Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

.Çocukta davranış yönetimi .Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ".Çocukta davranış yönetimi .Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?"— Sunum transkripti:

1 .Çocukta davranış yönetimi .Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?
YAMANTÜRK ORTAOKULU .Çocukta davranış yönetimi .Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım? PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN ARZU EFENDİOĞLU

2 SEMİNER İÇERİĞİ İlköğretimin temel özellikleri.
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) SEMİNER İÇERİĞİ İlköğretimin temel özellikleri. İlköğretime hazırlık ve etkileyen faktörler. Birinci sınıfa başlayacak olan çocukların sahip olması gereken nitelikler. Çocuğunuzu nasıl desteklemelisiniz. Okula gidecek çocuğa neler söylenmesi gerektiği. Çocukta sorumluluk duygusu Çocukta özgüven duygusu Çocukta davranış yönetimi Anne baba tutumları Okul öncesi eğitimin temel özellikleri. Okul öncesi dönemdeki çocukların genel özellikleri Okula alışma. Okul başarısında anne babanın rolü.

3 Okul Öncesi Eğitimin Temel Özellikleri
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Okul Öncesi Eğitimin Temel Özellikleri

4 Okul Öncesi Eğitimin Temel Özellikleri
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Okul Öncesi Eğitimin Temel Özellikleri • Grup etkileşimi fazladır. • Süreç önemlidir. • Esnek bir programdır. • Ders yoktur. • Etkinlik süreleri standardize edilmemiştir. • Kurallar gruba ve grubun özelliğine göre oluşturuluyor. • Öğretmen rehberdir. • Sınıf düzenindeki farklılık çocukları programda değişik düzeylerde aktif kılar (sınıf etkinlik köşelerinden oluşmuştur.) • Çocuklar deneyerek yaşayarak öğrenirler.

5 Okul ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
2-6 Yaş(İlk Çocukluk) Yaşam becerileri,taklit Dikkat süresi azdır Temel alışkanlıkları(tuvalet,yemek,uyku)edinir. Başkalarının yanında utandırmamak,keşfetmesine izin vermek,hayal ürünü anlattıklarına yalan şeklinde yaklaşmamak,ceza vermemek(önceden söylemek),sorularını cevapsız bırakmamak(kime soruyorsa),tuvalet eğitiminde baskıcı ve serbest olmamak

6 İlköğretimin Temel Özellikleri
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) İlköğretimin Temel Özellikleri

7 İlköğretimin Temel Özellikleri
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) İlköğretimin Temel Özellikleri • Daha yapılanmış bir süreç söz konusudur. • Okul öncesindeki sürece bağlı değerlendirme anlayışına karşılık, ilköğretim daha çok sonuca yönelik bir değerlendirme anlayışına sahiptir. İlköğretimin çocuğun hayatındaki yeri!

8 İlköğretime Hazırlık Nedir?
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) İlköğretime Hazırlık Nedir? İlköğretime Hazırlığı Etkileyen Faktörler Fiziksel faktörler Zihinsel faktörler Duygusal faktörler Sosyal faktörler

9 Bu yalnızca olgunlaşma ile ulaşılabilecek bir nokta değildir.
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Çocuğun herhangi bir duygusal karışıklığa uğramadan kolayca ve yeterli olarak öğrenebilmesidir. Bu yalnızca olgunlaşma ile ulaşılabilecek bir nokta değildir. Çocuk bu hazırlığa yeni öğrenme görevlerine temel olabilecek ön öğrenmesini “okul öncesi dönemde” öğrendiklerini tamamlayarak ulaşabilir. İlköğretime başlamadan bir dönem önce, matematik ve çizgi çalışmalarının yapılması değil, 5-6 yaş grubu çocukların bütünsel gelişimlerinin desteklenerek, ilköğretim için gerekli becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmalar bütünüdür. Fiziksel faktörler (Bedensel gelişim, büyüme, hastalıklar) Zihinsel faktörler (Zeka, dil) Duygusal faktörler (Duygularını ifade etme, anneden ayrılık, kırıklık duygusu) Sosyal Faktörler (Ailedeki yetişkinlerin çocukla birliktelik kalitesi, sosyal çevrenin çocuğa sağladığı olanaklar)

10 ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)
İlköğretim 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocukların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler ÖĞRENME BOYUTU Bir ders süresince sırasında oturarak dikkatini derse verebilmesi Aşağı-yukarı, büyük-küçük, ilk baştaki-en sondaki... gibi nitelik nicelik bildiren kavramları öğrenmiş olması . El ve göz koordinasyonunun yazmaya- çizmeye yetecek kadar gelişmiş olması. Dil gelişiminin kendini ifade etmeye yeterli olması, Sayıları 10’a kadar sayması, tanıması, yazabilmesi, Objeler arasında benzerlik ve farklılıkları bulabilmesi, Eksikleri görebilmesi, Birbirini tamamlayan resimleri mantık zinciri kurarak sıraya sokabilmesi, Hikaye tamamlayabilmesi, Renkleri doğru tanıyabilmesi, Verilen sıralı yönergeleri anlayıp yerine getirebilmesi, Gerçekçi bir benlik saygısı ve özgüven. Anneden bağımsızlaşmış olma. Öz bakım becerilerini kendi başına rahatlıkla karşılayabilmesi. Yaşına uygun verilen sorumlulukları yerine getirebilmesi. Bazı eşya ve bilgisini arkadaşlarıyla paylaşabilmesi ve birlikte oynayabilmesi. Uygun zaman ve mekanda uygun tepkiler verebilmesi, Okulda ki yetişkinler ve öğrencilerle iyi bir iletişim halinde olması. Değişen okul kurallarına ve düzenine uyabilmesi, Eşyalarına sahip çıkabilmesi.  Yaşının gerektirdiği hız ve beceriye sahip olması gerekir. Öğrenmede zorluk,  Başarıda düşüklük,   Okula gitmede isteksizlik,   Verilen sorumlulukları üstlenememe,   Öğretmenlerin yönergelerine uygun davranmama,  Ders saatlerinde beklendiği şekilde davranmayıp çevreyle aşırı ilgili olma, ve diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlar gösterme,  Arkadaşlarıyla geçinememe, onları sürekli şikayet etme, Dikkat süresi (ders süresi 40 dak.) Kendi kendine giyinme (fermuarını çekme, düğmesini ilikleme, ayakkabı bağlama vb.) Sırada dik ve belli bir mesafede oturma Tuvalet kontrolü Kendi temizliğini yapabilme Sırasını bekleme, sebat gösterme Teneffüslerde kendisini koruma, dengeli hareket etme Kendi sorumluluğunu taşıma Anneden ve evden kolay ayrılabilme Anneden ayrı olduğu için kırıklık duymama Öğretmen ile iletişim kurabilme Öğretmenin verdiği talimatlara uyma Diğer çocukların varlığına katlanabilme ve onlarla baş edebilme Kendini ifade etme Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim

11 ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)
İlköğretim 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocukların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler • Kendi kendine giyinme (fermuarını çekme, düğmesini ilikleme, bağlama vb.) • Sırada dik ve belli bir mesafede oturma • Tuvalet kontrolü • Kendi temizliğini yapabilme • Sırasını bekleme, sabır gösterme • Teneffüslerde kendisini koruma, dengeli hareket etme • Kendi sorumluluğunu taşıma • Anneden ve evden kolay ayrılabilme • Anneden ayrı olduğu için kırıklık duymama • Öğretmen ile iletişim kurabilme • Öğretmenin verdiği talimatlara uyma • Diğer çocukların varlığına katlanabilme ve onlarla baş edebilme • Kendini ifade etme • Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim

12 Nasıl Desteklemeliyiz?
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Nasıl Desteklemeliyiz? Özbakım Becerileri İle İlgili Çalışmalar Duygusal Alanda Yapılacak Çalışmalar Sosyal Alanda Yapılacak Çalışmalar Psikomotor Alanda Yapılacak Çalışmalar Zihinsel Alanda Yapılacak Çalışmalar Dil Alanında Yapılacak Çalışmalar

13 Öz bakım Becerileri İle İlgili Çalışmalar
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Öz bakım Becerileri İle İlgili Çalışmalar – Kendi işini yardımsız olarak yapma – Tuvalet, el-yüz temizliğini yardımsız yapma – Giysilerini yardımsız giyip çıkarma – Eşyalarını toplama – Kendi sorumluluğunu üstlenme

14 Duygusal Alan… ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) – Kendi duygularını tanıma ve ifade etme – Başkalarının duygularını anlama – Duygusal tepkilerini kontrol etme

15 ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)
Sosyal Alan… – Başkalarıyla iletişim kurma – Toplumsal kurallara uyma (sosyal kurallar, nezaket kuralları, saldırganlık vb.) – Yeni bir gruba adapte olma, bir grubun üyesi olma – Paylaşma, yardımlaşma, işbirliği – Sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme – Sırasını bekleme, izin isteme

16 ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)
Psikomotor Alan… -Beden dengesini sağlama -Dengeli yürüme, koşma- -Farklı hareketler yaparken beden dengesini koruma -Koordineli hareket etme -Engellerle karşılaştığında seri ve çabuk hareketler yapma -Vücut organları arasında koordinasyonu sağlama -El-göz koordinasyonu ve ince motor beceriler -Nesneleri bir kaptan diğerine aktarma, makas tutma vb. -Düzgün kalem tutma -Çizgileri birleştirme -Çizgileri kopya etme

17 ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)
Zihinsel Alan… – Dikkat ve hafıza becerileri – Matematik becerileri • Nesne sayma, rakam tanıma • Nesnelerle arttırma, eksiltme yapma • Renk, şekil setleri – Bilimsel düşünme becerileri • Gözlem yapma • Tümevarım, tümdengelimsel düşünme • Neden-sonuç ilişkisi kurma • Problem çözme - Dil Alanında Yapılacak Çalışmalar – Kelime hazinesini zenginleştirme – Türkçeyi düzgün kullanma – Kelimeleri doğru telaffuz etme – Sesinin tonunu ve hızını ayarlama – Aynı sesle başlayan-biten kelimeler üretme – Anlatma ve ifade etme becerileri

18 EL, KOL, VE PARMAK KASLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN; YAPABİLECEKLERİNİZ:
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) EL, KOL, VE PARMAK KASLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN; YAPABİLECEKLERİNİZ:

19 Hamur ve çamur ile oynaması,
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Hamur ve çamur ile oynaması, Yere dökülen bir avuç mercimek, düğme, boncuk gibi ufak şeyleri tek tek toplaması, Düğme ilikleyip açması, Resim yapması, Çizgi çalışmaları, Bir tepsiye tuz koyularak bu tuz üzerinde sizin önderliğinizde parmağı ile çizgi, harf, sayı ve benzeri şekiller yapıp silebilirler. Bir leğene su ve içine biraz şampuan konulur, Avuçlarına alabileceği büyüklükte iki tane sünger verilir. Avuçlarını açıp kapayarak süngerleri sıkması böylece köpük üretmesi istenilir. Bunlar el kaslarını geliştirmede yararlı olur. Bir leğen suyun üzerine bir küçük kağıt konulur. Yelpaze görevi görecek başka bir kitap yada kart ile rüzgar oluşturarak kayık gibi kağıdı hareket ettirmesi istenir. Bu da el bilek kaslarını geliştirir.

20 ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)
Anne Babalar İlköğretim 1.Sınıfa Başlayacak Çocuklarına Nasıl Yardım Edebilirler?

21 ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)
Eğer çocuk anasınıfına devam ediyorsa ilköğretim ve anaokulu karşılaştırmasını olumsuz cümleler kurarak yapmamalıdırlar (Anaokulunda oyuncaklar var ama ilköğretimde yok gibi bir cümle kurmak yerine, anaokulunda oyuncakların vardı ilköğretimde ise kendi çanta ve içinde kitapların vs. olacak) Çocukların sordukları bütün soruları onları korkutmadan sadece gerçekleri anlatarak, cevaplayamadıkları sorular için ise çocuğu daha sonra konuşmaya ikna ederek zaman kazanmak, bir uzmana danışarak nasıl cevaplayacaklarını öğrenip mutlaka çocukla paylaşmak son derece önemlidir.(Anne-babaya güven) İlköğretime başlamadan önce görme yetisinin yeterliliğinin tespiti için mutlaka göz muayenesi yaptırılmalıdır.

22 ÖNERİLER ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)

23 Her çocuğun ilköğretime uyum süreci diğerinden farklıdır.
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Her çocuğun ilköğretime uyum süreci diğerinden farklıdır. Bizler çocuklarımıza bu yeterlilikler kazandırmış olsak da çocuk okulun ilk günlerinde ağlayıp sınıfa girmek istemeyebilir. Bu, her çocuğun gösterebileceği normal bir tepkidir. Anne-babanın panik olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Önemli olan anne-babanın çocuğa kendi duygusallığını yansıtarak bu durumu daha güç hale getirmemesidir. Anne-babanın kararlılığı çok önemlidir. Onu anladığımızı belirtmek, ancak bununla baş edebileceğini de vurgulamak önemlidir. Eğer çocuğumuz ilköğretime iyi bir şekilde hazırlandıysa bu dönemi çok kısa sürede atlatacaktır.

24 Biz İstiyoruz ki; Öğrenmeye istekli,
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Biz İstiyoruz ki; Öğrenmeye istekli, Düşüncelerini, bilgilerini rahat ifade edebilen, Çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilen, Kendine güvenen, Mutlu, başarılı çocuklar yetiştirelim.

25 Veli olarak Sizler; Bu sorumluluğu küçümsememeli ancak gereğinden
ÇOCUKLARIN BAŞARISINDA YA DA BAŞARISIZLIKLARINDA ANNE VE BABALARIN TUTUMLARI ÖNEMLİ BİR YER ALIR. Veli olarak Sizler; Bu sorumluluğu küçümsememeli ancak gereğinden fazla da büyütmemelisiniz.

26 Çocuğunuzu gerçekçi gözlemlerle tanımalı, çocuktan beklentilerinizi
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)    Çocuğunuzu gerçekçi gözlemlerle tanımalı, çocuktan beklentilerinizi buna göre ayarlamalısınız.

27 ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012)
Çocuğunuzu, ne arkadaşı, ne diğer çocuğunuz, ne kendi çocukluğunuz, ne de olmasını istediğiniz, zihninizde canlandırdığınız o, ‘harika çocukla’ asla kıyaslamayın.Çocuğunuzu olduğu gibi tanıyın, kabul edin, saygı duyun.

28 ÇOCUKLARDA SORUMLULUK DUYGUSU GELİŞTİRMEK
Sorumluluk anne-baba iletişimi, paylaşımı ve daha sonra bu iletişime yeni üye olan çocukla, anne-baba-çocuk üçgeninde değerlendirilebilir.

29 Sorumluluk; anne-babanın tutum ve davranışlarından etkilenerek ortaya çıkar,bu tutumlara örnek baskılı ,otoriter tutum,gevşek(çocuk merkezli tutum)koruyucu,ilgisiz, ve kayıtsız tutum ya da güven verici, destekleyici ve hoşgörülü tutum bunların birleşimiyle gelişen bir beceridir.

30 TEMBELLİK YA DA SORUMSUZLUK BİR “HATA” DEĞİL “SONUÇTUR.”

31 Çocuğun çalışma alışkanlığını kazanması bir ölçüde ilk temel alışkanlıkları kazanmasına bağlıdır.0-6 yaş döneminde bu çocuktur ne anlar derseniz anlayıp anlamadığını ileriki yaşlarda görürsünüz Başka bir deyişle, okul öncesi döneminde yemek yeme,uyku ve tuvalet alışkanlığını güzel bir şekilde kazanan çocuklar, oyuncaklarını düzenleme ve ödevlerini yapma sorumluluğuna aday olan çocuklardır.

32 - İNSANLAR BİLDİKLERİNE GÖRE DEĞİL, GÖRDÜKLERİNE GÖRE HAREKET EDERLER..
Model Olmak!.. “ÇOCUKLAR AYNADIR; BİZİ YANSITIR!..”

33 Davranışlarımız … Anne-Baba Olarak Çocuklarınıza Karşı Davranışlarınız Ne kadar Tutarlı ?

34 Her Zaman Suçlanan, Her Davranışına Müdahale Edilen Çocuk, Artık Her şeyden Kendisini Sorumlu Tutmaya Başlar.

35 Yamantürk Ortaokulu ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Çocuklarınızın nasıl olmasını istiyorsanız onlara o şekilde devranın!!!..

36 Seminere katıldığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
ANA SINIFI VELİ SEMİNERİ (2012) Seminere katıldığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. REHBERLİK SERVİSİ


".Çocukta davranış yönetimi .Çocuğumu okula nasıl hazırlamalıyım?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları