Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yoklama İşlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yoklama İşlemleri."— Sunum transkripti:

1 Yoklama İşlemleri

2 Takdim Planı 1. Tanımlar 2. Yoklama ve Amaçları
3. Aile Hekimi, Resmi Sivil Sağlık Kuruluşunda görevli Tek Tabip veya Askeri Hastanede Görevli Tek Tabipçe Yapılacak Yoklama İşlemleri 4. Geçici Sağlık Kurulu

3 Faydalanılan Kaynaklar
* Sayılı Askerlik Kanunu, * Sayılı Yedek Subay Kanunu, TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, (

4 Tanımlar Askerliğe Elverişlidir: Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine (TSK SYY) göre; sağlık yönünden, askerlik hizmetini ifa etmesine mani bir hastalık veya arızası bulunmayan yükümlülerdir. Askerliğe Elverişli Değildir: TSK SYY’ ne göre; sağlık yönünden askerlik hizmetini ifa edemeyecek derecede hastalık veya arızası bulunan yükümlüler.

5 Tanımlar Geçici Sağlık Kurulu: Askerlik Şubesi Başkanı veya vekili ile mülki makamca görevlendirilen iki sivil tabipten (bunlardan bir tanesi askerlik şubesinin bulunduğu yerde varsa yükümlünün kayıtlı bulunduğu aile hekimi veya yükümlünün yoklamasını yapan en yakın sağlık kuruluşundaki hekimden) teşkil edilen kuruldur. Yükümlü: Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu gereğince yerine getirecek olan her erkek Türk vatandaşıdır.

6 Tanımlar Ertesi Yıla Terk: Yoklama sırasında yasada belirtilen sebeplerden dolayı askerlik işlemlerinin askerlik çağına girecek bir sonraki doğuma bırakılmasıdır. Sevk Tehiri: Yoklaması yapılan yükümlülerin yasada yazılı sebeplerden dolayı askerliklerinin geri bırakılmasıdır.

7 Yoklama 1111 Sayılı As.Kanunu Md.:14
Yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi işlemine yoklama denir.

8 Yoklama Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Muayene; Askerlik Şubesinin bulunduğu yerde öncelikle kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşu veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılır. * Bu amaçla yapılan sağlık muayenesinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaz.

9 Yoklamanın Amaçları * Yükümlülerin;
- Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak sağlık muayenelerinin yapılarak, “Askerliğe Elverişli” olup olmadıklarını tespit etmek. - Sınıflandırmalarına esas olmak üzere askerliğe elverişli olanların; öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerini belirlemektir.

10 Yükümlü Yoklaması Yoklama için gelen yükümlüye; askerlik şubesinde mülakat yapılacak ve aşağıdaki belgeler kontrol edilerek sağlık muayenesine gönderilecektir. * Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu * Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu * Yoklama Belgesi

11 Sınıflandırmaya Esas Bilgi Formu

12 Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu

13 Yoklama Belgesi

14 Sağlık Muayenesi Sağlık Muayenesi için gelen yükümlünün;
* Ruh ve beden durumları ile organları dikkatle gözden geçirilir, * Nabzı sayılır, kan basıncı ölçülür, * Çıplak olarak belirlenen boy ve kiloları tespit edilir, * Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan hastalık ve arızalar kaydedilir.

15 Yükümlü Sağlık Muayenesi
(Yoklama Dönemi) Aile Hekimi * Askerliğe Elverişlidir * A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir * Asker Hastanesine Sevk * Geçici Sağlık Kuruluna Sevk Resmi Sağlık Kurumu Tek Tabip Askerlik Şubesi Askeri Hastane Tek Tabip

16 “Askerliğe Elverişlidir”
Kararı

17 Sağlık Muayenesi (Askerliğe Elverişlidir)
Yükümlü beyanı ve yapılan muayene esasları neticesinde herhangi bir rahatsızlığı olmadığı görülenlerin Yoklama belgesine el yazısı ile örneğe uygun olarak “Askerliğe Elverişlidir” yazılır ve muayene eden tabip tarafından protokol numarası, ad, soyadı, sicil numarası ve unvanı yazılarak (kaşesi olanlar kaşe basabilir) imzalanır.

18 Sağlık Muayenesi (Askerliğe Elverişlidir)
Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak

19 “A dilimi Askerliğe Elverişlidir”
Kararı

20 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre hastalık ve arızalar listesinde her madde hastalık ve arızaların ağırlık derecesine göre A, B, C, D dilimlerine, dilimlerde fıkralara ayrılmıştır. Buna göre;

21 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
* A dilimi; Askerliğe Elverişli olan hastalık ve arızalar * B dilimi; Barışta Askerliğe Elverişli Olmayan hastalık ve arızalar * C dilimi; A,B ve D diliminde toplanan hastalık ve arızaların tedavi ve nekahet hallerinde geçici olarak askerliğe elverişli olmayan hastalık ve arızalar * D dilimi; “Barışta ve Seferde Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Olmayan” hastalık ve arızalar belirtilmiştir.

22 Sağlık Karar Maddelerinin Verilmesi
A/10 F/01 Maddenin Dilimi Hastalık ve Arızaların Yönetmelik maddesi Dilimin fıkrası

23 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
Sağlık muayenesi için gönderilen yükümlülerden rahatsızlığı tespit edilenler ile rahatsızlığı olduğunu beyan edenler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ilgili maddesi açılacak ve hastalık yada arızası olduğu tespit edilenlerden A Dilimine girenlerin; “A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir” kararı verilecektir.

24 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
Yükümlüde “Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve vücutta ileri derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberkilidleri” var ise yoklama belgesine el yazısı ile “A29/F3 Askerliğe Elverişlidir” yazılır ve muayene eden tabip tarafından protokol numarası, ad, soyadı, sicil numarası ve unvanı yazılarak (kaşesi olanlar kaşe basabilir) imzalanır.

25 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak

26 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
A29/F3 rahatsızlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki Deri Hastalıklarına uymaktadır. A Harfi Askerliğe elverişli hastalık ve arızayı, 29 Rakamı 29’ncu Maddeyi, F Harfi F Fıkrasını, 3 Rakamı ise 3’üncü Fıkrada belirtilen; “Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve vücutta ileri derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve tüberkilidleri ifade eder.”

27 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
Yine başka bir örneğe göre; yükümlüde “Çeşitli nedenlerle meydana gelen vücudun bozukluğu yapmamış yanık sekelleri ve açık yaraları” var ise yoklama belgesine Sağlık Kararı bölümüne el yazısı ile “A25/F12 Askerliğe Elverişlidir” yazılır ve muayene eden tabip tarafından ad, soyadı, sicil numarası ve unvanı yazılarak (kaşesi olanlar kaşe basabilir) imzalanır.

28 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak

29 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
A25/F12 rahatsızlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Plastik ve Rekonstrüktif Şirürji, Ağız, Çene, Yüz, Boyun ve Diş Hastalıklarına uymaktadır. A Harfi Askerliğe elverişli hastalık ve arızayı, 25 Rakamı 25’inci Maddeyi, F Harfi F Fıkrasını, 12 Rakamı ise 12’nci Fıkrada belirtilen; “Çeşitli nedenlerle meydana gelen vücudun bozukluğu yapmamış yanık sekelleri ve açık yaraları” ifade eder.”

30 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yükümlülerin silah altına alınabilmelerinin en önemli şartlarından biri vücutlarının askerliğe yapmaya uygun şekilde gelişmiş olmasıdır. Vücutları askerlik yapmaya elverişli olacak şekilde gelişmemiş olanlar ile vücut kitle endeksleri (vücut ağırlığı kg./boy uzunluğunun karesi m²) uyumlu olmayanlar asker hastanelerine veya geçici sağlık kuruluna sevk edilirler.

31 Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesi
Ayak kabısız Üst Sınır Alt Cm. Kg. Kg 150 55 43 151 56 44 152 45 153 58 154 57 46 155 156 59 47 157 60 48 158 61 159 49 Boy Ağırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Cm. Kg. Kg 160 61 50 161 62 162 63 51 163 64 164 52 165 65 53 166 66 167 67 54 168 68 169 55 Boy Ağırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Cm. Kg. Kg 170 69 55 171 70 57 172 71 58 173 174 72 175 59 176 73 60 177 75 61 178 179 76 62

32 Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesi
Ayak kabısız Üst Sınır Alt Cm. Kg. Kg 180 77 63 181 78 64 182 79 65 183 80 66 184 81 185 82 67 186 83 68 187 84 69 188 85 189 86 70 Boy Ağırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Cm. Kg. Kg 190 87 71 191 88 72 192 89 73 193 90 74 194 91 75 195 92 76 196 93 77 197 94 78 198 95 79 199 96 80 Boy Ağırlık Ayak kabısız Üst Sınır Alt Cm. Kg. Kg 200 97 81 201 98 82 202 99 83 203 100 84 204 101 85 205 102 86 206 103 87 207 104 88 208 105 89 209 106 90 210 107 91

33 Boy:171 cm 46 kg (dahil) 36 kg (dahil) 37 kg (dahil) 47 kg (dahil)
Askerliğe Elverişlidir Asker Hasta- nesine Sevk Asker Hasta- nesine Sevk A grubu arızalı Askerliğe Elverişlidir A grubu arızalı Askerliğe Elverişlidir Geçici Sağlık Kuruluna Sevk Geçici Sağlık Kuruluna Sevk

34 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
Sağlık muayenesi için gelen yükümlünün boyu 160 cm. kilosu ise 40 kg. dir. “Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesi”ne baktığımızda boyu 160 cm. olan yükümlü için üst sınır 61 kg. alt sınır ise 50 kg. dir. Yükümlü 40 kg. olduğundan alt sınırından 10 Kg. dan daha fazla eksik olma şartını sağlamamaktadır. Bu nedenle A dilimi arızalı olarak Askerliğe elverişlidir. Eğer yükümlü 39 Kg. veya daha az kilolu olsa idi durumuna göre Geçici Sağlık Kuruluna veya Asker Hastanesine sevk edilmesi gerekecekti.

35 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
160 Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak 40

36 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
A32/F1 rahatsızlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 82’nci sayfasındaki İç Hastalıklarına uymaktadır. A Harfi Askerliğe elverişli hastalık ve arızayı, 32 Rakamı 32’nci Maddeyi, F Harfi F Fıkrasını, 1 Rakamı ise 1’inci Fıkrada belirtilen; “20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlıkta, Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki ağırlıkların alt sınırından 10 Kg. (Dahil)’a kadar eksiklik (Daha önce geçirilmiş hastalığa bağlı olsun veya olmasın) ifade eder.”

37 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
Sağlık muayenesi için gelen yükümlünün boyu 210 cm. kilosu ise 137 kg. dir. “Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesi”ne baktığımızda boyu 210 cm. olan yükümlü için üst sınır 107 kg. alt sınır ise 91 kg. dir. Yükümlü 137 kg. olduğundan üst sınırından 30 Kg. dan daha fazla ağırlığa sahip olma şartını sağlamamaktadır. Bu nedenle Askerliğe elverişlidir. Eğer yükümlü 138 Kg. veya daha fazla kilolu olsa idi Geçici Sağlık Kuruluna veya asker hastanesine sevk edilmesi gerekecekti.

38 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak

39 Sağlık Muayenesi (A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir)
A33/F1 rahatsızlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 85’inci sayfasındaki İç Hastalıklarına uymaktadır. A Harfi Askerliğe elverişli hastalık ve arızayı, 33 Rakamı 33’üncü Maddeyi, F Harfi F Fıkrasını, 1 Rakamı ise 1’inci Fıkrada belirtilen; “20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 30 Kg. (Dahil) fazlalığı ifade etmektedir.

40 “Asker Hastanesine Sevk”
Kasrarı Tek başına hastaneye gidemeyecek durumda olanlar için refaketle sevk yazınız. Refakatçi içinde yol ve iaşe bedeli ödenmesi sağalanır.

41 Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)
* Yapılan muayene sırasında; -Silah altına alınmasına engel olacak bir rahatsızlığı olduğu açıkça görülenler, -Muayene sonucunda haklarında karar verilemeyenler, -Herhangi bir rahatsızlık veya ameliyat geçirdiğini beyan edenler yada belgeleyenler,

42 Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)
- Gözlem altında bulunmaları, uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuar yada görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenler, - Hastaneye sevk isteyen yükümlüler sevk zincirinde belirtilen asker hastanesinin ilgili ünitesine sevk edilirler.

43 Sağlık Muayenesi Ayrıca, sağlık muayenesi için gelen yükümlü hakkında Aile Hekimi veya Resmi Sivil Sağlık Kuruluşunca; “Askerliğe Elverişlidir”, “A grubu arızalı” yada “Geçici Sağlık Kuruluna Sevk” kararı verilemiyorsa bağlantı zincirinde belirtilen asker hastanesine sevk edilirler.

44 Sağlık Muayenesi Sevk Zinciri
Sur Bismil Çınar Ergani Silvan Lice Şanlıurfa Siverek Viranşehir Birecik Suruç Akçakale Mardin Kızıltepe Midyat Nusaybin Batman Kozluk Diyarbakır Asker Hastanesi Siirt Asker Hastanesi Siirt Kurtalan Şırnak Silopi Cizre İdil Şırnak Asker Hastanesi

45 Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)
Sağlık muayenesine gelen yükümlülerden ruhsal ve sinirsel problemi olduğu açıkça görülenler ile vücudunda ameliyat izi olan, jilet izi bulunanlar derhal asker hastanesine sevk edileceklerdir.

46 Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)
Bu yükümlülerin yoklama belgesine el yazısı ile “Diyarbakkır Asker Hastanesi Polikliniğine sevki uygundur” yazılır ve muayene eden tabip tarafından hastalık ve arızaya ilişkin kod ve açıklama ile protokol numarası, ad, soyadı, sicil numarası ve unvanı yazılarak (kaşesi olanlar kaşe basabilir) imzalanır.

47 Sağlık Muayenesi (Asker Hastanesine Sevk)
Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak

48 “Geçici Sağlık Kurulu Sevk”
Kararı

49 Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)
Aile hekimi yada Tek Tabip; sağlık muayenesi için kendisine gelen yükümlünün B, C ve D Dilimine giren rahatsızlığını açık olarak tespit etmiş olsa veya yükümlünün eski sağlık raporları ile görmüş olsa bile bu dilimlere ait kararı tek başına veremez. Yoklama Belgesinin Sağlık Kararı bölümüne örnekte gösterildiği gibi bu tanıyı yazamaz. Bu yükümlüler mutlaka sevk zincirindeki asker hastanesine veya Geçici Sağlık Kuruluna Sevk sevk edilmelidir.

50 Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)
Yükümlüde “Ameliyatla düzeltilmesi tam olmayan görünümü bozan, gıda ile el ayak fonksiyonlarını güçleştiren her türlü doğumsal anomaliler, posttravmatik deformitiler ve yanık sekellerini” ifade eden bir hastalık var . Bu hastalık “B25/F2 Askerliğe Elverişli Değildir” kodunu gerektirir.

51 Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)
Tek Tabip B Kodu Veremez Tabip Dolduracak Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi

52 Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)
Örnekte de belirtildiği gibi B25/F2 kodu tabip tarafından muayene esnasında kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 4’üncü maddesi bu yetkiyi Geçici Sağlık Kurulları ile Asker Hastanelerinin Sağlık Kurullarına verdiğinden böyle bir tanı tek tabip tarafından kesinlikle verilmeyecektir.

53 Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)
Yükümlünün bir kolu dirsek üzerinden yoksa yoklaması önce varsa aile hekimi veya en yakın sağlık kuruluşundaki hekimce yapılacak, yoklama belgesine arıza kodu TSK SYY esaslarına göre kırmızı kalemle “Kol yada bacaklardan birinin veya bir bölümünün anadan doğma yokluğu Geçici Sağlık Kuruluna Sevk D/57 F-3 Askerliğe Elverişli Değildir” kararı elle yazılacaktır.

54 Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)
Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak Geçici Sağlık Kuruluna Sevk D/57 F-3 Askerliğe Elverişli Değildir Geçici Sağlık Kuruluna Sevk D/57 F-3 Askerliğe Elverişli Değildir

55 Sağlık Muayenesi (Geçici Sağlık Kuruluna Sevk)
Yükümlü hakkında nihayi karar; yükümlünün Geçici Sağlık Kurulu üyelerince bizzat görülerek “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporu tanzim edilerek bu kurul üyelerince imzalanmasını müteakip askerlik şubesince onay makamına gönderilip; geri geldikten sonra kesinleşecektir.

56 Geçici Sağlık Kurulu * Yatalaklar, boy kısalığı, kilo fazlalığı olanlar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunan yükümlüler hakkında; - Ertesi Yıla Bırakma, - Sevk Geciktirmesi, - Askerliğe Elverişli Değildir, kararlı sağlık raporları tanzim etmeye yetkilidir.

57 Geçici Sağlık Kurulu

58 Geçici Sağlık Kurulu

59 Geçici Sağlık Kurulu * Yatalak durumda olanların yoklaması, bizzat Geçici Sağlık Kurulu tarafından yükümlünün ikametgahına gidilmek suretiyle yapılabilir.

60 Geçici Sağlık Kurulu * Geçici Sağlık Kurulu; ertesi yıla bırakma veya sevk geciktirmesi raporu verdiği yükümlülere, müteakip yıllarda yapılacak yoklamalarda da “Askerliğe Elverişlidir” veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verebilir, yada bu durumdaki yükümlülere 5 Yıllık erteleme süresi sonunda kesin karar verebilir.

61 Geçici Sağlık Kurulu * Askerlik Şubesi Başkanları, bölgesindeki yatalaklar, boy kısalığı, kilo fazlalığı olanlar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunan yükümlülerin talepleri üzerine askerlik şubelerinin iş yoğunluğunu dikkate alarak, belirli zamanlarda (Mardin As.Ş.Bşk.lığı için her ayın son Cuma günü ) Geçici Sağlık Kurulunu toplar ve sağlık raporu tanzim ederler.

62 Geçici Sağlık Kurulu * Geçici Sağlık kurulunca haklarında karar verilemeyenler, * Rapor onay makamınca uygun görülmeyenler, * Sağlık kararına itiraz edenler, sevk zinciri ile bağlı bulunulan Asker hastanesine sevk edilecektir.

63 Sonuç

64 Yükümlü Sağlık Muayenesi
(Yoklama Dönemi) Aile Hekimi * Askerliğe Elverişlidir * A dilimi Arızalı Askerliğe Elverişlidir * Asker Hastanesine Sevk * Geçici Sağlık Kuruluna Sevk Resmi Sağlık Kurumu Tek Tabip Askerlik Şubesi Askeri Hastane Tek Tabip

65 Yükümlü Sağlık Muayenesi
Dr.Mehmet KAPLAN Dip.Tes.No.:157743 1 No’lu Aile Hekimi Tabip Dolduracak * Askerliğe Elverişli Değildir * A/29 F-3 Askerliğe Elverişlidir * Diyarbakır Asker Hastanesi Dahiliye Polikliğine sevki uygundur. * Geçici Sağlık Kuruluna Sevk D/57 F-3 Askerliğe Elverişli Değildir

66 Yükümlü Sağlık Muayenesi
* Yatalak veya gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar (kol, bacak yokluğu gibi) ile boy kısalığı, kilo fazlalığı olanlar hakkında geçici sağlık kuruluna sevk ve karar maddesi yazılarak, * Hastalık ve arızaları gözle görülemeyen (iç organ noksanlığına dair ameliyat izi, hepatit, epilepsi, lösemi vb. kronik rahatsızlıklar ile ruhsal ve sinirsel problemi olan ) yükümlüler “Diyarbakır Asker Hastanesi ………..Polikliğine Sevki Uygundur vb.” yazılarak hastalık ve arızalarına ilişkin kod ve açıklama yazılarak yükümlü askerlik şubesine gönderilecektir.

67 Teşekkürler


"Yoklama İşlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları