Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN

3 Rahman Kimdir? Rahim Kimdir? اَلرَّحْمٰـنِ الرَّحيمِ ﴿٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan.

4 Er-Rahman Er-Rahman; Özünde Merhametli olan. Rahmetin kaynağı. Er-Rahman; İnsan aklının ve havsalasının alamayacağı kadar büyük, sonsuz ve mutlak merhamet sahibi. (Şartsız) (Herkes İçindir) (Hava-Su-Güneş….)

5 Er-Rahim Er-Rahim; Muhatabın bilinçli olarak yaptıklarından dolayı celbedilen rahmettir. Hakedene rahmet eden. Er-Rahim; İradesini doğru kullanan kullarına daha iyisini verendir. Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedi nimet veren. Er-Rahim; Merhameti kendisini eyleme götüren kimsedir. Er-Rahim; İşinde çok merhametli olan, Özünde Rahmet olanın işini de rahmetle yapması. Merhametin Yansıması (İsteyen İçindir)

6 RAHMAN (Allah’a bakan Yüzü) (Rahmetin Kaynağı) RAHİM (İnana bakan Yüzü) (Allah’tan varlığa sunulan Fiili Rahmet) İlahi Rahmet

7 Er-Rahman Özünde Merhametli Sürekli Değişmez Allah’ın Zatına yönelik Rahmet edene dönük Rahmet sahibi Er-Rahim İşinde Merhametli Oluş ve Yenileniş Allah’ın Fiiline yönelik Rahmet edilene dönük Rahmet eden Rahmetin menbaı Menbaından Varlığa sunulan Fiili rahmet Özel isimdir Genel İsimdir Rahmetin Sonsuz Kaynağı Özünde sonsuz rahmet sahibi olan Daima Merhamet eden İşinde çok merhametli olan İLİŞKİ

8 Besmele de dahil Rahman ve Rahim isimlerinin yan yana geldiği her yerde Rahman önce, Rahim sonra gelir Dolayısıyla Rahman’ın daha kapsayıcı olduğu sonucunu çıkartabiliriz Arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için bir karşılaştırma yapacak olursak;.

9 Er-RahmanEr-Rahim Er-Rahman; İsimlendirildiği varlık açısından Allah’a özel, tecellisi açısından tüm varlığa geneldir. Er-Rahim; İsimlendirildiği varlık açısından genel, tecellisi açısından sadece mü’minler’e özeldir. FARK

10 Merhamete Muhtaç Kişi Sahibini Tahrik Eder Kalbi Tahrik Eder Vicdanı Tahrik Eder Merhamet (İnsan İçin Kullanılırsa) = Kazanılmış ve/veya verilmiş rahmet. Muhtaç ve güçsüz olana vicdan sahibinin meyletmesi İmkanını paylaşma süreci (Beklenti) Rahmetin Mutlak kaynağı olan Rahman, Rahmetini beklentiye girmeden ve tahrike ihtiyaç duymadan yapar.

11 Yaşatma Belayı Defetme RAHMET Hüznü Alıp Güven Verme Nimet Verme Allah İçin Var Etme Lutuf İkram Rahmet; Kur’an’da Allah için Kullanıldığı yerlerde şu manalara gelir.

12 Gözetme Koruma RAHMET Kollama İkram Etme Allah İçin Esirgeme Yardım Etme Er-Rahman; İnsan aklının ve havsalasının alamayacağı kadar büyük, sonsuz ve mutlak merhamet sahibi.

13 Kur’an’da Sayılarla Rahman; 56 kez (Besmeleler Hariç) 170 kez (Besmeleler Dahil) 1. Yılda1 kez2. Yılda0 kez 3. Yılda0 kez4. Yılda0 kez 5. Yılda1 kez6. Yılda27 kez 7. Yılda2 kez8. Yılda2 kez 9. Yılda5 kez10.Yılda0 kez 12. Yılda11 kez

14 Niçin Rahman İsmi En Yoğun 6.ncı Yılda Geçmektedir. En Yoğun Yıl 6. Yıldır. Mekke Döneminin ortası. İşkence ve baskının doruğa çıktığı yıldır. İşkence ve baskı altında insan, daha fazla kusur işler. Bu nedenle Allah’ın rahmeti bu yılda daha fazla hatırlatılıyor.

15 5 Defa Rahman Rahman – Başka isimlerle bir araya gelmesi Allah’ın zatındaki Rahmeti Rahim Kaynaktaki sonsuz Rahmet Allah’ın fiilindeki Rahmeti Hedefe ulaşan kuşatıcı Rahmet

16 Rahman Rahman – Başka isimlerle bir araya gelmesi Rahmet Mastarı Kur’an’da 114 kez gelmesine rağmen hiçbirinde Rahman ve Rahim ile birlikte kullanılmaz. Sebebi; Rahmet Sıfatının Allah’a nispet edildiği yerde bir de Rahman- Rahim denmesinin gereği yoktur. Zaten Rahmet Sahibi olan Rahman ve Rahimdir. Rahmet

17 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM SIRALAMA; ALLAH – RAHMAN - RAHİM

18 Rahmaniyetin tecelli edebilmesi için şart var mıdır? Rahmaniyetin tecellisi için şartlar nelerdir? Rahmaniyetin tecelli edebilmesi için herhangi bir şeyin etkisi olabilir mi? Rahmaniyetin Tecellisi için Şartlar

19 Yaratanın iradesi dışında bir şeyin etkisi olmamaktadır. Rahman’ın rahmetine nail olmak için hiçbir şart yoktur. Var edilen her şey, Rahman’ın Rahmetiyle kuşatılmıştır. Rahmaniyetin Tecellisi için Şartlar

20 Rahimiyetin tecelli edebilmesi için şart var mıdır? Rahimiyetin tecellisi için şartlar nelerdir? Rahimiyetin tecelli edebilmesi için herhangi bir şeyin etkisi olabilir mi? Rahimiyetin Tecellisi için Şartlar

21 İnsan’ın cüz’i iradesini kullanması şarttır. Var olan her şey, var oluş gayesini gerçekleştirme yolundaki çabası ve başarısı oranında Rahim’in rahmetine nail olur. Rahim’in en büyük tecellisi mağfirettir, bağışlanmadır.

22 Allah’ın otoriter olması. Vahiy göndermesi. RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Ahiretin Varlığı. Cennet ve Cehennemin varlığı. İbadetlerin varlığı. İmtihana tabi kılması. Allah herkese Rahmandır. Allah’ın insana vicdan vermesi.

23 Allah’ın otoriter olması. RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Allah’ın Otoriter Olması; Rahmanın hükümran olması, hükmettikleri üzerinde otorite kurmak için değildir. Rahmetine onları muhatap kılmak içindir. Otoritesini, rahmetiyle her şeyi kuşatmak için kullanmaktadır.

24 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Allah’ın Vahyi Göndermesi Vahiy, hidayettir. Hidayet, ilahi rehberliktir. İnsanlık Allah’ın rehberliğine muhtaçtır. Eğer bu hayat yolunda insan yolunu kaybederse, bunun en büyük zararı insanın kendisine olacaktır. (Allah, insanın kendisine zarar vermesini istemiyor) Dolayısıyla Vahiy, Allah’ın Rahmaniyetinin bir göstergesidir Vahiy göndermesi.

25 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Ahiretin Varlığı Hesap gününün var olduğunu bildirmesi ve insanı buna göre yaşaması konusunda uyarması Rahman’ın rahmetinin bir gereğidir. Ahiretin Varlığı.

26 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Cennet ve Cehennem’in varlığı Cennetin, Rahmaniyetin bir tecellisi olduğu anlaşılabilir ancak Cehennem nasıl Rahmaniyetin tecellisidir? 1. Cehennem, bir adalet unsuru olarak rahmettir. İlahi adaletin bir gereği olarak cehennem vardır. Cennet ve Cehennemin varlığı.

27 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI 2. Cehennem, bir uyarı aracı olarak rahmettir. Sorumsuz davranışın feci akibeti olarak takdim edilmesi, insanın kendisine zarar vermesini engelleyici bir korkuluk işlevi görmektedir. 3. Cehennem, kafirin varlığını garanti altına aldığının bir göstergesidir. Cennet ve Cehennemin varlığı.

28 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI İbadetlerin Varlığı; İnsanı tek başına bırakırsanız, Allah’a nasıl kulluk edeceğini bilemez. Bu nedenle Allah, kulun kendisine nasıl kulluk edeceğini göstermek için ibadetleri ikram etmiştir. Bu nedenle aslında ibadet için kulun Allah’tan bir karşılık beklemesi gerekmez. Allah eğer bir karşılık veriyorsa bu O’nun Rahmaniyetinin tecellisidir. İbadetlerin varlığı.

29 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Allah’ın İmtihana tabi kılması; Dünya imtihan dünyasıdır. Hayat imtihan sahasıdır. İnsan, Rab olan Allah’ın dersine girmiş bir öğrencidir. Madem O Rahman ise, insanın neden acı çekmesine razı oluyor? İmtihana tabi kılması.

30 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Allah’ın İmtihana tabi kılması; Bir çocuk düşünün. Hasta. İlaç içmesi gerekiyor. Ama ilaç acı. Tadı iyi değil. Çocuk için, damak tadına bakarsanız bu ilaç kötü ve zararlı görünebilir. Ancak asıl zarar, bu ilacı kullanmasa olacaktır. İmtihana tabi kılması.

31 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Allah’ın İmtihana tabi kılması; Allah’ın kuluna muamelesini de bu şekilde anlamak lazım. Allah zaman zaman kuluna şefkat tokadı atar. Bunu kul, zarar ve kötülük olarak algılar. Oysaki bunda kendisi için bir rahmet vardır. Rabbi aslında o kulu arıtmak ve damıtmak istediği için uyarı mahiyetinde bu tokat vurmuştur. Bir şeyin içindeki hayrı görmek için, dışarıdan şer gibi görünen kısmına katlanmak lazım. İmtihana tabi kılması.

32 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Allah’ın Vicdan vermesi. O’nun Rahmaniyetinin bir göstergesi olarak, İnsana yaratılıştan yerleştirilmiş manevi bir göstergedir. İnsana iyi ve doğru olanı gösterir. Allah’ın insana vicdan vermesi.

33 RAHMANİYETİN TECELLİLERİNDEN BAZILARI Allah Herkse Rahman’dır. Sadece mü’minlere değil, kafirlere karşı da rahmandır. Allah herkese Rahmandır.

34 Şefkat ve Merhamette Güneş gibi olur. Mü’min merhameti, hesabi değil hasbi olur. MÜ’MİN ÜZERİNDE RAHMANIN TECELLİSİ Onun ışığından yalnız kuzular değil kurtlar da faydalanır. Yalnız güller değil dikenler de yararlanır. Yalnız kendi inancından olanlar değil, olmayanlar da yararlanır. Merhamet ettiği kimselerin olumlu veya olumsuz karşılık vermesi onun duruşunu değiştirmez. O merhameti öylesine içine sindirmiştir ki, merhamet ettiğinden gördüğü vefasızlığı ve kötülüğü bile, merhametin sınanması olarak görür.

35 MÜ’MİN ÜZERİNDE RAHMANIN TECELLİSİ Rahman’ın İsyankar ve kendini bilmez kularına karşı olgun davranır. Bu davranışa sevk eden, onun içine işlemiş olan haşyet’tir. Haşyet=korkulanın makamının yüceliğinden dolayı duyulan bilgiye dayalı ürpertidir. Rahman’ın rahmetinin büyüklüğünü kul ne kadar fark ederse, O’na duyduğu haşyet de o kadar büyük olur.

36 Varlık, İlahi Rahmet Sayesinde var olmuştur. Varlık İlahi Rahmet Sayesinde ayakta durmaktadır. KAİNATTA RAHMANIN TECELLİSİ Kainattaki muhteşem düzen, Rahman’ın rahmetinin bir delilidir. Kainatı ve içindekileri insanın hizmetine sunması Rahmaniyetinin bir göstergesidir. Hava ve Suya dinamik yasalarını koyması (Gemi- Kuş).

37 Ya Rahman Ey Rahmetin sonsuz kaynağı. DUA Ey Rahmeti her şeyi kuşatmış olan Ey Rahmeti zatına ilke edinen, Ey Rahmetine hayran olduğumuz, Ey Rahmaniyetine kurban olduğumuz,

38 Yokluğa Rahmetle nazar eden Sensin. Varlığı Rahmetle var eden Sensin. DUA Rahmeti zatına yar eden Sensin. Bizi de Rahmetine Yar et Ya Rahman.

39 Günahtan dönmek, kişinin kendine merhametidir. Bizi kendimize merhametli kıl Ya Rab. DUA Hataları affetmek, başkalarına merhamettir. Bizi başkalarına karşı merhametli kıl Ya Rab. Merhamete sahip olmak en büyük ödüldür. Bizi, kullarına verdiğin merhamet ödülü eyle Ya Rab.

40 Bizi Cahile, ilmiyle merhamet edenlerden kıl. Bizi Zelile, izzet vererek merhamet edenlerden kıl. DUA Bizi asiye, davetle merhamet edenlerden kıl. Bizi Fakire, malıyla merhamet edenlerden kıl. Bizi büyüklere, saygıyla merhamet edenlerden kıl. Bizi küçüklere, sevgiyle merhamet edenlerden kıl.

41 DUA Bizi Canlılara, şefkatle merhamet edenlerden kıl. Bizi merhametini hak edenlerden kıl. Ya Rahim.


"Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları