Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) İZLEME VE KONTROL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) İZLEME VE KONTROL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) İZLEME VE KONTROL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) İZLEME VE KONTROL Erkan HANGÜN(Çevre Mühendisi) ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED İzleme Ve Denetim Şube Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programı 19-21 Kasım 2012, Antalya

2 ÇED İZLEME VE KONTROL "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya bu Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-IV’üne göre hazırlanan proje tanıtım dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve kontrol etmek ve izleme kontrollerde mevzuata aykırılık veya ihlal tespit edilmesi durumunda, ilgili cezai müeyyideler uygulamaktadır. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya 221.11.2012 ÇED İZLEME KONTROL

3 HALKIN KATILIMI TOPLANTISI İNCELEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇED OLUMLU KARARI İZLEME KONTROL ÇED SÜRECİ ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya 3

4 İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İzleme-Kontrol formları Denetim Ekibi Görev Oluru Yerinde İnceleme Denetim Tutanağı İdari Yaptırım ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya 4

5 İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Uygunsuzluklardan Örnekler ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya Kırma eleme tesisi Hammadde alınmış ve terk edilmiş kum-çakıl ocağı Atıkların düzensiz depolanması 5

6 İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Olumlu Örnekler ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya ÇED kapsamında tozumaya karşı önlem alınmış kırma eleme tesisi ÇED kapsamında faaliyet bitiminde rekreasyon çalışması yapılmış kum-çakıl ocağı ÇED kapsamında taahhütlerine uygun maden ocağı 6

7 HES ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 2011 yılında 27 ilde toplam 190 HES faaliyetine Faaliyetine ÇED Kapsamında İzleme Kontrol çalışması yapılmış ve 60 adet faaliyete 1.252.028,00 TL idari Yaptırım uygulanmıştır ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 20-22 Kasım 2012, Antalya 7

8 MEVZUAT Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi: 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin; 18. Maddesi uyarınca yapılmaktadır. Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması: 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin; 19. Maddesi (Değişik: 30/06/2011-27980/3 md.) uyarınca yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi (Değişik: 26/4/2006- 5491/14 md.) (e) bendi ve (g) bendi uyarınca idari para cezaları uygulanmaktadır 06.04.2015 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 20-22 Kasım 2012, Antalya 8

9 İDARİ YAPTIRIM KARARI ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Her bir ihlal için 15.705 TL İdari Para Cezası Karar Sonrası Taahhüt İhlalinin Tespiti Süre Verilmesi Süre sonunda ihlallerin devam etmesi Faaliyet Durdurulur Süre Verilmemesi ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya 9

10 FAALİYET DURDURMA ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13.05.2006 tarihinden sonra Proje Bedeli %2 si ÇED Kararı Alınmadan Faaliyete Başlandığının Tespiti Faaliyet Durdurulur (Ek-I Bakanlık, Ek-II Mülki Amir) ÇED Sürecini Başlat OlumluOlumsuz Faaliyetine İzin Faaliyet Alanı Eski Haline ÇED, İzin ve Denetim Genel, Hizmet içi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya

11 KAPASİTE ARTIŞLARI ÇED ve PLAN İZLEME-KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kapasite Artış Proje Bedeli / İhlal Kapasite Artışının Tespiti Eşik Değer İncelemesi ÇED Sürecini Başlat Ek-I veya Ek-IIKapsam Dışı İhlal Artan Kapasiteyi Durdur ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmet içi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya 11

12 PROJE SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda yeni sahibi, önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve bunu bir yazı ile Bakanlığa bildirir. (17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir) 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesinde : “Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütname ve imza sirkülerini bir dilekçe ekinde Bakanlığa/Valiliğe bildirir.”hükmü çerçevesinde işlem yapılması 07.11.2012 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 20-22 Kasım 2012, Antalya 12

13 ÇED KARARLARI SAYISI 07.11.2012 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 20-22 Kasım 2012, Antalya 13

14 ÇED KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI 07.11.2012 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 20-22 Kasım 2012, Antalya 14

15 ÇED İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI Merkez Teşkilatı ÇED İzleme ve Kontrol Çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından 2003 yılından günümüze kadar toplam 4032 faaliyette ÇED izleme kontrol çalışması yapılmıştır. 2012 için 53 ilde Genel Müdürlüğümüzce ÇED izleme kontrol çalışması yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda 07 Kasım 2012 tarihi itibari ile 345 ÇED kararının yerinde izleme-kontrol çalışması yapılmış olup, raporlama süreci devam etmektedir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 20-22 Kasım 2012, Antalya 15

16 ÇED İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI Merkez Teşkilatı Tarafından ÇED İzleme-Kontrol Çalışmalarında Uygulanmış İdari Yaptırım Miktarları Genel Müdürlüğümüz tarafından 2003-2011 yılları arasında toplam 3937 faaliyette ÇED izleme kontrol çalışması yapılmış olup 9.558.809,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 16

17 DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMIŞ BİR MADEN TESİSİ PROJESİ 17 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya

18 Bilgi güç demektir. Bilgi güç demektir. Bilgiyi paylaşmaksa daha fazla güç demektir. Bilgiyi paylaşmaksa daha fazla güç demektir. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya 17

19 TEŞEKKÜR EDERİZ … ÇED İZLEME VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 06.04.2015 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim, 19-21 Kasım 2012, Antalya 4 ADI-SOYADIUNVANIE-posta Barış Ecevit AKGÜNŞube Müdürü V.baris.akgun@csb.gov.tr Erkan HANGÜNÇevre Mühendisierkan.hangun@csb.gov.tr


"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) İZLEME VE KONTROL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları