetmelik 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 89 maddenin ilk 24 maddesi yükümlülerden bahsetmektedir. Aile hekimleri ve sivil tabiplerin kullanacağı ikinci bölüm “Hastalık ve Arızalar” listesinden bahsetmekte olup 70 madde ve 715 fıkradan oluşmaktadır.

27 Hastalık ve arızalar listesinde her madde hastalık ve arızaların ağırlık derecesine göre A, B, C, D dilimlerine, dilimler de fıkralarına ayrılmıştır.

28 Askerliğe Elverişli Olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları hastalık ve arızalar listesinin A dilimlerine girenler Askerliğe Elverişli Olmayanlar : Hastalık ve arızaları hastalık ve arızalar listesinin B veya D dilimlerine girenlerdir.

29 Diğer Hususlar A) Sağlık muayenelerinin hatasız olarak yapılmasının sağlanabilmesi için yasal mevzuatta yer almayan ve tereddüt edilen hususlar hakkında hekimlerin ivedi olarak Askerlik Şube Başkanlıklarına telefon ile ulaşmaları gerekmektedir.

30 Asal Bölge Başkanlığı Asker alma İşlem Kısmı
Dahili ( ) Melikgazi Askerlik Şubesi Bşk. Kocasinan Askerlik Şubesi Bşk.

31 B) TSK SYY hastalık ve arızalar listesinin 32
B) TSK SYY hastalık ve arızalar listesinin 32. maddesinin sonunda bulunan “Boya göre standart ağırlık çizelgesi” ekte verilmiştir C) İhtiyaç duyulması halinde yönetmeliğin güncel hali adresinden temin edilebilir.

32 TEŞEKKÜRLER


"Askerlik Çağına Giren Yükümlülerin Sağlık Muayenesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları