Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİABETİK NEFROPATİ TEDAVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİABETİK NEFROPATİ TEDAVİSİ"— Sunum transkripti:

1 DİABETİK NEFROPATİ TEDAVİSİ
Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Itır Yeğenağa Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser

2 Başlıklar… Glisemik kontrol.. Kan basıncı kontrolü..
Lipid düzeyi kontrolü.. Düşük protein dieti .. Sigaranın bırakılması.. Obezitenin tedavisi.. Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastalarda hemodiyaliz ,periton diyalizi yada renal transplantasyon..

3 Glisemik kontrol Açlık plazma glukozu 90-130 mg/dl A1C <7.0%
Tokluk plazma glukozu <180 mg/dl Self-monitoring of blood glucose (SMBG) Diet tedavisi

4 Unutmamamız Gerekenler!
İleri derecede böbrek fonksiyon bozukluklarında oral hipoglisemik ajanların kesilerek insülin uygulanması daha uygundur

5 Unutmamamız Gerekenler!
Diabetik üremili hastada insülin yıkım ve atılımı azalacağı için HİPOGLİSEMİ atakları görülebilir.

6

7 Kan basıncı kontrolü Antihipertansif ajanlar
Angiotensin-converting enzim (ACE) inhibitörü captopril, enalapril, lisinopril, benazepril, fosinopril, ramipril, quinapril, perindopril, trandolapril, moexipril Angiotensin receptor blocker (ARB) terapi candesartan cilexetil, irbesartan, losartan potassium, telmisartan, valsartan, esprosartan Beta-bloker,Ca kanal blokerleri,Furosemid… Nephropathy can be successfully treated during its early stages by lowering blood pressure and making lifestyle and dietary changes. Hypertension control is key in preventing the progression of diabetic nephropathy, and the goal for all patients with diabetes is to maintain a blood pressure of <130/80 mmHg. ACE inhibitors have been shown to not only reduce blood pressure but also reduce microalbuminuria. Therefore, ACE inhibitors can be used in normotensive type 1 patients who present with microalbuminuria. In type 2 patients with hypertension and microalbuminuria (Stage 2 kidney disease), ACE inhibitors and ARBs have been shown to delay the progression to macroalbuminuria (Stage 3 kidney disease). Finally, in type 2 patients with macroalbuminuria, hypertension, and renal insufficiency (serum creatinine >1.5mg/dL), ARBs are known to delay the progression to end stage renal disease. Beta-blockers are another treatment option and, although the UKPDS did not show a difference in effectiveness between beta-blockers and ACE inhibitors in lowering blood pressure or microalbuminuria, ACE inhibitors continue to be the drug of choice because some studies have shown that they can slow the rate of progression of nephropathy more than other antihypertensive agents. Beta-blockers or non-DCCBs should be considered when patients cannot tolerate ACE inhibitors or ARBs. Many patients need two or more agents to adequately control blood pressure. ACE inhibitors are contraindicated during pregnancy, and patients taking ACE inhibitors or ARBs should be monitored for hyperkalemia. Because microalbuminuria is a marker of increased cardiovascular disease risk, lifestyle modifications including weight loss, exercise, and reduction of dietary salt and alcohol are recommended to reduce the chances of a CVD event.

8 ACE inhibitörleri Renin anjiotensin sisteminin blokasyonu ile;
Daha düşük kan basıncı Daha düşük intraglomerüler basınç Proteinüride azalma (ortalama %45) Anjiotensin II nin non hemodinamik etkilerini inhibe etmesi (proliferasyon, hipertrofi, matrix genişlemesi, sitokin salınımı). Makrofaj aktivasyonunda azalma Natriüretik etki (aldosteron azalması, solut transportunun azaltması)

9

10 Lipid düzeyi kontrolü HMG CoA redüktaz inhibitörleri ile diabetik nefropatinin yavaşladığı da ileri sürülmektedir.

11 Düşük protein dieti Günlük protein alımının 0.6gr/kg/gün olarak kısıtlandığı olgularda 1.0gr/kg/gün alanlara göre GFR da %75 oranında daha belirgin yavaşlama ortaya konulmuştur. Diabetik nefropatisi bulunan olgularda g/kg/gün protein alımı ile proteinüri ve GFR de olumlu etkilerin oluşacağı öngörülmektedir

12 Obezitenin tedavisi

13 Sigaranın bırakılması

14

15 Önleyici tedavi

16 Önleyici tedavi Normoalbuminüri-Normotansif İyi glisemik kontrol
KB nın 130/85 altında olması Sigaranın kesilmesi Lipid düzeylerinin kontrolü

17 Önleyici tedavi Mikroalbuminüri Normotansif İyi glisemik kontrol
Düşük doz ACEi veya ATRA (KB 130/85 mmHg altında tutulması Lipid düzeylerinin kontrolü Sigaranın kesilmesi

18 Önleyici tedavi Persistan mikroalbüminüri-Hipertansiyon
Glisemik kontrol KB kontrolü (<130/85 mmHg) (ACEi, ATRA) Düşük Na diyet Gerekirse diüretik Lipid düzeyi kontrolü Sigaranın kesilmesi

19 Önleyici tedavi Makroproteinüri Renal Yetmezlik İleri Evre
KB etkin kontrolü (<120/75 mmHg) ACEi, ATRA Na diyeti Sigaranın kesilmesi Düşük protein içeren diyet ( gr/kg/gün) Lipid profili ve gerekirse lipid düşürücü tedavi Renal Yetmezlik İleri Evre Transplantasyon ve diyalize hazırla

20 Evre Değerlendirme Tedavi Normoalbuminürik /Normotensif Yıllık mikroalbuminuri taraması, kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi Optimize glisemik kontrol (HbA1c<%7.0) Persistan mikroalbuminüri normotensif Lipid düzeylerinin monitorizasyonu, KB, glisemik kontrol, üriner albumin atılımı ACE inhibitörleri veya ATRA /Hipertansif Uriner albuminüriyi takip et, kreatinin klirens, KB ACE veya ATRA KB<130/85 mmHg, ilave diüretik düşük Na diyet veya diğer anti-hipertansif Proteinuri Monitör idrar protein, KB, lipidler, K.Klirens Agresif KB kontrolü, <125/75 mmHg, lipid düşürücü tedavi, düşük protein diyet Düşük GFR Dializ ve transplantasyon için hazırla Düşük protein diyet, diyalize GFR olduğunda başla

21 Teşekkürler…


"DİABETİK NEFROPATİ TEDAVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları