Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Birimi 2014. Referans Aralık Bazı hastalık tablolarıyla hastanın durumunun uyumunun araştırılması ya da sağlık derecesinin belirlenmesi için referans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Birimi 2014. Referans Aralık Bazı hastalık tablolarıyla hastanın durumunun uyumunun araştırılması ya da sağlık derecesinin belirlenmesi için referans."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Birimi 2014

2 Referans Aralık Bazı hastalık tablolarıyla hastanın durumunun uyumunun araştırılması ya da sağlık derecesinin belirlenmesi için referans veriler kullanılır. 2 Eğitim Birimi 2014

3 Referans birey → tanımlanmış kriterlere göre karşılaştırma amacıyla seçilmiş birey Referans değer → referans bireyde gözlem ve ölçümle belirlenen belli bir sayısal değer 3 Eğitim Birimi 2014

4 Hastanın laboratuvar verileriyle referans değerleri karşılaştırabilmek için; Referans bireyler çok iyi tanımlanmalı Araştırılan hastalar, referans popülasyonla her alanda benzerlik göstermeli Örnek elde ediliş ve işleniş koşulları bilinmeli Ölçü birimleri aynı olmalı Tüm laboratuvar metodları standardize edilmelidir. 4 Eğitim Birimi 2014

5 Referans sınırları arasında = ? Sağlıklı Referans sınırları dışında = ? Hasta 5 Eğitim Birimi 2014

6 Başka bir amaç ile kanı alınmış normal şahıslarda birbiriyle ilgisi olmayan birçok test denemek için çalışılırsa artan test sayısıyla orantılı olarak normal dışı değerlerde netice elde etme olasılığı artar Sağlıklı bir şahıstan, birbirinden farklı kapsamda 20 ayrı test istense, bunlardan birinin referans aralık dışında kalma olasılığı % 60’dır. Bir test için verilen referans aralık içindeki her sonucun normali yansıttığı söylenemez 6 Eğitim Birimi 2014

7 O test neticesinin o şahıs için belirli bir hastalığa işaret edip etmediğine karar verecek olan kişi o hastanın hekimidir 7 Eğitim Birimi 2014

8 Panik değerler (kritik değerler) Laboratuvarda çalışılan testlerden belirlenen referans aralık dışında, hastaya acil müdahale edilmesini gerektiren veya hastanın hekiminin dikkatini çekmeyi gerektiren değerlerdir. Panik değer bildirim talimatı nın amacı hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekime bildirilmesi sürecinin işletilmesinin sağlanmasıdır. Panik Değer 8 Eğitim Birimi 2014

9 Çalışılan testlerin sonuçları hastanın daha önceki sonuçları ile karşılaştırıldığında ya da hastalığın tanısı ile ilgili olarak bir uygunsuzluk tespit edildiği panik (kritik) değerlerde birtakım işlemler uygulanır. Süreç 9 Eğitim Birimi 2014

10 Numune tekrar kontrol edilmelidir Hemen laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir Numune ile ilgili preanalitik bir hata (aşırı hemoliz, lipemik serum, pıhtılı numune, aşırı beklemiş numune vb.) varsa gerekirse hastadan numune tekrarı istemelidir. Preanalitik Süreç 10 Eğitim Birimi 2014

11 Cihaz kontrol serumu/plazma/tam kan ile kontrol edilir. Kontrol sonucu anormal çıkarsa kalibrasyon yapılır. Tekrar kontrol serumu/plazma/tam kanı okutularak cihaz kontrol edilir. Panik değerin gerçekleştiği (biyokimya, hormon, koagülasyon veya hemogram) cihazda; Analitik Süreç 11 Eğitim Birimi 2014

12 Anormal çıkan hasta numunesi tekrar çalışılır. Sonucun anormal çıkması durumunda; sonuç mevcut başka bir yöntem ya da başka bir cihaz var ise onunla teyit edilir. Hasta serviste yatıyor ise servis sorumlu hemşiresi ve doktoruna, acil servis veya poliklinik hastası ise doktoruna bilgi verilir. Analitik Süreç 12 Eğitim Birimi 2014

13 13 Eğitim Birimi 2014

14 Panik Değerler Listesi Laboratuvarda çalışılan testlerden belirlenen referans aralık dışında ve kişi için riskli olabilecek değerlerin belirlenmesi sonucu oluşturulan listedir. 14 Eğitim Birimi 2014

15 15 Eğitim Birimi 2014

16 16 Eğitim Birimi 2014

17 ÜRE ÜST KRİTİK DEĞER: > 2 00 mg / dL 17 Eğitim Birimi 2014

18 Üre Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler: Böbrek fonksiyonlarının bozulması; Prerenal yetmezlik: Konjestif kalp yetmezliği; Su ve tuz kaybı (kusma, diare, diürez, terleme);Şok. Postrenal yetmezlik: Üriner yol tıkanmaları; Artan protein katabolizması: Gastrointestinal hemoraji; Akut MI; Stres. Diyetle yüksek protein alımı, Pürin-pirimidin metabolizması bozuklukları 18 Eğitim Birimi 2014

19 KALSİYUM (Ca) ALT KRİTİK DEĞER: < 6 mg /dL ÜST KRİTİK DEĞER: > 1 2 mg /dL Hiperkalsemi (>12 mg/dl): Halsizlik,iştahsızlık, bulantı, kusma Stupor ve koma Hipokalsemi (<6.0 mg/dl) : Tetani→ Kas krampları, parestezi Konvülzyon, huzursuzluk EKG değişiklikleri, kalp yetmezliği 19 Eğitim Birimi 2014

20 KREATİNİN ÜST KRİTİK DEĞER: > 10 mg / dL 20 Eğitim Birimi 2014

21 Kreatinin Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler: Prerenal nedenler : Hipovolemi ; Hipotansiyon ; Ağır enfeksiyonlar Renal nedenler : Glomerülonefritler ; DIC ; Transplantasyon rejeksiyonu ; Nefrotoksisite ; İntertisyel nefritler ; Piyelonefritler ; Diabetik böbrek hastalığı ; Multisistem hastalıklar. Postrenal nedenler : Tübüler obstrüksiyon ; Üreter hasarı ; Üreter obstrüksiyonu ; Üretrada taş. İlaçlar Nefrotik sendrom Karaciğer hastalıkları ile birlikte olan böbrek yetmezlikleri: Hepatosellür hastalıklar ; Tıkanma sarılığı ; Uzun süren hipotansiyon. Metabolik hastalıklar: Orak hücreli anemi ; Karaciğer ve böbrek amiloid infiltrasyonu Akromegali ve jigantizm Kanserli hastalarda gelişen böbrek yetmezliği Böbrek tümörleri ve tümör invazyonları KREATİNİN 21 Eğitim Birimi 2014

22 GLUKOZ ALT KRİTİK DEĞER: < 40 mg/dL ÜST KRİTİK DEĞER: > 4 0 0 mg/dL 22 Eğitim Birimi 2014

23 GLUKOZ (Yenidoğan) ALT KRİTİK DEĞER: < 30 mg/dL ÜST KRİTİK DEĞER: > 300 mg/dL 23 Eğitim Birimi 2014

24 Glukoz Düzeyinin Artmasına Yol Açan Bazı Sebepler: DM ; Pituiter hastalıklar (Jigantizm, Akromegali) ; Dolaşımda adrenalin düzeyinin artması (Akut stres, Feokromasitoma, Dışarıdan adrenalin verilmesi, Ağır tirotoksikoz) ; Vitamin B1 eksikliği ; Glukagonoma ; Akut pankreatit ; Yaygın pankreas kanseri ; Periton diyalizi, hemodiyaliz ; İlaçlar GLUKOZ 24 Eğitim Birimi 2014

25 Glukoz Düzeyinin Azalmasınına Yol Açan Bazı Sebepler: Açlık hipoglisemisi; İnsülinoma; Endotoksik şok; Kaşeksi; Pankreas dışı malign tümörler; Hipopituiterizm; Glukagon eksikliği; Katekolamin; Adrenal yetersizliği; Karaciğer hastalıkları (Siroz, Ağır hepatit, Karaciğer konjesyonu); İlaçlar; Ağır malnütrisyon; Gebelik; Enzim defektleri; Alkol hipoglisemisi; Prematürite, SGA bebek, RDS, hiperinsülinemi durumları, glikojen depo hastalıkları, enzim defektleri, yağ ve aminoasit metabolizması bozuklukları GLUKOZ 25 Eğitim Birimi 2014

26 POTASYUM (K) ALT KRİTİK DEĞER: < 3 m mol / L ÜST KRİTİK DEĞER: > 6 m mol / L Hipopotasemi (< 2.8): İleus, iştahsızlık, kusma, kabızlık, letarji, yorgunluk, kramplar, azalmış refleks, konfüzyon, paralizi, EKG değişiklikleri Hiperpotasemi (6.2 mmol/L): K> 6 mEq/L → Acil Durum K >7 mEq/l →Hayatı tehdit eden durum Kas güçsüzlüğü, uyuşukluk, EKG değişiklikleri 26 Eğitim Birimi 2014

27 POTASYUM (K) (Yenidoğan) ALT KRİTİK DEĞER: < 2.5 mEq / L ÜST KRİTİK DEĞER: > 8 mEq / L 27 Eğitim Birimi 2014

28 SODYUM (Na) ALT KRİTİK DEĞER: < 12 5 m mol / L ÜST KRİTİK DEĞER: > 160 m mol / L Hiponatremi (<125): Konvülzyon, refleks kaybı, artmış kafa içi basıncı Hipernatremi (>160): Huzursuzluk, taşikardi, hipertansiyon, oligüri,delirium, manik reaksiyon, yüksek ısı 28 Eğitim Birimi 2014

29 KLORÜR (CI) ALT KRİTİK DEĞER: < 75 m mol / L ÜST KRİTİK DEĞER: > 130 m mol / L 29 Eğitim Birimi 2014

30 TOTAL BİLİRUBİN (Yenidoğan) ÜST KRİTİK DEĞER: > 1 5 mg / dL Kernikterus indirekt bilirubinin beyin dokusunda birikmesi sonucu oluşan nörolojik bir durumdur Bilirubin >25mg/dl 30 Eğitim Birimi 2014

31 AMİLAZ ÜST KRİTİK DEĞER: > 500 U /L 31 Eğitim Birimi 2014

32 TSH ÜST KRİTİK DEĞER: > 1 50 μ IU g /L 32 Eğitim Birimi 2014

33 TROPONİN I ÜST KRİTİK DEĞER: Erkek > 0.033 μg /L Kadın > 0.013 μg /L 33 Eğitim Birimi 2014

34 CK-MB ÜST KRİTİK DEĞER: Erkek: > 5.2 μg /L Kadın: > 3.1 μg /L 34 Eğitim Birimi 2014

35 PROTROMBİN ZAMANI (PT) ÜST KRİTİK DEĞER: > 30 SANİYE 35 Eğitim Birimi 2014

36 aPTT ÜST KRİTİK DEĞER: > 100 SANİYE 36 Eğitim Birimi 2014

37 LÖKOSİT (WBC) ALT KRİTİK DEĞER: < 2000 / uL ÜST KRİTİK DEĞER: >20.000 / uL 37 Eğitim Birimi 2014

38 HEMOGLOBİN (Hb) ALT KRİTİK DEĞER: < 6.5 g / dL ÜST KRİTİK DEĞER: > 20 g / dL 38 Eğitim Birimi 2014

39 HEMOGLOBİN (Yenidoğan) ALT KRİTİK DEĞER: < 9.5 g / dL ÜST KRİTİK DEĞER: > 22 g / dL 39 Eğitim Birimi 2014

40 HEMATOKRİT (HCT) ALT KRİTİK DEĞER: < % 20 ÜST KRİTİK DEĞER: > %60 40 Eğitim Birimi 2014

41 HEMATOKRİT (Yenidoğan) ALT KRİTİK DEĞER: : < % 33 ÜST KRİTİK DEĞER: > % 70 41 Eğitim Birimi 2014

42 TROMBOSİT (PLT) ALT KRİTİK DEĞER: < 50.000 / uL ÜST KRİTİK DEĞER: > 500.000 / uL 42 Eğitim Birimi 2014

43 TRANSFÜZYON MERKEZİ Cross match işleminde kan grubu uyuşmazlığının saptanması 43 Eğitim Birimi 2014

44 TİT GLUKOZ VEYA KETON KUVVETLİ POZİTİFLİĞİ 44 Eğitim Birimi 2014

45 Anti-HCV POZİTİFLİK 45 Eğitim Birimi 2014

46 Anti-HIV POZİTİFLİK 46 Eğitim Birimi 2014

47 MAGNEZYUM (Mg) ALT KRİTİK DEĞER: < 1.0 mg/dL ÜST KRİTİK DEĞER: > 5.0 mg/dL 47 Eğitim Birimi 2014

48 FOSFOR (P) ALT KRİTİK DEĞER: < 1 mg/dL ÜST KRİTİK DEĞER: > 9 mg/dL 48 Eğitim Birimi 2014

49 BİKARBONAT (HCO3) ALT KRİTİK DEĞER: < 10 mEq/ L ÜST KRİTİK DEĞER: > 40 mEq/ L 49 Eğitim Birimi 2014

50 KAN pCO 2 ALT KRİTİK DEĞER: < 20 mmHg ÜST KRİTİK DEĞER: >70 mmHg 50 Eğitim Birimi 2014

51 KAN pO 2 ALT KRİTİK DEĞER: < 40 mmHg 51 Eğitim Birimi 2014

52 KAN pH ALT KRİTİK DEĞER: < 7.2 ÜST KRİTİK DEĞER: >7.6 52 Eğitim Birimi 2014

53 Te ş ekkürler Eğitim Birimi 2014


"Eğitim Birimi 2014. Referans Aralık Bazı hastalık tablolarıyla hastanın durumunun uyumunun araştırılması ya da sağlık derecesinin belirlenmesi için referans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları