Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİABETİK NEFROPATİ TEDAVİSİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Itır Yeğenağa Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİABETİK NEFROPATİ TEDAVİSİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Itır Yeğenağa Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser."— Sunum transkripti:

1 DİABETİK NEFROPATİ TEDAVİSİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Itır Yeğenağa Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser

2 Başlıklar…  Glisemik kontrol..  Kan basıncı kontrolü..  Lipid düzeyi kontrolü..  Düşük protein dieti..  Sigaranın bırakılması..  Obezitenin tedavisi..  Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastalarda hemodiyaliz,periton diyalizi yada renal transplantasyon..

3 Glisemik kontrol –Açlık plazma glukozu 90-130 mg/dl –A1C <7.0% –Tokluk plazma glukozu <180 mg/dl –Self-monitoring of blood glucose (SMBG) –Diet tedavisi

4 Unutmamamız Gerekenler!  İleri derecede böbrek fonksiyon bozukluklarında oral hipoglisemik ajanların kesilerek insülin uygulanması daha uygundur

5 Unutmamamız Gerekenler!  Diabetik üremili hastada insülin yıkım ve atılımı azalacağı için HİPOGLİSEMİ atakları görülebilir.

6

7 Kan basıncı kontrolü  Antihipertansif ajanlar  Angiotensin-converting enzim (ACE) inhibitörü –captopril, enalapril, lisinopril, benazepril, fosinopril, ramipril, quinapril, perindopril, trandolapril, moexipril  Angiotensin receptor blocker (ARB) terapi –candesartan cilexetil, irbesartan, losartan potassium, telmisartan, valsartan, esprosartan  Beta-bloker,Ca kanal blokerleri,Furosemid…

8 ACE inhibitörleri Renin anjiotensin sisteminin blokasyonu ile; Renin anjiotensin sisteminin blokasyonu ile;  Daha düşük kan basıncı  Daha düşük intraglomerüler basınç  Proteinüride azalma (ortalama %45)  Anjiotensin II nin non hemodinamik etkilerini inhibe etmesi (proliferasyon, hipertrofi, matrix genişlemesi, sitokin salınımı).  Makrofaj aktivasyonunda azalma  Natriüretik etki (aldosteron azalması, solut transportunun azaltması)

9

10 Lipid düzeyi kontrolü  HMG CoA redüktaz inhibitörleri ile diabetik nefropatinin yavaşladığı da ileri sürülmektedir.

11 Düşük protein dieti  Günlük protein alımının 0.6gr/kg/gün olarak kısıtlandığı olgularda 1.0gr/kg/gün alanlara göre GFR da %75 oranında daha belirgin yavaşlama ortaya konulmuştur. Diabetik nefropatisi bulunan olgularda 0.5-0.85 g/kg/gün protein alımı ile proteinüri ve GFR de olumlu etkilerin oluşacağı öngörülmektedir

12 Obezitenin tedavisi

13 Sigaranın bırakılması

14

15 Önleyici tedavi

16 Normoalbuminüri-Normotansif  İyi glisemik kontrol  KB nın 130/85 altında olması  Sigaranın kesilmesi  Lipid düzeylerinin kontrolü

17 Önleyici tedavi Mikroalbuminüri Normotansif  İyi glisemik kontrol  Düşük doz ACEi veya ATRA (KB 130/85 mmHg altında tutulması  Lipid düzeylerinin kontrolü  Sigaranın kesilmesi

18 Önleyici tedavi Persistan mikroalbüminüri-Hipertansiyon  Glisemik kontrol  KB kontrolü (<130/85 mmHg) (ACEi, ATRA)  Düşük Na diyet  Gerekirse diüretik  Lipid düzeyi kontrolü  Sigaranın kesilmesi

19 Önleyici tedavi Makroproteinüri  KB etkin kontrolü (<120/75 mmHg) ACEi, ATRA  Na diyeti  Sigaranın kesilmesi  Düşük protein içeren diyet (0.6-0.8 gr/kg/gün)  Lipid profili ve gerekirse lipid düşürücü tedavi Renal Yetmezlik İleri Evre Transplantasyon ve diyalize hazırla

20 EvreDeğerlendirmeTedavi Normoalbuminürik/Normotensif Yıllık mikroalbuminuri taraması, kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi Optimize glisemik kontrol (HbA1c<%7.0) Persistan mikroalbuminüri normotensif Lipid düzeylerinin monitorizasyonu, KB, glisemik kontrol, üriner albumin atılımı ACE inhibitörleri veya ATRA Persistan mikroalbuminüri /Hipertansif Uriner albuminüriyi takip et, kreatinin klirens, KB ACE veya ATRA KB<130/85 mmHg, ilave diüretik düşük Na diyet veya diğer anti-hipertansif Proteinuri Monitör idrar protein, KB, lipidler, K.Klirens Agresif KB kontrolü, <125/75 mmHg, lipid düşürücü tedavi, düşük protein diyet Düşük GFR Dializ ve transplantasyon için hazırla Düşük protein diyet, diyalize GFR 10-12 olduğunda başla

21 Teşekkürler…


"DİABETİK NEFROPATİ TEDAVİSİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Itır Yeğenağa Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser Hazırlayan : Stj.Dr.Elif Ece Eser." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları