Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hizmetiçi Eğitim Programı Kasım 2012, Antalya

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hizmetiçi Eğitim Programı Kasım 2012, Antalya"— Sunum transkripti:

1 Hizmetiçi Eğitim Programı 19-21 Kasım 2012, Antalya
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) İZLEME VE KONTROL Erkan HANGÜN(Çevre Mühendisi) ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED İzleme Ve Denetim Şube Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programı 19-21 Kasım 2012, Antalya

2 ÇED İZLEME VE KONTROL ÇED İZLEME KONTROL
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya bu Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-IV’üne göre hazırlanan proje tanıtım dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve kontrol etmek ve izleme kontrollerde mevzuata aykırılık veya ihlal tespit edilmesi durumunda, ilgili cezai müeyyideler uygulamaktadır. ÇED İZLEME KONTROL ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

3 ÇED SÜRECİ ÇED OLUMLU KARARI İZLEME KONTROL
İNCELEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU HALKIN KATILIMI TOPLANTISI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

4 İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI
İzleme-Kontrol formları Yerinde İnceleme Denetim Ekibi Görev Oluru Denetim Tutanağı İdari Yaptırım ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

5 İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Uygunsuzluklardan Örnekler
Kırma eleme tesisi Hammadde alınmış ve terk edilmiş kum-çakıl ocağı Atıkların düzensiz depolanması ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

6 İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Olumlu Örnekler
ÇED kapsamında tozumaya karşı önlem alınmış kırma eleme tesisi ÇED kapsamında faaliyet bitiminde rekreasyon çalışması yapılmış kum-çakıl ocağı ÇED kapsamında taahhütlerine uygun maden ocağı ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

7 HES ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
2011 yılında 27 ilde toplam 190 HES faaliyetine Faaliyetine ÇED Kapsamında İzleme Kontrol çalışması yapılmış ve 60 adet faaliyete ,00 TL idari Yaptırım uygulanmıştır ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

8 MEVZUAT Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi: tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin; 18. Maddesi uyarınca yapılmaktadır. Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması: tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin; 19. Maddesi (Değişik: 30/06/ /3 md.) uyarınca yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi (Değişik: 26/4/ /14 md.) (e) bendi ve (g) bendi uyarınca idari para cezaları uygulanmaktadır ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

9 ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İDARİ YAPTIRIM KARARI Karar Sonrası Taahhüt İhlalinin Tespiti Her bir ihlal için TL İdari Para Cezası Süre Verilmesi Süre Verilmemesi Süre sonunda ihlallerin devam etmesi Faaliyet Durdurulur Faaliyet Durdurulur ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

10 ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET DURDURMA ÇED Kararı Alınmadan Faaliyete Başlandığının Tespiti Faaliyet Durdurulur (Ek-I Bakanlık, Ek-II Mülki Amir) tarihinden sonra Proje Bedeli %2 si ÇED Sürecini Başlat Olumlu Olumsuz Faaliyetine İzin Faaliyet Alanı Eski Haline ÇED, İzin ve Denetim Genel , Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAPASİTE ARTIŞLARI Kapasite Artışının Tespiti Eşik Değer İncelemesi Ek-I veya Ek-II Kapsam Dışı İhlal Kapasite Artış Proje Bedeli / İhlal Artan Kapasiteyi Durdur ÇED Sürecini Başlat ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

12 PROJE SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ
Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda yeni sahibi, önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve bunu bir yazı ile Bakanlığa bildirir. (17 Temmuz 2008 tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesinde :  “Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütname ve imza sirkülerini bir dilekçe ekinde Bakanlığa/Valiliğe bildirir.”hükmü çerçevesinde işlem yapılması ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

13 ÇED KARARLARI SAYISI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 07.11.2012
Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

14 ÇED KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

15 ÇED İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI
Merkez Teşkilatı ÇED İzleme ve Kontrol Çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından 2003 yılından günümüze kadar toplam 4032 faaliyette ÇED izleme kontrol çalışması yapılmıştır için 53 ilde Genel Müdürlüğümüzce ÇED izleme kontrol çalışması yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda 07 Kasım 2012 tarihi itibari ile 345 ÇED kararının yerinde izleme-kontrol çalışması yapılmış olup, raporlama süreci devam etmektedir. 15

16 ÇED İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI
Merkez Teşkilatı Tarafından ÇED İzleme-Kontrol Çalışmalarında Uygulanmış İdari Yaptırım Miktarları Genel Müdürlüğümüz tarafından yılları arasında toplam 3937 faaliyette ÇED izleme kontrol çalışması yapılmış olup ,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

17 DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMIŞ BİR MADEN TESİSİ PROJESİ
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

18 Bilgi güç demektir. Bilgiyi paylaşmaksa daha fazla güç demektir.
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya

19 TEŞEKKÜR EDERİZ… ÇED İZLEME VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADI-SOYADI
UNVANI E-posta Barış Ecevit AKGÜN Şube Müdürü V. Erkan HANGÜN Çevre Mühendisi ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, Kasım 2012, Antalya


"Hizmetiçi Eğitim Programı Kasım 2012, Antalya" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları